Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Cái gì là kho báu của tôi (Mã Tổ - Huệ Hải).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Cái gì là kho báu của tôi (Mã Tổ - Huệ Hải).

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 23 Tháng 4, 2013 8:08 pm

Câu chuyện thiền sư Huệ Hải đến hỏi đạo với Mã Tổ.

Khi Huệ Hải đến, Mã Tổ hỏi: Ông đến đây cầu việc gì?

Ngài Huệ Hải thưa: Con đến đây để cầu Phật Pháp.

Mã tổ bảo: Kho báu nhà mình không đoái hoài, bỏ nhà chạy tìm cái gì.

Ngài Huệ Hải thưa: Cái gì là kho báu của tôi.

Mã Tổ nói: Chính là cái người hỏi ta đó, đó là kho báu của người, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài.
*****

Ngay câu này ngài liền nhận ra kho báu của mình vui mừng lễ tạ. Về sau khi giáo hóa đồ đệ, ngài bảo: Từ khi ta đến Mã Tổ nhận được kho báu nhà mình đến giờ sử dụng tự tại, không bao giờ thiếu thốn.

**********************************************************************
**********************************************************************
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hình ảnh

Nguồn
: HT. Thích Thích Từ Giảng. Hé mở cửa giải thoát:
http://www.quangduc.com/coban/57hemo7.html

Biên tập lại ngày 18-6-2013 Quảng Hòa. **********************************************************************
**********************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Truyện kinh sử Bắc Tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron