Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Cảnh giới phật pháp

Các kinh sách mới về Phật Giáo Phát triển (hệ Hán Tạng).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Cảnh giới phật pháp

Gửi bàigửi bởi tam_tu-phat-phap » Thứ 3 16 Tháng 8, 2011 2:50 pm

Tôi không phãi là phật tử, tôi chĩ là một người hướng đạo hay đang tìm hiểu đạo phật, như các bạn đọc. Nếu ai đã là phật từ thì Tâm Hướng Về Thiện. Biết rất nhiều phật pháp hay giáo pháp . Còn Tâm tôi thì biết rất ít chĩ lên diễn đàn phật pháp đễ tìm hiểu thêm.

Những phật tử đều biết Lục độ hay biết về Tứ Diệu Đế v.v.v Đều do tâm của từng người tìm hiểu hay nghe nhà sư thuyết pháp

1) Bố-thí

2) Trì giới ----- Giới ( theo nghĩa rộng )

3) Nhẫn nhục

4) Tinh tiến ----- Tam học

5) Thiền định ----- Định

6) Trí tuệ ----- Tuệ

Còn những nhà sư đã đạt cãnh giới của lục căn thanh tịnh . Biết rất nhiều về kinh điễn, hay sự tích của các vị phật, đễ thuyết pháp cho phật tử nghe.

Cho nên có đoạn văn được dịch , Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đễ đi đến Đại Thừa phãi bắt đầu từ BaLaMâtĐa nằm Trong Nhất Thiết Trí là Tâm Hướng Về Thiện

Mọi hiện tượng đều là Không – thiếu vắng các đặc tính xác định; chúng không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng, không giảm.

Trong Không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức; không có nhãn, không nhĩ, không tỷ, không thiệt, không thân, không ý; không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp. Không có nhãn giới và vân vân cho đến không có ý thức giới. Không có vô minh cũng không có diệt hết vô minh, và vân vân cho đến không có già, chết cũng không có diệt hết già chết. Không có khổ, tập, diệt đạo. Không có trị huệ, không có chứng đắc, cũng không có không chứng đắc. Mọi thứ đều do Tâm

Vì Phật Thích Ca Mâu Ni biết rằng khi chúng ta tu đạo hay tìm hiễu đạo đều do Tâm của mỗi người chúng ta. Tu được bao nhiêu mà theo đó tu đạo.Cũng như tôi , nếu bắt tôi tu đạo hay tự tôi tu đạo , rồi ăn chay trường thì tôi không làm được. Nếu một tháng tôi ăn lạc bốn ngày thì tôi làm được , đều đó cũng từ Tâm.

Cũng như những nhà sư , bão nhà sư đừng ăn chay trường , hay đừng thuyết pháp cho phật tử nghe . Chắc chắng nhà sư không bằng lòng vì Tâm nhà sư đã vậy, thuyết tháp giúp chúng sanh giác ngộ , hiễu về phật giáo v.v.v

Tóm lại đễ đi đến phật giáo Phật Thích Ca Mâu Ni không bắt buột chúng ta tu đạo, chĩ nói Tâm của mỗi người chúng ta tìm đến phật pháp.

Còn nếu hõi tôi tu đạo làm từ thiện không sát sanh hay Trì giới. Để khi tôi chết được sanh về cỏi cực lạc.Không còn sanh , lão , bệnh ,tữ sống trong cung vàng ,điện ngọc. Tất cả những người ở đó sống rất hòa thuận v.v.. Thì tôi không nghĩ mình sẽ được về cực lạc. Đều tôi quan tâm cần làm Tâm Hướng Về Thiện

1. Không sát sanh

2. Không trộm cắp

3. Không tà dâm

4. Không nói dối

5. Không uống rượu

Nếu tôi làm được năm không này tôi mới nghĩ tới Cực Lạc

nhờ bạn đọc góp ý
http://tamtuphatphap.blogspot.com/
tam_tu-phat-phap
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 28 Tháng 7, 2011 1:29 pm

Quay về Tổng quan về Bắc Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron