Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 01 Tháng 4, 2014 9:00 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 31-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Đức Dalai Lama phân ưu cùng Tăng Ni Phật tử VN GNO - Thư gửi đến trụ sở T.Ư GHPGVN ngày 29-3, Đức Dalai Lama thứ XIV đã gửi lời phân ưu khi biết tin Đại lão HT.Thích Trí Tịnh viên tịch. Trong thư, ngài viết: “Tôi gửi lời nguyện cầu đến HT.Thích Trí Tịnh và phân ưu cùng GHPGVN, Phật tử tại VN và các...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 185 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 480 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1090 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 02 Tháng 4, 2014 2:45 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 01-04-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Đức Dalai Lama phân ưu cùng Tăng Ni Phật tử VN GNO - Thư gửi đến trụ sở T.Ư GHPGVN ngày 29-3, Đức Dalai Lama thứ XIV đã gửi lời phân ưu khi biết tin Đại lão HT.Thích Trí Tịnh viên tịch. Trong thư, ngài viết: “Tôi gửi lời nguyện cầu đến HT.Thích Trí Tịnh và phân ưu cùng GHPGVN, Phật tử tại VN và các...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 190 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 450 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1045 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend. Control Olie auto.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 03 Tháng 4, 2014 5:43 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 02-04-2014
Links 1.Re: Trạch Pháp của tôi...!? [QUOTE=PGNT_Thiền;72817]Hì, chú thấy rồi đó, cái gì cũng không nên bằng niềm tin mà không có được sự lý giải hợp lý thì niềm tin này yếu và dể gãy khi gặp những biến cố. Cho nên con thường hay nói rằng: cái gì con không hiểu, con sẽ hỏi cho đến khi hiểu mới thôi thì niềm tin lúc này có sự bảo chứng...

2.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Ở Vạn Đức, Phật tử liên tục kinh hành, niệm Phật GNO - Trong những ngày diễn ra lễ tang cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Phật tử các đạo tràng sau khi viếng tang đã lên chánh điện cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện kinh hành, niệm Phật, cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng Phật quốc. Đồng thời, cũng ...

3.Re: Hồi tưởng lời Pháp thoại cố HT. Thích Trí Tịnh. [QUOTE=PGNT_Thiền;72818] 1. Các bậc tổ sư thường dạy đồ chúng cách tâm niệm để làm phương châm hành trì, hiện bạn đã có cách hành trì cho mình chưa, hay là còn trong thời kỳ tìm kiếm (trạch pháp) ? Trí Từ đáp: Cách hành trì của Trí Từ là áp dụng những hiểu biết của mình thông qua việc đã và...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 130 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 10 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 935 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend. Control Olie auto.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 04 Tháng 4, 2014 6:01 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 03-04-2014
Links 1.Re: Trạch Pháp của tôi...!? [QUOTE=PGNT_Thiền;72817]Hì, chú thấy rồi đó, cái gì cũng không nên bằng niềm tin mà không có được sự lý giải hợp lý thì niềm tin này yếu và dể gãy khi gặp những biến cố. Cho nên con thường hay nói rằng: cái gì con không hiểu, con sẽ hỏi cho đến khi hiểu mới thôi thì niềm tin lúc này có sự bảo chứng...

2.Re: Hồi tưởng lời Pháp thoại cố HT. Thích Trí Tịnh. [QUOTE=PGNT_Thiền;72918]- Nếu phải có sự lựa chọn nào đó thì con sẽ chọn phương pháp này"Lấy Thuận Cảnh Mở Đường, Lấy Nghịch Cảnh Để Tâm Sửa Trọn Vẹn" - Vì theo con, pháp tu nào đi chẳng nữa thì cũng liên quan đến việc cốt lõi là Sửa Tâm, chẳng gì khác ngoài việc này. - Như chú lấy Giới Đ...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức khóa tu GNO - Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vừa tổ chức khóa tu lần 1 tại cơ sở mới Lê Minh Xuân - Bình Chánh vào ngày 30-3. Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng (Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP. HCM) chứn...
*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 160 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 985 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend. Control Olie auto.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 05 Tháng 4, 2014 5:14 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 04-04-2014
Links 1.Re: Trạch Pháp của tôi...!? Chúng ta còn có thể đọc lại được cuộc đối thoại giữa Ðức Phật và các đệ tử Ngài như sau: "Bây giờ, nếu hiểu biết điều này, và nhận thức điều nầy, các thầy nói "Chúng ta tôn kính Ðức Bổn Sư, và vì tôn kính Ðức Bổn Sư chúng ta phải tôn kính những gì Ngài dạy", có nên nói vậy chăng? -- ...

2.Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền Sư ông vừa dạy niệm Tam bảo. Vậy trọng tâm của pháp niệm này là gì? Ai nấy cần phải nhất tâm và chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: Niệm Phật , niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng để nó rời. Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức. Niệm Pháp thì phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh p...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Ấn tượng về một buổi lễ Quy y truyền giới ( PGVN ) Thăm chùa Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ, Đá Lố, thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngôi chùa có tôn tượng Phật A Di Đà phóng quang lộ thiêng Kỷ lục quốc gia, vào ngày 19/02/Giáp Ngọ, ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày l...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 110 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 905 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend. Control Olie auto, verjaardag

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 06 Tháng 4, 2014 7:31 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 05-04-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Đức cần kiệm, tri túc, bình dị của HT. Thích Trí Tịnh 04/04/2014 21:06:00 Minh Thạnh http://www.phattuvietnam.net/thumbnail. ... cle_medium Ngày nay, trước xu thế xa hoa hưởng lạc của một số vị tu sĩ, thì đức hạnh tri túc, kiệm phước, thanh đạm của H...

2.Ăn chay cho da khỏe đẹp GNO - Thật ra, có thể tự chăm sóc và sở hữu một làn da khỏe đẹp bằng một số loại thực phẩm trong khẩu phần ăn hàng ngày. Các loại thực phẩm này cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của da, có thể kể đến như: ớt chuông đỏ, sô-cô-la đen, dầu dừa, trà xanh, đu đủ, các loại hạt (hạt hướng ...

3.10 điều giúp bạn sống hạnh phúc 1. Hãy rộng lượng Nhà nghiên cứu Elizabeth Dunn nhận thấy rằng, người nào chi tiền cho người khác, người đó cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những người chi tiền cho bản thân. Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh đến việc thực hành hạnh bố thí. Bố thí không chỉ đơn thuần là quá trình trao đổi của cải v...

4.Bài kinh Phật nói về xui xẻo, rủi ro Bài kinh Phật nói về xui xẻo, rủi ro 04/04/2014 21:21:00 Minh Thạnh Xui xẻo, rủi ro là những vấn đề lớn trong cuộc sống. Để xả xui, người ta thường hay cúng kiến quỷ thần. Ngoài ra còn có khái niệm “giải hạn”. Kinh Phật nói khá rõ về vấn đề xui xẻo, rủi ro, mà bài kinh dẫn từ Kinh Tiểu Bộ dưới đây ...
*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 170 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 25 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 475 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1075 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - W.W.6 april; Wekmap 27-4; Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 12 & 18 april.
Giỗ 16-4
Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 07 Tháng 4, 2014 10:52 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 06-04-2014
Links 1.Phước báo săn sóc người bệnh GN - Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào. Người đời lập gia đình hay kết thân bạn bè quyến thuộc, một phần cũng để nương tựa nhau khi trái gió trở trời, ốm đau tật bệnh. Bởi khi ...

2.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Làm thế nào để có giấc ngủ ngon? http://giacngo.vn/userimages/2014/04/06 ... 20hoa.jpeg Ngủ ngon như trẻ thơ, khi lòng mình không vướng bận - Ảnh minh hoạ GNO - Giấc ngủ ngon vào ban đêm rất quan trọng. Giấc ngủ dài và sâu sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày hoạt động và thực ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 120 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: 30 phút.
IV.Bổn Phận: 180 phút; V.Trách Nhiệm: 180 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 815 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 12 & 18 april. Giỗ 16-4

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 08 Tháng 4, 2014 6:15 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 06-04-2014
Links 1.Phước báo săn sóc người bệnh GN - Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào. Người đời lập gia đình hay kết thân bạn bè quyến thuộc, một phần cũng để nương tựa nhau khi trái gió trở trời, ốm đau tật bệnh. Bởi khi ...

2.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Đức cần kiệm, tri túc, bình dị của cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh ( PGVN ) Tôi chỉ có phước duyên gặp cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh vài lần, nhưng Ngài đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Từ nhỏ, qua tiếp xúc kinh điển Phật giáo, tôi đã biết đến HT.Thích Trí Tịnh như là một dịch giả hà...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 210 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 10 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 540 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1135 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 12 & 18 april. Giỗ 16-4

Thất niệm: Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )
***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 09 Tháng 4, 2014 6:20 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 08-04-2014
Links 1.Thở đúng để đẩy độc tố ra ngoài Thở đúng để đẩy độc tố ra ngoài GNO - Hít thở đóng vai trò quan trọng trong việc mang oxy đến cho tất cả các cơ quan trong cơ thể. Nhiều người cho rằng thở là việc làm dễ như không, ai mà không thở… Tuy nhiên thở đúng cách và thường xuyên thở đúng cách làm cho bạn trông tươi trẻ và cảm thấy khỏe kh...

2.Giỗ Tổ Hùng Vương - nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt (PGVN) Lễ hội Đền Hùng (còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương hay Giỗ hội Đền Hùng) vào ngày mùng 10 tháng 3 (Âm lịch) đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức người Việt Nam từ xa xưa Đây là dịp để dân tộc Việt Nam tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao của những vị Vua Hùng đầu tiên của...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Pb Ni giới T.Ư sẽ tổ chức tuần lễ văn hóa Phật giáo GNO - Ngày 7-4, chư tôn đức Ni Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã tổ chức buổi họp tại chùa Phước Hải, Q.10, TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2558 - DL.2014. http://giacngo.vn/UserImages/2014/04/08/10/Ima...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 210 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 10 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 540 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1135 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 12 & 18 april. Giỗ 16-4

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-4: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 10 Tháng 4, 2014 9:18 am

Lưu bút năm 2014, tháng 04.

Ngày 09-04-2014
Links 1.Năm 1950, Hội Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhi Năm 1950, Hội Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists, WFB), khai mạc ở Colombo, nhất trí quyết định rằng danh từ "tiểu thừa" phải được xóa bỏ vì nó không có liên quan gì với đạo Phật hiện diện ngày nay ở Tích lan, Thái lan, Miến điện, Campuchia, Lào v.v... Trên đây là t...

2.Phật đản - Vesak (Petrotimes) - Bạn đọc: Xin ông cho biết đôi điều về ngày Phật đản và về cách gọi tên này. (Hải Vân). Học giả An Chi: Phật Đản là ngày lễ trọng đại mà cả hai phái Nam tông và Bắc tông của Phật giáo đều tổ chức hằng năm. Đây là ngày Đức Phật ra đời tại vườn Lâm-tì-ni, năm 624 TCN. Ng...

3.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý II, 2014 Thêm những lời khuyên cho hạnh phúc GNO - Hạnh phúc là điều có thể nắm bắt được dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có người nói rằng, không phải cố làm gì đó để có được hạnh phúc mà quan trọng hơn là cảm nhận được hạnh phúc. Tuy nhiên, có khi phải cần học cách để có được hạnh phúc. Và điều này tùy th...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 265 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 420 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1040 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.
3. Công việc làm ban đêm, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não. Làm sự ghi nhớ hoàn toàn mất hết chánh niệm. (Không nên tranh luận, hay tính toán lúc nào. )

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - Feenstra 1-mei. O'tend, verjaardag 12 & 18 april. Giỗ 16-4

***************************************************************************
Tháng 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12 - 2014
(Đây là chủ đề mở: ...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang kế tiếp

Quay về Diễn Đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron