Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


84.000 pháp môn

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

84.000 pháp môn

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 4 06 Tháng 1, 2016 1:35 am

Nghĩ lại hai chữ pháp môn, pháp là phương pháp, môn là cánh cửa, là con đường , vậy thì pháp môn là con đường đến với phật pháp, con đường để tâm được thanh tịnh, con đường để tìm về bản tâm thanh tịnh.
Suy nghĩ như vậy thật là đơn giản, gần gũi không bị rối loạn tư tưởng hay mất phương hướng với chánh pháp Phật. Hãy thử tính nhẩm xem, trong đạo Phật có bao nhiêu pháp môn, nào là Thiền, nào là Mật, nào là Tịnh, nào là Luật........đếm cho đến hết trí tuệ phàm phu thì cũng không thể đến 84.000 pháp môn.
Tám mươi bốn nghìn là con số đại diện cho số nhiều, một con số nói về mặt chữ nghĩa mà không thể đếm được, không thể đếm được......
Mỗi hành động chúng ta hằng ngày như: đi, đứng, nằm, ngồi, nghe, nói, nghĩ, thở, hít, hành.......là một pháp tu, trong cái đi đã có vô số cách đi, trong cái đứng đã có vô số cách đứng, trong cái nằm đã có vô số cách nằm.........rất rất là nhiều không thể đếm được.
Trong cuộc sống này rất nhiều nhiều thứ, nhiều cái mà con người phàm phu không thể đếm được, không thể tính được, không thể nghĩ được, không thể nói được........chỉ có thể cảm nhận được bằng sự thực hành chân thật lời dạy của Phật , chỉ có người một lòng cầu sự giải thoát mới cảm nhận được, sự thật là như vậy.
Nếu là người trí huệ thì việc đếm các pháp môn tu vô cùng đơn giản và dễ dàng, nhưng ngược lại người ít trí tuệ , người cố chấp về mặt chữ nghĩa sẽ không bao giờ đếm được, thậm chí chỉ là một pháp tu.
Tùy bút.
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Quay về Tùy bút

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron