Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Thơ văn thi kệ của chư tổ, Thầy, Tăng, Ni, cư sĩ. Và các ca dao, tục ngữ, thành ngữ, triết học dân gian.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi, Phattutaigia, chithien

Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:24 am

Tịnh

Nửa đời tìm... chút thật tâm
Chắp tay, nào biết lỗi lầm hồi luân...?
Đắm trong phảng khói hương trầm
Niết bàn dù có xa xăm... cũng về...!

Lìa được bể khổ sông mê
Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa
Nam mô kính Tiểu - Đại thừa
Sân si, thôi... những bán mua, vô thường

Chánh tin: đong đếm thiệt hơn...
... cái thân giả tạo muộn phiền, ngày sau!
Cửa thiền xin được cúi đầu
Đạo tràng lần hạt vọng câu kinh cầu...

lanh.ktqHình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 3 22 Tháng 9, 2015 12:51 am

Tình

Tình là bọt nước trên tay
Lạc đường dan díu... một ngày, xa xôi
Đa đoan, cái kiếp khóc cười
Để rồi con tạo trêu ngươi, trách gì...?

Nửa đời... về với sân, si
Cúi đầu lạy Đức Phật A Di Đà...

lanh.ktq


Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi lanh.ktq vào ngày Thứ 3 20 Tháng 12, 2016 2:22 am với 3 lần sửa trong tổng số.
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 4 21 Tháng 10, 2015 2:58 am

Tâm

Chắp tay, lạy đức nhiệm màu
Sắc không về giữa bể dâu cuộc đời
Nổi, chìm toan tính xa xôi
Miên man cõi tạm ru hời, khúc mơ...

Chắp tay... nào chút nghi ngờ...?
Giữa thinh không níu vần thơ gửi buồn
Ngoảnh nhìn, ừ... những thiệt, hơn
Vô ưu vô ngã, chập chờn... giấc xưa...

lanh.ktq


Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 5 09 Tháng 6, 2016 8:49 am

Chạm

Rồi từ thật, giả hư vô
Chắp tay cúi lạy đức Bồ Tát tôi
Mình là cát bụi giữa đời
Giữ tâm bất biến. Thế thôi. Đợi gì...?

Rồi về nương cửa từ bi
Ngộ ra đôi chữ sân, si... đọa đày!
Nào! Tham hận nhớ rời tay
Buông bỏ trần ấy, chớ lay động lòng

Rồi còn nghiệp chướng sắc, không
Cam lộ rửa gột một dòng thiện tâm
Bấy lâu đường cũ đi lầm...
Ngày nay cất bước, âm thầm luyện tu...

lanh.ktq

Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 5 21 Tháng 7, 2016 2:55 am

Ngộ

Đã từng sắc, dục đắm mê
Bến bờ giác ngộ quay về... Nào đâu?

Đã từng sân hận, u sầu
Trước Bồ Tát vẫn nguyện cầu lợi danh

Đã từng tay chắp lòng thành
Mà tâm điên đảo chậm, nhanh - giật, giành

Đã từng triết lý nhân sinh
Sắc, không làu thuộc... Thật, bình yên chưa...?

Quy y... Tôi, dưới cửa chùa
Thảnh thơi gánh nợ bán mua, vô thường...

lanh.ktq

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi lanh.ktq vào ngày Thứ 3 20 Tháng 12, 2016 2:24 am với 1 lần sửa trong tổng số.
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 7 13 Tháng 8, 2016 2:03 am

Bình

Bởi còn ký ức ngủ quên
Nên vờ đi nhé, lặng yên, một người
Đời, vì... chót lưỡi đầu môi
Quay về buông bỏ, hẹn... rồi tùy duyên...!

Chắp tay, dối được tâm thiền
Tây phương cực lạc, cũng miền hư không
Đừng! Câu Phật niệm giả lòng
Nam mô tích tụ, Đức không còn gì...

Bình yên..., hỉ, xả, từ, bi
Sớm chiều hơn thiệt - sân si bằng thừa...
Vô minh phải gõ cửa chùa
Bờ mê bến giác... cúi thưa, con về...!

lanh.ktq

Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 7 19 Tháng 11, 2016 2:00 am

Nguyện

Ừ thôi, người hãy về đi
Cõi lòng ta... cũng sân, si qua rồi
Duyên trần, từng bấy nhiêu thôi
Lênh đênh chi nữa, bể đời khổ đau

Ừ thôi, giữa tiếng kinh cầu
Một chuông đảnh lễ, một câu sám nguyền
Dáng xưa... nép dưới cửa thiền
Thân, tâm, ý, khẩu vẹn nguyên Di Đà...

Ừ thôi, bước... nữa sẽ qua
Phước tu cực lạc, đâu là hư vô...!

lanh.ktq


Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 3 20 Tháng 12, 2016 2:38 am

...

Ta, mặc đời, cứ thong dong
Phạm gì không-sắc cho lòng sầu bi
Đức còn. Thôi... những sân, si
Bình yên trong tiếng niệm A Di Đà...

Vô minh vọng ảo bờ xa
Lương tri cằn cỗi cùng là hư không...

lanh.ktq

Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 5 05 Tháng 1, 2017 2:17 pm

An

Để rồi về với từ bi
Chắp tay cúi niệm Đức A Di Đà
Trăm năm, đợi... kiếp phôi pha
Bụi trần phủ xuống dáng ngà ngọc xưa

Để rồi danh lợi hơn thua
Hai bàn tay trắng, cũng vừa mới thôi
Hồi luân cũng chỉ khóc cười
Sân si nghiệp chướng đãi bôi, được gì...?

Để rồi, chậm... bước chân đi
Buộc ràng cởi bỏ, bận chi tâm tà
Cao xanh, phủ bóng cà sa...
Tịnh duyên độ pháp, Ta Bà lạc an...

lanh.ktq

Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am

Re: Quy y giác ngộ gốc Bồ đề xưa

Gửi bàigửi bởi lanh.ktq » Thứ 2 03 Tháng 7, 2017 2:03 am

Thỉnh

Này xin một chút bình yên
A Di Đà Phật...! Lụy phiền sẽ qua
Lợi danh chi chốn Ta Bà
Phù vân cái kiếp tính xa, níu gần...

Này xin em một chút tâm
Phồn hoa cõi tạm, lặng thầm bỏ buông
Ngẩn ngơ...? Kìa phía cuối đường
Diệu vi lời thỉnh tiếng chuông cửu huyền

Này xin một chút nhớ quên
Một đời gọn gói dáng thiền tự tâm...
Nam mô, cúi chấp ngàn lần
Tây phương Cực lạc..., dấu chân... mỏi tìm...

lanh.ktq


Hình ảnh
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
lanh.ktq
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 18 Tháng 9, 2015 9:00 am


Quay về Thơ,Văn,Thi,Kệ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron