Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Ý Nghĩa Phẩm Thí Dụ và Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa

Thảo luận về Luận giáo lý Phật Giáo và Duy Thức Tông.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Ý Nghĩa Phẩm Thí Dụ và Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 28 Tháng 6, 2013 4:50 pm

Ý Nghĩa Phẩm Thí Dụ và Tín Giải trong Kinh Pháp Hoa.

Huệ Văn 06/20/2013


Bài giảng của tôi hôm nay dựa trên hai phẩm Thí Dụ Tín Giải, trích từ trong kinh Pháp Hoa. Hai phẩm này có ý nghĩa chí thiết, hướng dẫn người tu đi đúng với sở nguyện của mình trên đường đến bờ giác. Ðức Phật chỉ cho chúng ta những chuyện bình thường mà lâu nay chúng ta lơ là, không chú tâm.

Trong phẩm Thí Dụ, đức Phật nói về ngôi nhà lửa, tức là ba cõi Dục, Sắc và Vô Sắc, đều không phải là nơi an ổn cho chúng ta ngự trị miên viễn. Ở cõi Sắc giới và Vô Sắc giới là nơi hiện diện của những người có khá nhiều công đức tu hành, riêng cõi Dục giới là nơi chúng ta đang ở đây, được mô tả là thấp nhất.

Trong kinh Pháp Hoa, đức Phật dùng thí dụ nhà lửa như là một sự thật gần gũi, dễ cho chúng ta ứng dụng tu khi chúng ta nhận ra được lẽ thật, câu chuyện về ông trưởng giả trong ngôi nhà đang cháy nóng ruột thương xót các con ngây thơ, hồn nhiên chạy chơi mê mải mà không ý thức được sự nguy hiểm bởi ngọn lửa đang hừng hực, ông liền bày ra ba thứ: xe dê, xe nai và xe trâu, để ở trước cửa rồi gọi các con ra, ông sẽ ban cho. Các đứa trẻ vì bản tính ham chơi, nghe nói có xe để ở ngoài cửa, cùng nhau chạy ra giành xe, nên được thoát khỏi ngôi nhà lửa.(Còn tiếp...)

***************************************
Nguồn trích dẫn từ web Pháp Bảo.
http://phapbao.org/y-nghia-pham-thi-du-va-tin-giai-trong-kinh-phap-hoa/

Biên tập lại ngày 28-6-2013 Quảng Hòa.
****************************************
Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Hình ảnh
Hòa thượng húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích Thanh Từ, sau đổi lại húy là Trần Thanh Từ. Sinh ngày 24 tháng 07 năm Giáp Tý (1924), tại ấp Tích Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Bài đã đăng:

» Kinh Tám Ðiều Giác Ngộ của Bậc Ðại Nhân
» Tội và phúc
» Ba điều căn bản của người tu Phật

» Ý nghĩa “Duy ngã độc tôn”
» Tình Thương Sẽ Không Còn Khi Người Ta Cần Ngon Miệng
» Cuộc Ðời Tương Ðối Mà!

» Chơn lý tuyệt đối
» Hồi quang phẩn chiếu và Phản quan tự kỷ
» Tam Quy Ngũ Giới

» Mộng – Phá Ngã – Gió Nghiệp
» Biết được lỗi mình mới khó
» Tìm sự tĩnh lặng trong mâu thuẫn của cuộc đời

» Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe
» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Bồ Tát Địa Tạng
» Thâm ý qua hinh tượng Phật, Bồ Tát – Bồ Tát Phổ Hiền

» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Bồ tát Đại Thế Chí
» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Bồ Tát Quán Thế Âm

» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Tượng Đức Di Lặc
» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Tượng Phật A Di Đà
» Thâm ý qua hình tượng Phật, Bồ Tát – Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

» Nguồn an vui lâu dài
» Nước có dậy sóng không?
» Tu là bỏ cái giả nhận ra cái thật
» Những viên đá tảng cho ngôi nhà đạo đức
*****************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Luận học và Duy thức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron