Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Không Thể Nào Quên Ni Sư Đứng Vãng Sanh Chùa LONG VÂN .

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 31 Tháng 1, 2014 1:03 pm
gửi bởi Bất Nhị
Không Thể Nào Quên Ni Sư Đứng Vãng Sanh Chùa LONG VÂN

34 phút 20 giây có chiếu hình Ni Sư đúng vãng sanh.