Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Vấn đề có chịu trị hay không ?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 06 Tháng 11, 2012 9:47 am
gửi bởi Bất Nhị
NguyenChau đã viết:Tu là sữa những thói hư tật xấu của mình. Còn Pháp môn thì Đây là cách mà Thượng toạ Thíc Trí siêu truyền dạy mà tôi đang tu tập:

1. Tam Pháp Ấn
2. Tứ Vô lượng tâm
3. Thiền Quán
4. Hồi hướng Tịnh Độ

:roll:
Hay quá, :D