Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Khinh chê rao nói lỗi người xuất gia là tự hại mình

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

Khinh chê rao nói lỗi người xuất gia là tự hại mình

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 6 08 Tháng 11, 2013 5:30 am

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói: "Nếu Phật tử nào, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni; hoặc bảo người rao nói tội lỗi; hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức, cho đến từ nghiệp, rao nói những tội lỗi trong Phật pháp; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội." Lại nói: "Nếu Phật tử tự phô dương tài đức của mình mà dìm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội." Lại nói: "Chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khẩu nghiệp." (Đại lược)

Đức Thế Tôn từ bi chỉ đường tội phước rõ ràng, mà hàng Phật tử chúng ta bởi quá si mê, nên có nhiều người đã lãng quên; vì lòng tật đố thị phi, gây biết bao khẩu nghiệp!

* Trong Kinh Đại Tập, Như Lai bảo: "Nếu hàng vua quan đánh mắng người xuất gia giữ giới hoặc phá giới, sẽ mang tội đồng như làm cho trăm ức thân Phật ra huyết. Nếu thấy người mặc áo cà sa, không luận kẻ giữ giới hay phá giới, nên sanh tâm tưởng như Phật."

Kinh Đại Tập đã nói như thế, thì hàng Phật tử xuất gia cho đến tại gia nếu có lầm lỗi, tất sẽ chuốc lấy khổ báo riêng về phần họ, ta chỉ sanh tâm thương xót chớ không nên khinh chê. Niệm tôn trọng thương xót khiến thêm lớn phẩm lành, tâm khinh mạn chê bai, lại đi vạch nói việc thi phi của người, chỉ tổn phước đức mình, và đa mang phần khổ lụy! Cho nên người biết tu, hằng thủ phận, lo xét ngó vào mình để tự sửa chữa. Trái lại, mình còn nhiều lầm lỗi mà không xét nghĩ, lại đi vạch nói chê bai người, là kẻ chưa ý thức về việc tu.

Cổ ngôn có câu: "Ngã khuy nhơn thị họa, nhơn khuy ngã thị phước." Câu này hàm ý nghĩa: "Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phước." Đối với người tu, khi bị kẻ khác thị phi khinh báng, nên sanh tâm nghĩ rằng: kẻ ấy là người đem phước đến cho mình. Tại sao thế? - Bởi chúng ta từ vô thỉ đến nay gây ra tội chướng vô biên, nếu bị một lời khinh chê, tất được giảm bớt một phần tội nghiệp. Đó chẳng phải là điều phước lợi cho mình ư? Còn kẻ khinh báng tất sẽ chịu quả khổ, ấy là lẽ dĩ nhiên; bởi họ mê lầm tự chuốc lấy tai họa.

(HT. Thích Thiền Tâm)
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Re: Khinh chê rao nói lỗi người xuất gia là tự hại mình

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 5 09 Tháng 1, 2014 5:05 am

Kính thư quý vị.

Sự trích dẫn từ trong kinh phật, khi quý vị không rõ thì không nên đưa ra. Như thế vô tình mà mặc tội vọng ngôn.

Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói: "Nếu Phật tử nào, tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni; hoặc bảo người rao nói tội lỗi; hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức, cho đến từ nghiệp, rao nói những tội lỗi trong Phật pháp; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội." Lại nói: "Nếu Phật tử tự phô dương tài đức của mình mà dìm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê; Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội." Lại nói: "Chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhứt là khẩu nghiệp." (Đại lược)


Nhìn chung 84 000 pháp môn của Đại Thừa Giáo và những quyển kinh sách của họ, đều có một đặc điểm chung là :
- Các cuốn kinh sách bao giờ cũng tự đề là đệ nhất kinh. Vô lượng Thọ, Bát Nhã, Pháp Hoa, Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm.... Thực sự thì thienphuong không biết đâu là bộ kinh nhất trong các loại đệ nhất.
- Trong kinh sẽ bao gồm hai phần. Nói về phước và họa. Mà phần phước thì hay hướng Phật Tử tới những chỗ mê tín, hão huyền và phi đạo đức. Đánh vào lòng tham của tín đồ như tụng kinh này sẽ được sống lâu vô lượng thọ, hay kinh A Di Đà để về cõi vàng dòng, kim cương...để sống. Hoặc có tội thì tụng kinh Pháp Hoa để được tiêu trừ ( phi đạo đức nhất kinh này. Không lẽ làm ác xogn tụng kinh là hết tội thì cái xã hội này loạn à). Còn về phần họa thì mang hơi hướng dọa dẫm.

Thienphuong hồi mới vào đạo xuống chùa Hoàng Pháp có lấy xin quyển kinh nhật tụng. quý bạn nói phải để ở cao không đời sau thì sinh ra bị lùn. :o . Hoặc như chủ để của topic này. Dám chê bai người xuất gia thì tội nặng lắm.

Tại sao lại như vậy ??
Lý do: Họ muốn họ làm sai nhưng không ai dám nói họ. Để họ tự do phá giới, bẻ vụn giới. Sống hưởng lạc trong đạo. Có phải ai cũng có duyên với chánh pháp đâu. Phần đa là theo dị giáo tu hành chẳng tới đâu, chuyên học lấy bằng cấp viết sách rồi thì khoa chân, múa tay, Cơ phong chém gió kinh hồn. Khiến cho Phật tử khiếp vía. Đây cũng là cái tội của Phật tử là không chịu tìm hiểu GIỚI LUẬT của Phật dành cho những vị tu sỹ nên chẳng biết đường nào mà lần.

Quý vị phật tử đừng sợ khi nói lỗi người tu. Quý vị không tu thì thôi. Quý vị là người đáng ra hàng xuất gia phải kính trọng vì quý vị mất công mất sức bỏ tiền ra để nuôi họ tu hành. Mà quý vị lại vô tình bị lừa đảo cúng dường cho họ được phước báo nên cứ sợ như sợ vua chúa ngay cả khi họ làm sai. Cứ vị cứ mạnh tay mà nêu lên và chỉ ra như vậy quý vị giúp cho Phật Giáo chân chánh thực sự được trường tồn.

Đạo Phật ra đời là để cứu quý vị, Giải thoát quý vị khỏi khổ đau, khỏi sự thống trị. Đem lại cho quý vị sự an lạc và bình đẳng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta cũng vậy. Vất vả tìm được giải phóng dân tộc để mọi người không quỳ gối trước quyền lực nhưng cuối cùng Tôn Giáo lại khiến quý vị phải quỳ gối lạy lục. Vị Thầy mà tôi biết không khi nào nhận lễ kiểu thế của Phật Tử, luôn chỉ nói rằng. "Đứng dậy đi các con, đừng lạy Thầy, các con chỉ xá Thầy được rồi".

Xin quý vị đừng vì kinh sách mạo nhận này mà tự biến mình thành tín đồ cuồng tín, trở thành nô lệ của tôn giáo.

Quý vị cứ mạnh dạn nói thẳng, đập thẳng vào mặt những kẻ mượn đạo tạo đời ấy. Không lẽ nào cứ xuất gia là được xếp vào hàng đức cao trọng vọng. Quý vị chỉ cung kính với những vị có đời sống thanh tịnh hoặc những tổ chức có đời sống thanh tịnh. Thì quý vị không cầu thì quý vị cũng có phước báo. Nhưng những người thanh tịnh họ không mấy khi nhận của cúng dường vì họ thanh tịnh mà đâu có tham làm gì mà cái gì cũng nhận. Đời sống thiểu dục tri túc. Y áo rách còn vá lại để mặc chứ đâu có vứt đi để nhận y áo mới. Gặp được vị như thế hiếm lắm quý vị. Họ chỉ nhận cơm của quý vị để lấy duyên độ và dạy cho quý vị thôi. Quý vị cúng dường sai pháp là tiếp tay cho dị giáo phá hỏng Đạo Phật thì đây mới là họa chứ không phải phước như quý vị nghĩ đâu.

Người theo Phật không có phân biệt xuất gia hay tại gia. Cái này là khái niệm của Tôn Giáo. Đạo Phật chỉ phân biệt người nào sống Phạm Hạnh và không Phạm Hạnh. Giữ Giới Luật hay không giữ Giới Luật. Giới Luật là khuân vàng, thước ngọc để quý vị rèn luyện cái Tâm Tham, Sân, Si của quý vị. Giúp quý vị giải thoát. Mỗi một giai đoạn quý vị sẽ có những giới luật riêng cho từng giai đoạn đó. Chứ không thể bắt người cư sỹ phải giữ giới Dâm Dục. mà chỉ giữ giới Tà Dâm thôi. Chỉ khi nào quý vị chuyển sang giai đoạn cao hơn của lớp học thì sẽ thọ những giới Luật cho giai đoạn đó. Quý vị cứ phải học giới Luật. Là cư sỹ quý vị phải giám sát nhuwgnx vị tu sỹ. Nếu họ sai là họ không phải để tử Phật. Thì đừng có cúng dường mà tạo tội cho bản thân.

Bản Thân quý vị Phật tử tại gia cũng thế. Nếu quý vị giữ trọn được 5 giới cho người cư sỹ thì quý vị hãy quy y. Không giữ được thì thôi. Đừng y quy theo phong trào, theo tôn giáo mà vô tình phá hoại đạo Phật. Khi không ăn chay trường được thì quý vị tập luyện dần dần. Khi nào ăn được rồi và 4 giới kia quý vị cũng giữ được thì quý vị hãy quy y.

Tương lai của Phật Giáo nằm trong tay của các quý vị cư sỹ sáng suốt. Chứ không thể trông chờ vào GHPTVN được. Trừ khi họ tỉnh ngộ mà tìm ra được đường đi đúng.
Con xin lỗi Trưởng Lão. Con đã sai rồi. Từ giờ con sẽ luôn không thế nữa. Con đã không biết những gì con làm có thể gây tai hại như vậy.
thienphuong
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 20 Tháng 12, 2013 2:58 am

Re: Khinh chê rao nói lỗi người xuất gia là tự hại mình

Gửi bàigửi bởi Quiy2013 » Thứ 5 09 Tháng 1, 2014 1:46 pm

Thienluong, không biết có phải bạn không muốn cùng QuiY chia sẽ hay sao mà những câu hỏi trong phần kia không thấy bạn vào hồi âm nữa ?

Nay xin nói về điều này:
ThienPhuong nói rằng:
Quý vị phật tử đừng sợ khi nói lỗi người tu. Quý vị không tu thì thôi. Quý vị là người đáng ra hàng xuất gia phải kính trọng vì quý vị mất công mất sức bỏ tiền ra để nuôi họ tu hành. Mà quý vị lại vô tình bị lừa đảo cúng dường cho họ được phước báo nên cứ sợ như sợ vua chúa ngay cả khi họ làm sai. Cứ vị cứ mạnh tay mà nêu lên và chỉ ra như vậy quý vị giúp cho Phật Giáo chân chánh thực sự được trường tồn.

QuiY lại xin hỏi:
1. Bạn lấy tư cách gì, khả năng gì, và nghỉ gì mà đi nói lỗi người khác nói chung và người xuất gia nói riêng ?
2. Hàng tại gia cúng dường: tiền bạc, công sức cho những người xuất gia tu tập, theo Thienphuong những ngừoi xuất gia nhận của này phải biết ơn chúng ta vì chúng ta nuôi họ ? Sao bạn nghỉ như vậy, vậy có phải cúng dường có mục đích không ? Vậy Từ Bi ở đâu trong vấn đề này ? Chẳng lẻ bạn cho ai đó cái gì đều có mục đích trong đó, sau này bắt họ trả ở nhớ ơn bạn hả ?
3. Sao bạn lại so sánh thế tục và người xuất gia: Bạn so sánh vua chúa là người dùng uy quyền để trì ngừoi khác, các nhà xuất gia có dùng cái gì để trị người khác không ? Sự so sánh này có đúng chưa ?
3. Bạn bảo phải mạnh dạn lên tiếng phản đối những cái mà bạn cho là người xuất gia nào đó làm sai không họ làm những việc theo bạn là không đúng? Vậy sao bạn chắc cái bạn làm là đúng ? Dựa vào gì để lên án kết tội , chỉ trích một ai đó ? bạn cho QuiY biết thêm được không ?
4. Theo lời lẻ của bạn hôm nay, QuiY lại thấy bạn thích TU GIÙM cho người khác quá rồi. Thích nhìn lỗi người khác mà chẳng chịu quay lại nhìn xem mình nói, mình làm như vậy đã đúng chưa ? Trong 5 giới luật đơn giản nhất: Không Sát sanh, không tà dâm,không trộm cắp, không vọng ngữ, không uống rượu. Bạn giữ trọn vẹn chưa vậy ?
5. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Bạn biết và hiểu câu này không ?

Cái phần chử ký của bạn rất hay, nhưng sao lời nói hôm nay của bạn chẳng như chử ký vậy?
Phật có dạy nói lỗi ai đâu, nếu bạn chắc cái việc đi nói lỗi người khác là Phật dạy xin cho biết bạn học từ đâu để QuiY có dịp học hỏi cho biết thêm.

Bạn có biết nói lỗi là gì không ? Có phải là nói cái sai của họ ra cho họ sửa phải không? Thế cái việc họ làm sai đó bạn có phạm không vậy, néu có phạm thì tư cách gì nói lỗii người khác ?

Đơn giản như việc các nhà xuất gia tu theo cách Ăn chay trường, bạn có ăn chay trường chưa, nếu chưa khi thấy họ ăn theo kiểu khác lạ như ăn ngon, ăn nhiều bạn cho là họ không đúng , như vậy có phải bạn chủ quan, tự cao , tự tin vào những gì bạn cho là đúng hay không ?

Vô số câu hỏi trên là những gì QUIY muốn biết xem cách bạn tu tập theo Sư Thích Thông Lạc , bạn hiểu và hành được bao nhiêu. Hi vọng bạn không tiếp tục tránh né những bài chia sẽ của QuiY dành cho bạn.
Quiy2013
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 76
Ngày tham gia: Chủ nhật 05 Tháng 5, 2013 5:30 am

Re: Khinh chê rao nói lỗi người xuất gia là tự hại mình

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 27 Tháng 2, 2014 11:03 am

Chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm được gì và chưa làm được gì.

Người kia vì không hiểu rằng: “Chúng ta sắp bị hủy diệt, nên mới phí sức tranh luận hơn thua. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa.”
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm


Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron