Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Rebirth

Thảo luận về kiếp luân hồi

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, TUỆ LÂM

Rebirth

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 22 Tháng 11, 2012 3:33 pm

We cannot understand the teaching concerning rebirth unless we have first understood how the Law of Karma works. Rebirth depends on karma. If we think good thoughts and do only good acts in this life, we not only get good results here and now, but we also get a better rebirth when our life in this world is finished.

A person’s karma, good or bad, is actually that person and it is the karma that is reborn in some other life, either in a heaven or a hell, or again in this world. In some cases, a person with extremely bad karma might be reborn as an animal. Let us imagine a man so cruel and bloodthirsty that he is like a tiger in all his thought and action. It is quite possible that such a person might be reborn as a tiger. Or to imagine another case – a person whose habits make him seem very much like a pig. How could we expect such a person to be reborn as a heavenly being, or even as a good, normal, decent human being?

All of us know the ancient saying: “Straws show which way the wind is blowing.” It is the same with our own lives. Our habits show what kind of people we really are. Those whose habits in this life show that they are very closely akin to pigs, will probably be reborn in the animal world – as pigs. Everything connected with rebirth depends on karma.

There is more than one kind of rebirth, and one variety is a sort of rebirth here and now in this life. When a bad person changes and becomes good, that is a type of rebirth. The same is true of a good person who changes and becomes evil. But, as a rule, when we speak of rebirth, we are thinking of what happens to us when we die. If we want to know what kind of life we shall have when we die and leave this world, we need only look at our present lives. If we are lazy and do not study the Buddha’s teachings, and do not follow the Five Precepts and the Eightfold Noble Path, then we cannot expect a good and happy rebirth into a world better than this one. On the other hand, those who study the Dharma and live the Dharma, who are kind and unselfish, such persons can expect a happy rebirth into a heaven-world or some other good rebirth.

Our lives move very swiftly. Now we are boys and girls, still going to school. But, almost before we know what has happened, we find we are grown-ups and soon we are old. Not many persons live to age one hundred, but, even if we do live to that age, there comes the time when we must leave this life. Therefore, it is very important for each of us to be very careful about all we think and do. Our thoughts and actions are our karma, good or bad, and it our karma that is reborn.

Any boy or girl who begins to lead a good Buddhist life in childhood and continues to be a good Buddhist all through his or her life, need never worry about rebirth. But the really important thing to do is to make an early start. If we create only good karma in our lives, we do not have to wait until we die to receive benefits. We shall surely obtain happiness in this life as well as in the life to come.

Nguồn: http://www.budhano.com/cn/bencandy.php?fid=43&id=1048

Tạm dịch:

Chúng ta không thể hiểu lời dạy về sự tái sinh trừ khi chúng ta hiểu rõ về luật Nhân Quả trước. Tái sinh phụ thuộc vào Nghiệp. Nếu chúng ta tư duy tốt và luôn làm những điều thiện trong cuộc sống, Chúng ta không chỉ đạt được tốt lành ngay đây, mà chúng ta cũng sẽ có sự tái sinh tốt hơn khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này.

Nghiệp của một chúng sanh là của riêng người đó dù tốt hay xấu, Nghiệp đó sẽ tạo nên một sự sống mới hoặc ở thiên đường hay địa ngục hay được trở lại cõi người này. Trong một số trường hợp, một người tạo nghiệp vô cùng bất thiện có thể tái sinh trong thân loài vật. Chúng ta hãy nghĩ đến một người rất ác độc và khát máu giống như một con hổ trong tất cả suy nghĩ và hành động. Người đó rất có thể sẽ tái sinh trở lại trong thân của loài hổ dữ. Hay hình dung đến một trường hợp khác, Cũng chính tập khí của người đó khiến cho họ tái sinh trở lại cùng với giống heo. Chúng ta mong chờ một người được tái sinh làm chư thiên, hay được là con người hiền hòa, đạo đức và tốt bụng như thế nào?

Người xưa thường nói rằng: “Những cọng rơm chỉ ta thấy hướng gió thổi”. Nó tương tự với cuộc sống của chúng ta. Những hành động được huân tập sẽ chỉ cho ta thấy chúng ta thuộc dạng người nào. Những thói quen của một người sẽ chỉ cho ta thấy người đó sẽ phù hợp với hoàn cảnh sống thế nào, có thể sẽ tái sinh trong thế giới loài thú – như những chú heo. Tiền đề của Tái Sinh là học thuyết về Nghiệp.

Có nhiều loại tái sinh và một trạng thái của tái sinh nơi đây và ngay trong cuộc sống này cũng thế. Khi một người xấu thay đổi và trở nên một người lương thiện. Đó là một dạng tái sinh. Tương tự như một người hiền thiện thay đổi và trở nên một người bất thiện. Như một định luật, khi chúng ta nói về tái sinh, chúng ta sẽ liên tưởng đến điều gì khi chúng ta chết. Nếu chúng ta muốn biết đời sống tiếp theo như thế nào, chúng ta cần nhìn lối sống hiện tại của mình. Nếu chúng ta lười biếng và không thực hành lời Đức Phật dạy, và không theo 5 Giới và con đường Bát Thánh Đạo, khi đó chúng ta không thể mong đợi một đời sống tốt đẹp hơn đời sống hiện tại. Nói cách khác, người đó phải học Pháp và sống theo Pháp, một người hiền thiện và không ít kỷ, người đó nhất định sẽ có một sự tái sinh tốt đẹp ở cõi Trời hay một cảnh Thiện khác.

Cuộc sống chúng ta trôi qua rất nhanh. Ngay bây giờ chúng ta là những cậu trai, cô gái, vẫn còn đến trường. Nhưng, hầu như trước khi hiểu điều gì đã xảy ra, chúng ta đã thấy rằng chúng ta đang trưởng thành và mau chóng già lão. Khi thời gian đã hết, chúng ta phải rời bỏ cuộc sống này. Cho nên, thật quan trọng cho mỗi chúng ta thận trọng với những tư tưởng và việc làm trong hiện tại này đây. Những ý niệm và hành động là nghiệp của chúng ta, dù tốt hay xấu, nó là của ta và đó là sự hoàn cảnh tái sinh của riêng mình.

Bất cứ cậu trai hay cô gái nào bắt đầu sống cuộc đời như một Phật Tử lương thiện trong thời trẻ và tiếp tục cho đến hết cuộc đời, người đó không cần lo lắng về sự Tái sinh. Nhưng điều thực sự quan trọng để làm là chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ. Nếu chúng ta tạo nghiệp tốt trong cuộc sống, chúng ta không phải chờ cho đến khi chết chúng ta mới đạt được nhiều điều lợi ích. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc ngay trong cuộc sống này cũng như đời sống mới.

Hãy sống cuộc đời trong sạch và lương thiện ngay lúc này.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Quay về Lý Nhân Duyên, Lý Nhân Quả

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron