Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


KINH PHÁP CÚ

Các kinh sách mới về Phật Giáo Nguyên Thủy (hệ pali).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

KINH PHÁP CÚ

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Thứ 3 06 Tháng 10, 2009 3:26 pm

http://www.dharmasite.net/Unicode1/KinhPhapCu.htm

00. Lời Dịch Giả.

Kinh Pháp-Cú là cuốn Kinh chọn lọc những câu nói của Ðức Phật Thích-Ca Mâu-Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, Ðức Phật đã giảng nói rất nhiều pháp-ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng-sanh mà đưa họ đến Niết-Bàn an lạc. Những giáo-pháp ấy, ngay 3 tháng sau khi Phật diệt độ các vị Cao-đệ đã hội họp kết tập thành Tam-tạng để truyền lại cho hậu thế noi theo. Ðồng thời những câu dạy ngắn gọn đầy ý nghĩa của Phật trong 300 trường hợp giáo hoá khác nhau, cũng được kết tập thành Kinh Pháp-Cú này và lưu truyền mãi đến ngày nay.

Thường thường chúng ta thấy trong báo chí, sách vở của các nhà nghiên cứu Phật-học hay trích dẫn những câu nói ngắn gọn nhưng rất có giá trị của Ðức Phật, là phần nhiều ở Kinh này mà ra.

Cuốn Kinh này gồm 26 phẩm, 423 câu (câu kệ), là cuốn thứ 2 trong 15 cuốn thuộc Tiểu-bộ (Khuđaka-nikaya) trong Kinh tạng, và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á-Châu và Âu-Mỹ. Theo chỗ chúng tôi được biết, có bản chữ Anh của Ðại-đức Narada, xuất bản tại Tích-Lan, bản chữ Anh của Giáo sư C.R Lanman, do Ðại-học đường HAVARD tại Mỹ Quốc xuất bản; bản chữ Nhật của Phước-đảo Trực-tử-lang, xuất bản tại Nhật và các bản Hán dịch rất cổ với danh đề Pháp-Cú-Kinh, Pháp tập-yếu-tụng v.v...

Xưa nay các nước Phật giáo Nam-truyền như Tích-Lan, Miến-Ðiện v.v... đều đặc biệt tôn bộ Kinh này làm bộ Kinh nhật tụng quý báu; hàng Tăng-giới ít ai không biết, không thuộc, không hành-trì, và hàng Cư-sĩ cũng lấy đó phụng hành để sống một đời sống an-lành thanh khiết.

Riêng tại Việt-Nam, lâu nay thấy có trích dẫn nhưng chưa ai dịch hết toàn bộ. Nay nhân dịp may, tôi gặp được bản Kinh Pháp-Cú do Pháp-sư Liễu-Tham vừa dịch từ nguyên bản Pali ra với sự tham khảo chú thích rạch-ròi, có thể giúp ta đọc như đọc thẳng vào bản văn Pali, nên tôi kính cẩn dịch ra để góp vào kho Phật Kinh tiếng Việt, mà chúng ta hy vọng một ngày nào sẽ được thiệt-hiện đầy đủ.

Ðọc xong Kinh Pháp-Cú, độc giả sẽ thấy trong đó gồm những lời dạy về triết lý và luân lý cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Những lời dạy cho hàng xuất gia tất nhiên không bao hàm hàng tại gia, nhưng những lời dạy cho hàng tại gia đương nhiên trùm cả hàng xuất gia. Do đó, dù ở hạng nào, đọc cuốn Kinh này cũng thu thập được nhiều ích lợi thanh cao. Tôi tin rằng, những lời dạy dản dị mà thâm thúy trong Kinh có thể làm cho chúng ta mỗi khi đọc đến thấy một niềm siêu thoát lâng lâng tràn ngập tâm hồn, và những đức tính từ bi, hỷ xả, bình tĩnh, lạc quan vươn lên tỏa rộng giữa những ngang trái, hẹp hòi, khổ đau, điên đảo của cuộc thế vô thường.

Ngoài những lời dạy trong Kinh này, tôi lại thấy còn có rất nhiều lời dạy cao đẹp khác rải rác khắp các Kinh, nên tôi hy vọng sau này sẽ trích lục thêm để quí vị độc giả có dịp lãnh thụ được nhiều pháp-vị của Phật hơn nữa.

Sau đây, tôi không quên thành thật cám ơn hai đạo hữu Hùng Khanh và Nguyễn Khoa Việt, đã giúp cho bản dịch này được thêm phần hoàn mỹ.

TRÍ ÐỨC

1. PHẨM SONG YẾU : YAMAKAVAGGO.

(Những pháp-yếu được diễn nói theo cách song đối.)

1. Trong các pháp (ở đây chỉ pháp bất thiện; trong câu hai chỉ về pháp thiện), tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô-nhiễm tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật (thú) kéo xe.

2. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh-tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui vẻ sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình.

3. 'Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi'. Ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán giận không thể nào dứt hết.

4. 'Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi'. Ai bỏ được tâm niệm ấy, thì sự oán giận tự nhiên sang bằng.

5. Ở thế-gian này, chẳng phải hận-thù trừ được hận-thù, chỉ có từ-bi mới trừ được hận-thù. Ðó là định luật của ngàn xưa. (Nguyên văn : Sanantano, có nghĩa là đời xưa. Cổ pháp (Sannatano Dhamma hoặc Paranako Damma) tức chỉ cho tất cả các pháp tắc vĩnh cửu bất dịch mà chư Phật và đệ tử quá khứ đã gìn giữ và truyền dạy).

6. Người kia (chỉ người tranh luận. Nhân khi Phật ở Kỳ-đà-lâm, đối với vị Tỳ-kheo ưa tranh luận tên Câu-sanh-bi (Kosambi) mà nói kinh này, nên có sự xưng hộ đó.) vì không hiểu rằng : 'Chúng ta sắp bị hủy diệt' (nên mới phí sức tranh luận hơn thua) (Nguyên văn : Mayam Ettha Yamamasa, nếu dịch thẳng thì 'chúng ta sắp bị diệt vong theo đó (tranh luận) nghĩa là do sự tranh luận bị thua mà bước đến con đường hư hỏng. Nếu họ hiểu rõ điều đó, thì chẳng còn tranh luận nữa.

7. Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc (tự cho thân mình là trong sạch rồi đắm ưa hoài) , không chịu nhiếp hộ các căn, uống ăn vô độ, biếng-nhác chẳng tinh-cần, họ thật là người dễ bị ma (Mala (mara) ở đây chỉ tình dục) nhiếp phục như cành mềm trước cơn gío lốc.

8. Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc (chẳng khoái lạc (Asubha), chỉ phép bất-tịnh-quán, như quán thân với 32 điều bất tịnh v.v...) khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết-độ, vững tín và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ như gió thổi núi đá.

9. Mặc áo ca-sa mà không rời bỏ những điều uế trược (chỉ tham dục v.v..) , không thành thật khắc kỷ, thà chẳng mặc còn hơn.

10. Rời bỏ những điều uế trược, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, khắc kỷ và chân thành, người như thế đáng mặc áo ca-sa.

11. Phi chơn (như 4 thứ tư cụ là áo, cơm, thuốc uống, nhà ở và 10 thứ tà kiến v.v..) tưởng là chơn thật, chơn thật (như giới, định, huệ, và chánh kiến v.v..) lại thấy là phi chơn, cứ tư-duy một cách tà vạy, người như thế không thể nào đạt đến chơn thật.

12. Chân thật nghĩ là chân thật, phi chân biết là phi chân, cứ tư duy một cách đúng đắn, người như thế mau đạt tới chân thật.

13. Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột thế nào, kẻ tâm không biết tu tất bị tham dục lọt vào cũng thế.

14. Nhà khéo lợp kín ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tất không bị tham dục lọt vào.

15. Ở chỗ này ăn-năn, tiếp ở chỗ khác cũng ăn-năn, kẻ làm điều ác-nghiệp, cả hai nơi đều ăn-năn; vì thấy ác-nghiệp mình gây ra, kẻ kia sinh ra ăn-năn và chết mòn.

16. Ở chỗ này vui, tiếp ở chỗ khác cũng vui, kẻ làm điều thiện nghiệp, cả hai nơi đều an vui; vì thấy thiện nghiệp mình gây ra, người kia sinh ra an lạc và cực lạc.

17. Ở chỗ này than buồn, tiếp ở chỗ khác cũng than buồn, kẻ gây điều ác nghiệp, cả hai nơi đều than buồn : nghĩ rằng 'tôi đã tạo ác' vì vậy nên nó than buồn. Hơn nữa còn than buồn vì phải đọa vào cõi khổ (Do tạo ác-nghiệp mà đưa đến sự bi-ai trong đời này, gọi là 'buồn tôi đã tạo ác', nhưng mà nỗi bi ai này còn có hạn, chứ tương lại đọa vào ác đạo thọ báo lâu dài, cái khổ này vô cùng.)

18. Ở chỗ này hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều hoan hỷ : nghĩ rằng 'tôi đã tạo phước' vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được sinh vào cõi lành.

19. Dù tụng nhiều Kinh mà buông lung không thật hành theo, thì chẳng hưởng được phần ích lợi của Sa-môn, khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người khác (để lấy công, chứ sữa thịt của bò thì không hưởng được) (Kẻ chăn bò thuê, cứ sáng sớm dắt bò ra đồng, tối lại lùa bò về chuồng giao cho chủ, ngày ngày chỉ đếm bò mà đổi lấy một ít tiền công, còn sữa, lạc, sanh tô, đề hồ của bò thì anh ta không hưởng được. Tụng kinh mà không tu-hành theo kinh thì chẳng hưởng được ích-lợi của kinh cuả kẻ tu hành.)

20. Tuy tụng ít Kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, trừ diệt tham, sân, si, tâm hiền lành, thanh tịnh, giải thoát, xa bỏ thế dục, thì dù ở cõi này hay cõi khác, người kia vẫn hưởng phần ích lợi của Sa-môn.
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm

Quay về Tổng quan về Nam Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron