Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT

Các kinh sách mới về Phật Giáo Phát triển (hệ Hán Tạng).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT

Gửi bàigửi bởi huenhan » Chủ nhật 08 Tháng 8, 2010 12:21 am

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT

(Soạn theo thầy Thích Nhật Từ)

1. NGUYỆN HƯƠNG

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O
Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền,
Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên,
Giới đức vót thành hình núi thẳm,
Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược Sư, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con: O

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,
Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan.
Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần) O

2. TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn
Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu cát tường
Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành
Pháp thân các Phật tịnh thanh
Chứng minh hương nguyện, phước lành rưới ban.
- Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO

3. SÁM HỐI

Con xưa vốn tạo các ác nghiệp, bởi vì vô thỉ tham, sân, si.

Từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả con nay xin sám hối.

- Nam mô cầu sám hối Bồ Tát (3 lần) O
4. PHỤC NGUYỆN:

- Con xin nguyện trọn đời quy y tam bảo - Phật Pháp Tăng và bồ đề tâm kiên cố.

- Nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát, và chư Phật 10 phương Từ bi gia hộ cho ..... dứt bệnh ………..phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Phổ nguyện: âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

5. TÁN PHẬT DƯỢC SƯ

Đức giáo chủ Đông Phương,
Mười hai nguyện hoằng dương,
Cứu muôn loài thoát khổ,
Khai diễn pháp chân thường.
Bốn chín ngày đèn hương,
Trang nghiêm khắp đạo trường,
Trì danh và đảnh lễ,
Tiêu tai, thọ miên trường. O
- Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát (3 lần) O

Ta-bà cảnh giới thật mong manh,
Vì để giúp đời, nói pháp kinh.
Bảy Phật Dược Sư diệt tội chướng,
Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh.

Ba ngàn hoá Phật đồng gia hộ,
Tám vị Bồ-tát chứng lòng thành.
Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ,
Phước duyên lợi lạc, sống an lành.

- Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần) OOO

6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẲNG CHƠN NGÔN (7, 21 hoặc 108 biến)

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã,

lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã.

Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế.

Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.

Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Nam-mô Dược Sư hội thượng Phật Bồ-tát. O


Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O

7. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ

Dược Sư Quang Phật,

Bậc Đại Y Vương,

Mười hai nguyện lớn,

Cứu khổ trầm luân.

Thành tâm quy ngưỡng,

Trang nghiêm đạo trường.

Niệm trì danh hiệu,

Đèn hoa cúng dường.

Đảnh lễ Phật tượng,

Cung kính tán dương.

Làm phan tục mạng,

Tuổi thọ miên trường.

Diệt trừ tội chướng,

Oan nghiệp không còn.

Phước lộc tăng trưởng,

Quả chứng chân thường. O

- Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. (18 lần) O

- Nam-mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai. (3 lần) O

- Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần) O

- Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai. (3 lần) O

- Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai. (3 lần) O

- Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai. (3 lần) O

- Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần Thông Như Lai. (3 lần)

8. TAM QUY-Y

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. O

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. O

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. O

9. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC:

Xin hồi hướng công đức này cho con được thành tựu như ý nguyện. Cầu mong khắp cả chúng sanh bệnh tật tiêu trừ, đồng thành thành Phật đạo. (3 xá, lui ra) O O O.

http://www.quangminh.org.au/index.php?o ... Itemid=290
NGOÀI CÂU PHẬT HIỆU RA TRONG TÂM KHÔNG CÒN NIỆM NÀO KHÁC
huenhan
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 279
Ngày tham gia: Thứ 2 30 Tháng 11, 2009 3:23 am

SỰ LINH ỨNG CỦA THẦN CHÚ DƯỢC SƯ

Gửi bàigửi bởi huenhan » Chủ nhật 08 Tháng 8, 2010 12:32 am

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật !
HT sưu tầm từ bài của raybin65

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật !

Kính thưa quý đạo hữu , quý thiện tri thức . Như Bin đã có hứa trong mục Mantra - thần chú đệm nhạc rằng sẽ post cho các bạn xem 2 mẫu truyện về sự linh ứng của đức dược sư mà chính bin là người trong cuộc đã được tận mắt chứng kiến
hôm nay , nhân thứ 7 cuối tuần , có chút thời gian rảnh , bin sẽ viết cho các bạn xem 2 mẫu truyện này . Hy vọng sau khi đọc xong , các bạn đã có tín tâm với đức dược sư thì sẽ càng tăng thêm lòng tin tưởng , các bạn nào còn ngờ vực thì sẽ tăng cho mình lòng tin nơi Duợc Sư Như Lai


Mẫu Truyện Thứ 1 : Đức Dược Sư Như Lai Cứu Độ Thân Mẫu

Cách đây cũng không lâu , chính xác là vào 1 tháng trước dịp lễ tết nguyên đáng cách đây 2 năm , năm Bính Tuất . Thân mẫu của Bin vốn là 1 người mang trong mình nhiều bệnh tật kể từ ngày sinh Bin ra . Mẹ sống trong 1 cuộc sống tuy sung túc , đầy đủ nhưng lại phải chịu nhiều bệnh tật . Vào thời gian 2 năm trước , vào những ngày cuối năm , khi mà cả gia đình đang chuẩn bị cho 1 năm mới thì gia đình thật xúc động khi phát hiện ra được mẹ đã bị 2 bệnh có thể gọi là nặng , 1 là bệnh gan , 2 là sỏi mật . tuy nghe đơn giản như vậy nhưng bệnh tình thì thật không đơn giản . Trước đây , mẹ đã từng chịu những cơn đau rất nhiều , đau đớn thể xác nhưng mẹ vẫn im lặng , không nói ra vì sợ con cái lo lắng mà mất vui trong những ngày tết . Nhưng cái Nghiệp Quả có chừa ai bao giờ , bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm , cái bệnh gan đã khiến cho mẹ đau đớn , khổ sở đã nhiều lần tưởng như phải lìa trần . Lại còn thêm sỏi mật , nó khiến mẹ chẳng ăn chẳng uống gì được , mỗi lần ăn vào , mật lại đau không chịu được . Nghe lời khuyên của gia đình , mẹ đã đến bệnh viện và xét nghiệm , sau 2 lần kiểm tra thật kĩ lưỡng thì phái hiện được mẹ mang 1 chứng bệnh gan trầm trọng , và trong túi mật , có đến 5 viên sỏi , trong đó , viên to nhất là 3 cm . Vào 1 ngày kia , khi mà gia đình đang cùng nhau ăn tối vui vẻ thì cơn đau của mẹ lại tái phát lên dường như mẹ đã khóc vì sự đau đớn đó .Bin và anh trai dìu mẹ lên phòng nằm nghỉ , còn thân phụ thì mời bác sĩ về khám cho mẹ . ( vì mẹ đuối sức , không đi lại được ) . Khi bác sĩ đến khám xong , thì bác sĩ gặp riêng ba của bin và nói rằng : " bệnh của chỉ đang đi theo hướng xấu rồi , chắc không qua khỏi , gia đình chuẩn bị tinh thần , tôi cũng rấc tiếc " thế rồi , dường như mọi thứ đang đổ ập xuống gia đình bin , có gì đau đớn hơn khi mất đi 1 người thân lại là vào ngay dịp tết mà người đó lại chính là mẹ của mình . Mẹ đau đớn lắm và dường như là kiệt sức hoàn toàn . Bin chợt nhớ đến kinh dược sư , 1 kinh điển hàng đầu trong việc chữa bệnh . Bin nghĩ rằng " thuốc không chữa được cho mẹ , nhưng Phật pháp nhất định không bó tay " .lúv đó , bin khuyên mẹ cứ nên niệm phật , đức phật từ bin sẽ giúp mẹ mau hết bệnh ( tuy nói là thế nhưng cái chính yếu là bin mong rằng , lỡ mẹ xảy ra chuyện không may thì cũng còn được vãng sanh ) . Bin lại nghĩ rằng " Mẹ sinh mình ra nên mới chịu khổ sở này ( vì lúc mẹ bin sanh bin rất khó khăn ) , ơn sinh thành chưa trả xong , ơn dưỡng dục lại càng khó trả . Mình phải làm gì đó để giúp mẹ " Nghĩ vậy , lòng nhiệt huyết lại càng tăng lên . Bin đã tìm đến đức Dược Sư Như Lai .Bin nghĩ nếu mẹ đã hết duyên với Ta Bà , nghiệp đã đến thì hy vọng đức dược sư sẽ giúp mẹ vãng sanh tịnh thổ , nếu mẹ còn chút phước duyên nào đó , thì nhờ đức dược sư mà tai qua nạn khỏi . Nghĩ thế rồi , bin lập tức lên điện thờ nhà mình , bắt đầu lau chùi cho thanh tịnh , trang nghiêm và bắt đầu trì tụng kinh Dược Sư . Với tâm chí thành , luôn nghĩ về mẹ , cầu đức dược sư gia hộ . Đến đoạn Phật thuyết chú dược sư quán đảnh , Bin đã trì tụng thần chú đó rất nhiều , mãn 1080 biến và gia trì thêm 108 biến vào 1 ly nước để cho mẹ uống . khi tụng kinh xong , bin nguyện đem công đức đó chia thành 3 phần , 1 cúng dường tam bảo , 1 chia cho các chúng sanh trong lục đạo và 1 thì hồi hướng cho mẹ và bin nguyện đem công đức trì chú ( bin vốn tu theo mật tông ) , bố thí mà bin đã làm gần 6 năm nay , tất cả không dành cho mình nữa mà đem hồi hướng hết cho mẹ , nguyện cho mẹ giải trừ nghiệp chướng mà chóng khỏi bệnh hoặc nếu nghiệp của mẹ đã đến thì nguyện công đức đó giúp mẹ vãng sanh . sau 1 thời khóa hơn 2 tiếng trì chú , tụng kinh dược sư , Bin đem ly nước vừa gia trì xuống phòng và nói với mẹ . " mẹ uống ly nước này đi , nước này của đức dược sư đó , uống xong mẹ sẽ khỏe " Mẹ cố gắng ngồi gượng dậy trong sự đau đớn mà uống hết ly nước đó . xong rồi mẹ nằm xuống và ngủ dần đi trong sự hành hạ của căn bệnh . đêm đó bin cũng ngồi cạnh mẹ để mẹ có sai bảo gì thì còn đi làm cho nhanh , nhưng rồi bin cũng ngũ quên luôn . ....
1 ngày mới lại bắt đầu , sáng sớm , bin giật mình thức dậy khi nghe có tiếng động trong phòng . Mở mắt ra thì thấy mẹ đã đi lại bình thường như không có gì và mẹ còn đang cầm trên tay 1 ly nước ấm vừa mới rót để bin dậy mà có cái uống . Bin thật sự rất bất ngờ khi thấy như vậy , mới cách đây vài tiếng , mẹ còn đang đau lắm kia mà . Bin hỏi tình hình của mẹ thì mẹ nói là đã hết đau rồi . mẹ còn kể rằng : hồi tối , lúc mẹ đang nằm , chưa có ngủ , đau quá , ngủ không được , chỉ lim dim thôi , mẹ thấy có 1 ánh sáng trắng mờ mờ nhưng có khi thì torng vắt . trong cái luồng sáng đó , mẹ thấy có 2 người ,họ mặc bộ đồ trắng tinh , người họ cũng thơm nữa , tay cầm 1 cái bông sen trắng , họ đi đến gần mẹ , rồi để cái bông sen đó lên bụng mẹ vầy nè . rồi từ từ biến mất . Lúc đó mẹ cũng giật mình dậy thì hình như là thấy hết đau luôn . Khi nghe xong , bin vừa bất ngờ lại vừa vui mừng , vì theo kinh sách và theo những gì mẹ mô tả , thì 2 vị đó chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát . bin nói mẹ là đi khám lần nữa đi , biết đâu có gì đó thay đổi . thế là 9 giờ sáng hôm đó , mẹ và ba vào bệnh viện để kiễm tra tỗng quát 1 lần nữa ,thì lần này , kết quả mà gia đình nhận được , lại là 1 tin vui , bệnh gan của mẹ gần như là không còn nữa , các bác sĩ cũng ngạc nhiên chẳng biết vì sao . Trong túi mật thì 5 viên sỏi , giờ đây chỉ còn lại 1 viên duy nhất và viên này chỉ to có 1,4cm , nếu đồng ý thì mổ nội soi trong 15 phút là xong . hoặc là uống thuốc từ từ để cho tan luôn viên sỏi đó . Mẹ đã chọn biện pháp mổ nội soi , cuộc phẩu thuật diễn ra sau đó 3 tiếng và sau khi phẩu thuật 1 tiếng thì mẹ tỉnh lại với 1 tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn và còn đủ sức để cười **a nữa . Thật là 1 sự linh nghiệm bất khả tư nghị của đức Dược Sư Như Lai . Và từ đó đến nay , mẹ của bin không còn bệnh nữa , dù là những bệnh trước kia cũng không còn , hoặc nếu có bệnh thì cũng chỉ là cảm , sổ mũi mà thui ...
câu chuyện này có vẽ như thần thoại hay cổ tích nhưng nó lại là 1 sự thật 100% . Nếu bạn đem lòng tin của mình đặt hết nơi tam bảo thì bạn sẽ chiêm nghiệm được những sự linh ứng , nhiệm mầu của phật pháp .

Mẫu Chuyện Thứ 2 : Dược Sư Như Lai Cứu Người Ngoại Đạo

đúng với tinh thần của Phật Pháp , đức Dược Sư Như Lai cũng như bao chư Phật khác đểu thể hiện sự từ bi của Phật Pháp bằng con đường cứu độ tất cả các chúng sinh , không phân biệt chủng tộc , giàu sang hay nghèo khó , Miễn là có lòng tin nơi chư Phật thì chắc chắn sẽ được độ .
câu chuyện thứ 2 này là 1 câu chuyện về 1 tín đồ của Thiên Chúa Giáo .
chuyện này đã xảy ra cách đây 2 tháng .
Bin có rất nhiều bạn bè và trong số đó , có người đạo Phật , có người đạo chúa . nhưng trong số họ , Bin thích nhất 1 cậu bạn tên là Phúc , 1 người theo Thiên Chúa Giáo nhưng .... đặt lòng tin ở Phật Giáo . và 1 ngày , Phúc gọi điện cho bin với 1 giọng hơi hồi hộp . và nói rằng " Ray ơi ( tên tiếng anh của bin là Ray ) , hình như mẹ Phúc bị người ta chơi ngãi " sau cuộc nói chuyện dài dòng gần 45 phút đồng hồ , bin đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngãi . Nhưng bin không nói ra điều này , vì gia đình của Phúc không tin chuyện bùa ngãi , Nhưng phúc thì lại tin lắm . Bin mới bảo phúc rằng " Ray có cách giúp mẹ Phúc nhưng mà cô ấy không tin thì Ray cũng chịu . Phúc chịu khó khuyên mẹ đi , nếu mẹ tin tưởng , thì Ray giúp cho . " Phúc khuyên bảo mẹ 1 tuần lễ , mẹ mới chịu tin là có bùa ngãi và mẹ của Phúc đã chủ động gọi điện xin bin giúp đỡ . Bin khuyên cô ấy hãy đặt lòng tin nơi tam bảo thì bin sẽ có cách giúp . ... 2 ngày sau , đúng như lời hẹn , bữa đó là ngày rằm tháng 6 , bin đến nhà của phúc và hướng dẫn cho mẹ phúc cầu nguyện đức dược sư như lai , mặt khác , bin cũng đã dùng phương pháp tụng kinh dược sư và trì chú để giải bùa ngãi đó . sau 2 tiếng tụng kinh và trì chú , bin nói với mẹ của phúc rằng " cô ơi , hôm nay , con giúp cô , vì cô có lòng tin Phật , cô hãy giữ trọn niềm tin này và đem tâm ân trọng mà uống hết ly nước này , mọi bùa ngãi trên người cô sẽ được đức Dược Sư giải trừ hết ! " mẹ của phúc vừa bưng ly nước bằng 2 tay vừa rươm rướm nước mắt mà uống . ... sau thời khóa , mẹ của phúc đã chạy ù vào toilet và nôn ra 1 thứ gì đó thấy có vẻ nhơn nhớt và có màu xanh xanh . sau đó , bả hoàn hồn , uống 1 cốc nước và thuật lại mọi chuyện cho bin nghe rằng , trong 1 dịp đi mua hàng ở biên giới campuchia , bà đã có gây gỗ , xích mích với 1 bà người campuchia ở chợ biên giới . và lúc bà quay lưng đi , thì bà campuchia đó có vỗ vai bà 1 cái thật mạnh . từ đó trở đi , bà luôn thấy vai mình nặng trĩu , ban đêm thì không ngủ được , lại nói nhảm như 1 người điên mà cũng chẳng biết mình nói gì , tính tình thì thay đổi thất thường , lâu lâu lại gào thét lên như đang bị ai đánh đập . .... ( và nhiều triệu chứng khác ) . Bin rất thông cảm và giải thích cho mẹ của phúc nghe về thế nào là ngãi , về sự hiện diện của thế giới vô hình và thế nào là Phật Pháp Cứu Độ Chúng Sinh . ! lúc sau , bà đã bậc khóc và nói rằng " cô thấy hối hận vì thời gian qua đã không tin vào thế giới tâm linh mà lại còn không tin Phật pháp nữa . "bin an ủi cô rằng " cô đừng buồn , nếu lúc trước cô dùng tâm mình để không tin Phật thì bây giờ cô hãy dùng chính tâm đó mà tin phật , cửa phật rộng lắm và không bao giờ đóng lại . cô có niềm tin thì chắc chắn sẽ được độ " ... sau đó vài ngày thì Bin nhận được điện thoại của phúc và nói rằng : mẹ phúc hết bị rồi . bả khỏe lắm , không còn bị những cái như trước nữa . .. bin nghe thế cũng lấy làm vui mừng , vui mừng vì mình có thể áp dụng Phật pháp mà giúp người khác , vui mừng vì lại có thêm người tin tưởng vào Phật và vui mừng lớn nhất là nhờ chư Phật gia hộ mà mình đã chứng minh được cho những người ngoại đạo biết rằng chư Phật là có tồn tại , không phải hư dối và các ngài luôn độ thoát chúng sinh , không phân biệt giai cấp , tôn giáo

qua 2 mẫu chuyện trên , bin hy vọng rằng , các bạn sẽ có thêm lòng tin nơi tam bảo và sẽ vững chí mà tinh tấn tu hành để đạt được quả giải thoát nhé
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật

http://matphapphatgiao.6forum.biz/forum ... c-t511.htm
NGOÀI CÂU PHẬT HIỆU RA TRONG TÂM KHÔNG CÒN NIỆM NÀO KHÁC
huenhan
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 279
Ngày tham gia: Thứ 2 30 Tháng 11, 2009 3:23 am

Pháp Hội Dược Sư

Gửi bàigửi bởi huenhan » Chủ nhật 08 Tháng 8, 2010 12:51 amchú Dược sư dùng để chữa bịnh cho chúng sanh, mỗi khi ai bị bịnh thường hay đọc chú Dược sư, đây là tiếng phạn

Chú Phật Dược Sư :

TADYATHA : OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANDE RANDASAMUGATE SOHA

Đọc là :

TA YA THA:

ÔM, BÊ CAN DÊ,
BÊ CAN DÊ,
MA HA, BÊ CAN DÊ,

RAN DA, SAM MU, GA TÊ,
SÔ HA

=========
Niệm Phật Một Câu

Phước Sanh Vô Lượng

Lễ Phật Một Lạy

Diệt Tội Hà Sa
-----------------
thuvienphatphap.com

Pháp Hội Dược Sư

Hình ảnh


Frankfurt, ngày 06 10..2009

Kính gởi: Quý Ðạo Hữu, quý Phật Tử, quý Đồng Hương


Trích yếu: v/v Mời tham dự PHÁP HỘI DƯỢC SƯ từ ngày Thứ Bảy 07.11 đến Chủ Nhật 08.11.2009 tổ chức tại chùa Phật Huệ


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Kính Thưa Quý Vị.


Đức Phật dạy: vì còn nghiệp nên còn thọ thân nầy. Đã có thân, có nghiệp thì làm sao tránh khỏi những hệ lụy về thân.Trong vô lượng kiếp, vì si mê vô trí, chúng ta lở gây ra nhiều nghiệp ác như sát sanh hại vật, kiêu căng, bỏn xẻn, đắm mê dục lạc, làm nhiều điều sai quấy, phá trai, phạm giới, chê bai chánh pháp làm theo tà kiến, gây nhiều oan nghiệp.

Vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, nghiệp trổ ra liên tục. Còn nghiệp lành đến, ta còn an vui hạnh phúc. Khi nghiệp dữ trổ ra, ta phải chịu cảnh đắng cay đau khổ và bất trắc như bệnh dử ngặc nghèo, tai nạn, tật nguyền,lát hủi, điên cuồng, bị bùa chú ếm đối, sa vào lưới ma nghiệp. Không ai biết trước chừng nào mình phải trả nghiệp dữ.


Vì vậy, ai cũng có những nỗi lo sợ ngấm ngầm: sợ những tai ách đang rình rập để cướp sinh mạng mình hay của những người thân.


Biết rõ những khổ não và những chướng ngại của con người gặp phải, Ðức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đã phát 12 đại nguyện để giúp cho chúng sanh được sống sung túc, giải trừ ách nạn, bệnh hoạn, kéo dài mạng sống cho chúng sanh.

Niệm Hồng Danh Đức Phật Dược Sư, tụng thần chú của Ngài, và lập đàn tràng theo lời chỉ dạy trong kinh Dược Sư bổn nguyện, là có thể vượt qua các khổ nạn.


Nhân ngày vía Phật Dược Sư, năm nay chùa Phật Huệ sẽ tổ chức hai ngày Pháp Hội Dược Sư từ 10:30 giờ ngày Thứ Bảy 07.11 đến 16:00 giờ ngày Chủ Nhật 08.11.2009, để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cho Phật tử chúng ta được an lành, giải trừ oan kiết, tránh tai nạn, bệnh hoạn.


Ðèn dâng cúng trong đàn tràng Dược Sư sẽ được thắp sáng bốn mươi chín ngày đêm. Xin quý vị điền tên của mình cùng những người thân trong gia đình vào tờ Dâng Ðèn Giải Trừ Oan Kiết kèm theo, và gởi về Chùa sớm để chúng tôi có thể lập danh sách và dán tên của Quý vị vào các ngọn đèn.


Ðể lời nguyện cầu của chúng ta được thành tựu viên mãn, trân trọng kính mời Quý Vị về chùa tham dự đông đảo trong 2 ngày Pháp Hội nói trên, cùng nhau tụng kinh, niệm Phật, trì chú Dược Sư, quán tưởng hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư.


Cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho quý vị cùng bửu quyến được vạn sự kiết tường và sở cầu như ý.


Chương trình Pháp Hội Dược Sư

Ngày 07-08/11/2009 - Thứ Bảy đến Chủ Nhật
NGOÀI CÂU PHẬT HIỆU RA TRONG TÂM KHÔNG CÒN NIỆM NÀO KHÁC
huenhan
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 279
Ngày tham gia: Thứ 2 30 Tháng 11, 2009 3:23 am

Chỉ cần nghe danh hiệu là đủ

Gửi bàigửi bởi huenhan » Chủ nhật 08 Tháng 8, 2010 1:02 am

“Kính lễ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
Là đấng Thế Tôn mang lòng từ bi bình đẳng với tất cả
Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai
Là tan biến mọi khổ đau ác đạo

Tan biến mọi tật bịnh do tam độc gây ra”Ðức Đalai Lama đời thứ năm nói rằng câu kệ thứ hai cho chúng ta biết đức Phật Dược Sư là ai, có những thiện đức siêu việt như thế nào. Chữ "Thế Tôn", tiếng Tây tạng gọi là Chom Đên Đê, có nghĩa là "đấng tối thắng, đức hạnh siêu thoát". "Tối thắng", là vì Phật Dược Sư không những diệt hết mê lầm phiền não thô tế của chính mình, mà còn diệt cả mê lầm phiền não của tất cả chúng sinh. "Ðức hạnh", là vì sáu đức tính của Phật Dược Sư. "Siêu thoát", là vì Phật Dược Sư đã vượt khỏi biển rộng khổ đau luân hồi. "Lòng từ bi bình đẳng với tất cả", có nghĩa là Phật Dược Sư đối với chúng sinh mở lòng từ bi không phân biệt, không phải chỉ giúp những ai có lòng tin. Tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, đều được lòng từ bi của Phật che chở đồng đều như nhau.

Câu tiếp theo, "Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai là tan biến mọi khổ đau ác đạo": bất cứ là ai, hễ nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư là không sinh vào ác đạo. Ðó là tác dụng của hồng danh và minh chú của đức Dược Sư. Đức Phật hỏi ngài A Nan, "Này
A Nan, lời Như Lai nói, ông tin được không?"
. Ngài A Nan thưa, "Con luôn tin lời Phật dạy." Phật hỏi "Vì sao?" Ngài A Nan đáp, "Vì Phật có những tính đức vượt bực không thể nghĩ bàn, nên đối với lời Phật dạy, con không sinh tâm nghi ngờ." Khi ấy Phật nói, "dù là súc
vật, hễ nghe được danh hiệu Như Lai là không còn tái sinh vào cõi thấp
kém." Thật là một phương pháp dễ dàng để giúp chúng sinh thoát loại khổ đau nặng nề nhất trong luân hồi. Súc vật vốn không thể có lòng tin nơi Phật mà còn được như vậy, huống chi con người.
lòng tin hay không, nghe thần chú Dược Sư rồi sẽ thôi không đọa ác đạo. Chỉ cần nghe danh hiệu là đủ, vì vậy đối với người đang lìa trần, tốt nhất là niệm hồng danh đức Phật Dược sư vào tai người sắp chết cho thật rõ ràng để giúp người ấy khỏi đọa ác đạo. Có như vậy cũng là nhờ năng lực từ bi của Phật Dược Sư. Xưa kia, khi còn là bồ tát, Phật Dược Sư đã từng phát đại nguyện, nguyện tên mình sẽ có năng lực hoàn thành nguyện vọng và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

Khi đạt giác ngộ, một trong mười thần lực của Phật là thần lực của đại nguyện. Nói vậy có nghĩa là tất cả mọi đại nguyện khi còn làm hạnh bồ tát sẽ trở thành sự thật. Vì vậy trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên nhớ nghĩ và tụng niệm danh hiệu Phật Dược Sư cho các
loài súc sinh.
Phương pháp cứu mình giúp người này thật quá đơn giản dễ dàng, mà tác dụng lại rất lớn.

Nếu quí vị ăn mặn, hãy đọc thần chú Dược Sư rồi hà hơi lên món thịt để giúp con vật thanh tịnh nghiệp chướng.thần thức của con vật ấy có đang ở xa đến đâu chăng nữa cũng sẽ nhờ đó mà được sinh vào thiện đạo. Hoặc là khi côn trùng lọt vào nhà, quí vị chịu khó đọc chú Dược Sư rồi hà hơi lên mình của chúng, giúp chúng tẩy ác nghiệp để tái sinh vào cõi tốt lành. Làm như vậy sẽ không uổng phí duyên lành xui khiến chúng lạc vào nhà của quí vị, giúp cho đời sống chúng có ý nghĩa, đồng thời cũng giúp đời sống quí vị có ý nghĩa nhờ biết tạo lợi ích cho kẻ khác.

Vài năm trước tôi nhập thất trong một căn nhà gần bờ hồ ở Big Sur bên Mỹ. Kiến chui vô bếp nhiều quá, tôi mới mang tượng Phật nhỏ đúc bằng thạch cao (tsa-tsa) đưa cho người nấu bếp, dặn khi nào thấy kiến hay côn trùng vô nhà, cứ cho vào cái túi ni-long, đừng cột lại, hay cho vào cái hộp gì đó, rồi một tay cầm tượng Phật một tay bưng kiến đi nhiễu quanh tượng Phật theo chiều kim đồng hồ, ngang tầm của đức Phật. Cứ đi nhiễu một vòng như vậy là mấy con kiến này tích tụ được vô số thiện căn giác ngộ, đồng thời cũng tạo nhân an lạc cho cả trăm ngàn kiếp tái sinh của chúng về sau. Thật quá dễ dàng. Từ đó, cứ hễ thấy côn trùng lọt vào nhà là chúng tôi ráng bưng chúng đi nhiễu quanh tượng hay ảnh Phật vài lần. Nhờ côn trùng vào nhà mà mình tu được pháp tu tốt nhất là giúp đỡ kẻ khác. Côn trùng giúp đời sống chúng ta có ý nghĩa, mà chúng ta cũng giúp đời sống của
chúng có ý nghĩa. Tất cả cùng giúp đỡ lẫn nhau.


Pháp tu Dược Sư cũng có khả năng thanh tịnh lỗi phá phạm giới luật. Tác dụng của pháp tu Dược Sư rất mãnh liệt, có thể giúp sám hối và trị mọi thứ bịnh. Bình thường người ta cứ tưởng Phật Dược Sư chỉ giúp chữa bịnh, thật ra không chỉ bấy nhiêu. Phật Dược Sư còn
giúp thanh tịnh nghiệp
chướng, giúp thành công trên mọi lãnh vực. Khi ở bên Ðức, tôi đọc Kinh Dược Sư thấy pháp tu này thật quá sức quí giá. Theo đó thì BẤT CỨ chuyện gì, BẤT CỨ vấn đề gì, BẤT CỨ điều gì, pháp tu Dược Sư cũng có thể giúp được. Có thể giúp giải
quyết mọi vấn đề, ví dụ như kiện tụng, chiến tranh, bạo động. Rất tốt cho công việc làm ăn, hay cho mẹ tròn con vuông, cho bất cứ một điều gì. Cần gì cũng có thể hướng về Phật Dược Sư. Tác dụng của pháp tu này rất lớn, có thể mang thành tựu dễ dàng, đặc biệt là thành tựu trên đường tu giác ngộ: chứng ngộ tánh không, khai mở trí Phật,
phát tâm bồ đề, hướng niệm đạo sư, để tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh.


Nhiều vị vua chuyển pháp luân ở Tây Tạng có công lớn trong việc hoằng pháp, cứ mỗi ngày thứ 8 hàng tháng (Tạng Lịch - cùng ngày với đức Quan Âm Tara) là hành trì pháp tu Dược Sư. Pháp tu này cũng được hành trì trong 15 ngày đức Phật thi triển thần lực (15 ngày đầu tiên của tháng thứ nhất, Tạng Lịch). Gần đây tôi có đọc của đức Đalai Lama đời thứ năm chú giải pháp tu Dược Sư, bao gồm hiển và mật, và cũng có đọc tiểu sử của nhiều thầy trong dòng truyền thừa. Vị nào cũng nhờ pháp tu Dược Sư mà tạo được biết bao lợi lạc cho chúng sinh, cho Phật Pháp, và cả cho thành tựu của chính mình.

Ví dụ như vua Lha Lama Yeshe Oe là vị vua chuyển pháp luân đã mời Lama Atisha vào Tây Tạng. Vua lấy pháp tu Dược Sư làm công phu chính, và đã xây dựng được rất nhiều tu viện lấy văn-tư- tu làm nền tảng tu học. Vua Lha Lama Yeshe Oe đã hy sinh chính bản thân
mình để mời Lama Atisha mang Phật Pháp vào Tây Tạng. Vua tìm vàng làm cúng phẩm, lúc ấy bị giặt bắt và nhốt gần Nepal, rồi qua đời nơi ấy. Khi mang nhục thể của vua ra hỏa thiêu, ánh sáng cầu vòng hiện lên và mưa hoa rơi xuống suốt bảy ngày. Phật Dược Sư nhỏ
bằng ngón tay cái, hiện ra nơi trái tim của vua, rồi về cõi Tịnh Ðộ. Trong không trung có tiếng nhã nhạc cùng rất nhiều điềm lành hy hữu. Tất cả các thầy trong dòng truyền thừa của Phật Dược Sư đều hành trì pháp tu này vào ngày thứ tám mỗi tháng, đã đạt nhiều thành tựu khó tưởng tượng, và khi chết để lại nhiều điềm lành như trường hợp của vua Lha Lama Yeshe Oe.

"Tan biến mọi tật bịnh do tam độc gây ra." - Tam độc là tham sân và si. Ðó là bịnh của tâm, từ đó phát sinh ra đủ loại tật bịnh của thân, như ung thư, suy nhược tâm lý v.v.
Kính lễ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Chú Dược Sư như sau:

TAYATHA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RATZA SAMUGATE SOHA
[Ta-đi-a-tha ôm bê-khăn-dzê, bê-khăn-dzê, ma-ha-bê-khăn-dzê, rát-dza sa-mu-ga-tê sô-ha]

Tayatha - có nghĩa là "như vầy".

Om - bao gồm ba âm thanh thanh tịnh là A, U và M, có nghĩa là thân, miệng và ý của chúng ta chuyển thành thân kim cang, miệng kim cang và ý kim cang của Phật.

Bekandze Bekandze - có nghĩa là "diệt đau đớn, diệt đau đớn". Cái gì có thể diệt được đau đớn? Thuốc. Ðau đớn ở đây không chỉ là loại đau đớn bình thường mà cả loài súc vật cũng không muốn. Ở đây, chữ đau đớn đầu tiên ứng vào khổ [khổ đế], và chữ thứ nhì là ứng vào nguyên nhân của khổ [tập đế]. Thuốc có khả năng dẹp bỏ loại đau đớn đầu tiên là con đường tu dành cho người căn cơ bậc thấp, chữ thứ nhì là đường tu cho người căn cơ bậc trung. Sau đó maha bekandze "diệt đau đớn lớn lao" là đường tu giác ngộ của người căn cơ bậc cao, diệt trừ được loại ô nhiễm vi tế nhất. Vậy bekandze bekandze maha bekandze gom đủ toàn bộ đường tu giác ngộ. Đây chính là liều thuốc chân thật rốt ráo.

Radza - nghĩa là vua

Samudgate soha - nghĩa là trụ vững nơi tim, nơi năng lực hộ trì và nơi tín tâm tuyệt hảo. Ðây là nền tảng của mọi thành tựu. Nhờ thành tựu được toàn bộ đường tu giác ngộ (lam-rim) bao hàm trong bekandze bekandze maha bekandze, quí vị dẹp tan mọi ô nhiễm, cả thô lậu lẫn vi tế, tẩy sạch tất cả nghiệp chướng của thân, miệng, ý để chuyển thành thân kim cang, miệng kim cang và ý kim cang của Phật. Chừng quí vị sẽ có khả năng làm những việc làm toàn hảo để tạo lợi lạc cho chúng sinh.Mọi sai sót là lỗi người dịch
Mọi công đức xin hồi hướng pháp giới chúng sinh

http://nalanda.batnha.org/giaophapteach ... ine-buddha
NGOÀI CÂU PHẬT HIỆU RA TRONG TÂM KHÔNG CÒN NIỆM NÀO KHÁC
huenhan
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 279
Ngày tham gia: Thứ 2 30 Tháng 11, 2009 3:23 am

Re: TRÌ NIỆM THẦN CHÚ DƯỢC SƯ PHẬT

Gửi bàigửi bởi Như Không » Thứ 5 26 Tháng 8, 2010 4:34 pm

" Y kinh liễu nghĩa, tam thế Phật oan" ( Kinh Kim Cang )
... Này A-Nan! Ngươi được coi là hàng đa văn đệ nhất, ngươi nhớ hết tất cả những lời Phật dạy, nhưng chỉ hiểu lời mà không hiểu nghĩa, nên mới gặp nạn Ma Đăng Già này... ( Kinh Thủ Lăng Nghiêm)
Phật nói là đáng thương xót thay!!!
Như Không
Chúc mừng, Thành viên danh dự (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 23 Tháng 11, 2009 8:32 am


Quay về Tổng quan về Bắc Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron