Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Chức danh, chức năng ''Công cụ điều hành'' của diễn đàn.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Chức danh, chức năng ''Công cụ điều hành'' của diễn đàn.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 30 Tháng 9, 2013 5:35 pm

Kính thưa các bạn.

Chức danh và chức năng ''Công cụ điều hành'' của diễn dàn.

Được diễn tả bằng sự cảm giác qua các bài văn, và cách ứng xử đối mọi thành viên. Ban tổ chức cộng đồng diễn đàn Phật tử, tán thán và khen tặng chức danh cùng chức năng. Đi đôi, danh sao thì tính người như vậy.

Riêng về ''Công cụ điều hành'' là chức năng sử dụng phần mềm của diễn đàn. Chỉ bảo vệ và chống lại các Spamder. Do đó thành viên có ''công cụ điều hành'' chức năng của người điều hành (moderators/Administrators) cẩn thận thêm. Có thể vì nó, nếu làm sai ngược với Văn Hóa Phật Giáo, mà có thể làm mất đi hết công đức.

*********

I. Chức danh và Chức năng nghĩa là:

1.1. Khi bạn đã đăng (Thread/post) từ 10 bài mà có ưu điểm. Bạn liên lạc/ hoặc Ban tổ chức sẽ thỉnh ý kiến bạn và xếp vào nhóm I. ''Thành viên Chánh Thức''.
Riêng về chức danh tùy vào nickname (Bút hiệu; Phát danh...) Hoặc bạn có khả năng về các chuyên khoa tài năng và chí nguyện. Thì có chức danh như là: Thiện Năng, Thiện Tài, Thiện Chí.v.v.

1.2. Khi bạn đã đăng (Thread/post) từ 100 bài mà có ưu điểm. Bạn liên lạc/ hoặc Ban tổ chức sẽ thỉnh ý kiến bạn và xếp vào nhóm II. ''Thành viên Chánh Thức''.
Riêng về chức danh tùy vào nickname (Bút hiệu; Pháp danh...) Hoặc bạn có khả năng về các chuyên khoa tài năng và chí nguyện. Thì có chức danh như là: Thành viên ưu tú; Thành viên đặc sắc; Thành viên tích cực.v.v.

1.3. Khi bạn đã đăng (Thread/post) thường xuyên hơn từ 100 bài mà có ưu điểm. Bạn liên lạc/ hoặc Ban tổ chức sẽ thỉnh ý kiến bạn và xếp vào nhóm III. ''Thành viên Chánh Thức''. Bản có khả năng điều hành trong chuyên mục của Diễn đàn.
Được sự khen ngợi của Cộng đồng thành viên, thì bạn có thêm chức năng mới là: Tổng Quản; Chánh Tổng Quản.

1.4. Khi bạn đã đăng (Thread/post) thường xuyên hơn từ 100 bài mà có ưu điểm. Bạn liên lạc/ hoặc Ban tổ chức sẽ thỉnh ý kiến bạn và xếp vào nhóm IV. ''Thành viên Chánh Thức''. Bản có khả năng điều hành, hướng nội ví dụ như tái lập chuyên đề thêm sáng sủa, nội dung tốt đẹp.v.v. Hoặc hướng ngoại giúp đở những thành viên mới tham gia vào diễn đàn.v.v.

Và được sự khen ngợi của Cộng đồng, Ban tổ chức thỉnh ý bạn nhận thêm chức năng mới là: Ban đại biểu; Ban điều hành (hướng nội); Ban hướng dẫn (hướng ngoại).
Riêng về Ban Đại Biểu lo cả hai mặt hướng nội và ngoại. Và cũng là phân ban phê chuẩn tất cả sự vận hành của Diễn đàn.
Ban quản lý tài chánh là những người bố thí cúng dường tài vật, những người có tâm đại hỉ thành lập diễn đàn. Và nhân viên giữ tài vật (như là người giữ tiền có số bank) Thì xếp vào Ban Quản lý tài chánh.

1.5. Khi bạn đã đăng (Thread/post) thường xuyên hơn từ 100 bài mà có ưu điểm. Bạn liên lạc/ hoặc Ban tổ chức sẽ thỉnh ý kiến bạn và xếp vào nhóm V. ''Thành viên Chánh Thức''. Bản có khả năng điều hành trong chuyên mục của Diễn đàn.
Đã được sự khen ngợi của Cộng đồng thành viên, bạn đã có thêm chức năng mới là: Tổng Quản; Chánh Tổng Quản. Nhưng bạn có chiều hướng làm Phật sự khác. Ban sẽ được Ban tổ chức ghi ơn công trạng với chức danh mới là: Cựu Moderator; Cựu Super Moderator; Cựu Admin (Người có công lớn trong diễn đàn.)

1.6. Những thành viên được sự kính trọng, sự tín nhiệm, của Ban tổ chức cộng đồng diễn đàn, và người sáng lập ra diễn đàn. Những vị này thuộc về nhóm VI.
Điều hành chức vụ là: Kiểm soát viên; kỷ thuật viên; Quản trị viên; Chủ đạo diễn đàn.

II. Công cụ điều hành:

1. Gộp bài …
2. Di chuyển bài …
3. Sao y bài …

4. Xóa bài spam…
5. Xóa bài …
6. Khôi phục bài viết

7. Duyệt bài viết
8. Bài chưa duyệt
9. Duyệt đính kèm

10. Không duyệt đính kèm
11. Xem bài viết đã chọn
12. Bỏ chọn tất cả
13. Spam-O-Matic...


III. Lời Kết:


Người sử dụng ''công cụ điều hành'' là người có trách nhiệm vận hành sự thịnh suy của diễn đàn. Ví dụ bạn làm mất qui tín ''Hù dọa, du oan, kết án tầm bậy.v.v.'' Thì không phải chỉ một mình bạn, mà liên hệ lây cả một cộng đồng diễn đàn đó. Do đó những bạn thuộc trong nhóm I, hay II, III... thì trong thời gian học hỏi kinh nghiệm và cách đối sử với các hành viên còn mới. Tất nhiên điều hành chuyên đề ít hơn người có kinh nghiệm.
Nhóm là để phân biệt thành viên ít nhiều kinh nghiệm chớ không phải phân biệt sự cao thấp, sanh ra ngã mạn thì sẽ tự mình phá đi công đức.

Ngoài ''công cụ điều hạnh'' chúng ta biết qua, nhưng cần phải biết thật rõ. Bài nào gọi là Spam, bài nào xóa và bài nào cần phải di chuyển.
Kế đó là:

1. Lợi ích và quyền lợi người Phật tử, tham gia diễn đàn.
2. Cách đăng bài phù hợp với văn hóa Phật giáo.
3. Chức danh, chức năng ''Công cụ điều hành'' của diễn đàn.
4. Bản thông tin ''Thành viên danh dự'' của diễn đàn.

*** Xin tạm dừng bút (Bản sơ thảo, chưa hoàn chỉnh. Holland ngày 16-10-2013) ***

Chúc Quí vị, quí bạn thân tâm an lạc, giữ dững niềm tin, hòa hợp cộng đồng.

Kính

Nickname: Cầu Pháp
Pháp danh: Quảng Hòa. Qui y Phật lịch 2544 (11-2-2001)
Sanh ngày: 27-12-1955, Quê quán: Rạch Giá.
Nghề nghiệp: Tài xế xe tải. Có gia đình, 3 con.
Sinh sống tại Netherland.
Email: [url=mailto:phapcukinh@yahoo.com.vn]phapcukinh@yahoo.com.vn[/url]
Sở thích: Quét dọn rác rưởi các diễn đàn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

******************************************************************************
IV. Xem các chức năng điều hành

Dưới đây là các danh sách sử dụng quản lý khác biệt:

Giữa
Moderators Registered Users: Mod. thêm 21 chức năng.
Giữa Super Moderators Registered Users: Super Mod. thêm 31 chức năng.
Giữa Administrators Registered Users: Admin có 33 chức năng. Hơn thành viên mới gia nhập cộng đồng.

******************

(1* cho tới 33* (sao).)

1*- Can View Who Read a Thread = Có thể xem ai đã đọc một bài viết
2*- Can Ignore Quota = Có thể bỏ qua hạn ngạch.
3*- Can View IP Addresses = Có thể xem địa chỉ IP

4*- Can View Detailed Location Info for Users = Có thể Xem chi tiết Thông tin Địa chỉ dành cho người dùng
5*- Can View Detailed Location Info of = Có thể Xem chi tiết Thông tin Địa điểm
6*- Can View Private Custom Fields = Có thể Xem tin trường tùy chỉnh

7*- Can View User Notes About Others = Có thể xem User Notes Giới Khác
8*- Can Post User Notes About Others = Có thể Đăng User Notes Giới Khác
9*- Can Manage Own User Notes = Có thể Quản lý riêng của User Notes

10*- Cho phép tải lên chữ ký ảnh =
11*- Cho phép tải lên chữ ký ảnh động (GIF).
12*- Cho phép dùng BB Code Ảnh

13*- Allow Video BB Code
14*- Can View Reputation Tab in User Profiles = Có thể Xem Danh tiếng Tab trong hồ sơ người dùng
15*- Can Give Infractions to Others = Kunnen geven Overtredingen naar anderen

16*- Can See Others' Infraction Level = Can See Anderen 'Overtreding Niveau
17*- Can Reverse Infractions = Có thể đảo ngược Vi phaïm (chỉnh)
18*- Can Delete Own Groups = Có thể Xóa Nhóm riêng

19*- Can Always Post Messages = Luôn luôn có thể Đăng Tin nhắn
20*- Can Always Create Discussions = Luôn luôn có thể tạo Thảo luận
21*- Can Manage Own Discussions = Quản lý có thể thảo luận riêng

***************************************************
22*- Can See Deletion Notices = Có thể nhìn thấy Thông báo xóa
23*- Can Delete Own Threads = Có thể Xóa Chủ đề riêng
24*- Can Open / Close Own Threads = Có thể Mở / Đóng chủ đề riêng

25*- Can Move Own Threads = Có thể di chuyển chủ đề riêng
26*- Can Delete Tags on Own Threads = Có thể Delete Tags về chủ đề riêng
27*- Can Define Arbitrary Styles for Inline Attached Images = Có thể xác định phong cách tùy tiện cho hình ảnh đính kèm Inline

28*- Can Moderate All Forums (is Super Moderator) = Có thể từ vừa Diễn Đàn (là Administrator)
29*- Can 'See' Users Who Have Chosen to be...= Có thể 'Xem' người dùng chọn để...

30*- Can Manage User Notes About Others = Có thể Manage User Ghi chú về khác
31*- Viewable on Show Groups = Có thể xem được trên Hiện nhóm

*************************************************
32*- Show edited by note on edited messages?= Hiển thị thay đổi nội dung bởi lưu ý về thông điệp thay đổi nội dung?
33*- User Notes Can Be Posted About This Group = Người sử dụng cần chú ý có thể sẽ được đăng tin về nhóm này
(Những từ đã dịch ra chữ Việt do từ nơi Google, có thể sẽ không chính sát.)
(Những hệ điều hành có thể thay đổi khác nhau giữ phpBB 3.0. và Powered by vBulletin® Version 4.2.1 của trang www.phatu.com )


*****************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Diễn Đàn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách