Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 22 Tháng 4, 2014 5:59 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 20-04-2014
Links 1.Câu truyện: GIỚI SÁT Câu truyện: GIỚI SÁT Sau buổi thuyết pháp của giảng sư, một cô Phật tử đứng dậy nêu thắc mắc: - Kính bạch Ðại đức, vừa qua con nghe Ðại đức giảng về giới sát mà con khổ tâm vô cùng. Giảng sư hỏi: - Có điều gì thắc mắc thì cô cứ nêu. - Bạch Ðại đức, cái giường của mẹ con nằm ngủ có rất nhiều rệp, ch...

2.Phong tục Tang lễ của người Việt Nam Phong tục Tang lễ của người Việt Nam Thật kỳ lạ, xưa nay đã ai chết hai lần đâu mà biết trước rút kinh nghiệm, thế nhưng, có những cụ cao tuổi có kinh nghiệm "Tri thiên mệnh", biết trước được ngày mất của mình, mặc dầu ngày hôm trước vẫn khoẻ mạnh, thậm chí có người còn tính trước được gi...

3.Sai khác ở một niệm Sai khác ở một niệm ( PGVN ) Nếu tâm mình được an ổn tự tại, không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, không dựa vào giá trị phán đoán của người khác để xác định lấy mình thì cho dù có bị trắc trở đi nữa mình cũng cảm thấy là thanh thản nhẹ nhàng. Đại sư Ngẫu Ích triều nhà Thanh vì đắc tội với triề...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 170 phút.
III.Dưỡng Thân: 80 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 600 phút.

Sử dụng năng lượng 1185 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 18 april; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 24 Tháng 4, 2014 6:06 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 23-04-2014
Links 1.Câu truyện: GIỚI SÁT Câu truyện: GIỚI SÁT Sau buổi thuyết pháp của giảng sư, một cô Phật tử đứng dậy nêu thắc mắc: - Kính bạch Ðại đức, vừa qua con nghe Ðại đức giảng về giới sát mà con khổ tâm vô cùng. Giảng sư hỏi: - Có điều gì thắc mắc thì cô cứ nêu. - Bạch Ðại đức, cái giường của mẹ con nằm ngủ có rất nhiều rệp, ch...

2.Phong tục Tang lễ của người Việt Nam Phong tục Tang lễ của người Việt Nam Thật kỳ lạ, xưa nay đã ai chết hai lần đâu mà biết trước rút kinh nghiệm, thế nhưng, có những cụ cao tuổi có kinh nghiệm "Tri thiên mệnh", biết trước được ngày mất của mình, mặc dầu ngày hôm trước vẫn khoẻ mạnh, thậm chí có người còn tính trước được gi...

3.Sai khác ở một niệm Sai khác ở một niệm ( PGVN ) Nếu tâm mình được an ổn tự tại, không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh, không dựa vào giá trị phán đoán của người khác để xác định lấy mình thì cho dù có bị trắc trở đi nữa mình cũng cảm thấy là thanh thản nhẹ nhàng. Đại sư Ngẫu Ích triều nhà Thanh vì đắc tội với triề...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 170 phút.
III.Dưỡng Thân: 80 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 600 phút.

Sử dụng năng lượng 1185 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 25 Tháng 4, 2014 3:57 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 24-04-2014
Links 1.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. 2. Dịch nghĩa: (tiếp theo...) Phải biết Phật pháp bên Thanh Văn dù nói là không được rốt ráo, nhưng đây là phần cơ bản rốt ráo của Phật pháp xuất thế. Vả lại, chư Phật trong ba đời xuất hiện...

2.Re: Biết xấu hổ Nếu không có ái và kỉnh (kính trọng) thì làm tổn hại tín: Nghĩa này có hai ý, một là nói về một người có đức hạnh, nhân cách, thì cữ chỉ và hình sắc lời nói của họ. khiến cho một người phải nghe theo và kính phục. (không phải dùng trí tuệ cá nhân hay địa vị, tiền bạc, mà bằng cử chỉ đoa...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Phật tử VN cầu nguyện cho nạn nhân vụ đắm phà GNO - SC.Thích nữ Giới Tánh, UV Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, cùng các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà và công việc tìm kiếm người trên phà được thuận lợi vào chiều 21-4 (...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 80 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 660 phút.

Sử dụng năng lượng 1185 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 26 Tháng 4, 2014 9:52 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 24-04-2014
Links 1.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. 2. Dịch nghĩa: (tiếp theo...) Phải biết Phật pháp bên Thanh Văn dù nói là không được rốt ráo, nhưng đây là phần cơ bản rốt ráo của Phật pháp xuất thế. Vả lại, chư Phật trong ba đời xuất hiện...

2.Re: Biết xấu hổ Nếu không có ái và kỉnh (kính trọng) thì làm tổn hại tín: Nghĩa này có hai ý, một là nói về một người có đức hạnh, nhân cách, thì cữ chỉ và hình sắc lời nói của họ. khiến cho một người phải nghe theo và kính phục. (không phải dùng trí tuệ cá nhân hay địa vị, tiền bạc, mà bằng cử chỉ đoa...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Phật tử VN cầu nguyện cho nạn nhân vụ đắm phà GNO - SC.Thích nữ Giới Tánh, UV Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, cùng các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà và công việc tìm kiếm người trên phà được thuận lợi vào chiều 21-4 (...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 110 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Sử dụng năng lượng 965 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 28 Tháng 4, 2014 12:55 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 27-04-2014
Links 1.Re: Hủy Báng Tam Bảo Giới Kinh văn: 1. Phiên âm: Từ câu “nhược Phật tử tự báng Tam Bảo” cho đến câu “thị Bồ Tát Ba La Di tội”. 2. Dịch nghĩa: (tiếp theo...) Phải biết Phật pháp bên Thanh Văn dù nói là không được rốt ráo, nhưng đây là phần cơ bản rốt ráo của Phật pháp xuất thế. Vả lại, chư Phật trong ba đời xuất hiện...

2.Re: Biết xấu hổ Nếu không có ái và kỉnh (kính trọng) thì làm tổn hại tín: Nghĩa này có hai ý, một là nói về một người có đức hạnh, nhân cách, thì cữ chỉ và hình sắc lời nói của họ. khiến cho một người phải nghe theo và kính phục. (không phải dùng trí tuệ cá nhân hay địa vị, tiền bạc, mà bằng cử chỉ đoa...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Phật tử VN cầu nguyện cho nạn nhân vụ đắm phà GNO - SC.Thích nữ Giới Tánh, UV Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, cùng các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ chìm phà và công việc tìm kiếm người trên phà được thuận lợi vào chiều 21-4 (...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 110 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 600 phút.

Sử dụng năng lượng 1145 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay: Nguyên tuần chỉ có đi làm tuần 17 này quá tệ.
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 29 Tháng 4, 2014 6:46 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 28-04-2014
Links 1.Re: Hộ Pháp I. Tu học hộ trì Tam bảo : Lời mở đầu : Nhân ngày thành lập diễn đàn Phật tử và ngày Lễ Phật Đản, CP tôi đây có chút cảm nghĩ cá nhân về hộ trì Tam Bảo học lại từ Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Đại Niết Bàn (Trung Bộ Kinh) hy vọng lời chia sẽ này làm bước hành trình hộ pháp cho chúng ta. Và cũ...

2.Re: Biết xấu hổ Nếu không có ái và kỉnh (kính trọng) thì làm tổn hại tín: Nghĩa này có hai ý, một là nói về một người có đức hạnh, nhân cách, thì cữ chỉ và hình sắc lời nói của họ. khiến cho một người phải nghe theo và kính phục. (không phải dùng trí tuệ cá nhân hay địa vị, tiền bạc, mà bằng cử chỉ đoa...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 400 Phật tử phía Bắc dự Hội thi giáo lý GNO - Ngày 27-4, Ban HDPT T.Ư khu vực phía Bắc tổ chức hội thi giáo lý dành cho thanh thiếu niên Phật tử phía Bắc - diễn ra tại trụ sở T.Ư GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội). Hơn 400 thí sinh thuộc các tỉnh thành phía Bắc cùng về tham dự hội thi; trải qua ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa. Tuần...

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:210 phút; II.Tu Đức: 110 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 480 phút.

Sử dụng năng lượng 1025 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay: Nguyên tuần chỉ có đi làm tuần 17 này quá tệ.
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag Ek, Vianna: 05-05; Chris: 15-5; Bé Hai 23-5; Thủy: 16-6; Ly: 27-6; Werkmap 27-4. UWV.4-5

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trước

Quay về Diễn Đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách