Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Cái nào động đây?

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 10 Tháng 4, 2011 4:04 pm
gửi bởi Vạn Pháp Qui Tâm
Nam Mô Adiđa Phật
Khi nhìn cành cây động. Có người nói rằng là do cây động. Có người cho rằng do gió động.
Có người nói do tâm động( và câu nói do tâm động được mọi người chấp nhận )
Nếu nói do tâm động thì mới nhìn thấy cây động, thì tâm ta lúc nào chẳng động, nếu không động thì đã thành Phật rồi. Vậy tại sao bình thường khi cây đứng im, mà tâm ta lúc nào cũng động, vậy sao lúc đó không thấy cây động mà lại thấy cây đứng im
Tại sao lại có cái thấy động và không động khi Tâm lúc nào cũng động
Có vị nào có biện tài chỉ dẫn giùm
thank nhiều
:idea: [size=150]
[/size]

Re: Cái nào động đây?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 25 Tháng 8, 2011 2:12 pm
gửi bởi tam_tu-phat-phap
Trên thực tế cây động là nhờ gió, còn lúc cây đứng im là tâm mình động mới nhìn thấy.
Bởi vậy mới có câu Hư Hư Ảo Ảo
cây động là hưhư
tâm động là ảo ảo
Hay từ hình bóng
Cây động là hình
Tâm động là bóng

Re: Cái nào động đây?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 26 Tháng 8, 2011 2:16 pm
gửi bởi Như Không
Cây chẳng động, gió chẳng động, mà tâm thì thường trụ thì làm làm sao động, nếu đã động thì chẳng phải tâm, mà là vọng tưởng, bởi có vọng nên mới sinh cây hoặc gió động, gió và cây thì chẳng phải ta quan tâm chấp chước làm gì để vọng trần dậy sóng, phiền nào sinh ra. Khách đến nhà chơi, khách là khách, Chủ nhà tiếp khách, chẳng đổi ngôi. Dăm ba câu chuyện, chào cáo biệt; Khách đứng lên về, chủ tiễn chân.

Re: Cái nào động đây?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 13 Tháng 11, 2012 1:28 am
gửi bởi NguyenChau
Như thế nào là cây động, có thể giải thích là do cây dao động qua lại, lá xào xạc, cành cong lên xuống...Tất cả các giải thích đó điều do khái niệm từ vô thỉ đến nay, không ai không biết.

Vậy nếu ta không bám vào các khái niệm đó nữa thì ắt sẽ không có cái gì động cả, vì khi tâm cảm nhận sự động đậy của cây thì thật ra là do một tâm hành khởi lên rồi sau đó nó cũng diệt đi. Quán về vô thường thì cây động đó rồi lại yên đó, không bám víu vào khái niệm thì có thể thấy vọng không theo, đối cảnh vô tâm. Không có gì động cả

Re: Cái nào động đây?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 13 Tháng 11, 2012 8:59 am
gửi bởi Như Không
cái nào cũng động.