Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


***14.-Một vài quan niệm của người tu

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

***14.-Một vài quan niệm của người tu

Gửi bàigửi bởi thichthientri » Chủ nhật 26 Tháng 10, 2014 5:12 am

14.-MỘT VÀI QUAN NIỆM CỦA NGƯỜI TU

Người tu Phật chúng ta phải có những tư tưởng và hành động xứng đáng là người con Phật. Người có những nhận xét sai lầm, những quan niệm lệch lạc dễ khiến cuộc đời đắm chìm trong khổ đau đen tối. Vì vậy, Tăng Ni và Phật tử phải thận trọng nghĩ suy, luôn luôn dùng lý trí kiểm soát tư tưởng của mình; tình cảm lúc nào cũng chực phủ che lý trí, chúng ta phải khắc phục chiến thắng nó. Có thế, chúng ta mới có được quan niệm chân chánh.

-KHẮC PHỤC MÌNH: Điều kiện trước mắt chúng ta phải tự khắc phục mình. Phật giáo là nền giáo lý nội quan, luôn luôn hướng về chinh phục nội tâm. Thắng người nhiếp phục ngoại cảnh mà quên mình, ấy là làm việc ngọn ngành. Điều căn bản trước tiên mình phải biết mình, nhiếp phục mình, nhiên hậu chinh phục người và ngoại cảnh. Khắc phục mình là việc làm hằng ngày của người tu Phật. Vì không có người tu Phật nào có thể lãng quên sự phản quan chinh phục nội tâm.

Tuy nhiên, trong khi khắc phục mình, chúng ta phải nhắm vào những điều căn bản cần kíp. Điều cần kíp nhất là chúng ta phải đuổi ba thứ: tham lam, sân hận và do dự ra khỏi chúng ta. Đồng thời phải gầy dựng cho mình đủ ba tính: không tham, nhẫn nại và dứt khoát.

Trong thời pháp nhược ma cường nầy, Tăng Ni và Phật tử chúng ta khó tránh khỏi những sự dọa nạt, khiêu khích, dỗ dành. Nếu chúng ta còn tánh nghi ngờ, do dự, khi bị ma vương dọa nạt làm gì không thối bước trên đường tu. Nếu chúng ta nóng nảy bồng bột thì không tránh khỏi chúng ma lường gạt bằng những cử chỉ khiêu khích, rồi dẫm phải chân vào cạm bẩy của chúng. Nếu chúng ta yếu mềm, sống vì danh lợi tài sắc thì không sao khỏi bị cuốn lôi vào hố trụy lạc. Thế nên, chúng ta phải quyết định có đủ ba đức tính cần thiêt: không tham, nhẫn nại, dứt khoát. Dù sấm sét trước mắt, dù thấy mọi hành động khiêu khích, dù danh lợi tài sắc dỗ dành, ta vẫn thản nhiên chẳng màng chẳng động. Đêm Đức Phật thành đạo đã nêu bày rất đầy đủ ý nghĩa nầy.

Đêm ấy, trước tiên bọn quỉ hung bạo đến hăm dọa, chúng dùng tà thuật làm chuyển động cả trời đất, những tiếng hú rợn người nổi lên từng chập. Đức Thích Ca vẫn an nhiên bất động. Kế đến bọn quỉ ngạo mạn lại khiêu khích, châm biếm với vẻ mặt vênh váo kiêu mạn, Ngài vẫn lặng lẽ như không. Sau cùng, bọn ma vương đến dùng mọi hình thức quyến rũ, nào là hứa hẹn đưa lên ngai vàng, nào hiến dâng mỹ nữ tuyệt vời, Ngài cũng thản nhiên không xao động.

Đức Phật đã chiến thắng bọn ma vương một cách dễ dàng, vì Ngài đã khắc phục được nội tâm, mọi sắc trần không quấy động được tâm Ngài. Chúng ta là những đứa con chân thành hướng theo những bước đi của Ngài, dĩ nhiên chúng ta phải trung thực noi theo. Chúng ta phải cương quyết tận dụng hết khả năng để khắc phục mình. “Thng ngàn quân không bng t thng mình, thng mình mi là chiến công oanh lit” (Pháp Cú).

-XEM NGƯỜI HẠI TA LÀ BẠN TA: Trước con mt đo đc không có k thù, cũng như trước ánh đèn pha không có bóng ti”. Đức Phật hằng dạy: “Dù thân thuc mình b người giết hi cũng không có tâm nim tr thù, đem oán hn tr thù oán hn là điu không hp chánh pháp”. Đã không có tâm niệm trả thù thì làm gì thấy có kẻ thù! Chẳng những không thấy có kẻ thù, mà nếu ai tự đặt họ là kẻ thù của chúng ta, chúng ta vẫn coi họ là bạn. Bởi vì, nếu xác nhận họ là kẻ thù, đã nói lên ta là người phi đạo đức. Có thù là có ý muốn hại nhau, có ý hại người là kẻ ác, không phải là người thiện. Phật dạy Tăng Ni và Phật tử lấy đạo đức làm chính, dù việc làm có lợi cho đạo, cho đoàn thể mà tổn thương đạo đức, nhất định không làm.

Trong kinh Ưu Bà Tắc, Phật dạy: “B tát có khi vì li ích chúng sanh mà phm gii, nhưng khi phm gii B tát t nhn mình là phm ti, không phi chánh pháp dy như thế. Làm tổn thương người mà lợi cho đạo, nhất định không phải Phật giáo. Vì thế Tăng Ni và Phật tử không bao giờ có ý nghĩ về kẻ thù, luôn xem mọi người là bạn. Mặc dù người ấy đã nhiều phen làm ta điêu đứng, nhưng với tinh thần đạo đức, chúng ta vẫn thấy họ là bạn.

Đức Phật thuật lại, Đề Bà Đạt Đa đã nhiều đời hại ngài. Nhưng đến sau cùng, ngài bảo: “Đ Bà Đt Đa là thin hu tri thc bc nht ca ta”. Nhẫn Nhục tiên nhân đâu không nhờ vua Cát Lợi cắt tai xẻo mũi mà thành tựu pháp Vô sanh nhẫn. Thái tử Tu Đại Noa đâu không nhờ người Bà la môn xin con mà thành tựu pháp Bố thí Ba la mật. Người tu hành tiến được nhờ hai phương diện thuận duyên và nghịch cảnh. Thuận duyên là sự khuyến khích, giúp đỡ theo nhu cầu của chúng ta. Nhưng nếu toàn thuận duyên không, trên đường đạo tiến rất chậm chạp, phải nhờ nghịch duyên thúc đẩy sự tiến tu mới nhanh. Chúng ta đặt quan niệm chân chánh như vậy, mọi trở ngại đối với chúng ta không còn trở ngại nữa, là trợ duyên tốt cho ta tiến đạo.

Dù kẻ ác thế nào cũng còn đôi chút lương tri, chúng ta tin tưởng như thế, cố gắng tìm cách cảnh tỉnh họ. Nếu họ thay đổi được tâm niệm xấu ác, thì thực là một duyên lành; bằng họ không thay đổi, chúng ta vẫn xem họ là ân nhân của chúng ta. Vì họ đã chịu hi sinh để đưa chúng ta lên nấc thang cao tột của đạo đức.

SỐNG THỰC THEO GIÁO LÝ PHẬT DẠY: Giá trị chân thật của đạo Phật không phải ở lý thuyết mà tại thực hành. Phật giáo rất cao, nếu chúng ta không thực hành đúng theo cái cao ấy cũng vô ích. Thời đại nầy đa số quần chúng chạy đua theo tranh luận, miễn ai già mồm lanh miệng thì thắng, một số Tăng Ni Phật tử đang sa vào đường nầy. Chúng ta hãy trở lại nếp sống chân thật, Phật giáo “ngôn hnh tương ng”: lời nói việc làm phải phù hợp nhau, đừng bao giờ “ nói mt đàng, làm mt no”. So sánh từ bi cao thấp làm gì khi đồng bào ta đang thổn thức lo âu, lo thiếu nhà ở cơm ăn, đang sống tạm bên lề đường xó chợ. Chúng ta phải làm sống dậy đức từ bi để mọi người cùng được an vui có hơn là tranh cãi nhau không? Chúng ta càng chạy theo lý thuyết càng gieo nghi ngờ cho nhiều người, khiến họ mất lòng tin vào khả năng cứu khổ của đạo Phật.

Chính đức Phật không bằng lòng những lý luận vu vơ, Ngài dạy phải nhìn thẳng vào thực tế, bài kinh Tiểu Dụ trong kinh Trung A Hàm đã nói rõ điều nầy, kinh Phật đã từng ví dụ người nghiêng v lý thuyết không chu thc hành cũng như k đếm ca báu cho người, tuy miệng đếm cả ngày, rốt cuộc nơi mình túi không bụng trống. Người Phật tử dù lý thuyết hay đến mấy, nếu nhìn vào cách cư xử trong gia đình, cách đối đãi với hàng xóm không ra gì thì lý thuyết ấy cũng vô nghĩa. Một vị tu sĩ dù nói đạo lý cao đến đâu, mà nhìn hành động cử chỉ lố lăng, thì người ta coi như anh sơn đông chẳng khác. Người tu Phật không phải con người quảng cáo, cần sống đúng lời Phật dạy, hành đúng danh nghĩa của mình mang.

Tuy nhiên, lý thuyết hướng dẫn thực hành; khi miệng nói từ bi, hành động ta phải không làm tổn thương người, mà thường giúp người được an vui. Khi ta khuyên người tập nhẫn nhục, nếu bị người đánh chửi ít ra ta cũng không sân. Khi ta đề xướng đức hỉ xả, nếu có người xúc chạm đến ta, dù việc khó tha thứ đến mấy, ta cũng phải bỏ qua. Có như vậy, lý thuyết ta nói mới có giá trị.

Những quan niệm đơn giản nói trên, thiết tưởng rất cần yếu đối với người tu Phật chơn chánh. Chúng ta được thừa hưởng một gia bảo vĩ đại của Đức Như Lai, chúng ta phải cố gắng bảo vệ nó, bằng cách giữ đúng giá trị qua hành động, ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta không phải là học giả mà là người tu Phật. Giáo lý Phật dạy là chiếc bè đưa ta qua biển khổ. Khi cần qua biển, chúng ta phải nương chiếc bè ấy, nhưng đến bờ là phải ly khai chiếc bè. Nếu chúng ta bận bịu với chiếc bè thì không sao đến bờ kia an ổn. Đem giáo lý áp dụng vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta, lấy nó làm nhựa sống, làm kim chỉ nam để cuộc đời chúng ta khỏi lạc hướng.

***

Hòa thượng
. THÍCH THANH T
thichthientri
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 2 09 Tháng 4, 2012 2:17 am

Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron