Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

XÂY DỰNG NHÂN PHẨM

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17 Tháng 4, 2014 6:56 am
gửi bởi Bất Nhị
1. Điều mình cần thì không nhiều, điều mình muốn thì quá nhiều.

2. Biết ơn đền ơn là hàng đầu, giúp người chính là giúp mình.

3. Tận tâm tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều.

(Hội Cơ Kim Giáo Dục Thánh Nghiêm Đài Loan xuất bản, tháng 12 năm 2008 Thích Hải Châu chuyển ngữ http://www.hoituthienphohien.com/108loitutai.html)

Hình ảnh
Diễn đàn tham khảo:

Chào cả nhà, chủ đề xây dựng nhân phẩm gồm có 108 câu của Pháp sư Thánh Nghiêm, trước tiên chúng ta tham khảo từ câu 1 đến câu 3. Cho ra lẽ ở bên trong Ngài Pháp sư nghĩ gì, nói gì, và dạy gì cho chúng ta. Hy vọng đây là một dượt liệu thư giản hoàn hảo nhất.

1. Điều mình cần thì không nhiều, điều mình muốn thì quá nhiều. - Chữ cần thì không nhiều, mà chữ muốn thì quá nhiều, tại sao kỳ vậy.

2. Biết ơn đền ơn là hàng đầu, giúp người chính là giúp mình. Câu này thì khó trả lời.

3. Tận tâm tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều. Ý nghĩ gì trong câu này?

Re: XÂY DỰNG NHÂN PHẨM

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18 Tháng 4, 2014 7:57 am
gửi bởi Bất Nhị
4. Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền muộn.

5. Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng.

6. Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc.

(Hội Cơ Kim Giáo Dục Thánh Nghiêm Đài Loan xuất bản, tháng 12 năm 2008 Thích Hải Châu chuyển ngữ http://www.hoituthienphohien.com/108loitutai.html)

Hình ảnh
Diễn đàn tham khảo:

Chào cả nhà, chủ đề xây dựng nhân phẩm gồm có 108 câu của Pháp sư Thánh Nghiêm, trước tiên chúng ta tham khảo từ câu 1 đến câu 3. Cho ra lẽ ở bên trong Ngài Pháp sư nghĩ gì, nói gì, và dạy gì cho chúng ta. Hy vọng đây là một dược liệu thư giản hoàn hảo nhất.

4. Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền muộn. (Từ bi không có kẻ thù thì hiểu, nhưng trí tuệ không khởi phiền muộn, không hiểu?)

5. Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng. (Không hiểu, cần cù khỏe mạnh thì hiểu.)

6. Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc. (Dễ hiểu quá...!?)
**