Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền tron

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng, Ni và quý Cư sĩ hoan hỷ viết vài dòng về Phật pháp và Phật học vấn đạo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Phattutaigia, Nguyên Chiếu

Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền tron

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:26 pm

Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền trong giáo pháp của Phật

(PGVN)
Pháp của Phật rõ ràng, chỉ ở nơi mình có chịu làm hay không chịu làm đó thôi. Nên gắng tinh tấn giữ đạo tu hành. Cầu mong mấy huynh đệ căn lành mỗi ngày thêm lớn, công đức mỗi ngày tăng trưởng. Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh sinh năm 1917, được suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN từ năm 1984 đến nay (trước khi viên tịch vào sáng ngày 28/03/2014), là một bậc tòng lâm thạch trụ, đã phiên dịch nhiều bộ Kinh lớn, khiến cho giáo nghĩa Đại thừa được lưu thông, Phật pháp được lưu truyền trong tứ chúng.

Hoà thượng tinh thông cả thiền giáo, là tấm gương sáng, bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh trong lòng Tăng, Ni, phật tử Việt Nam, là bậc thầy mẫu mực.

BBT trang tin phatgiao.org.vn trân trọng trích đăng lại bài trả lời phỏng vấn của Hòa thượng dành cho trang tin daophatngaynay.com.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:30 pm

Các bậc tổ sư thường dạy đồ chúng cách tâm niệm để làm phương châm hành trì. Xin Sư ông cho chúng con một lời khuyên dưới hình thức một lời tâm niệm?

Người xưa thường nói: “Sinh tử sự đại” nhưng mình đã quen sống trong sinh tử, ai cũng vậy hết, nên không thấy quan trọng. Kỳ thật, lấy mắt đạo mà nhìn vào thì đó là việc lớn của mọi người, của chúng sinh.

Đã lăn lóc mãi trong nhiều đời, hiện tại nếu không cố gắng thì những đời sau cũng vẫn lẩn quẩn trong vũng lầy sinh tử mà thôi.


Gặp được Phật pháp rất khó! Trên đời này không có pháp nào thoát ly sinh tử, chỉ có giáo pháp của Phật mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì thế, gặp được rồi thì mình phải cố gắng để vững bền trong chính pháp. Cho nên, Phật dạy tất cả đều phải tinh tấn, nhất tâm. Nhưng chúng ta lại có cái lỗi là luôn phóng dật, giãi đãi.

Trong Luật, những khi có việc gì thì các vị Trưởng lão, các vị Đại đức đều khuyên nhắc: “Phải tinh tấn, chớ phóng dật”.

Chỉ có hai điều đó thôi! Phóng dật ở thân khẩu thì dễ biết, còn ở tâm ý thì rất khó biết.

Hễ duyên theo lục trần đều là phóng dật. Phóng dật thì trôi theo sinh tử. Tinh tấn thì đạt Niết bàn.

Người tu hànhphải tinh tấn thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua, mọi công đức sẽ đạt được.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:32 pm

Sư ông vừa dạy niệm Tam bảo. Vậy trọng tâm của pháp niệm này là gì?

Ai nấy cần phải nhất tâm và chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng để nó rời.

Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức.

Niệm Pháp thì phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh pháp tức là niệm Pháp.

Niệm Tăng thì ở nơi đức Quán Thế Âm Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hay Phổ Hiền Bồ tát, cho đến Di Lặc Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát đều là Bồ tát Tăng đáng để cho chúng ta nghĩ đến các ngài và công hạnh của các ngài.


Nếu tâm mình thường nghĩ tưởng như vậy thì bớt phóng dật, tất được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến nhiều tháng nhiều năm thì lần lần cội bồ-đề mà mình vun trồng sẽ càng thêm to lớn, vững mạnh.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:35 pm

Làm thế nào để vượt qua các vọng niệm?

Vọng tâm, vọng niệm dễ sanh. Những phiền não, nghiệp chướng cũng dễ phát khởi. Do vì cảnh duyên bên ngoài trợ giúp mấy thứ đó phát triển, tăng trưởng. Mình ở trong thời mạt pháp, lấy sức người để tu hành cũng giống như ở nơi giữa dòng sông, chẳng những là nước mà lại có sóng lớn nữa, luôn luôn lúc nào cũng có sóng hết. Trong đó phải bơi lội thì việc đó cần cố gắng lắm mới được. Có cố gắng mới thành công.

Do đó, cần lập nguyện. Chí nguyện lớn sẽ giúp mình thêm cố gắng và vững chãi hơn ở đường đạo. Chí nguyện phải thật vững để giúp cho nghị lực, vì có chí nguyện ắt có nghị lực. Như thế mới vững vàng được ở nơi những luồng sóng dập dồn, nếu sơ suất liền bị chìm. Nói tiếng chìm, huynh đệ cần phải suy nghĩ cho kỹ.


Ở cõi ngũ trược này, phát chí nguyện phải dũng mãnh, nghị lực phải dũng mãnh. Ở trong cái khó mà tu tập thì hạnh đức cao vời. Khó thì dễ hư nhưng thành tựu được thì công cao. Do đó, trong kinh Duy Ma Cật nói: “Bồ-tát ở nơi cõi đời này, có những công đức mà nơi cõi khác không có được” chính là ý này vậy.


Huynh đệ biết khó thì phải cố gắng. Lập chí lập nguyện cố gắng vượt lên. Luôn luôn kiểm soát tâm ý của mình lẫn cả về hành động và lời nói. Kiểm soát nếu thấy không đúng thì sửa lại cho đúng. Ai cũng đều có lỗi, nhưng có lỗi mà biết sửa đổi thì thành tốt. Mong rằng chư huynh đệ đều nhất tâm, tinh tấn tu hành!
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:38 pm

Khi tu sĩ chúng con làm phật sự thì phải tiếp duyên. Vậy, tiếp duyên thế nào để Phật sự thành công mà không bị vướng dính duyên trần?

Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả, rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo nhẫn chịu để vượt qua.


Không phải hàng xuất gia không bị dính mắc vào quyền lợi. Huống nữa, chính quyền lợi đó sẽ đem đến những tai hoạ cho thân mình.

Mấy huynh đệ tuổi còn trẻ, đường còn dài, phải lưu ý lắm mới được.


Người đời có sự nghiệp của người đời. Người xuất gia có sự nghiệp của người xuất gia. Chỉ là lớn hay nhỏ thôi. Tuy vậy, mình nhớ tạo sự nghiệp phải được như con nhện, đừng như con tằm nhả tơ rồi phải chết trong kén của nó.

Tôi chỉ luôn luôn mong cầu công đức. Tôi khuyên các huynh đệ không mong cầu những cái lợi như người đời thường nghĩ. Cái lợi của người tu chính là thiện căn công đức, đâu phải là tiền bạc, vật chất.

Mấy huynh đệ phải nhớ mình ở chỗ nào, nơi nào cũng phải gây tạo thiện căn công đức, đừng chạy theo những vật chất bên ngoài.


Tôi luôn làm theo khẩu hiệu ngầm của riêng mình. Những việc đúng pháp, về mặt tinh thần hoặc vật chất thì “không cầu cũng không từ”. Nghĩa là không tìm cầu cũng không từ chối. Đây là khẩu hiệu để tôi lập thân. Chẳng hạn, nếu có duyên cất chùa, mà cái duyên đó nó tự đến, nhận thấy đáng thì không từ chối. Cho đến tứ sự cúng dường cũng vậy, những vật gì không dùng nhưng cũng không từ chối. Mình không sử dụng thì chuyển đến người khác, cho đại chúng dùng.


Nếu làm việc gì, dù có cái lợi lớn trước mắt nhưng khi làm có cái hại xen vô trong hiện tại hoặc tương lai thì quyết không làm, không tham dự. Ví dụ như danh vị, tiền bạc, lời khen tặng … Nếu được lợi thì phải xem có cái hại hay không. Nếu có thì phải tránh xa. Thấy hại mà vẫn chạy vô thì bị nghiệp dẫn.


Tôi thấy việc tu hành đã trải qua mấy mươi năm, nhờ ứng dụng những điều trên mà không bị tổn thất, chịu cái hại lớn, mà lại thấy việc nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tôi đã nói tận đáy lòng. Mấy huynh đệ thấy đúng lý thì nên bắt chước làm theo, để sự tu hành không bị vướng kẹt, thiện căn công đức luôn được tăng trưởng. Đó là điều tôi muốn ở tất cả mấy huynh đệ.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 29 Tháng 3, 2014 6:40 pm

Xin Sư ông cho chúng con một lời khuyên để chúng con áp dụng tu hành!

Ngày tháng trôi qua mau lắm, một năm không mấy chốc mà đã hết rồi. Già, bệnh, chết mãi đeo theo người, không chừa ai hết. Mong các huynh đệ ai nấy đối với pháp của Phật, không biết nhiều thì cũng biết ít, noi theo chỗ hiểu biết của mình mà tinh tấn tu hành, luôn luôn nghĩ đến vô thường, sanh tử.


Thân này tuy không bền lâu, mình phải cố gắng nương theo thân người này để tu hành, vượt qua biển sanh tử, lên đến bờ giải thoát. Nếu chưa được vậy thì cũng làm nhân duyên thù thắng cho những đời sau, đạo tâm kiên cố, căn lành tăng trưởng.


Thời gian qua thật mau, đừng để luống uổng, phải thường nghĩ vô thường. Nhớ lại thuở trước, chỗ mình đang ngồi, đang quỳ ở đây là nơi mấy em cháu (bây giờ cũng sáu, bảy mươi tuổi rồi) đứng hái trái sim, thì mấy huynh đệ biết nó thuộc rừng rú. Rồi mình khai hoang, cất chùa. Thấm thoát cây gỗ của chùa cũng mục.


Từ đó, biết rằng thời gian trôi mau lắm, năm sáu chục năm thoáng chốc đã qua. Vì vậy, nên nhớ lời

Phật dạy, phải luôn nghĩ đến vô thường. Thân này còn đây, ngày mai không bảo đảm.
Pháp của Phật rõ ràng, chỉ ở nơi mình có chịu làm hay không chịu làm đó thôi. Nên gắng tinh tấn giữ đạo tu hành. Cầu mong mấy huynh đệ căn lành mỗi ngày thêm lớn, công đức mỗi ngày tăng trưởng.


Chúng con thành kính tri ân Sư ông đã khai tâm mở trí chúng con. Chúng con xin y giáo phụng hành.


Thích Hoằng Tri thực hiện
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Hòa thượng Thích Trí Tịnh: Nhất tâm, tinh tấn, vững bền

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 04 Tháng 4, 2014 6:22 pm

Bất Nhị đã viết:Sư ông vừa dạy niệm Tam bảo. Vậy trọng tâm của pháp niệm này là gì?

Ai nấy cần phải nhất tâm và chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng để nó rời.

Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức.

Niệm Pháp thì phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh pháp tức là niệm Pháp.

Niệm Tăng thì ở nơi đức Quán Thế Âm Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hay Phổ Hiền Bồ tát, cho đến Di Lặc Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát đều là Bồ tát Tăng đáng để cho chúng ta nghĩ đến các ngài và công hạnh của các ngài.


Nếu tâm mình thường nghĩ tưởng như vậy thì bớt phóng dật, tất được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến nhiều tháng nhiều năm thì lần lần cội bồ-đề mà mình vun trồng sẽ càng thêm to lớn, vững mạnh. (Cố HT. Thích Trí Tịnh)

Diễn đàn tham khảo:
Bài Pháp thoại này của Sư ông dạy, cũng giống như trong Phẩm tạp lục, thứ 21 Kinh Pháp Cú. Kệ số: 296;297;298.

Niệm Phật, nhớ Phật thì không niệm thiên thần quỷ vật. (Nếu còn sợ quỷ, là còn niệm Phật chưa đúng mức. Thường ngày Phật tử nào muốn cầu vãnh sanh, Niệm Phật mà còn sợ ma, hay sợ người chết, hoặc sợ mình phải chết, thì hãy xem lại mình đang niệm cái gì hé...!?)

Niệm Pháp, nhớ Pháp. Tức không nhớ tà kiến, ngoại đạo. (Còn đi xin xăm, xin bùa, tin vị đoan, mua số, cầu tài là còn chưa nhớ đúng Pháp Phật dạy đâu, các bạn nhơ như vậy đi.)

Niêm Tăng. Tức không niệm mấy ông đạo sĩ, thầy mo. (Vái lạy mấy ông này, tin theo lên đồng, lên xác là bán luôn lúa giống. Hà hà.)


Ngoài ra trong Tứ hoằng Thệ Nguyện.

- Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nghĩa là gì?

- Chúng sanh có hai, chúng sanh về nội tâm, nghĩa là các chúng sinh phiền não đó quí vị. Quí vị không độ được nó, thì nó độ lại quí vị thôi. (Ví dụ: thuốc lá không có hại người, nhưng người muốn mới hút. Hút rồi muốn bỏ, bỏ không được. Nhiểm ung thư phổi rồi chết. Tất nhiên bạn không độ được nó, thì nó độ lại bạn là cái chắc rồi.)
- Về hướng ngoại cũng vậy, giận người ức chết, thì bụng đau, mặt đỏ. Có khi ăn không được, ngủ không yên rồi sanh bệnh mà chết.

Cho nên đừng hiểu lầm như trong phim kiếm hiệp của Ông Kim Dung. Thế thiên hành đạo. Diệt tà cứu khổ. Độ người kiểu này, mà không có công phu, thì coi chừng người độ lại mình. Hi.
Cũng vậy, người mới học Pháp hãy cẩn trọng giữ gìn lời nói. Chỉ theo lời sư ông dạy thôi, ráng niệm riết Tam bảo, chớ đừng niệm chúng sanh khổ lắm.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Phật học vấn đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron