Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tu Viện: Đi chùa trên mạng.5.Đại sảnh

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10 Tháng 11, 2013 1:12 pm
gửi bởi Bất Nhị
Xin sửa âm thanh như phần 4. Và Phật tử tự lựa kinh tụng thì tốt hơn.Xin sửa âm thanh như phần 4. Và Phật tử tự lựa kinh tụng thì tốt hơn.