Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Lục BaLaMậtĐa

Các kinh sách mới về Phật Giáo Phát triển (hệ Hán Tạng).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Lục BaLaMậtĐa

Gửi bàigửi bởi tam_tu-phat-phap » Chủ nhật 07 Tháng 8, 2011 6:28 am

Tác phẩm

Sư là tác giả của hai tác phẩm quan trọng là (Đại thừa) Tập Bồ Tát học luận (sa. śikṣāsamuccaya) và Nhập bồ-đề hành luận (sa. bodhicaryāvatāra). Một tác phẩm thứ ba cũng thường được nhắc đến là Tập kinh luận (sa. sūtrasamuccaya) đã thất truyền (theo Thánh Nghiêm thì được dịch ra Hán ngữ dưới tên Đại thừa thật yếu nghĩa luận). Nhập bồ-đề hành luận rất thông dụng trong Phật giáo Tây Tạng, là kinh điển giáo khoa.
[sửa] Nhập bồ-đề hành luận

Nhập bồ-đề hành luận trình bày các bước tu học vị Bồ Tát, từ lúc phát Bồ-đề tâm (sa. bodhicitta) cho đến lúc đạt trí Bát-nhã (sa. prajñā), dựa trên Lục ba-la-mật-đa (sa. ṣaṭpāramitā). Nhập bồ-đề hành luận là tác phẩm nhằm hướng dẫn cho Cư sĩ hay người mới nhập môn. Tịch Thiên giảng giải trong tác phẩm này hai phương pháp nhằm giúp vị Bồ Tát tương lai nhận biết tại sao mình lại cứu độ cho người và xuất phát từ đó các hành động cần thiết. Một mặt hành giả phải tu học phép quán chiếu cái nhất thể giữa mình và người (sa. parātmasamatā), mặt khác phải học phép hoán đổi giữa mình và người (sa. parātmaparivartana, xem thêm Bất hại), tức là đặt mình vào địa vị của chúng sinh để thấu rõ tâm trạng của Hữu tình (sa. sattva).

Kinh phật giúp ta cầu siêu,cầu an,tịnh độ,còn giúp ta biết cách làm người

Những từ ngữ trên đây ám chỉ từ Lục ba-la-mật-đa và ý nói đặt mình vào địa vị của chúng sinh để thấu rõ tâm trạng của Hữu tình (sa. sattva). từ Lục có ý nói phãi dựa vào 5 ngũ uẩn và Tâm cho nên phật mới nói phải bắt đầu từ BaLaMatDa = Tâm Hướng về Thiện mới giãi quyết hay hiểu rõ đọc được Kinh Phật.Chĩ có Tâm Hướng về Thiện.Không ham lợi.Mới đi đúng con đường mình đã chọn.Muốn đi về Tây mà Tâm ham lợi lại đi về Đông thì làm sao về Tây được.Bỡi vậy có câu Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn.Đời sống hiện nay Giàu có là mạnh nhất,nhưng vẫn còn thua phật.Hơn thế nữa Ham lợi thích làm Phật. sanh ra tâm bệnh hoặc bị điên.Muốn thành phật phãi bắt đầu từ BaLaMatDa = Tâm Hướng Về Thiện.Theo lời Đức phật dai

Tôi và bạn đọc dựa vào những gì trên đây nói .Mới viết đươc những bài viết đễ trao đỗi kiến thức và học hõi

Nhờ góp ý
tam_tu-phat-phap
Cảm ơn, Bạn đã là thành viên chánh thức. Trong nhóm I
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 28 Tháng 7, 2011 1:29 pm

Quay về Tổng quan về Bắc Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron