Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Chấp – bước khởi đầu với Phật Pháp

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, samhoi

Chấp – bước khởi đầu với Phật Pháp

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 5 21 Tháng 5, 2015 4:04 am

Trong giáo lý đạo Phật , chúng ta phải hiểu Khổ - Vô thường - Vô Ngã - Không, phá Chấp phá Ngã, diệt Tham –Sân –Si –Nghi –Mạn.
Nhưng phải hiểu được Chấp ở đây là gì ? Chấp cái gì ?

Có ý kiến cho rằng tu học theo Phật mà sao lại Chấp, mà càng Chấp thì càng khó có trí tuệ, bởi vì khi chấp thì trí tuệ đã bị che mờ, gọi là Vô Minh.

Thân ta từ tứ đại, nhờ duyên sinh ra hình hài từ cha mẹ, từ lúc sinh ra đến khi biết đi, nói, rồi đến lớn học hành, đi làm, có vợ chồng, con cái, tiền của…..là những cái Có Thật, chứ không phải là Không, nhưng cái Thật đó là giả tạm, không vĩnh cữu, là Vô thường.

Chúng ta lớn lên nhờ có thân ta, có thân ta nhờ cha mẹ, ta sống được nhờ có ăn uống, ta đi học biết chữ nhờ có Thầy cô, ta biết đến Phật Pháp nhờ có Kinh, Tăng, Ni, có lòng tin…..nói chung ta đều Có, tạm gọi là Chấp CÓ.

Nếu chúng ta không chấp có Ta thì ta ăn mặc làm gì, nếu chúng ta không chấp có Kinh thì ta đọc Kinh làm gì, nếu ta không chấp có cha mẹ thì ta mắc chi phải có hiếu với cha mẹ, nếu ta không chấp có Phật thì niệm Phật để làm gì…nói chúng là phải Chấp CÓ .

Từ chỗ Chấp CÓ đó , mới biết được đời là bể Khổ, ta mới biết được đời là Vô Thường, Vô Ngã, biết được con đường Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo .

Nếu một ai đó mà cho rằng tu học theo Phật mà còn Chấp CÓ thì người đó là người không hiểu gì về giáo lý đạo Phật.

Là một Cư Sĩ sơ cơ, khi mới bắt đầu học Phật thì chúng ta phải CHẤP, có chấp mới biết được Phật Pháp. Nhưng Chấp ở đây là Chấp CÓ, có Ta, có khổ, có Pháp ….để mà lo tu học, chứ đừng bao giờ Chấp Mắc, Chấp dính, rồi lại dính mắc không thể buông bỏ những cái Vô thường, Vô Ngã đó thì không nên……

Tùy Bút.
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Quay về Tùy bút

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron