Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Tu Viện: Đi chùa trên mạng. 1.Chánh điện

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10 Tháng 11, 2013 12:45 pm
gửi bởi Bất Nhị
BN có ý kiến đóng góp: Cảnh 1 vào đại sảnh, chỉ cài âm thanh ''Đại Hồng Chung'' 3 lần.BN có ý kiến đóng góp: Cảnh 1 vào đại sảnh, chỉ cài âm thanh ''Đại Hồng Chung'' 3 lần.