Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Lịch sử và hiện trạng

Mời Quý Vị thảo luận về Lịch sử Phật Giáo Việt Nam và thế giới

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, TUỆ LÂM

Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Lịch sử và hiện trạng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 13 Tháng 6, 2013 3:55 pm

Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Lịch sử và hiện trạng

Bài viết này trình bày lịch sử và hiện trạng giáo dục Phật giáo Việt Nam nhằm rút ra những điều cần thiết cho sự phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo những năm tới.

Đạo Phật là đạo « trí tuệ ». Trí tuệ là sự nghiệp, vừa là phương châm giáo dục vừa là mục tiêu giáo dục của đạo Phật.

Trí tuệ tạo nên kiến thức về phương pháp và phương pháp luận để giải quyết vấn đề trong mọi lĩnh vực, là nền tảng dẫn đến thành tựu trong mọi sự nghiệp của người tại gia.

Nếu hiểu trí tuệ là kết quả của đời sống đạo đức (giới) và chuyển hóa nội tâm (định) thì trí tuệ là sự nghiệp tâm linh và nhập thế của tu sĩ Phật giáo.

Đạo Phật muốn tồn tại và phát triển phải có những tu sĩ truyền giáo và hệ thống giáo dục Phật giáo.

Bài viết này trình bày lịch sử và hiện trạng giáo dục Phật giáo Việt Nam nhằm rút ra những điều cần thiết cho sự phát triển hệ thống giáo dục Phật giáo những năm tới.( 07/10/2012 17:40:00
Nguyễn Đại Đồng)

A. Giáo dục Phật giáo Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1981

I. Những thập niên đầu thế kỷ XX

Hệ thống GDPG nước ta những năm đầu thế kỷ XX là hệ thống ngang gồm các trường Hạ trường Gia giáo của các Tổ đình, Sơn môn, Pháp phái.

An cư kiết Hạ (trường Hạ) là truyền thống từ thời đức Phật còn tại thế. Đó là sự tu học tập trung bắt buộc đối với tu sĩ Phật giáo vào ba tháng mùa hạ.

Chương trình tu học trong ba tháng này do vị trụ trì từng chùa đặt ra, số lần đi Hạ là tuổi đạo của tu sĩ. Cứ vào mỗi Hạ, vị trụ trì chùa vân tập các đệ tử để giảng kinh, luật, luận bằng Hán văn, ghi chép rất đơn giản, bàn ghế chẳng có gì, người học ngồi trên bàn, trên giường, thậm chí ngồi trên nền miễn sao họ hiểu được và hành trì tu chứng thăng tiến là tốt. Vào đầu thế kỷ XX, những trường đó gọi là đạo tràng.

Các lớp tu học do các tu sĩ đức cao đạo trọng mở và trực tiếp giảng dạy tại chùa (tổ đình) do quý ngài trụ trì.

- Ở Bắc Kỳ: các Tổ đình : Vĩnh Nghiêm, Bình Vọng (Bằng Sở), Tế Xuyên – Bảo Khám, Đồng Đắc, sơn môn Trung Hậu, Hồng Phúc, Bà Đá v. v…

- Trung Kỳ: Huế có đạo tràng - trường Hạ : Thiên Hưng, Báo Quốc, Thuyền Tôn, Bình Định có Long Khánh, Thập Tháp, v.v…

- Nam Kỳ: các chùa Giác Hoa (Bạc Liêu), Vĩnh Tràng (Mỹ Tho), Bửu Lâm (Cao Lãnh), Long
Khánh, Long Phước (Trà Vình), Giác Lâm và Phụng Sơn ở Sài Gòn v.v…

Tuy nhiên từ thời Lê - Nguyễn, Nho giáo lấn sân, Phật giáo thiếu sự hộ pháp của triều đình, bản thân Phật giáo không có sự cải cách nên tăng đồ thì hủ bại, Phật giáo suy vi mà nguyên nhân chính là do tăng đồ thất học* .

Cần phải chấn hưng Phật giáo mà nhiệm vụ đầu tiên là xây dựng hệ thống giáo dục Phật giáo mới để đào tạo các tu sĩ truyền giáo có phẩm hạnh và học thức. (Còn tiếp...)
*********************
Nguồn: http://www.daophatngaynay.com/vn/giao-duc/11989-Giao-duc-Phat-giao-Viet-Nam-Lich-su-va-hien-trang.html

Biên tập và trích dẫn ngày 13-6-2013 Quảng Hòa.
*********************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Lịch sử Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron