Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hỏi hay đáp đúng: ghi nhớ tư liệu 7-14

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 31 Tháng 5, 2013 6:10 pm
gửi bởi Bất Nhị
Ghi nhớ tư liệu 7-14:

Hỏi hay đáp đúng: ghi nhớ tư liệu 1-3
Hỏi hay đáp đúng: ghi nhớ tư liệu 1-6
Hỏi hay đáp đúng: ghi nhớ tư liệu 1-9
Hỏi hay đáp đúng: ghi nhớ tư liệu 1-12

******************
Hỏi 7: Nếu Đức Phật không phải là thần linh, tại sao người ta thờ cúng Ngài? -

Hỏi 8 : Nhưng tôi nghe người ta nói rằng nhiều Phật tử vẫn thờ cúng thần tượng ?

HỎI 9
: Tại sao người ta đốt giấy vàng bạc và làm những chuyện lạ trong chùa ?

******************
HỎI 10 : Nếu Phật giáo quá tốt đẹp như vậy, tại sao vẫn còn nhiều quốc gia nghèo khổ ? - Không nên nhìn phiến diện. và so sánh bằng vật chất là sai lầm.

HỎI 11: Tại sao bạn không thường nghe người Phật tử làm công tác từ thiện xã hội ? - Người Phật tử làm công tác từ thiện không cầu danh hay cầu lợi. Nên bạn ít nghe thấy.

HỎI 12: Tại sao có nhiều tông phái khác nhau trong Phật giáo ? - Là cho hợp với căn cơ tu tập, phương pháp khác, nhưng cùng một mục đích là cầu '' Giải thoát" khỏi lục đạo luân hồi.
******************
HỎI 13 : Bạn luôn nghĩ tốt về Đạo Phật. Tôi cho rằng bạn nghĩ Đạo của bạn đang theo là đúng còn các đạo khác là sai ? - Phải, và tôi cũng không nghĩ xấu đạo Khác là sai. Có sai là bởi lòng người làm sai, đểu này rất rõ trong Đạo Phật.


HỎI 14: Đạo Phật có phải là khoa học không ? - Muốn biết Đạo Phật có phải là khoa học hay không, xin nghiên cứu sâu vào Tứ Diệu Đế (Four Noble Truths).

***************************************************************
Hình ảnh
Nguồn: Hỏi Hay, Đáp Đúng
Các câu hỏi thông thường của người phương Tây đối với Đạo Phật

Nguyên tác: Ven. Shravasti Dhammika
Thích Nguyên Tạng dịch
(Lời bàn ngày 31-5-2013 Quảng Hòa)