Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 20 Tháng 3, 2014 3:33 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 19-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Gái điếm muốn hoàn lương, chùa không bao giờ từ chối 18/03/2014 21:22:00 Phong Vũ (thực hiện) - Một Thế giới http://www.phattuvietnam.net/thumbnail. ... cle_medium Trò chuyện với Một Thế Giới, sư thầy Tịnh Giác chia sẻ: "Nếu một cô gái điếm...

2.Xả (Thất giác chi) 7. Xả Giác Chi thứ bảy mà cũng là yếu tố Giác Ngộ cuối cùng là Upekkha, Xả. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), Upekkha cũng được gọi là tatramajjhattata, trung lập, không thiên bên nào. Ðó là trạng thái tâm quân bình chứ không phải là sự lãnh đạm, dửng dưng. Trạng thái tâm quân bình, hay xả, l...

3.Re: Trung Bộ Kinh 9: Thủ 3- Kiến thủ (diṭṭhupādāna) . Cả ba loại thủ còn lại, đều có chi pháp là tâm sở tà kiến, nhưng có những điểm khác biệt nhau, ví như cội cây có ba nhánh. Kiến thủ lấy “ thế gian (loka)” làm đối tượng. Ngã luận thủ là lấy “cái ta (atta)” làm đối tượng. Giới cấm thủ lấy “những c...

4."Vũ khí" phòng chống ung thư là... thể dục GNO - Theo phân tích và kết luận của Hội Ung thư Hoa Kỳ, một nửa nguy cơ tử vong do ung thư có thể tránh khỏi bằng việc thay đổi thói quen sinh hoạt và có lối sống lành mạnh. Một trong những loại "vũ khí" hiệu dụng trong phòng chống ung thư là thể dục. Ngoài ra, chế độ luyện tập thể dục h...
*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 150 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 90 phút; V.Trách Nhiệm: 360 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 885 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? + 1%
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (đang thực hiện chánh niệm)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 21 Tháng 3, 2014 3:54 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 19-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Gái điếm muốn hoàn lương, chùa không bao giờ từ chối 18/03/2014 21:22:00 Phong Vũ (thực hiện) - Một Thế giới http://www.phattuvietnam.net/thumbnail. ... cle_medium Trò chuyện với Một Thế Giới, sư thầy Tịnh Giác chia sẻ: "Nếu một cô gái điếm...

2.Xả (Thất giác chi) 7. Xả Giác Chi thứ bảy mà cũng là yếu tố Giác Ngộ cuối cùng là Upekkha, Xả. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), Upekkha cũng được gọi là tatramajjhattata, trung lập, không thiên bên nào. Ðó là trạng thái tâm quân bình chứ không phải là sự lãnh đạm, dửng dưng. Trạng thái tâm quân bình, hay xả, l...

3.Re: Trung Bộ Kinh 9: Thủ 3- Kiến thủ (diṭṭhupādāna) . Cả ba loại thủ còn lại, đều có chi pháp là tâm sở tà kiến, nhưng có những điểm khác biệt nhau, ví như cội cây có ba nhánh. Kiến thủ lấy “ thế gian (loka)” làm đối tượng. Ngã luận thủ là lấy “cái ta (atta)” làm đối tượng. Giới cấm thủ lấy “những c...

4."Vũ khí" phòng chống ung thư là... thể dục GNO - Theo phân tích và kết luận của Hội Ung thư Hoa Kỳ, một nửa nguy cơ tử vong do ung thư có thể tránh khỏi bằng việc thay đổi thói quen sinh hoạt và có lối sống lành mạnh. Một trong những loại "vũ khí" hiệu dụng trong phòng chống ung thư là thể dục. Ngoài ra, chế độ luyện tập thể dục h...
*****************************************************************************
Hình ảnh
Hình minh họa

Thời khóa & Thời gian biểu:

I.Tu Phước
:90 phút; II.Tu Đức: 190 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 55 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 90 phút; V.Trách Nhiệm: 360 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 885 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? + 1%
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)

Ngày mai phải làm gì? - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (đang thực hiện chánh niệm)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 22 Tháng 3, 2014 7:50 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 21-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Các thực phẩm bảo vệ mắt GNO - Chế độ ăn lành mạnh có thể giúp cải thiện hoạt động của mắt và nhãn lực. Trong dinh dưỡng hằng ngày cần thường xuyên bổ sung các thực phẩm chứa các chất có lợi cho mắt như: calcium, crom, sắt, vitamin A và C. Cấu tạo của nhãn cầu (cầu mắt) có liên quan mật thi...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:90 phút; II.Tu Đức: 125 phút.
III.Dưỡng Thân: 80 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 60 phút; V.Trách Nhiệm: 780 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1170 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Hiểu chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên.
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 23 Tháng 3, 2014 8:43 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 22-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Malaysia: Thêm một lễ cầu nguyện cho nạn nhân MH370 GNO - Mưa to không làm giảm tinh thần của người dân Kajang - những người đã tập trung tại Bukit Angkat để cầu nguyện cho sự an toàn của nạn nhân trên chuyến bay MH370 mất tích. Hàng trăm người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đã tham gia cùng với lã...

2.Re: Trung Bộ Kinh 9: Thủ 3- Kiến thủ (diṭṭhupādāna) . a- Thế nào là kiến thủ? Nguyên soái Alata. Thuở xưa, tại kinh thành Mithilā xứ Videha do đức vua Aṅgati trị vì, vị nguyên soái của Đức vua là Alata. Một hôm Alata đưa đức vua đến gặp thầy mình là du sĩ lỏa thể Guna kassapa, Đức vua hỏi du sĩ Guna kassapa: “Làm t...

3.Re: Từ ngữ Phật học Bàn về túc mạng minh. Có hai hạng người đắc túc mạng minh, nhớ được những kiếp quá khứ là: Phàm nhân đắc Túc mạng minh và bậc Thánh đắc Túc mạng minh. Bản Sớ giải Sumaṅgalavilāsinī (Sớ giải Trường Bộ kinh), bài kinh Phạm võng, có giải thích: Phàm nhân nhớ lại kiếp quá khứ như sau: - Ngoại đ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:130 phút; II.Tu Đức: 50 phút.
III.Dưỡng Thân: 80 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 60 phút; V.Trách Nhiệm: 480 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 885 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 24 Tháng 3, 2014 6:29 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 23-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Hết thuốc chữa Không phải ngẫu nhiên mà người xưa nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Có những tính khí bất thiện dường như ăn sâu vào tâm khảm và máu thịt đến độ không thể dứt ra được. Cho nên có không ít người sau những phút giây bừng tỉnh, hứa hẹn phục thiện nhiều điều rồi mọi việc đâu cũn...

2.Đạo đức sao lại học thuộc, chấm điểm? ( Dân trí ) - Môn Giáo dục công dân học để làm người nhưng học sinh phải học thuộc và chờ chấm điểm. Đi cùng việc học thuộc, những con điểm là chuyện học trò đánh nhau, thóa mạ thầy cô… >> Học sinh than chương trình học “lạc hậu” Học đạo đức kiểu... thuộc lòng Trong buổi đối thoại với lãnh ...

3.Giải mã hội chứng cuồng thần tượng ở tuổi teen Một ông bố Trung Quốc giết con gái 13 tuổi vì nó mê nhóm nhạc Hàn Quốc tới bỏ học, nhiều teen Việt cũng cuồng Kpop tới mức hôn ghế thần tượng... Các chuyên gia tâm lý cho rằng đây là vấn đề xã hội và có phần lỗi lớn của gia đình. Khi người yêu phát cuồng vì hot boy xứ Hàn Hội chứng teen cuồng thần ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 140 phút.
III.Dưỡng Thân: 120 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: 10 phút.
IV.Bổn Phận: 180 phút; V.Trách Nhiệm: 90 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 775 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 24 Tháng 3, 2014 5:54 pm

Kính chào đạo hữu Nhu Thuận,
Chúng ta rất có duyên ở chủ đề này, hy vọng mỗi lối giải thích của đ/h sẽ là bước đường thăng tiến của tn này trong chuổi ngày còn lại.

Sự thật thì Pháp sám hối này, tn đã học từ năm 2002, và cho mãi năm 2006-2007-2008-2009 thì mới hoàn tất được phương pháp Lễ Phật, niệm Phật (Xem phần sưu tập...) cho tới ngày hôm nay, tn dẫn còn duy trì trong thời gian không làm việc, không mệt về thân tâm. (Mà hình như sau khi đọc được bài văn của Thầy Thích Trí Hoằng xong rồi thì từ đó mới có ý nghĩa pháp tâm nguyện trong đời này chỉ lạy Phật thôi, đối với mình cũng quá đủ rồi. Nhưng bài văn của người Huynh đệ trích dẫn ra thì đầy đủ hơn lúc xưa nhiều lắm.)


Do đó, các kinh nghiệm của người Huynh đệ nào nói về đề tài này, tn không bao giờ bỏ qua và theo sát để năng tầm hiểu biết của mình. Rất mong những câu văn viết không đúng trình độ hay phản luận ý kiến khác của tn, xin các quí Đạo hữu và đ/h Nhu Thuận thấy mà sửa lỗi dùm thật cảm ơn.


Để vào chánh đề
cùng đ/h Nhu Thuận, mình xin nói ra các hạng người có thể sám hối và không thể sám hối. Hiện ở rải rác các bài giảng có nhiều lắm, xin lỗi mình tìm chưa ra. Đại ý như vầy:

1. Có một hạng người không bao giờ biết lỗi và thấy lỗi mình! Vì sao? - Vì người đó có nhiều... Ví dụ như Quyền lực, tiền bạc. Và họ nghĩ cái 'ta' quá to lớn. Nên không thấy lỗi. Họ sẽ không bao giờ biết sám hối, dù có lỗi thật sự đi nữa. Thì chỉ nói cho qua lề 'Xin Lỗi' rồi lần sau, lần sau cũng tái diễn.


2. Hạng người thứ hai, khi bị hoạn nạn trong 8 khổ thì mới biết sám hối. Nhưng chưa mấy dũng mãnh. Khi hết khổ thì lại tiếp tục hưởng thụ dục lạc (Hiện tôi là loại này đây.)


3. Hạng người thứ ba, khi học đúng Pháp, hành đúng Pháp, Phát bồ đề tâm hay Phát Thập đại hạnh Phổ Hiền thì họ coi việc sám hối là món tư lương chánh trên bước đường mong cầu giải thoát.
(Nhưng rất tiếc, có thể chưa diệt tận gốc của Ngã Mạn "Hoặc trong Thập kiết sử phiền não chướng. Hay chưa hiểu sâu Gốc của nó hoàn toàn lệ thuộc vào Giới Định Huệ. (Nếu chưa tham khảo về Vi Diệu Pháp, Thanh Tịnh Đạo Phật Giáo Nguyên Thủy, đoạn này không thể thảo luận sâu được. Xin bỏ qua.)
Và " Cũng dể hiểu thôi, từ sự chi li của Nhân không hiểu sâu, chỉ hiểu Quả thù thắng thì có thể sanh chút ít ngã mạn. Vì chưa có thử qua sự kham khổ, (kinh nghiệm kham khổ có thể kéo dài trong một đời người, trong một kiếp người. Tùy thuộc vào huệ căn của hành giả, có cao thấp.)


4. Hạng người thứ tư là Bậc Thượng Căn, có duyên lành... Là những Danh sư mà chúng ta thường nghe nói trong Kinh sử như Bồ Tát Thường Bất Khinh, Thiện Tài Đồng Từ.v.v. Những Danh Sư Trung Hoa, Ngài Hư Vân..., Việt Nam có Đức Vua Trần Thái Tôn.

Nhu Thuận đã viết:Kính Đạo Hửu Thiện Nhân.
Hai câu hỏi của TN, thật tình tôi không trả lời nổi vì, như đã nói, tôi chưa phải là "gì cũng biết", tôi xin nói những kinh nghiệm tu tập của mình.
Kính Thiện Nhân, cùng tất cả các bạn.
Thien Nhan đã viết:Sám hối còn có nghĩa là đoạn trừ các phiền não!

Tôi không cho là như vậy, nhưng Sám hối có một trong những công năng là đoạn trừ phiền não, chúng ta lạy Phật lễ Phật để sám hối, quán tưởng "năng lễ sở lễ tánh không tịch" là cái lạy của mình (chúng sanh) và cái mình đang lạy (Phật) cả hai đều tánh "Không" vắng lặng, có như vậy mới tạo được "làn sóng vô vi" (hơn cã sóng vi ba) Chư Phật cãm ứng.

Chư Phật không phải là "Đấng" xóa tội để chúng ta quỳ lạy cầu xin sám hối, cũng không giáng họa hay ban phước cho ai, Chư Phật tánh Không vắng lặng thì chúng ta đến với Phật cũng phải bằng vắng lặng tánh Không, như vậy mới "Cãm ứng đạo giao nan tư nghì".

Ban đầu mình còn tưởng Ông Phật ngồi đó, còn ta thì sì xụp lạy, nhưng cứ lạy, lạy riếc rồi thì Ông ngồi mặc Ông, tôi lạy mặc tôi, vào sâu hơn nửa thì Tánh "Tôi và Ông" không khác, và ở trạng thái "Tỉnh Mặc" tánh không mới tạo ra được cãm ứng giửa Ta cùng Chư Phật mười phương.Trong 4 hạng người kể trên, theo tôi chỉ có hạng người thứ 3 và 4 có thể bám trụ theo cách giải này của đ/h Nhu Thuận, còn riêng tôi chỉ là hạng người thứ 2, thì không dám và nghĩ tới sâu như vậy đâu. Vì tính chung lại từ ngày biết sám hối tới nay cũng hơn 12 năm rồi... Không thấy khấm khá nhiều như đ/h viết vậy.
Có thể nào cho biết kinh nghiệm sám hối đã trải qua và cảm giác như thế nào không? Và đ/h đã thực hành Pháp sám này bao lâu ?


Riêng phần còn lại, đ/h Nhu Thuận cảm thấy không làm cảng trở việc hàng Pháp thì cho tn tiếp tục số còn lại. tangbong cafene
Mong sự hồi âm của Quí Đạo hữu Đồng Đạo.
Thân kính, TN
****
Sưu tập và tham khảo:
BỒ TÁT PHỔ HIỀN http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=42&t=3559&sid=50fe13ec854f4354a54f0d43ef25e6ac
Thiện Tài Đồng Tử http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=42&t=3557
http://diendan.tuvien.com/viewtopic.php?f=2&t=1381
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 25 Tháng 3, 2014 4:15 pm

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 24-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Thăm ngôi chùa đang cưu mang 107 trẻ mồ côi ( PGVN ) Đại đức Thích Thanh Quang về trụ trì đã lưu tâm cưu mang trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa…ban đầu cưu mang khoảng 20 bé, còn ở thời điểm hiện tại, chùa đang cưu mang 107 người, nhỏ nhất là 5 tháng tuổi, lớn nhất là 20 tuổ...

2.Cẩm nang giúp người già tránh ngã gãy xương http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/up ... 0_menw.jpg Tập thể dục: tập thể dục là liệu pháp tuyệt vời giúp người cao tuổi cải thiện sự dẻo dai của cơ thể, dễ dàng giữ thăng bằng trên đôi chân của chính mình. Đi bộ, luyện yoga là các bài tập khá phù hợp cho tuổ...

3.Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại... Kính chào đạo hữu Nhu Thuận, Chúng ta rất có duyên ở chủ đề này, hy vọng mỗi lối giải thích của đ/h sẽ là bước đường thăng tiến của tn này trong chuổi ngày còn lại. Sự thật thì Pháp sám hối này, tn đã học từ năm 2002, và cho mãi năm 2006-2007-2008-2009 thì mới hoàn tất được phương pháp Lễ Phật, niệ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 140 phút.
III.Dưỡng Thân: 120 phút; III Dinh Dưỡng: 75 phút ; Dưỡng Ý: 20 phút.
IV.Bổn Phận: 180 phút; V.Trách Nhiệm: 120 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 815 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 26 Tháng 3, 2014 6:13 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 25-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Thăm ngôi chùa đang cưu mang 107 trẻ mồ côi ( PGVN ) Đại đức Thích Thanh Quang về trụ trì đã lưu tâm cưu mang trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa…ban đầu cưu mang khoảng 20 bé, còn ở thời điểm hiện tại, chùa đang cưu mang 107 người, nhỏ nhất là 5 tháng tuổi, lớn nhất là 20 tuổ...

2.Cẩm nang giúp người già tránh ngã gãy xương http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/up ... 0_menw.jpg Tập thể dục: tập thể dục là liệu pháp tuyệt vời giúp người cao tuổi cải thiện sự dẻo dai của cơ thể, dễ dàng giữ thăng bằng trên đôi chân của chính mình. Đi bộ, luyện yoga là các bài tập khá phù hợp cho tuổ...

3.Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại... Kính chào đạo hữu Nhu Thuận, Chúng ta rất có duyên ở chủ đề này, hy vọng mỗi lối giải thích của đ/h sẽ là bước đường thăng tiến của tn này trong chuổi ngày còn lại. Sự thật thì Pháp sám hối này, tn đã học từ năm 2002, và cho mãi năm 2006-2007-2008-2009 thì mới hoàn tất được phương pháp Lễ Phật, niệ...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 230 phút.
III.Dưỡng Thân: 70 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 600 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 1215 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 27 Tháng 3, 2014 6:01 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 25-03-2014
Links 1.Trạch Pháp của tôi...!? Theo giới thiệu của ĐH Thien Nhan, tôi đã tìm đọc phần Trạch Pháp trong bài viết của HT. Piyadassi, một nhà sư Nam tông, về đề tài Thất Giác Chi. Tôi thấy rất bổ ích nên xin phép trích lại bài giảng này của Ngài : Cảm ơn đ/h Chánh Tín, như vậy mới thật sự là Chánh tin rồi. Nơi đây mới thật sự là co...

2.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Phật giáo VN tham dự diễn đàn nhân dân ASEAN GNO - Từ ngày 21 tới 23-3, phái đoàn Phật giáo Việt Nam do HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Nhân dân Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (APF) với chủ đề "Thúc đẩy đoàn kết của ngư...

*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 175 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 0 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 360 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 890 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Uwv 27 mei 15:30; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Lưu bút 2014-3: tìm lại...

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 28 Tháng 3, 2014 6:18 am

Lưu bút năm 2014, tháng 03.

Ngày 27-03-2014
Links 1.Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý I, 2014 Pháp tu Quan Âm GN - Pháp tu Quan Âm chủ yếu nói về hạnh Quan Âm và chúng ta áp dụng pháp tu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Nói đến hạnh Quan Âm, chúng ta biết Ngài có hạnh lóng nghe tiếng nói tâm trạng đau khổ của tất cả chúng sanh. Vì vậy, một số người nghĩ rằng tu theo Quan Âm thì cần tậ...
*****************************************************************************
Hình ảnh
Thời khóa & Thời gian biểu:


I.Tu Phước
:160 phút; II.Tu Đức: 205 phút.
III.Dưỡng Thân: 40 phút; III Dinh Dưỡng: 35 phút ; Dưỡng Ý: 10 phút.
IV.Bổn Phận: 120 phút; V.Trách Nhiệm: 360 phút.

Hôm nay sử dụng năng lượng 930 phút.
Quán về Khổ đế: thấy được thân khổ; tâm khổ. (Chưa thay đổi)
Tập đế: vẫn còn rất nhiều tham sân si và thân ái, luyến ái, hôn trầm/thụy miên trạo cử/hối quá. (Chưa thay đổi)

Diệt đế: biết rõ pháp thiện ác. Hàng ngày thấy được sự tham sân si giảm dần dần. (Có tiến triển, nhưng cảm thấy cô lập và trầm tư.)
Đạo đế: Đang học và tu tập chỉ quán "Thân thọ tâm pháp". Sám hối lục căn; Tu tập Pháp kệ. Bát Chánh Đạo; Tu tập dưỡng sinh.

VI. Sự lợi ích trong thời khóa, thời Gian:
1. Tự mình nhận xét những điều đáng làm nên làm, và tránh điều không nên làm.
2. Với thời khóa, thời gian biểu là thuốc trị bệnh si.

VII. Tìm lại ngày hôm nay:
Chánh mạng, Chánh nghiệp (Trung bình)1
Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ...? (Trung bình)1
Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định...? (Tệ)1. Học chánh niệm qua ngôn ngữ.
Nhất tâm (Tín nguyện hạnh)...? (Dưới trung bình)1

Ngày mai phải làm gì? - - Pearle; Werkzoeken; Belastingaangif; W.W.6 april; Scanner; Wekmap 4 /w; Feenstra 1-mei. O'tend.

Thất niệm: về công việc bị lãng trí và hay quên. (Đang tự kiểm soát)
***************************************************************************
(Đây là chủ đề mở: Các bạn cho thêm ý hoặc chia sẽ kinh nghiệm vào đây. Xin cảm ơn. QH.)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Diễn Đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron