Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ni chúng Phật giáo Nam truyền thọ giới tại Tỳ Xá Ly

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 13 Tháng 5, 2013 9:22 am
gửi bởi Bất Nhị
Ni chúng Phật giáo Nam truyền thọ giới tại Tỳ Xá Ly