Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


###04.-Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm bất loạn

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

###04.-Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm bất loạn

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Chủ nhật 26 Tháng 4, 2015 3:35 am

04.-PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT ĐỂ ĐƯỢC
NHẤT TÂM BẤT LOẠN
(Đã đăng trên báo TẬP SAN VÔ ƯU
của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH DAKLAK)
_
Trong kinh Tiểu Bổn A Di Đà, Đức Phật có dạy: “muốn được vãng sanh về Tịnh Độ của Đức PHẬT A DI ĐÀ, người tu phải đáp ứng ba điều kiện dưới đây:

1.-Phước đức và căn lành phải lớn (nguyên văn: Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc).
2.-Niệm Phật cho được “Nhất Tâm Bất Loạn” từ một ngày cho tới bảy ngày. (Nguyên văn: Chấp trì danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt “Nhấ t Tâm Bất Loạn”).
3.-Khi sắp lâm chung tâm không điên đảo. (Nguyên văn: Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A DI ĐÀ PHẬT dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo (=không loạn động), tức đắc vãng sanh A DI ĐÀ PHẬT, Cực Lạc quốc độ)”.

Để đáp ứng cho một trong ba điều kiện nêu trên, chúng tôi hân hạnh giới thiệu “Phương pháp niệm Phật để được Nhất Tâm Bất Loạn” như sau:

1.-Ngồi kiết già hay bán già hoặc xếp bằng.
2.-Hai mắt nhắm lại (vừa khít thôi).
3.-Không quán tưởng.
4.-Không nhớ đến Phật và Bồ Tát.
5.-Không lần chuổi.
6.-Trong tâm liên tục mặc niệm (niệm thầm trong tâm) 4 chữ “A DI ĐÀ PHẬT” hay 6 chữ: “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”, mỗi chữ khoảng một giây đồng hồ.
7.-Trong khi đang mặc niệm 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT, người tu dùng con mắt tâm (tâm nhãn) quan sát trong thân (từ hai vai xuống tới rún) xem coi 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT khởi lên ở chỗ nào. Khi nước tâm (tâm thủy) lóng trong người tu sẽ thấy được Điểm Niệm Phật (chỗ 4 chữ A Di Đà Phật khởi lên).
(Chú ý: Nếu người tu mặc niệm vài ba câu rồi ngừng lại để tìm Điểm Niệm Phật thì không thể thấy được, vì Điểm Niệm Phật đã tan rồi. Phải vừa mặc niệm vừa tìm, mới thấy được).
8.-Khi thấy được Điểm Niệm Phật rồi, người tu tập trung sự CHÚ Ý (CON MẮT TÂM) nhìn thẳng ngay vào Điểm Niệm Phật, giống như con mèo rình chuột vậy, không được lơi lỏng.
9.-Trong khi vừa mặc niệm vừa chú ý, vừa chú ý vừa mặc niệm một cách miên mật (như mèo rình chuột), người tu sẽ phát hiện có ý nghĩ nầy hay ý nghĩ nọ (tạp niệm) khởi lên xen vào, thì nên biết rằng mình Niệm Phật chưa được “Nhất Tâm Bất Loạn”.
10.-Để được “Nhất Tâm Bất Loạn”, người tu chỉ cần Chú ý kỹ và mạnh hơn một chút, rồi một chút nữa (cái khéo léo của người tu nằm tại chỗ nầy) cho đến khi nào thấy không có một ý nghĩ nào khởi lên hay xẹt ra được nữa, chỉ còn lại 4 chữ A DI ĐÀ PHẬT mà thôi. Như vậy, là Niệm Phật được “Nhất Tâm Bất Loạn rồi vậy. (Chú ý: Đừng chú ý mạnh quá sau khi nghĩ dụng công sẽ nặng đầu).

Pháp niệm Phật nầy còn có tên khác là “Pháp Cột Tâm Một Chỗ” (Chế tâm nhứt xứ) dù là người mới bắt đầu lần thứ nhứt, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể đạt đến chỗ “Nhất Tâm Bất Loạn”.

Pháp nầy có hai tác dụng: thu hút vọng tưởng tạp niệm và tẩy rửa tâm linh sạch sẽ. Do đó, người mới bắt đầu tu tập mỗi lần dụng công chừng nữa giờ (30 phút), ngày vài lần, cộng chung lại khoảng hai, ba tiếng đồng hồ là được. Còn những người đã từng ngồi được từ một tiếng đồng hồ trở lên, thì mỗi lần dụng công từ 50 đến 60 phút, tổng cộng đúng 3 giờ hay 4 giờ, dành cho một ngày.

Đã có rất nhiều người nhờ tu pháp nầy mà được lợi ích thiết thực trong việc tu hành. Nếu như có vị nào không tin, hãy tu thử vài tuần lễ xem sao, vì đâu có tốn đồng xu cắc bạc nào mà sợ.

------
GHI CHÚ:
-Mặc niệm hay niệm thầm trong tâm là tu trong tâm. Còn mở miệng niệm Phật là lìa tâm mà tu.
-Nhắm mắt thấy tâm, mở mắt thấy cảnh.

Thiền Sư THÍCH THANH PHƯỚC
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

một vài thắc mắc

Gửi bàigửi bởi Phattutaigia » Thứ 6 05 Tháng 6, 2015 4:28 am

Phattutaigia xin kính chao thichthientri và chư vị đồng tu.

Đọc bài "04.-PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT ĐỂ ĐƯỢC NHẤT TÂM BẤT LOẠN" của thichthientri ở phần cuối có mục "Ghi chú:

-Mặc niệm hay niệm thầm trong tâm là tu trong tâm. Còn mở miệng niệm Phật là lìa tâm mà tu.

-Nhắm mắt thấy tâm, mở mắt thấy cảnh."

Phattutaigia xin thắc mắc đôi điều:

-Như trong Kinh Phật dạy rằng: "Tâm không nằm trong, không nằm ngoài, không nằm giữa." Vậy thì làm sao có thể nói: " Mặc niệm hay niệm thầm trong tâm là TU TRONG TÂM. Còn mở miệng niệm Phật là LÌA TÂM MÀ TU?"

-Như trong Kinh Phật dạy rằng: "Tâm không nằm trong, không nằm ngoài, không nằm giữa." Kinh Kim Cang có dạy : "Phàm tất cả những gì có tướng đều là hư vọng". Vậy làm sao có thể nói: "Nhắm mắt THẤY TÂM, mở mắt THẤY CẢNH". Nếu là thấy TÂM thì tâm ở đây là tâm gì, và hình tướng của nó ra sao? Nếu là thấy CẢNH thì TÂM và CẢNH là 2 chăng?
Xinh thichthientri giải thích dùm thắc mắc này của mình.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hình đại diện của thành viên
Phattutaigia
II.Moderators
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 2 05 Tháng 3, 2012 11:35 pm

Re: ###04.-Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm bất loạn

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Chủ nhật 07 Tháng 6, 2015 5:35 am

Kính gửi huynh Phattutaigia,

Kính thưa huynh,

Phật dạy “tâm không ở trong , không ở ngoài, không ở chính giữa” là nói đến tâm lượng rộng lớn như hư không, trùm khắp.

Còn tâm niệm ở đây nói là “tâm thể” thì nó ở ngay trong thân của mỗi người.

Thế cho nên chúng ta phải niệm thầm là tâm niệm chứ không phải niệm bằng miệng.

Mở mắt thì đương nhiên phải thấy cảnh rồi vỉ con mắt là để nhìn, để thấy.

Nhắm mắt lại thì chúng ta cũng thấy mà thấy bằng “con mắt tâm”. Thí dụ như chúng ta nhắm mắt nhưng trong tâm có những hình ảnh nổi lên chúng ta có thể nào lấy con mắt thường thấy nó được không?

Tâm ở đây là tâm vọng tưởng (xin hỏi huynh có biết rằng mình có vọng tưởng hay không nếu huynh không biết mình có vọng tưởng thì miễn bàn vậy).

Nếu có tâm vọng tưởng bên trong thì bên ngoài có cảnh vậy.

Do vậy chúng ta mới tu, bước một là tu Nhất tâm bất loạn.

Vượt qua “nhất tâm”, đến “đối cảnh vô tâm” là bước thứ hai là những bài pháp khác đã, đang và sẽ đăng lên mời huynh đọc và nghiên cứu.

Nếu chúng ta đạt đến “đối cảnh vô tâm” rồi thì “tâm và cảnh có còn là hai” không?

***
Thichthientri
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Kính mong thichthientri hoan hỷ giải thích

Gửi bàigửi bởi Phattutaigia » Thứ 4 10 Tháng 6, 2015 7:35 am

Phattutaigia xin kính chào thichthientri và chư vị đồng tu.
Nếu như thichthientri nói rằng : "Còn tâm niệm ở đây nói là “tâm thể” thì nó ở ngay trong thân của mỗi người.". Vậy "tâm thể" này có khác gì với "tâm không ở trong , không ở ngoài, không ở chính giữa" kia không?
Nếu như "tâm thể" mà thichthientri nói là "ngay ở trong thân của mỗi người" vậy tìm đâu để thấy được tâm thể trong thân? ở mắt? ở tai? ở mũi? ở lưỡi? ở đầu? hay ở trong một cơ quan hay bộ phận nào đó trong cơ thể vậy?

Nếu thichthientri cho rằng :

"Còn tâm niệm ở đây nói là “tâm thể” thì nó ở ngay trong thân của mỗi người. Thế cho nên chúng ta phải niệm thầm là tâm niệm chứ không phải niệm bằng miệng."

Vậy nếu "niệm thầm" mà không dùng "miệng niệm" thì "tâm thể" mà thichthientri nói là nằm ở đâu trong khi niệm thầm vậy, và hình tướng của nó ra sao?

"Miệng" là một bộ phận của cơ thể con người, nằm trong thân, "tâm thể " như thichthientri giải thích là ở trong thân , nếu dùng miệng niệm thì đây không phải là "tâm thể" niệm vậy chứ là gì đang niệm vậy? Còn nếu mà dùng "miệng niệm" mà không phải "tâm thể" đang niệm thì miệng phải nằm ngoài thân. Điều này trái với tự nhiên vậy?

Như thichthientri giải thích rằng :
"Mở mắt thì đương nhiên phải thấy cảnh rồi vỉ con mắt là để nhìn, để thấy.Nhắm mắt lại thì chúng ta cũng thấy mà thấy bằng “con mắt tâm”. Thí dụ như chúng ta nhắm mắt nhưng trong tâm có những hình ảnh nổi lên chúng ta có thể nào lấy con mắt thường thấy nó được không?"

Mở mắt thì chúng ta thấy vật , nhắm mắt lại thì hình ảnh thấy được ghi vào não bộ( hay có thể nói là giác quan thứ 6 hay là ý thức). Phattutaigia nghĩ ý thức này gợi lên sự phân biệt làm khởi lên vọng tưởng. Chính "phân biệt" và "vọng tưởng" làm mờ bản tâm.

Là phàm phu thì ai mà chẳng có phân biệt và vọng tưởng. Như các vị Đại Bồ Tát vẫn còn cần phải phá VÔ MINH huống chi là phàm phu như mình. Chỉ có Chư Phật là tâm chẳng vô minh , chẳng vọng tưởng vậy.

Phattutaigia cũng xin nhờ thichthientri hoan hỷ giải thích thêm : "Như thế nào là NHẤT TÂM BẤT LOẠN và như thế nào là ĐỐI CẢNH VÔ TÂM ?"

Nam Mô A Di Đà Phật
Phattutaigia
Hình đại diện của thành viên
Phattutaigia
II.Moderators
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 2 05 Tháng 3, 2012 11:35 pm

Re: ###04.-Phương pháp niệm Phật để được nhất tâm bất loạn

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Thứ 7 20 Tháng 6, 2015 4:49 am

Kính gửi huynh Phattutaigia
Kính thưa huynh

Tôi gợi ý huynh nên truy cập vào http://hocthuatphuongdong.vn/index.php rồi từ từ nghiên cứu và tìm hiểu như thế sẽ tốt hơn vì có nhiều thời gian nghiền ngẫm . Trong đó có cuốn sách Duy Tuệ Thị Nghiệp của Thiền sư Thích thanh Phước là tác giả do Chánh Nguyên đưa lên ở mục Thiền Tông. Huynh từ từ đọc để giải đáp những thắc mắc của huynh. Tôi là kẻ hậu học có lẽ không đủ sức giải thích một cách thuyết phục cho huynh thấu hiểu tường tận những câu hỏi của huynh.

***

Thichthientri
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am


Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron