Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Phật Tính

Các kinh sách mới về Phật Giáo Phát triển (hệ Hán Tạng).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Phật Tính

Gửi bàigửi bởi tam_tu-phat-phap » Chủ nhật 21 Tháng 8, 2011 1:07 pm

Mỗi chúng sinh đều mang Phật tính (sa. buddhatā) và nhận ra điều đó là điều tuyệt đối quan trọng
Từ phật được dịch ra là , phật có nghĩ cho ta thấy ai theo đạo phật ,điều biết phân biệt đâu là thiện ,đâu là ác thì chắc chắng rằng từ Phật là Thiện
Từ Tính được dịch thành tánh người hay tính người chắc chắng từ tính được dịch thành Tánh.
Từ Phật Tính được dịch là Thiện Tánh
Điểm nổi bật của kinh đại thừa , này là cách dùng phương pháp nghịch lí để trình bày vấn đề: Mỗi khái niệm được nêu ra đều có phần đối đãi tương ưng:
Thiện Tánh là Tánh Thiện
Theo quan điểm chúng ta một đứa bé 2tuổi khi sanh ra chưa biết làm điều ác hay thiện. Một đứa bé sau khi lớn lên làm điều ác hay thiện điều do chúng ta dạy dỗ. Vì đứa bé khi sanh ra đã mang Tánh Thiện .Phật tính nằm sẵn trong mọi chúng sinh, thông qua những phép tu học nhất định.
Đễ xem thêm Phât Tính http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_t%C3%ADnh
Đã sinh làm kiếp người , mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt. Đó là hai chữ phúc lộc. Chẵng những thế , lại còn muốn có thêm chữ thọ nữa.
Họa phúc ngay trong cõi lòng của chúng ta., tâm người là thửa ruộng , phúc lộc thọ đều nằm trong thửa ruộng này. Nếu biết canh tác , suốt đời gặt hái cũng không hết
1. ( Thiên tạo nghiệt do khả vi , tự tao nghiệt bất khả hoạt )
Nghiệt do trời giáng còn có thể tránh được , còn như nghiệt do tự mình gây thì chỉ nước chịu
2 (Tích thiện chỉ gia tất hữu dư khánh , tích bất thiện bất thiện chi gia tất hữu dư ương )
Gia đình tích thiện sẽ có cát khánh , gia đình tích ác sẽ đễ lại tai họa cho con cháu
Nhờ góp ý
http://tamtuphatphap.blogspot.com/
tam_tu-phat-phap
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 28 Tháng 7, 2011 1:29 pm

Re: Phật Tính

Gửi bàigửi bởi Như Không » Thứ 6 09 Tháng 9, 2011 3:34 pm

"Như Lai là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành" và tánh Phật trong mọi chúng sanh đều giống như nhau (...Bồ tát hóa sanh trong hoa sen báu đều giống như nhau không sai khác..."kinh Vô Lượng Thọ") đó là quan điểm bình đẳng với tất cả mọi loài chúng sanh trong triết lý mà Phật đã để lại cho hậu thế.
Nếu nói Phật tính là tánh thiện thì trong triết lý của Khổng; Lão; Mạnh Tử cũng có (Nhân chi sơ tánh bổn thiện) vậy Phật giáo cũng gọi là Nho Giáo chăng, và nhiều đạo giáo khác cũng đều lấy tánh thiện làm gốc vậy thì cần gì phải có từ đạo này, đạo nọ...
Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có 4 câu kệ mà tiền thân của đức Phật đã nguyện tìm cho được để tìm thấy Phật tính dù có phải hy sinh tất cả kể cả tánh mạng ngài cũng chẳng lay động...
Các hạnh vô thường,
Là pháp sanh diệt.
Sanh diệt diệt rồi,
Tịch diệt là vui.
Tánh Phật là thường trụ, không sanh; không diệt, không dơ; không sạch, không tới; không lui, không thiện; không ác, không phải có; không phải không, ....
Như Không
Chúc mừng, Thành viên danh dự (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 23 Tháng 11, 2009 8:32 am


Quay về Tổng quan về Bắc Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron