Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Con Ðường Cổ Xưa (Audio) + Tác Phẩm

Các kinh sách mới về Phật Giáo Nguyên Thủy (hệ pali).

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Con Ðường Cổ Xưa (Audio) + Tác Phẩm

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 28 Tháng 2, 2013 2:09 pm

Con Ðường Cổ Xưa
(The Buddha's Ancient Path)
Piyadassi Thera
Dịch giả: Tỳ Khưu Pháp Thông


Hình ảnh


Hơn hai ngàn hai trăm năm trước, nơi vườn Lộc Uyển tại Sarnath Ấn Ðộ, đã vang lên bức Thông Ðiệp Giải Thoát của Ðức Phật, một sự kiện trọng đại, đã làm thay đổi hẳn cách tư duy và lối sống của loài người. Mặc dù mới đầu chỉ có 5 vị đạo sĩ thuộc nhóm Kiều Trần Như được nghe Thánh pháp này, giờ đây đã lan tỏa thật bình an đến tận những vùng xa xôi nhất của cõi thế gian, và nhu cầu để hiểu được rõ ràng hơn, chính xác hơn ý nghĩa của Thánh pháp đã và đang là một nhu cầu lớn cho thế giới.

Trong những năm gần đây, nhiều sách dẫn giải về lời dạy của Ðức Phật đã xuất hiện, song phần lớn những cuốn sách ấy đều thiếu tính chính xác và không tương ứng với tinh thần Phật ngôn. Với tất cả lòng khiêm tốn, bần Tăng nguyện sẽ trình bày thật chân xác về lời Ðức Phật dạy như đã được tìm thấy trong Tam Tạng Pàli nguyên thủy nhất, một truyền thống Phật giáo cổ kính và rất đáng tin cậy từ ngàn xưa cho tới nay. Do đó, nội dung của cuốn sách này là nhằm giải thích bao quát quan niệm trung tâm của đạo Phật, tức Tứ Thánh Ðế, đặc biệt nhấn mạnh đến Bát Thánh Ðạo, Pháp hành dẫn đến Giác Ngộ Giải Thoát. Bần Tăng đặt tên cho cuốn sách là "Con Ðường Cổ Xưa" (Puràna Maggam), đúng theo những từ mà Ðức Phật đã dùng khi giới thiệu về Bát Thánh Ðạo.

Piyadassi Thera
Vajiràràma
Colomb 5, Sri. Lanka (Ceylon).

Chương 1: Quan điểm của đạo Phật
Chương 2:Khổ (Đây là Khổ)
Chương 3:Nhân Sanh Khổ (Đây là Nguyên Nhân Của Khổ)
Chương 4:Sự Diệt Khổ (Diệt Khổ)
Chương 5:Ba Nhóm (uẩn) Của Bát Chánh Đạo (Con Đường dẫn đến Diệt Khổ)

Tuệ:
Chương 6:Chánh Kiến
Chương 7:Chánh Tư Duy

Giới:
Chương 8:Chánh Ngữ
Chương 9:Chánh Nghiệp
Chương 10:Chánh Mạng

Định:
Chương 11:Chánh Niệm
Chương 12:Chánh Định
Chương 13:Chánh Tin Tấn

Tác phẩm: http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua00.htm

Link Audio:

https://www.box.com/s/18aqz9hppmflh2ca79qn
https://www.box.com/s/uewaqw4vj9gtyq2iur4e
https://www.box.com/s/a8ij5k9sh4420dvapnxl
https://www.box.com/s/mldkz38gu6p90t8t5vc4→ Tứ Diệu Đế là giáo lý quyết yếu nhất của Đạo Phật. Và con đường đưa đến cắt đứt luân hồi là Bát Thánh Đạo. Những người rời xa hay bỏ qua Tứ Diệu Đế này, thì không thể nào mong chờ có được một sự giải thoát hoàn toàn được.
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Con Ðường Cổ Xưa (Audio) + Tác Phẩm

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 19 Tháng 5, 2013 7:13 pm

Chương 1: Quan điểm của đạo Phật

1.Ðức Phật không phải là Thượng Ðế

Một trong những nét đặc thù phân biệt Ðức Phật với giáo chủ của các tôn giáo khác là: Ngài là một con người không liên hệ gì với bất kỳ một đấng Thượng Ðế hay đấng "Siêu Nhiên" nào cả.

Ðức Phật không phải là Thượng Ðế, cũng không phải là hoá thân của Thượng Ðế hay bất kỳ một nhân vật thần thoại nào.

Ngài là một con người, nhưng con người siêu việt, một con người phi thường (Accariya -- manussa). Mặc dù vẫn sống cuộc đời của một người bình thường như mọi người, song nội tâm Ngài đã vuợt qua trạng thái phàm nhân ấy. Chính vì lý do này Ngài được gọi là một chúng sanh duy nhất, một tối thượng nhân (Purisuttama).


Ðức Phật nói: "này các Tỳ khưu, ví như một đoá hoa sen sanh ra và lớn lên trong nước, vươn lên khỏi mặt nước và không bị ô nhiễm bởi nước. Ðức Như Lai cũng vậy, này các Tỳ khưu, sanh ra và lớn lên trong thế gian sau khi nhiếp phục đời, ta an trú, không bị đời làm ô nhiễm" .


2. Tự mình điều phục chính mình.

Do nỗ lực không ngừng của tự thân, hoàn toàn không có sự trợ lực của một vị thầy, dù là chư thiên hay loài người, Ngài đã thành tựu tri kiến giải thoát; đạt đến tuyệt đỉnh của sự thanh tịnh và viên mãn những phẩm hạnh cao quý của bản chất con người.

Ngài là hiện thân của Bi và Trí, mà điều này đã trở thành hai nguyên tắc hướng đạo trong giáo pháp (Sàsana) của Ngài.

Qua kinh nghiệm bản thân, Ngài hiểu rõ tính ưu việt của con người và khám phá ra cái khái niệm về một đấng "Siêu Nhiên" nắm quyền chi phối vận mệnh của các chúng sanh bên dưới chỉ là ảo tưởng.

Ðức Phật không bao giờ tuyên bố sẽ là đấng cứu thế cố gắng cứu vớt các "Linh Hồn" bằng phương tiện của một tôn giáo thiên khải.


Nhờ sự kiên trì và trí tuệ của mình, Ngài đã chứng minh cho mọi người thấy được những khả năng vô tận tiềm tàng trong con người, rằng muốn phát triển và khai mở những khả năng này đòi hỏi phải có sự nỗ lực tự thân của họ.

Cũng bằng kinh nghiệm cá nhân của mình, Ngài đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng sự giác ngộ và giải thoát nằm hoàn toàn tuyệt đối trong tay con người. Là một người tiêu biểu cho nếp sống tích cực cả bằng ngôn giáo lẫn thân giáo.

Ðức Phật thường xuyên khích lệ hàng đệ tử trau dồi tinh thần tự lực như vầy: "Tự mình nương tựa mình, chứ nương tựa ai khác?" (Phẩm tự ngã )
. Còn tiếp.


**************************************************************************
(The Buddha's Ancient Path) Piyadassi Thera. Dịch giả: Tỳ Khưu Pháp Thông

Hình ảnh

Tác phẩm: http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua00.htm

Link Audio:

https://www.box.com/s/18aqz9hppmflh2ca79qn
https://www.box.com/s/uewaqw4vj9gtyq2iur4e
https://www.box.com/s/a8ij5k9sh4420dvapnxl
https://www.box.com/s/mldkz38gu6p90t8t5vc4

→ Tứ Diệu Đế là giáo lý quyết yếu nhất của Đạo Phật. Và con đường đưa đến cắt đứt luân hồi là Bát Thánh Đạo. Những người rời xa hay bỏ qua Tứ Diệu Đế này, thì không thể nào mong chờ có được một sự giải thoát hoàn toàn được.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Con Ðường Cổ Xưa (Audio) + Tác Phẩm

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 13 Tháng 6, 2013 12:26 pm

Chương 1: Quan điểm của đạo Phật

1.Ðức Phật không phải là Thượng Ðế

2. Tự mình điều phục chính mình.

Trích dẫn: CHƯƠNG II: Chân lý trung tâm của đạo Phật:TỨ THÁNH ÐẾ

Tứ Thánh Ðế đó là:

Dukkha: Khổ.
Samudaya: Tập khởi của Khổ hay nhân sanh khổ.
Nirodha: Sự diệt khổ.
Magga: Ðạo, con đường dẫn đến sự diệt khổ.

*********************************************
THÁNH ÐẾ THỨ NHẤT - DUKKHA: KHỔ

Khổ
[/color](Dukkha) là bệnh; Tham Ái (Tanhà) là nhân hay sự phát sanh của bệnh (Samudaya); do sự đoạn trừ tham ái, bệnh được đoạn trừ và đó là cách chữa (Nirodha = Nibbàna).

Người bệnh cần phải biết được bệnh tình của mình, anh ta phải ghi nhận được diễn tiến của nó để khỏi trở nên trầm trọng, rồi anh ta phải nghĩ đến cách đoạn trừ nhân sanh ra bệnh; với kết luận như vậy anh ta đi đến vị lương y để chẩn bệnh và kê toa cho thuốc, nhờ hiệu quả của thuốc mà bệnh nhân hết bệnh, và đó là cách chữa.

Như vậy khổ không thể không biết, mà cần phải biết rõ (Abhinneyya), vì đó là chứng bệnh tàn khốc nhất, Tham Ái, nhân sanh khổ, cần phải đoạn trừ, cần phải loại bỏ (Pahàtabba). Bát Chánh Ðạo cần phải thực hành, cần phải được tu tập (Bhàvetabba), vì đó là cách chữa. Với tri kiến hiểu biết về khổ, với sự đoạn trừ tham ái qua việc thực hành Bát Chánh Ðạo, sự chứng đắc Niết bàn (Saccikàtabba) là điều tất yếu. Ðó là cách chữa, sự xả ly hoàn toàn, sự giải thoát khỏi tham ái.

"Ai thấy Khổ, người ấy cũng thấy được sự tập khởi của Khổ, sự diệt Khổ và con đường dẫn đến sự diệt Khổ"


Ðến đây nói đến ba phương diện của khổ:

- Khổ trong hình thức thông thường và hiển nhiên nhất của nó (Dukkha Dukkhata = Khổ Khổ).
- Khổ hay tính chất bất toại nguyện của các pháp hữu vi (Samkhàra Dukkhatà = Hành Khổ).
- Khổ do sự biến hoại gây ra
(Viparimàma Dukkhata = Hoại Khổ)

***********************************

Cái gì gọi là năm uẩn?

Thứ nhất là Sắc uẩn (Rùpakkhandha)

Thọ uẩn (Vedanàkkhandha).

Thứ ba là Tưởng uẩn (Sannàkkhandha).

[i]Thứ tư là Hành uẩn
(Samkhàrakkhandha).

[i]Thứ năm là Thức uẩn
(Vinnàkkhandha)[/i][/i]
-ooOoo-


**************************************************************************
(The Buddha's Ancient Path) Piyadassi Thera. Dịch giả: Tỳ Khưu Pháp Thông

Hình ảnh

Tác phẩm: http://www.budsas.org/uni/u-cdcoxua/cdcoxua00.htm

Link Audio:

https://www.box.com/s/18aqz9hppmflh2ca79qn
https://www.box.com/s/uewaqw4vj9gtyq2iur4e
https://www.box.com/s/a8ij5k9sh4420dvapnxl
https://www.box.com/s/mldkz38gu6p90t8t5vc4

→ Tứ Diệu Đế là giáo lý quyết yếu nhất của Đạo Phật. Và con đường đưa đến cắt đứt luân hồi là Bát Thánh Đạo. Những người rời xa hay bỏ qua Tứ Diệu Đế này, thì không thể nào mong chờ có được một sự giải thoát hoàn toàn được.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Tổng quan về Nam Tông Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron