Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Cúng dường trai Tăng và sự lợi ích

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Cúng dường trai Tăng và sự lợi ích

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 2 11 Tháng 7, 2016 5:58 am

Thời gian cũng không phải là lâu mà cũng không hẳn là nhanh để mùa an cư kiết hạ lại đến, nó như vòng tuần hoàn vô tận của thời gian, như sự tiếp nối của Phật pháp đi cùng với vô lượng chúng sanh trên con đường độ sanh thoát khỏi lưới mộng tam giới

Trong không khí trang nghiêm của mùa an cư kiết hạ năm nay, trong buổi lễ trai Tăng đầy ý nghĩa với lòng thành kính của thí chủ và sự thanh tịnh của chư Tăng mà làm cho buổi cúng dường trai tăng thêm phần ý nghĩa. Rồi giờ qua đường của chư Tăng đã đến, nhìn những bước chân trần trên nền đất, với những chiếc áo vuông thoáng qua lặng lẽ tiến về lễ đường thật là đáng kính biết bao.

Dưới sự chủ trì của Sư trưởng bổn tự, sau khi được các thí chủ cúng dường tịnh tài tịnh vật và sự thành tâm của đạo tràng đối với sự hộ trì chánh pháp của các thiện nam tín nữ, vị Sư trưởng đã chứng minh và có lời tri ân đối với sự tín tâm của quý Phật tử tại gia và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đạo tràng mãi luôn gặp chánh pháp, mãi là người Phật tử chánh pháp và không bao giờ thối chuyển.

Sau lời tán thán của chư Tăng, đặc biệt là giây phút cao cả mong đợi đã đến đó là một thời thuyết pháp của chư Tăng cho tất cả các thiện nam, tín nữ. Tuy thời lượng thuyết pháp không nhiều nhưng với những nội dung vắn tắc, đi sâu vào trọng tâm của buổi cúng dường trai Tăng đã làm không ít nhiều các Phật tử hiểu được trách nhiệm của một người Phật tử đối với sự hộ trì Pháp Phật, hiểu được công đức vô lượng của việc cúng dường, giảm đi sự tham lam ích kỉ, giảm bớt bản ngã để giúp cho chúng ta thêm phần an lạc, tự tại.

Con mong ước từ nay về sau, sẽ còn và tiếp tục những buổi cúng dường đầy ý nghĩa và lợi ích như vậy càng nhiều và không chỉ mùa an cư kiết hạ hằng năm mà là hằng tháng, hàng tuần....trong khắp cả cõi Ta bà này và khắp cả tam giới nữa.

Vì vậy kinh Niết bàn đức Phật có dạy:

Những bậc sa môn, đạo sỹ phải lấy những điều chú ý sau dạy dỗ nhân dân:

1. Dạy họ bố thí,
2. Dạy họ trì giới,
3. Dạy họ nhẫn nhịn,
4. Dạy họ siêng năng.

Những bậc sa môn, đạo sỹ dạy người ta bỏ ác làm lành, khai mở con đường chánh đạo, ơn ấy lớn hơn ơn cha mẹ.



Tùy bút (Mùa an cư kiết hạ 2016)
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Quay về Tùy bút

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron