Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 5 10 Tháng 4, 2014 6:13 am

Tất cả chúng ta hiện giờ có mặt ở đây không phải chỉ một lần, mà là vô số lần rồi. Con người bỏ thân này chưa phải là hết, mà còn lang thang không biết đến bao giờ. Vì vậy nhà Phật thường dùng từ “lang thang trong kiếp luân hồi”, cứ đi mãi không biết dừng nơi đâu? Đức Phật thấy được những nẻo đường của chúng sanh đến và đi nên Ngài mới nói “Thuyết luân hồi”.

Vậy: Luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là lăn tròn.

Luân hồi đi đâu? Không ngoài ba đường ác và ba đường lành, cứ lên xuống quay tròn như vậy hoài, gọi là luân hồi. Nếu người làm điều tốt khi chết sẽ đi các đường trên. Hưởng hết phước rồi thì tuột xuống trở lại, còn kẻ làm xấu thì đọa vào các đường dưới, đền trả hết nghiệp mới được trồi lên. Lên xuống, lên xuống không ra khỏi vòng lục đạo nên gọi là bánh xe luân hồi. Đó là nói luân hồi trong các đường.

Khi chúng ta đã biết thuyết luân hồi trong ba đường lành, ba đường dữ rồi, bây giờ phải làm sao? Phải chọn ba đường lành mà đi, tối thiểu cũng phải đi lại đường cũ của mình, là làm người. Ai khá hơn thì vươn lên trên cõi trời. Muốn trở lại cõi người, Phật dạy phải thọ Tam quy, giữ năm giới. Năm điều kiện đó là Nhân thừa Phật giáo, tức tu để được làm người. Đó là điều căn bản mà chúng ta phải nhớ.

Nghiệp là một luật rất công bằng cho tất cả mọi loài, mình tạo thì mình hưởng. Làm phước được phước, làm tội chịu tội. Nếu làm trọn mười điều ác thì đi thẳng xuống địa ngục, không nghi ngờ. Khá khá hơn không tới mười điều, nhưng nặng về tham thì sanh vào loài quỷ đói. Ngạ quỷ sống lang thang trong cõi thế gian, tuổi thọ rất lâu phải chịu đói khát ghê lắm, nên kiếp ngạ quỷ cũng hết sức khổ. Kế đến súc sanh, trong mười điều ác làm chừng năm điều là đủ làm súc sanh rồi. Súc sanh nặng về si nên không biết phân biệt gì hết, không có tư cách như con người.

Ai bắt mình đi trong sáu đường? Nghiệp bắt. Nghiệp do ai tạo? Không ai có quyền áp đặt ta, tự ta quyết định, tự ta chọn lựa mà thôi. Không phải ta có tội Phật đày xuống dưới địa ngục hay có phước Phật đưa lên cõi trời. Như hiện giờ chúng ta có mặt trên thế gian này, có người khá giả có kẻ nghèo nàn, cơ cực là do ai? Đổ thừa trời khiến được không. Sự thực tại người không có phước nên tính đâu trật đấy, làm gì cũng thất bại nên nghèo. Còn người có phước tính đâu trúng đó nên giàu. Đó là do phước nghiệp riêng của mỗi người tạo ra, chớ không phải ai đem đến cho mình.

Đời hiện tại của chúng ta có hai điều quan trọng. Thứ nhất là trả nợ hoặc hưởng phước của quá khứ. Nhiều người sanh ra là con ông lớn hoặc nhà giàu, đó là hưởng phước. Nhiều người sanh đã mồ côi hoặc cha mẹ nghèo khổ bần cùng, hung dữ, độc ác… đó là trả nợ. Thứ hai là chuẩn bị cho đời sau. Thành ra ta có chuyển nghiệp là chuyển ngay đời hiện tại, cho nên đời hiện tại rất quan trọng. Nếu cuộc sống này mình được nhiều thuận lợi thì nên chuẩn bị cho mai kia, đừng để tuột xuống. Nếu cuộc sống này bất như ý mình cũng cười, vì biết tại hồi xưa mình ngu nên bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ đền lại cái ngu hồi xưa nên cam chịu không giận ai, không kêu trời trách đất. Cố gắng làm sao tạo duyên tốt để hiện đời an vui phần nào và mai sau được tốt đẹp hơn.

Người hiểu được thuyết luân hồi của Phật dạy thì cuộc sống nội tâm vững vàng, nghèo không trách, giàu không tự cao. Bởi biết bây giờ ta hưởng mà không làm tốt nữa thì mai kia tuột xuống sẽ khổ. Hoặc hiện giờ mình bị những đày đọa thì vui vẻ chấp nhận, sửa lại đừng để tuột xuống nữa mà phải nâng lên. Như vậy là tu. Biết rõ lý luân hồi tự nhiên ta tạo cho mình con đường đi lên, không có tâm oán hờn thù ghét ai hết.

Thế gian thường có bệnh, mình nghèo mà ai giàu thì thấy ghét người ta. Mình học dở thấy người học giỏi thì ganh tỵ. Đó là tật xấu, tự mình chuốc nghiệp mà thôi. Trong kinh Phật nói, từ khi phát tâm tu cho tới thành Phật, trải qua ba vô số kiếp làm tất cả các việc công đức mới thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ-đề. Như vậy sự tích lũy rõ ràng không mất, tích lũy tốt thì quả nối tiếp tốt, tích lũy xấu thì quả nối tiếp xấu.

Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình. Như vậy thuyết luân hồi nói lên lẽ thực của kiếp người. Đức Phật đã thấy, đã nhớ rõ ràng nên nói ra cho chúng ta biết, chớ không phải do Ngài tự tưởng tượng. Ngày nay mình nghe hơi khó tin. Bởi vì chúng ta nhìn nông cạn quá nên không tin được.

(còn tiếp)
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Re: Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Nguyên Chiếu » Thứ 5 10 Tháng 4, 2014 6:13 am

Tiếp theo:

Khi biết rõ kiếp luân hồi như vậy, ai can đảm tạo thêm những nghiệp ác để chịu khổ hơn? Cho nên chúng ta phải tinh tấn làm những điều lành. Nếu không làm cho ai, ít ra ta cũng giữ được phần mình, đừng phạm những giới đưa ta đi xuống. Đó là tu. Đức Phật thấy rõ sự nguy hiểm của luật nhân quả luân hồi nên chỉ cho mình đường lối tu, chớ không phải áp đặt mình làm gì. Khi quy y thọ năm giới, quý thầy hỏi Phật tử “giữ được không?”, quý vị giữ được thì nói “dạ được”, còn nếu giữ chưa được thì làm thinh, chớ Phật đâu có ép. Vì giữ giới là giữ cho mình, không phải giữ cho Phật.

Đi sâu vào tâm lý mỗi người, chúng ta sẽ thấy mình đã từng quen thuộc, ưa thích với những việc làm của thuở quá khứ. Ví dụ như bản thân tôi, tại sao lại thích tu? Người đời lớn lên lo chuyện làm ăn hoặc gì gì đó, tại sao mình không thích những chuyện ấy mà lại thích đi tu? Như vậy là từ đời quá khứ ta đã tích lũy hạt giống đó rồi, nên bây giờ có mặt đây luôn nhớ việc ấy. Rõ ràng chúng ta không quên hết nhân quá khứ, nhân nào chứa sâu đậm sẽ trở thành sở thích, việc làm của mình trong đời này.

Có người ra đời thích làm lành, có người ra đời lại hung dữ. Mỗi người thích mỗi cách, đó là do sự tích lũy của quá khứ khác nhau. Quý Phật tử kiểm lại xem, nếu do gien cha mẹ sanh ra là yếu tố duy nhất tạo thành những đứa con sau này, thì cha mẹ bệnh tật gì con cũng phải bệnh tật y hệt như thế. Rồi tâm hồn của con do cái gì tạo?

Có nhiều cha mẹ rất hiền nhưng con không hiền. Hoặc ngược lại cha mẹ dữ mà con lại hiền. Những sự khác biệt đó, nhà Phật gọi là nghiệp tích lũy của quá khứ, chúng ta mang theo khi thọ sanh. Những gì mình đã chứa chấp đời trước, bây giờ nó hiện ra rõ ràng. Như hai anh em ruột, thể xác giống chút chút mà tâm hồn không giống nhau. Như vậy mới thấy mỗi người sanh ra mang một nghiệp khác nhau, từ đó có những sai biệt khác nhau.

Thế thì muốn trên đường luân hồi mình đi đường tốt, không đi đường xấu phải làm sao? Thấy người đáng ghét ta nên xử sự thế nào? Nên nghĩ rằng họ có làm gì hại mình mà ghét. Ghét người như vậy là ta đã có ý nghĩ xấu rồi. Nếu tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩ này, sanh chuyện nói này nói kia với người ta là cái cớ để tạo thêm nghiệp. Nếu mọi người đều biết tu như vậy thì gia đình, xã hội đẹp biết bao nhiêu.

Muốn biết có luân hồi hay không, chúng ta cứ nghiệm trong tâm niệm của mình sẽ rõ. Cha mẹ sanh thân được mà không thể sanh tâm niệm của mình. Có tâm niệm rất lành, có tâm niệm rất dữ. Như vậy tâm niệm đó từ đâu ra? Chính do sự tích lũy của đời trước, không nghi ngờ gì hết. Tích lũy tức là những gì đời trước mình đã từng làm từng huân tập. Đời này trở lại những thứ tích lũy đó không mất. Trong kiếp luân hồi chúng ta theo nghiệp mình đã tích lũy, chất chứa mà hiện ra thành tâm hồn cá biệt của mỗi người.

Nên nói đến luân hồi chúng ta đừng thèm suy gẫm gì hết, cứ nhìn lại nội tâm mình thì biết ngay. Tại sao người đó chưa quen thuộc gì hết mà mình thấy dễ thương, hoặc kẻ kia cũng chẳng quen thuộc gì hết mà mình thấy phát ghét. Đâu có trả lời được. Tại vì chúng ta không nhớ nổi, nên nói không biết tại sao kỳ vậy. Thật ra do nghiệp tích lũy của quá khứ chiêu cảm nên.

Trên đời này ai không có những người thân, những kẻ thù. Có thân, có thù gặp lại nhau là khổ. Người thân thì mình thương, người thù thì mình ghét. Nhiều người nói tại sao anh chị có duyên quá, xin cái gì cũng được. Còn tôi vô duyên xin cái gì cũng không ai cho. Chẳng qua hồi trước mình hất hủi thiên hạ quá, bây giờ tới phiên người ta hất hủi lại mình. Bình đẳng thôi.

Như vậy mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ không đợi đời sau mới trả quả mà ngay hiện tại cũng ứng hiện quả báo phần nào. Người Phật tử cần phải nắm vững thuyết luân hồi để chọn con đường lành mà đi, không khéo rơi vào các đường dữ, chịu khổ nhiều kiếp, không biết bao giờ mới ra khỏi. Lẽ thực này, chúng ta không thể không biết.

(HT. Thích Thanh Từ)
Tội từ Tâm khởi đem Tâm sám
Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Chiếu
II.Moderators
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: Thứ 5 17 Tháng 10, 2013 5:31 am

Re: Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 11 Tháng 4, 2014 6:56 pm

Như vậy mình tạo nghiệp lành, nghiệp dữ không đợi đời sau mới trả quả mà ngay hiện tại cũng ứng hiện quả báo phần nào. Người Phật tử cần phải nắm vững thuyết luân hồi để chọn con đường lành mà đi, không khéo rơi vào các đường dữ, chịu khổ nhiều kiếp, không biết bao giờ mới ra khỏi. Lẽ thực này, chúng ta không thể không biết.
(HT. Thích Thanh Từ)

Dựa vào đoạn này, chú xin phép hỏi Nguyên Chiếu, Jinlong, Tuệ Lâm và các bạn trẻ khác.
1. Sáu cõi luân hồi trong khi mình trả nghiệp ở cõi người rồi, thì sẽ tái sinh ở cõi nào mà mình đang tạo nghiệp... Đó là bài giảng của HT. như vậy.
Nhưng chú hỏi, trong đời sống hiện tại một ngày có sáu cõi luân hồi không! Có hay không có ?
2. Nếu có, thì lúc nào là mình ở cõi địa ngục, lúc nào là ở cõi súc sanh, và lúc nào ở 4 cõi Ngạ quỷ, người A tu là, người Trời đó...
3. Nếu không, thì thế nào gọi là không?

Cái này coi bộ khó trả lời giữ hen. :D
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 16 Tháng 4, 2014 5:25 pm

Chào cả nhà,

Theo bài giảng của HT. Thích Thanh Từ. Những gì chúng ta tạo tác trong kiếp sống này thì kiếp sau sẻ thọ lảnh nghiệp quả trong kiếp hay kiếp sau sau nửa tùy luật thuận nghịch của Nhân. 3 quả dữ và 3 quả thiện (sanh lại làm người; A-tu-la; hay người trời cõi thiên).

Nhưng muốn thoát khỏi lục đạo thì phải trải qua nhiều năm tháng tu hành, có khi nhiều kiếp người.v.v. Ví dụ đùng một cái bị bại não hay đứt dây thần kinh nào đó thì chúng ta sống với vô thức và bản tánh tự thân, tư thời làm gì thi lúc thần kinh mất thành người khùng điên, ta làm cũng giống vậy. Như vậy người nào không tin có luân hồi thì cũng phải tin logic này.
****
**
Nhưng câu hỏi của chú, là ở ngay đời này, sự sống hiện tại, hay từng ngày, từng giây phút chúng ta đây sống cũng lên xuống trong 6 cõi luân hồi của tâm thức.

- Địa ngục trần gian có thật hay không thật ? - Địa ngục trần gian là có thật. Trong thời Hitler tiêu diệt người Do Thái (1945); Và thời Nhật Bổn muốn làm bá chủ ở các nước như Trung Quốc và nước kế cận. Thời đó con người muốn chết thì chết không được, sống thì lại sống không yên. Ở Viêt Nam, thời chiến có những tù nhân bị đài ra đảo... Hoặc có những người làm nô lệ cho tình dục.v.v. Thì có phải là địa ngục trần gian hay không.

- Ngạ quỷ trong thế giới vô hình không thấy và chưa thể chứng minh bằng mắt. Nhưng ngạ quỷ mà chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai thì là những loài mang hình người nhưng tâm ngạ quỷ. Kẻ ngáo đá, kẻ giếp người, hiếp dâm, bức áp người cô thế. không rơi nước mắt...Hoặc những kẻ có quyền thế địa vị giàu sang có những trò chơi mang rợ, ăn những thứ mà thế giới còn phải rùng mình sởn rai óc. khi nghe kể tới, hoặc trên báo chí. (Bào thai người, óc khỉ, chó mèo...)

- Kiếp cầm thú, có loài cũng sống tốt hết kiếp, có loài phải chịu banh da, sẽ thịt làm thức ăn cho loài khác.
Nhưng con người lòng lang, dạ sói...người ăn thịt người, sa đọa , trà đạp luân lý. Cha lấy con, con giết mẹ, quên ân quên nghĩa. Vợ không trinh tiết, Chồng bội ân tình. Như vậy, những loại này đâu có khác gì loại cầm thú đâu.

Còn lại 3 kiếp Thiện; A tu la và người trời để dành cho Tuệ Lâm viết có lẽ hay hơn chú. Chú bận việc phải đi làm rồi.

Ừ, mà con một cõi thứ 7 ngay trên trái đất này, Đố bạn nào biết đó là cõi gì? (không phải là tứ đổ tường à nhe, một cõi rất khó bỏ, rất mới rất hiện đại và rất hợp thời cho mọi tầng lớp Sĩ nông công thương. Đó là cõi...!?)

Hẹn khi khác.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 16 Tháng 4, 2014 5:27 pm

Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang sống ở hai cõi. Mà người xưa thường nói. ''Ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời.'' Nay đã thành sự thật rồi đó Thiền. Con người ngày ngày sẽ càng lạnh cảm hơn đối với sự thật, và trốn đi sự thật.
Đúng như dự đoán của Albert Einstein quá chừng. Mà những thuyết này chú chưa đọc và hiểu hết. Hôm này rảnh mở chủ đề của ông Albert Einstein ra, để mọi người học, nếu có thể nhé Thiền?
**************

Về ba cõi thiện là: người, A Tu La, Trời. Trong đó thì tính chất chúng ta hiện tại sinh hoạt cũng không khác gì ba cõi này.

Nếu ta sanh ra trong gia đình giàu có, lại được căn tánh thông minh, và có vợ đẹp con ngoan. Dâu hiền rể thảo. Con cháu đầy đàn. Là chúng ta đã sống ở cõi trời hiện tại.
Nhưng một ngày nào, cơm không lành, canh không mặn thì sân si nổi lên. Là ngày đó ta đang sống trong cảnh giới A Tu La rồi. (Đúng không?)

Còn cõi người, hay ta là con người có được sự thông minh và vua của các loài vật khác trong cõi ta bà này. Nếu chúng ta sống thuận với trời, hợp với đất thì loài người sẽ còn mãi, mà nếu ta hủy đi môi trường và hệ sinh thái, tức là chính mình đã tự hủy hoại mình rồi.

Và làm con người thì ai cũng muốn sung sướng ở nhà cao của rộng, chớ đâu muốn bửa nay, năm nay đang ở cõi trời. Hoặc 10 năm 20 năm thì ở cõi địa ngục trần gian hay ở cõi xấu hơn đâu. (Nhưng nhiều khi sự việc không ngời cũng là có nguyên do.)
Nhưng khi ta đang bị hay đang chịu khổ thì đổ thừa là tại số, tại nghiệp đời trước. Có đúng không? Riêng chú thì thấy cả hai.

Nên phải phòng ngừa hàng ngày phải làm gì, để đừng rơi vào cảnh khổ của ba cõi Đại ngục, ngạ quỷ, súc sanh này.

Còn cõi A Tu La thì có ai thích
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Luân hồi là gì ? Phương pháp thoát khỏi luân hồi.

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 16 Tháng 4, 2014 5:29 pm

A Tu La là cõi thiện trên cõi người thì phải xem lại kinh sách, hay gõ vào google tìm thử.

Chú viết theo cảm hứng trong cuộc sống hưởng thụ bằng thân ngũ uẩn, nếu có khác hơn sách vở thì coi đây là hí luận cá nhân thôi. Chỉ muốn đem đến sự lợi ích khi hành uẩn như thế nào, và dựa vào truyền thuyết của ông bà dạy, chỉ kính trọng và dâng lời theo... Vì truyền thuyết này không ảnh hưởng đến văn hóa Phổ thông và văn hóa Phật giáo.

Theo truyền thuyết ở miền tây Nam Bộ nhiều lắm, nhưng chỉ tóm lược phần nào đáng ghi nhớ thôi. Truyền thuyết trung hoa như Nhạc Phi, Trương Phi, Quan Công, Lưu Bị, Thần tài, thổ địa, ông táo... Việt Nam Cụ cố Thần Nguyễn Trung Trục, miếu bà chúa xứ Châu đốc. Cây thiên, miếu thiên. v.v.
Là những người có công với làng xã, đất nước, cứu dân, độ người. Trung thần ái Quốc, trong đời sống không có tu đạo (Như xuất gia tu hành). Sau khi chết được vua, dân ngưởng mộ lập am miếu mà thờ cúng là tưởng nhớ đến những bậc thánh hiền nhân. Về sự sùng bái, tín ngưỡng thì người đời phong họ là Thần (cao hơn dân thường), từ chữ Thần và Thần A-tu-la gần như trùng nghĩa. Bởi những vị Thần này về phước họ rất lớn, nhưng về Đức thì chưa được trọn vẹn giới hạnh như người tu hành Phật môn. Sau khi chết sẽ về cõi A-tu-la giữ gìn đất nước, chiến đấu với giặc ngoại sâm. (lời này là hồi nhỏ nghe Ba kể lại, nhớ tới bây giờ.)

Chuyện Hộ Pháp và Ông thiện Ông ác cũng từ cõi A-tu-la mà có...nhiều sách giáo dục dạy, để cho học sinh biết cách làm thiện, tu phước như thế nào.
Vị dụ: Ông ác không phải là chuyên đi làm ác, mà bắt những kẻ làm ác, hại dân lành. Hoặc chiến đấu với ác quỷ, tà ma, ngoại đạo.

Ông thiện thì không phải đi làm từ thiện như chúng ta, mà giúp đở những người cô thế, nghèo khổ.v.v. (Còn đây là sưu tập và theo truyền khẩu của người già kể lại. Mặc dầu nó không thật hay không đúng sách vở nhưng đây là lời khuyển ăn ở cho có đức hậu làm người, thế thôi.)

[img]http://www.phattu.com/showthread.php/34902-Luân-hồi-là-gì-Phương-pháp-thoát-khỏi-luân-hồi/images/smilies/BieuTuong/hoahong.gif[/img]
Người theo đạo thờ ông bà, đạo Phật thì có Phật thầy Tây An, Đức Huỳnh Phú Sổ, Ngài Tổ sư Minh Đăng Quang, Đức vua Trần Thái Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Những vị này không thể cho là về cõi A-tu-La hay cõi trời, cõi thiên được.

Nếu bạn không tin là các Ngài thành Phật, hay chứng đạo quả A La Hán, hay Niết Bàn. Thì cũng không nên hí luận là sanh lại hay ở cõi nào... điều là mang tội hí luận phỉ báng Tam-bảo. Tuy rằng chúng ta không theo Đạo Hòa Hảo, Đạo Thầy Tây An, hay theo vua Trần Thái Tông. Hoặc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Sơ tổ Trần Nhân Tông. Cũng không nên bàn thêm hay bớt.

Chúng ta chỉ biết kính trọng là những vị anh hùng, đạo đời đủ cả hai, hay đạo đức vẹn toàn. Như thế thì ta mới đúng là người giữ Chánh ngữ.

Cũng vì những câu chuyện như thế mà người đời cho rằng cõi A Tu La cao hơn cõi người cũng gì lẽ này.
(Còn tiếp...)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron