Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 12 Tháng 2, 2015 5:12 pm

Hình ảnh

I. Giới học Ngày 12-02-2015 ( 24 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

Có người ngoại đạo đến hỏi Phật:

Thưa ngài Cồ Đàm (họ Gautama, tên Siddhartha dòng Shakya, của Đức Phật Thích-Ca), cái gì định đặt cho con người, sinh ra kẻ thì nghèo nàn khổ sở, người thì giàu sang sung sướng, kẻ thì sống lâu, người thì chết yểu, kẻ thì yếu đau, người thì khỏe mạnh, kẻ thì ngu dốt người thì thông minh?

Phật trả lời:
- Tất cả sự sai biệt giữa con người và con người là do nghiệp mà họ đã tạo định đặt ra, nên có người ưu kẻ liệt.

Do tạo nghiệp gì khiến cho con người sống lâu và do tạo nghiệp gì khiến cho người chết yểu?

- Người không tạo nghiệp sát hại chúng sanh thì được thọ mạng lâu dài. Người tạo nghiệp sát, đoản mạng sống của chúng sanh nên thọ mạng yểu.

Do tạo nghiệp gì thân người được khoẻ mạnh và do tạo nghiệp gì mà thân hay yếu đau bệnh tật?

- Do nghiệp ác làm cho người đau khổ nên thọ thân hay bệnh tật đau yếu. Và do nghiệp lành an ủi giúp đỡ người qua những tai nạn khốn khó nên được thọ thân khỏe mạnh vui tươi.

- Do tạo nghiệp gì mà sinh thân trong gia đình giàu sang sung sướng và do tạo nghiệp gì mà sinh thân trong gia đình nghèo khó khốn khổ?
- Do đời trước biết làm lành, biết bố thí cúng dường, biết giúp đỡ người nghèo khó bệnh tật, nên đời này được sinh ra trong cảnh giàu sang sung sướng. Người ở đời trước không biết bố thí cúng dường, không biết giúp đỡ người nghèo khó, lại còn tham lam rút riả của người nên đời này sanh thân trong cảnh ngèo đói thiếu thốn.

Do nghiệp gì người sanh ra được thông minh sáng suốt và do nghiệp gì người sanh ra lại ngu dốt tối tăm?

- Người đời trước do siêng năng học hỏi tìm hiểu chân lý, ưa thích giúp người được học hỏi hiểu biết nên đời này được thông minh. Người ở đời trước do lười biếng học, không chịu tìn hiểu chân lý, cản ngăn sự học hỏi của người nên đời này bị tối tăm mê mờ.

Vậy, tất cả quả tốt hay xấu mà chúng ta đang thọ hiện nay, gốc là từ cái nhân chúng ta gây thuở trước, chứ không phải bỗng dưng mà có, khi đã biết như thế, chúng ta muốn ngày mai được tốt đẹp an vui hay bị đau khổ, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị.

Nếu chuẩn bị bằng nghiệp lành thì sẽ được đến cõi lành và được an vui hạnh phúc, nếu chuẩn bị bằng nghiệp ác thì sẽ đi vào đường dữ và bị khổ đau.

(Ngày 12-2-2015, đọc tiếp bài 2- 6/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA)

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học
CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)

(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 12-2-2015, đọc tiếp bài 2- 6/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

Định học:

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ
07 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 16 Tháng 2, 2015 8:01 pm

I. Giới học Ngày 16-02-2015 ( 28 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

6. Tác động của thân khẩu ý lặp tới lặp lui nhiều lần gọi là nghiệp.

Người dạy học hằng ngày thì gọi là nghề giáo hay nghiệp giáo.
Người cùng làm một việc thì gọi là bạn đồng nghiệp. Có người là có nghiệp. Người nghiệp không rời nhau.
Giả sử như ông thầy giáo đi đường có mang theo một số tiền của, bất thần ông bị tai nạn, bao nhiêu tiền ông mang theo bị mất hết. Nhưng nghiệp dạy học vẫn còn không mất, về nhà vẫn đến trường dạy học trò. Như vậy, tiền của và sự sản là cái ngoài mình nên bị mất dễ dàng không thể giữ được mãi mãi.
Còn nghiệp là cái không ngoài mình nên chẳng bao giờ mất. Thế mà trong cuộc sống hằng ngày mọi người đều nghĩ làm sao cho có tiền, làm sao cho có của, nếu có tiền có của rồi thì muốn có địa vị danh vọng.
Trong ba thứ đó nghĩ tới tiền nhiều nhất, rồi tới của cải danh vọng. Khi chết, thì tiền của từ giã mình trước nhất, tức là khi chết nó ở lại chứ không theo mình.

Trong đời này không ai là (người) không chết, hoặc chết sớm hoặc chết muộn, khi chết thì không ai đem được tiền của theo, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ theo mà thôi. Thế nên, nếu là người Phật tử khôn ngoan sáng suốt, dù có làm ra nhiều tiền của mà làm ác thì nhất định không làm, vì khi chết không cứu được tội khổ mà phải để lại tất cả, chỉ có một mình mình chịu quả báo khổ đau. Nghĩ và nói ác mà đem lại lợi lộc cho mình thì cũng không nói.

Như thế không bị tiền tài sai sử tạo nghiệp ác. Ngày nay không gây tạo tội lỗi, không bị người chê trách, mai kia chết đi cũng nhẹ nhàng thảnh thơi.

Ca dao có câu:
Bởi chừng kiếp trước khéo tu Ngày nay con cái võng dù nghênh ngang

Do kiếp trước khéo tu nên ngày nay con cháu mới sang trọng, Nếu hiện tại không chịu tu thì con cháu về sau khổ. Để thấy chúng ta tu là tạo cho cuộc sống hiện tại an vui, ngày mai lại càng an vui tốt đẹp hơn.

Vậy, biết tu là thường nhớ tới nghiệp, để tránh nghiệp ác làm nghiệp lành, hơn là nhớ tới tiền của vật chất. Tuy trong cuộc sống, chúng ta phải làm ra tiền mới sống được, nhưng phải làm cho công bằng lương thiện, mình an vui, người không khổ, hiện tại mình hạnh phúc, mai sau cũng an lành.

Vậy, tu không phải là mong cầu cái gì cao siêu huyền bí, mà ngay trong thực tế thường làm lợi mình lợi người một cách cụ thể, không mơ hồ viễn vông.

Đạo Phật chủ trương tu là để giải thoát, song nói giải thoát có vẻ xa vời quá! Nhưng nếu thực tế thân chúng ta không làm ác là giải thoát được cái khổ nghiệp ác của thân.

Vì nếu cướp của giết người thì bị cái khổ đánh đập tù tội, bây giờ không tạo nghiệp ác ấy thì thân được lành mạnh tự do, đó là giải thoát nghiệp ác của thân.

Nếu miệng không nói lời hung dữ ác độc thì giải thoát được nghiệp ác của miệng, ý không nghĩ ác thì giải thoát được tâm niệm xấu xa buồn ghét người khác. Tuy không hoàn toàn giải thoát nhưng có giải thoát từng phần; tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều thì giải thoát nhiều, có tu là có bớt khổ. Chẳng những bớt khổ trong đời này mà trong đời sau còn được an vui nữa.

Nên người biết tu không sợ chết. Vì ai cũng phải chết, và biết rằng mình không tạo nghiệp ác thường tạo nghiệp lành, sau khi chết sẽ an vui chớ không khổ.
Tuy nhiên, đừng vì muốn giải thoát mà liều chết sớm để được khỏe được sướng thì không đúng với tinh thần giải thoát của đạo Phật.

Thông thường thì người đời tham sống sợ chết, nên nghe nói chết thì rất sợ. Nhưng người biết tu thì ngay cuộc sống hiện tại lúc nào cũng an vui, khi chết đến thì bình thản không loạn động, nên không muốn chết sớm mà cũng không sợ chết. Vì vậy mà Phật tổ mới dạy chúng ta tu, tu là nguồn cội hạnh phúc, hết phiền não hết khổ đau.

Kể từ ngày nay quý Phật tử ở gần thiền viện, mỗi tháng hai lần vào ngày rằm và ba mươi nên đi chùa sám hối và nghe quý thày giảng để biết phương hướng mà tu tập. Nghe một lần tuy biết đó, nhưng vì cái bệnh chúng sanh hay quên, nên mỗi tháng phải đi hai lần, nhờ các thày nhắc nhở, luôn ghi nhớ mới tinh tấn mà tu hành.
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA)

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học
CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)

(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

Định học:

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 17 Tháng 2, 2015 3:01 pm

I. Giới học Ngày 17-02-2015 ( 29 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA)

4. Tham ái là tâm lực tàn phá mạnh mẽ nhất. Tham đắm thái quá luôn luôn bị thúc đẩy bởi si mê. Chính tham ái hay khát ái của những chúng sanh mù quáng này đã gây ra hận thù và tất cả những khổ đau khác.
Không phải các loại vũ khí nguyên tử mà chính tham, sân, si mới là thủ phạm huỷ diệt con người mạnh nhất.
Bom đạn và vũ khí được tạo ra bởi lòng tham của con người nhằm mục đích chinh phục và sở hữu, do lòng sân hận của họ mà đưa đến sát hại, do si mê của họ mà dẫn đến vừa chinh phục vừa huỷ diệt. Lòng khao khát danh vọng, quyền lực và thống trị này đã mang lại những nỗi thống khổ không lường được cho nhân loại.

Nếu con người không thực hiện những nỗ lực để ngăn chặn lòng khao khát luôn luôn sẵn sàng ngự trị trong tâm họ này, họ sẽ trở thành một tên nô lệ cho tâm, lúc ấy họ không còn giá trị gì hơn loài cầm thú, vì cả hai đều ăn, ngủ nghỉ và thoả mãn những khát khao nhục dục của chúng.

Tuy nhiên con vật không thể phát triển được về mặt tinh thần, mà con người thì ngược lại. Con người có những phẩm chất tiềm tàng có thể được phát triển, có thể nâng lên mức ý thức và sử dụng vì phúc lợi của bản thân và tha nhân.

Nếu một người thiếu đi đức tính thẩm xét tâm mình, thiếu sự phát triển những tư duy thiện và loại trừ những tư duy bất thiện này, cuộc sống của họ đã thiếu đi lực đẩy và nguồn cảm hứng. Chính vì vậy lời khuyên muôn thuở của Ðức Phật cho hàng đệ tử của Ngài là hãy tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác chế ngự các tư duy ác và tu tập các tư duy trong sáng lành mạnh.

"Hãy đứng dậy, ngồi dậy!
Hãy kiên trì tu tập
Ðạt an tịnh nội tâm"

[6].

"Này các Tỳ khưu, Pháp và Luật này là để cho người tinh tấn, nhiệt tâm và kiên định mục đích, không phải cho người giải đãi, lười biếng"
[7].

"Dầu chỉ còn da và xương; dầu cho thịt và máu trên thân có khô héo; nhưng sẽ không ngừng nỗ lực cho đến khi thành tựu những gì chưa thành tựu bằng sức mạnh, nghị lực và tinh tấn của đấng nam nhi"
[8].


Ðức Phật đã khích lệ hàng đệ tử phải tu tập như vậy. Những vần kệ của Trưởng lão Abhibhù, sau đó đã được Ðức Phật tán thành, tiếp thêm sức mạnh và sự khích lệ lớn lao cho những ai đang phấn đấu.
"Hãy vươn lên tinh tấn,
Chăm chỉ trong giáo pháp,
Quét sạch đạo binh ma (cái dục),
Như voi phá chòi tranh".


"Ai trong Pháp-Luật này
Sống thận trọng, chánh niệm
Sanh tử lộ đoạn tận
Chấm dứt mọi khổ đau"

[9].


(Ngày 17-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 5/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học
CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)

(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

Định học:

(Ngày 17-2-201, đọc tiếp bài 2 - 5/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 18 Tháng 2, 2015 5:50 pm

I. Giới học Ngày 18-02-2015 ( 30 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

(Ngày 17-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 5/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

Chánh kiến là chi đầu trong tám chi Bát chánh đạo thuộc vào phần tuệ học của ba vô lậu học nhằm trang bị cho một sự nhận thức đúng về lối nhìn duyên khởi đối với mọi sự vật, không rơi vào cái nhìn méo mó sai lệch giữa có và không, giữa thường và đọan của lối nhìn tà kiến, mà lúc nào cũng phải giữ một cái nhìn khách quan không thiên lệch bên này hay bên kia để vượt qua khỏi mọi vướng mắc hữu lậu đạt chánh kiến vô lậu giải thóat như trong.

Kinh Đại Tứ Thập, Trung bộ III. tr. 207 “Phàm cái gì thuộc tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chi, chánh kiến, đạo chi của một vị thành thục Thánh đạo A-la-hán, có vô lậu tâm, chánh kiến như vậy là chánh kiến vô lậu, siêu thế.”Lối nhìn này được mệnh danh là kiến giải trung đạo, vượt qua khỏi tà kiến chấp có chấp không của thế gian. Nói chung hành giả xa lìa từ bỏ năm loại kiến giải không chánh kiến này:

Một là tự chấp cho rằng thân này có ngã nó luôn tồn tại không mất, đó gọi là thân kiến hay ngã kiến.

Hai là cực đoan chấp chặt kiến giải một bên, như sau khi chúng ta mất sẽ tồn tại không mất, đó gọi là thường kiến hay hũu kiến đối lập lại với quan niệm sau khi ta mất sẽ không còn nữa, đó gọi là đọan kiến hay vô kiến. Hai quan điểm có-không này mà chúng ta chấp vào một trong hai thì gọi là biên kiến.

Ba là chấp nhận kiến giải cho rằng không có đạo lý nhân quả trên đời này, đó gọi là tà kiến.

Bốn là chấp chặt vào những kiến giải sai lầm cho là đúng đắn chân thật, đó gọi là kiến thủ kiến.

Năm là cho rằng những giới luật cấm chế sai lầm không đưa đến con đường giải thóat của ngoại đạo mà cho rằng thực hành chúng sẽ đưa đến Niết-bàn giải thóat, đó gọi là giới cấm thủ kiến.


Nếu hành giả xa lìa không sống theo năm thứ kiến giải sai lầm lệch lạ này, mà thấy biết được một cách chắc chắn rằng:“Biết được chánh kiến là chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ và tà ngữ. Biết được chánh nghiệp và tà nghiệp. Biết được chánh mạng và tà mạng. Biết được chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Biết được chánh niệm và tà niệm. Biết được chánh định và tà định.”
(Kinh Ðại Tứ Thập
, Trung Bộ
III, tr. 206 - 208 bản dịch của HT. Minh Châu) thì đó gọi là thấy biết nhận thức một các chân chánh của hành giả về lối nhìn đưa đến con đường trung đạo giải thóat trong thực hành của hành giả.

(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

**************************
TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

1. Cái thực và Kinh điển

Để chúng ta có thể cùng thấy rõ ràng hơn về sự liên hệ giữa cái thực và kinh điển, chúng ta thử xem xét quá trình hỗ tương ấy như thế nào.

I) Từ cái thực đến kinh điển:
Sau khi Đức Phật giác ngộ ra sự thật Ngài đã im lặng vì khó có thể diễn đạt thế giới tự chứng ấy bằng ngôn ngữ thế gian. Cho đến khi do duyên Phạm Thiên Sahampati thỉnh cầu Ngài mới phải miễn cưỡng vận dụng ngôn ngữ để chỉ bày sự thật ấy cho chúng sinh.

Và 45 năm thuyết giảng bằng một thứ ngôn ngữ bình dân, giản dị và phổ thông nhất, thời bấy giờ, đã được kết tập thành một Đại Tạng Kinh Điển vô cùng đồ sộ.

Vậy kinh điển phát xuất từ sự thật đã được chứng ngộ.


II) Từ kinh điển đến cái thực:
Bây giờ chúng ta dựa trên kinh điển Đức Phật dạy để nghiên cứu, học hỏi hầu có thể tìm tòi, khám phá ra cái thực. Tưởng chừng việc này dễ dàng cho chúng ta hơn là việc Đức Phật phải miễn cưỡng vận dụng ngôn ngữ để trình bày cái thực nhiều, nhưng thực ra vấn đề không giản dị như vậy. Được nghe trực tiếp từ kim khẩu hay Pháp âm của Đức Phật thì còn có thể dễ thấy ra cái thực, chứ qua kinh điển thì không dễ dàng như chúng ta tưởng đâu.
Người xưa thường nói rằng quá trình ấy phải kinh qua 4 giai đoạn:

Giáo --> Lý --> Hành --> Quả


Nhưng từ giáo
qua
ít khi không qua nghĩa.
Vì nghĩa thì có thể hiểu mà hiểu thì có sai khác, còn lý thì phải liễu ngộ mà liễu ngộ thì không sai khác.

Vả lại, lý đúng phải tiếp cận được với sự thật, phải kiểm chứng bằng cái thực.
Và sống thực chính là hành – quả. Vì vậy, chúng ta có thể nói một cách khác:

Giáo --> Nghĩa --> Lý --> Thực --> Sống thực

Tại sao vậy?
(Ngày 18-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 2/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)


*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1
(Ngày 18-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 2/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực

************************
Giới học:

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

Định học:

(Ngày 17-2-201, đọc tiếp bài 2 - 5/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 19 Tháng 2, 2015 5:18 pm

I. Giới học Ngày 19-02-2015 ( 01 tháng 1 năm Ất Mùi.)

Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Chào các bạn,

Trong thời đại thông tin bùng nổ của chúng ta, với đủ mọi thứ báo chí, TV, radio, email, websites, blogs… chúng ta nói/viết rất nhiều và nghe/đọc cũng rất nhiều. Ngôn ngữ tràn ngập đường phố, tràn ngập không gian thật, và tràn ngập không gian ảo. Vì vậy, trong mọi loại tội lỗi gây ra ngày nay, có lẽ là tội lỗi từ lời nói và chữ viết là nhiều nhất.
Phật pháp có bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, và ác khẩu.
Hình ảnh
1. Vọng ngôn là nói dối. Có nói thành không, không nói thành có.

Trong luật pháp còn có khái niệm “misleading” (dẫn đi lạc), tức là nói một nửa giấu một nửa để cho người ta hiểu lầm. Ví dụ : “Anh yêu em trọn đời” (nhưng anh không nói ra là anh dự tính chẳng bao giờ cưới em làm vợ). Trên nguyên tắc thì câu nói yêu em là đúng, ngoại trừ nó thiếu phần sau nên nó được dùng để lừa con gái người ta.

2. Ỷ ngữ là thêu dệt. Có 1 thêu dệt thêm thành 10, để nói xấu người khác (kiểu các blog nhảm nhí), hoặc lường gạt người khác (kiểu người bán hàng không thành thật).

3. Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Tức là đâm thọc đầu này đầu kia để thiên hạ đánh nhau.

4. Ác khẩu là lời hung ác.

(Ngày 19-2-2015, đọc tiếp bài 3 - 2/2 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. )

Diễn đàn ghi chú 1:
Bạn giữ được 4 giới trên thuộc về vọng ngữ là bạn đã tu được 1/3 Chánh đạo, thật là đơn giản.

(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

(Ngày 17-2-201, đọc tiếp bài 2 - 5/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

**************************
TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

2. Từ kinh điển
(giáo)
chúng ta cố gắng tìm nghĩa,
rồi bỏ nghĩa lấy lý,
đào sâu cái lý đó để lấy cái thực.
Có cái thực thì chúng ta mới có thể sống thực. Tức là sống thuận pháp
như Đức Phật đã dạy (Dhammānudhammā paṭipanno vihārati).

(p/s. I; II = Quá trình (1) là đi từ thực đến lý. Quá trình (2) là đi từ lý đến thực. Nếu chúng ta gọi cái thực ấy là Đạo,
thì nói thẳng từ Đạo tức là Đạo lý.) Đạo
(cái thực)
--> Đạo lý
( lý từ cái thực)

Chúng ta tạm mượn chữ Đạo
của Lão Tử để nhằm chỉ Pháp rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn.

Chữ Đạo chúng ta đang nói đây không có nghĩa là con đường hay phương pháp. Đức Phật mượn ngôn ngữ để chỉ thẳng, để khải thị cái thực nên Giáo Pháp của Phật mang tính Đạo lý.

Một số vị khi được Đức Phật chỉ bày như vậy thì thấy ngay, nhưng những vị khác thì chưa thấy. Vị đã thấy thì có thể chỉ lại cho người khác cùng thấy. Những vị khác chưa thông đạo lý, chưa thấy một cách trực tiếp lời dạy của Đức Phật thì phải dùng tới suy tư, lý luận, biện luận để kiến giải, điển hình như các luận sư đã làm, thì lúc bấy giờ Giáo Pháp không còn là Đạo lý
nữa mà đã thành ra triết lý.

(Ngày 19-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 3/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

Diễn đàn ghi chú 2:
...Từ kinh điển(giáo) chúng ta cố gắng tìm nghĩa, rồi bỏ nghĩa lấy lý, đào sâu cái lý đó để lấy cái thực. Có cái thực thì chúng ta mới có thể sống thực. Tức là sống thuận phápnhư Đức Phật đã dạy (Dhammānudhammā paṭipanno vihārati).

Nếu đã thấy cái thực (đạo lý = tu tâm) rồi thì hành giả đã dung thông và cũng không còn phải suy tư, lý luận này nọ... Theo tôi cái ''Lý'' này cũng có hai, một là thấy lý bằng sự chánh tư duy, chánh kiến, sau đó tu giới và định thì mới thấy được cái lý rốt ráo của đạo vậy.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1
(Ngày 18-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 2/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực

************************

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 20 Tháng 2, 2015 3:38 pm

I. Giới học Ngày 20-02-2015 ( 02 tháng 1 năm Ất Mùi.)

Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Chào các bạn,

Trong thời đại thông tin bùng nổ của chúng ta, với đủ mọi thứ báo chí, TV, radio, email, websites, blogs… chúng ta nói/viết rất nhiều và nghe/đọc cũng rất nhiều. Ngôn ngữ tràn ngập đường phố, tràn ngập không gian thật, và tràn ngập không gian ảo. Vì vậy, trong mọi loại tội lỗi gây ra ngày nay, có lẽ là tội lỗi từ lời nói và chữ viết là nhiều nhất.
Phật pháp có bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, và ác khẩu.
Hình ảnh
1. Vọng ngôn là nói dối. Có nói thành không, không nói thành có.

Trong luật pháp còn có khái niệm “misleading” (dẫn đi lạc), tức là nói một nửa giấu một nửa để cho người ta hiểu lầm. Ví dụ : “Anh yêu em trọn đời” (nhưng anh không nói ra là anh dự tính chẳng bao giờ cưới em làm vợ). Trên nguyên tắc thì câu nói yêu em là đúng, ngoại trừ nó thiếu phần sau nên nó được dùng để lừa con gái người ta.

2. Ỷ ngữ là thêu dệt. Có 1 thêu dệt thêm thành 10, để nói xấu người khác (kiểu các blog nhảm nhí), hoặc lường gạt người khác (kiểu người bán hàng không thành thật).

3. Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Tức là đâm thọc đầu này đầu kia để thiên hạ đánh nhau.

4. Ác khẩu là lời hung ác.

(Ngày 19-2-2015, đọc tiếp bài 3 - 2/2 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. )

Diễn đàn ghi chú 1:
Bạn giữ được 4 giới trên thuộc về vọng ngữ là bạn đã tu được 1/3 Chánh đạo, thật là đơn giản.
***
**
*
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả
***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử
, Click >>> Forum: Or Forum.
2. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

5. Tinh tấn (Vàyàma) trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực chứ không phải sức mạnh của thể xác. Sức mạnh thể xác trội hơn ở loài vật trong khi nghị lực tinh thần chỉ có ở con người, dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy và phát triển yếu tố tinh thần này để chặn đứng những tư duy ác và trau dồi những tư duy trong sáng, hiền thiện.

Người đệ tử Phật không bao giờ từ bỏ hy vọng hay ngừng tinh tấn, vì bản thân Ðức Phật khi còn là Bồ tát cũng không bao giờ ngừng phấn đấu một cách dũng cảm. Ngài chính là hình ảnh của một con người đầy nghị lực (vìra). Là một người có khát vọng tầm cầu Phật Quả, Ngài được khích lệ bởi những lời nhắn nhủ của các bậc tiền nhân: "Hãy tự mình nỗ lực đừng chùn bước! Hãy tiến tới". Và Ngài đã không tiếc một nỗ lực nào trong cố gắng của mình để đạt đến sự giác ngộ cuối cùng.

Với sự kiên trì dũng mạnh Ngài tiến đến mục tiêu của mình - Giác ngộ, bất chấp cả mạng sống.

"Thật đáng hổ thẹn thay kiếp làm người!
Ta thà chịu chết trong cuộc chiến này
Hơn là phải sống với thảm bại đau thương"
.
(Cuộc chiến chống chọi với dục vọng).

Chánh Tinh Tấn của bậc Ðạo Sư đã lên đến đỉnh cao của nó khi Ngài quyết chí ngồi dưới cội bồ đề lắng sâu trong thiền định để rồi kết thúc với sự Giác Ngộ Viên Mãn (Toàn giác). Kể từ giây phút đó, như cuộc đời Ngài đã tỏ rõ, Ngài không hề bị khuất phục trước sự mệt mỏi về tinh thần nào.

Có thể nói từ khi thành đạo cho đến lúc nhập diệt, Ðức Phật đã nỗ lực không ngừng để thăng hoa nhân loại, bất kể thân xác mệt mỏi, và hiển nhiên cả những chướng ngại, cùng những bất lợi trên con đường hằng hoá của Ngài.

Mặc dù về thể xác, không phải lúc nào Ngài cũng được khoẻ, nhưng về tinh thần thì Ngài luôn luôn tỉnh táo và mạnh mẽ.

(Ngày 20-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 6/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
Diễn đàn ghi chú :5. Chánh tinh tấn tức là nghị lực vận hành của chánh kiến. Ở đây khác với nghị lực của ngũ dục. Nghị lực là sức mạnh của thân tâm sẽ chống các phiền não chướng như: hôm trầm thụy miên và phóng dật..
***
**
*
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

3.. Đạo --> Đạo lý --> Triết lý

Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý của luận biện thì rõ ràng là Đạo lý cũng đã mờ đi huống chi là Đạo, bởi vì bây giờ lý đã rơi xuống nghĩa mất rồi! Chúng ta đừng quên lý được trực nhận bởi trí tuệ (tuệ tri), còn nghĩa được nhận thức qua tư tưởng (tưởng tri, thức tri), để đừng lầm nghĩa với lý. Chúng ta thử lấy ví dụ về điều này:

Trước mặt chúng ta có cái bảng đen. Khi chúng ta nói “đây là bảng đen” thì thể chất cái bảng đen là có thực mà chúng ta đều thấy biết một cách cụ thể. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ tức là đã qua khái niệm tên gọi, thì tên bảng đen không phải là thực tánh của cái bảng đen nữa, mà nó đã trở thành bảng đen lý. Hẳn chúng ta đã thấy rõ điều nầy.
(Ngày 19-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 3/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

Diễn đàn ghi chú : 3..Theo tôi thì đạo lý trong kinh là để hướng dẫn chúng ta tu tập nội tâm, nếu dùng kinh điển để triết lý, luận bàn cho thông thì lại thành ''Nghĩa'' lý thuyết mất.
***
**
*
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1
(Ngày 18-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 2/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực

************************

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 21 Tháng 2, 2015 4:45 pm

I. Giới học Ngày 21-02-2015 ( 03 tháng 1 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

1. Ngôn ngữ quả thật là điều kỳ diệu biết bao, vì chỉ một lời nói có thể làm thay đổi hẳn toàn bộ quan niệm của con người về vấn đề thiện ác. Không phải là chúng ta đã thực sự may mắn có được đặc ân này một điều mà bị từ chối đối với loài vật đó sao?

Vậy mà quá ít người trong chúng ta quan tâm đến việc sử dụng nó vì lợi ích của bản thân chúng ta và của mọi người đến như thế nào! Giá như con người ta biết đắn đo hơn và tế nhị hơn trong những gì họ nói và chính xác hơn, thành thật hơn trong những gì họ viết hẳn rất nhiều điều phiền muộn và hiểu lầm đã có thể tránh khỏi.

Ngôn ngữ là một món quà vô giá vì qua nó chúng ta có thể diễn đạt những ý tưởng và quan niệm, nói chung những điều cần được chia xẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo này, cứ mặc cho nó phóng túng, nó có thể phá hỏng mọi sự. Rất nhiều những xung đột và rắc rối - từ những chuyện cãi nhau lặt vặt giữa các gia đình đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia đâu không phải là trách nhiệm của các lưỡi đó sao?

Chỉ cần người ta điều phục được cái lưỡi của mình, không phải là thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống hay sao?

Ngôn ngữ không nên để bị chi phối bởi những tư duy bất thiện bởi tham, sân, ganh tỵ, ngã mạn, ích kỷ, v.v... Nói nhiều chắc chắn sẽ cản trở sự điềm tĩnh và tư duy chơn chánh, cũng như một cái lưỡi lúc nào cũng liến thoáng sẽ dẫn đến bốn loại tà ngữ.

Ðức Phật nói: 'Này các Tỳ khưu, có năm bất lợi và nguy hại cho lời nói ba hoa này. Thế nào là năm? Người nói nhiều sẽ thốt ra những lời giả dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và những lời phù phiếm và sau khi chết sẽ tái sanh vào một trong bốn đường ác'


(Ngày 21-2-2015, bài 4 - 2/6 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Tỳ khưu Pháp Thông)

Diễn đàn ghi chú 1:
Ca dao:
"Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà, có duyên”

Quan niệm xưa cho rằng “tóc bỏ đuôi gà, má lúm đồng tiền” là vẻ đẹp hình thể, vẻ đẹp bề ngoài; còn “ăn nói mặn mà có duyên” là vẻ đẹp của tâm hồn bên trong, luôn bền vững với năm tháng, với thời gian…
Ăn nói mặn mà có duyên, là biết khéo nói, chẳng làm mất lòng với ai, chẳng nói lời dư thừa hoặc thiếu tế nhị. và lúc nào cần phải nói thì mới gọi là lời nói mặn mà. Còn nói có duyên hay không lại là một năng khiếu và tùy vào đối tượng (hi hi cái này xin miển bàn.)
***
**
*
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử
, Click >>> Forum: Or Forum.
2. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

5. Tinh tấn (Vàyàma) trong Phật giáo hàm ý sức mạnh tinh thần hay nghị lực chứ không phải sức mạnh của thể xác. Sức mạnh thể xác trội hơn ở loài vật trong khi nghị lực tinh thần chỉ có ở con người, dĩ nhiên là những người có thể khơi dậy và phát triển yếu tố tinh thần này để chặn đứng những tư duy ác và trau dồi những tư duy trong sáng, hiền thiện.

Người đệ tử Phật không bao giờ từ bỏ hy vọng hay ngừng tinh tấn, vì bản thân Ðức Phật khi còn là Bồ tát cũng không bao giờ ngừng phấn đấu một cách dũng cảm. Ngài chính là hình ảnh của một con người đầy nghị lực (vìra). Là một người có khát vọng tầm cầu Phật Quả, Ngài được khích lệ bởi những lời nhắn nhủ của các bậc tiền nhân: "Hãy tự mình nỗ lực đừng chùn bước! Hãy tiến tới". Và Ngài đã không tiếc một nỗ lực nào trong cố gắng của mình để đạt đến sự giác ngộ cuối cùng.

Với sự kiên trì dũng mạnh Ngài tiến đến mục tiêu của mình - Giác ngộ, bất chấp cả mạng sống.

"Thật đáng hổ thẹn thay kiếp làm người!
Ta thà chịu chết trong cuộc chiến này
Hơn là phải sống với thảm bại đau thương"
.
(Cuộc chiến chống chọi với dục vọng).

Chánh Tinh Tấn của bậc Ðạo Sư đã lên đến đỉnh cao của nó khi Ngài quyết chí ngồi dưới cội bồ đề lắng sâu trong thiền định để rồi kết thúc với sự Giác Ngộ Viên Mãn (Toàn giác). Kể từ giây phút đó, như cuộc đời Ngài đã tỏ rõ, Ngài không hề bị khuất phục trước sự mệt mỏi về tinh thần nào.

Có thể nói từ khi thành đạo cho đến lúc nhập diệt, Ðức Phật đã nỗ lực không ngừng để thăng hoa nhân loại, bất kể thân xác mệt mỏi, và hiển nhiên cả những chướng ngại, cùng những bất lợi trên con đường hằng hoá của Ngài.

Mặc dù về thể xác, không phải lúc nào Ngài cũng được khoẻ, nhưng về tinh thần thì Ngài luôn luôn tỉnh táo và mạnh mẽ.

(Ngày 20-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 6/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
Diễn đàn ghi chú :5. Chánh tinh tấn tức là nghị lực vận hành của chánh kiến. Ở đây khác với nghị lực của ngũ dục. Nghị lực là sức mạnh của thân tâm sẽ chống các phiền não chướng như: hôm trầm thụy miên và phóng dật..
***
**
*
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

4. Đạo (chân đế) --> Đạo lý ( tục đế)

Thực tánh bảng đen -> Khái niệm bảng đen

Chuyện không dừng lại ở đó. Nếu quý vị về nhà kể lại: “Ở chùa có cái bảng đen” cho người nhà nghe thì người nhà có thể “hiểu” nhưng chẳng thấy biết cái bảng đen thực ở đây ra làm sao cả. Rồi quý vị cố dùng danh từ, hình ảnh để diễn tả, minh họa về cái bảng đen cho mọi người hiểu.

(Vì quí vị đã thấy cái bảng nên những diễn tả, minh họa của quí vị còn thuộc về lý). Qua lý giải của quí vị thì người nhà vẫn hiểu nhưng cái hiểu ấy chỉ là nghĩa về cái bảng đen trong tưởng tượng của mỗi người.

Nếu có thể chiếu lên màn hình cái bảng đen trong trí tưởng tượng của họ thì chắc chắn không ai giống ai, và cũng chẳng có hình ảnh nào giống với cái bảng đen thực cả.
Cái nghĩa mà người nhà chúng ta cố gắng so sánh, phân tích, biện luận…không phải là cái thực, cũng không phải là lý của cái thực mà chỉ là triết lý về cái thực mà thôi.

Triết lý, chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa, chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, luận biện bất đồng
(Ngày 21-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 5/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

Diễn đàn ghi chú : Triết lý, chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa, chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, luận biện bất đồng. Do đó chỉ có người đã trải nghiệm qua và cùng cảnh ngộ với nhau mới hiểu cho nhiều. Riêng thiền định thì cùng cảnh ngộ cũng chưa chắc bởi ai ăn nấy lo, là vậy.
***
**
*
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 22 Tháng 2, 2015 4:39 pm

I. Giới học Ngày 22-02-2015 ( 04 tháng 1 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

1. Ngôn ngữ quả thật là điều kỳ diệu biết bao, vì chỉ một lời nói có thể làm thay đổi hẳn toàn bộ quan niệm của con người về vấn đề thiện ác. Không phải là chúng ta đã thực sự may mắn có được đặc ân này một điều mà bị từ chối đối với loài vật đó sao?

Vậy mà quá ít người trong chúng ta quan tâm đến việc sử dụng nó vì lợi ích của bản thân chúng ta và của mọi người đến như thế nào! Giá như con người ta biết đắn đo hơn và tế nhị hơn trong những gì họ nói và chính xác hơn, thành thật hơn trong những gì họ viết hẳn rất nhiều điều phiền muộn và hiểu lầm đã có thể tránh khỏi.

Ngôn ngữ là một món quà vô giá vì qua nó chúng ta có thể diễn đạt những ý tưởng và quan niệm, nói chung những điều cần được chia xẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo này, cứ mặc cho nó phóng túng, nó có thể phá hỏng mọi sự. Rất nhiều những xung đột và rắc rối - từ những chuyện cãi nhau lặt vặt giữa các gia đình đến những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia đâu không phải là trách nhiệm của các lưỡi đó sao?

Chỉ cần người ta điều phục được cái lưỡi của mình, không phải là thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn để sống hay sao?

Ngôn ngữ không nên để bị chi phối bởi những tư duy bất thiện bởi tham, sân, ganh tỵ, ngã mạn, ích kỷ, v.v... Nói nhiều chắc chắn sẽ cản trở sự điềm tĩnh và tư duy chơn chánh, cũng như một cái lưỡi lúc nào cũng liến thoáng sẽ dẫn đến bốn loại tà ngữ.

Ðức Phật nói: 'Này các Tỳ khưu, có năm bất lợi và nguy hại cho lời nói ba hoa này. Thế nào là năm? Người nói nhiều sẽ thốt ra những lời giả dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời độc ác và những lời phù phiếm và sau khi chết sẽ tái sanh vào một trong bốn đường ác'


(Ngày 21-2-2015, bài 4 - 2/6 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Tỳ khưu Pháp Thông)

Diễn đàn ghi chú 1:
Ca dao:
"Một thương tóc bỏ đuôi gà

Hai thương ăn nói mặn mà, có duyên”

Quan niệm xưa cho rằng “tóc bỏ đuôi gà, má lúm đồng tiền” là vẻ đẹp hình thể, vẻ đẹp bề ngoài; còn “ăn nói mặn mà có duyên” là vẻ đẹp của tâm hồn bên trong, luôn bền vững với năm tháng, với thời gian…
Ăn nói mặn mà có duyên, là biết khéo nói, chẳng làm mất lòng với ai, chẳng nói lời dư thừa hoặc thiếu tế nhị. và lúc nào cần phải nói thì mới gọi là lời nói mặn mà. Còn nói có duyên hay không lại là một năng khiếu và tùy vào đối tượng (hi hi cái này xin miển bàn.)
***
**
*
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử
, Click >>> Forum: Or Forum.
2. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

6. Bằng thân giáo và ngôn giáo Ðức Phật đã dạy cho đời một lối sống tích cực.
Những điều vừa đề cập ở trên đã nói lên những nét nổi bật của Ðức Phật và hàng đệ tử của Ngài. Ðức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến chi phần thứ sáu của Bát Chánh Ðạo, Chánh Tinh Tấn, bởi vì việc cứu độ chúng sanh không nằm trong khả năng của Ngài.

Ðức Phật không phải là đấng cứu thế và đưa ra những lời bảo đảm rằng Ngài sẽ cứu độ mọi người thoát khỏi những trói buộc của vòng sanh tử luân hồi (Samsàra)
, nhưng Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn họ trên con đường hướng thượng, khích lệ và hỗ trợ họ về mặt tinh thần.

Ý tưởng cho rằng một người có thể nâng người khác từ thấp lên cao và giải thoát tối hậu cho họ có khuynh hướng làm cho con người trở nên yếu hèn, nhu nhược và ngu xuẩn. Nó làm cho họ thoái hoá và dập tắt mọi phẩm chất đạo đức của họ.

Việc Ðức Phật nhấn mạnh đến Chánh Tinh Tấn bằng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu này cho thấy rằng đạo Phật không phải là một thứ Giáo lý của chủ nghĩa bi quan, một Giáo lý dành cho những tâm hồn yếu đuối bạc nhược nhìn mọi việc trên thế gian này từ quan điểm vô vọng nhất, mà đạo Phật chính là Tôn giáo của những người chiến sĩ chơn chánh.

Chánh Tinh Tấn như đã được Ðức Phật nói, là một khí cụ nhằm loại trừ những tư duy ác, bất thiện và thúc đẩy cũng như duy trì những tư duy trong sáng, lành mạnh.

Ví như người làm vườn nhổ sạch cỏ trước khi gieo hạt, hành giả (người hành thiền) cũng phải cố gắng loại trừ những loài cỏ dại ra khỏi khu vườn tâm của mình. Nếu người ấy không chịu làm cỏ thì chắc chắn chẳng có thứ gì giá trị có thể gieo trồng thành công trong khu vườn đó cả. Sau đó, người ấy còn phải bón phân, tưới nước và bảo vệ nó khỏi sự phá hoại của chim chóc và thú vật. Cũng vậy, người hành thiền phải canh chừng khu vườn tâm của mình và nuôi dưỡng nó một cách thích hợp.

(Ngày 22-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 7/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
Diễn đàn ghi chú :5. Chánh tinh tấn tức là nghị lực vận hành của chánh kiến. Ở đây khác với nghị lực của ngũ dục. Nghị lực là sức mạnh của thân tâm sẽ chống các phiền não chướng như: hôm trầm thụy miên và phóng dật..
6. Phần này, chúng ta hiểu thêm sự tinh tân không phải bằng thể lực cho là đủ, mà con phải bằng tâm thức. (Xem lại tứ chánh cần, tứ như ý túc.)
***
**
*
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

5.Đạo --> Đạo lý --> Triết lý--> Luận biện

(thực) --> (lý) --> (nghĩa) --> ( bất đồng)

Đến đây, điều đã trở nên hiển nhiên rằng, từ thời Đức Phật, vì Ngài thấy Pháp (Đạo), thấy cái thực nên Ngài đã chỉ thẳng.

Nhưng đến các thời kỳ Tiểu Thừa, rồi phân phái, rồi Đại Thừa, rồi lại phân phái… suốt trong thời gian ngàn năm ấy nhiều bộ luận nổi tiếng ra đời và Giáo Pháp càng ngày càng tinh vi hơn theo hướng triết lý.
Chính vì các triết luận này quá hấp dẫn nên dần dần đạo lý uyên nguyên ban đầu bị mờ nhạt và lắm khi còn bị bôi bác nhằm đề cao những triết thuyết hậu sinh. Nói vậy không có nghĩa là vào thời kỳ Tiểu Thừa, Đại Thừa không có ai giác ngộ hay chứng đạo. Có rất nhiều, nhưng mà “thiên địa bỉ hiền nhân ẩn” nên các bậc thực chứng không ra mặt, không quan tâm tranh biện thị phi.
(Ngày 22-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 5/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

Diễn đàn ghi chú : 4.Triết lý, chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa, chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, luận biện bất đồng. Do đó chỉ có người đã trải nghiệm qua và cùng cảnh ngộ với nhau mới hiểu cho nhiều. Riêng thiền định thì cùng cảnh ngộ cũng chưa chắc bởi ai ăn nấy lo, là vậy.
5. Đạo > Đạo lý là khi chúng ta hiểu kinh rồi, thì sau đó để thực hành. Nhưng lại có nhiều người bàn thêm về yếu nghĩa > đến luận biện để rồi pháp không tu mà chỉ tu cái nghĩa, cái triết lý cho sâu rộng để làm chi!
***
**
*
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************

Tuần thứ
08 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 23 Tháng 2, 2015 6:24 pm

I. Giới học Ngày 23-02-2015 ( 05 tháng 1 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

2. Không nói dối: Trong nội dung của chánh ngữ giới đầu tiên là không nói dối đồng thời phải nói lời chân thật. Người như vậy theo Metta sutta (Từ Bi kinh)
nói, là người ngay thẳng và chánh trực (Uju, Sùju)
. Người ấy sống chân thật, liêm khiết và đáng tin cậy. Người ấy không vì danh, vì lợi hoặc vì muốn làm vui lòng người khác mà chối bỏ sự thật.

Có thể người ấy bị xem là nghiêm khắc, nhưng 'sự thật chỉ có một, không có sự thật thứ hai'
. Ðức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày hôm nay rồi ngày mai lại nói ngược lại[31]. Bởi vì Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế ấy và Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi là Tathàgata (Như Lai)
, bậc Ðạo Sư cũng được gọi là Saccanàma, 'người mệnh danh là chân lý'

Liên quan đến tội nói dối này, Ðức Phật đã nhấn mạnh trong bài học đầu tiên cho Sa di Ràhula (La Hầu La), Sa di bảy tuổi, dường như có tật xấu thích nói dối (chúng ta biết rằng trẻ con ở lứa tuổi này, vô tình hay cố ý thường hay nói dối).

Một hôm Ðức Phật đến thăm Sa di Ràhula. Ràhula chuẩn bị sẵn sàng tọa và đem nước cho Ngài rửa chân. Bậc Ðạo Sư rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sa di Ràhula cúi đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy bậc Ðạo Sư đổ một ít nước vào chậu và nói:

- Này Ràhula, con có thấy ít nước còn lại trong chậu không?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vô nghĩa như vậy, này Ràhula, là Sa-Môn hạnh của những ai nói láo không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư đổ nước trong chậu đi và nói với Sa di:

- Này Ràhula, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất đi không?

- Thưa có, bạch Ðức Thế Tôn.

- Cũng vậy, này Ràhula! Sa-Môn hạnh thực sự đã bị vứt bỏ đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật úp chậu nước lại và nói:

- Này Ràhula, con có thấy rằng cái chậu đã bị lật úp xuống không?

- Bạch Ðức Thế Tôn, con có thấy.

- Cũng vậy nầy Ràhula, Sa-Môn hạnh thực đã bị lật úp đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật ngửa chậu nước lên và bảo:

- Này Ràhula, con có thấy chậu nước này đã rỗng không chăng?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vậy này Ràhula, Sa-Môn hạnh của người nói láo cũng rỗng tuếch, trống không như vậy...
(Ngày 23-2-2015, bài 4 - 3/6 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Tỳ khưu Pháp Thông)

Diễn đàn ghi chú 1:
Dưới bài suy tập từ http://khoahoc.tv/khampha/kham-pha/52733_bi-kip-de-dang-giup-ban-nhan-biet-ke-noi-doi.aspx bạn sẽ hiểu người nói dối qua cử chỉ hành động dễ nhận nhất.

…và bí quyết phát hiện “Pinocchio” đơn giản…
Bên cạnh những cách thức nhận biết nói dối phức tạp thường được ứng dụng trong điều tra tội phạm, thực tế mỗi chúng ta cũng đều có thể trở thành các chuyên gia nhận biết lừa đảo.
Các cựu sĩ quan CIA Philip Houston, Michael Floyd và Susan Carnicero đã cùng đưa ra một số thủ thuật nhỏ để nhận biết một người đang có ý định “dắt mũi” bạn:
Hình ảnh


Thủ thuật đầu tiên có lẽ hầu như mọi người ai cũng đã từng nghe qua, đó là để ý tới đôi mắt và miệng của đối tượng cần kiểm tra. Quá trình nói dối khiến não bộ hoạt động rất nhiều, gây ra cảm giác lo lắng vì sợ bị phát hiện nói dối.

Do đó một cách vô thức, những người nói dối có xu hướng không dám nhìn thẳng vào mắt người đang nói chuyện hay quay giấu mặt đi chỗ khác khi nói.


Thủ thuật thứ hai sẽ giúp bạn đo lường chỉ số lừa đảo ở một con người - hỏi dồn dập. Hãy hỏi họ “Cách đây bảy năm vào ngày này, anh làm gì?”. Tất nhiên, 100% chúng ta sẽ phải dừng lại suy nghĩ vì đơn giản ta không được chuẩn bị sẵn cho tình huống như vậy. Sau khoảng vài giây, hãy hỏi tiếp “Cách đây bảy năm vào ngày này anh đã cướp một trạm xăng phải không?”.

Có 2 trường hợp xảy ra, nếu đối tượng lập tức trả lời “Không” thì họ đang nói thật còn nếu họ ngần ngừ và không phản ứng ngay thì hãy cẩn thận với đối tượng này, hắn có nhiều tiềm năng nói dối bạn đó.

Thủ thuật thứ ba đó là quan sát cổ họng của đối tượng. Người đang nói dối thường bị khô miệng và cảm giác lo âu, bất an nên thường có phản ứng nuốt nước bọt. Chỉ cần tinh ý phát hiện ra đặc điểm này, bạn hoàn toàn có thể lật tẩy trò lừa đảo đang nhắm vào mình.

Thứ tư, cơ thể người nói dối thường có phản ứng để chống lại sự lo âu, căng thẳng bằng cách giảm lượng máu trên cơ mặt. Hệ quả của việc này là cảm giác lạnh, ngứa môi, tai… Do đó, nếu quan sát người đang nói dối, rất dễ nhận ra họ hay cắn môi, gãi tai một cách rất khó hiểu.

Cuối cùng, hành động chải chuốt một cách quá mức cũng là một dấu hiệu nhận ra kẻ lừa đảo. Đàn ông nói dối có xu hướng chỉnh lại cổ áo, cà vạt trong khi phụ nữ không trung thực hay vuốt tóc gọn gàng. Những phản ứng tưởng chừng như lịch sự này thực ra lại là một phản xạ chứng tỏ cảm giác căng thẳng mà người nói dối gặp phải.
***
**
*
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử
, Click >>> Forum: Or Forum.
2. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

6. Bằng thân giáo và ngôn giáo Ðức Phật đã dạy cho đời một lối sống tích cực.
Những điều vừa đề cập ở trên đã nói lên những nét nổi bật của Ðức Phật và hàng đệ tử của Ngài. Ðức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến chi phần thứ sáu của Bát Chánh Ðạo, Chánh Tinh Tấn, bởi vì việc cứu độ chúng sanh không nằm trong khả năng của Ngài.

Ðức Phật không phải là đấng cứu thế và đưa ra những lời bảo đảm rằng Ngài sẽ cứu độ mọi người thoát khỏi những trói buộc của vòng sanh tử luân hồi (Samsàra)
, nhưng Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn họ trên con đường hướng thượng, khích lệ và hỗ trợ họ về mặt tinh thần.

Ý tưởng cho rằng một người có thể nâng người khác từ thấp lên cao và giải thoát tối hậu cho họ có khuynh hướng làm cho con người trở nên yếu hèn, nhu nhược và ngu xuẩn. Nó làm cho họ thoái hoá và dập tắt mọi phẩm chất đạo đức của họ.

Việc Ðức Phật nhấn mạnh đến Chánh Tinh Tấn bằng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu này cho thấy rằng đạo Phật không phải là một thứ Giáo lý của chủ nghĩa bi quan, một Giáo lý dành cho những tâm hồn yếu đuối bạc nhược nhìn mọi việc trên thế gian này từ quan điểm vô vọng nhất, mà đạo Phật chính là Tôn giáo của những người chiến sĩ chơn chánh.

Chánh Tinh Tấn như đã được Ðức Phật nói, là một khí cụ nhằm loại trừ những tư duy ác, bất thiện và thúc đẩy cũng như duy trì những tư duy trong sáng, lành mạnh.

Ví như người làm vườn nhổ sạch cỏ trước khi gieo hạt, hành giả (người hành thiền) cũng phải cố gắng loại trừ những loài cỏ dại ra khỏi khu vườn tâm của mình. Nếu người ấy không chịu làm cỏ thì chắc chắn chẳng có thứ gì giá trị có thể gieo trồng thành công trong khu vườn đó cả. Sau đó, người ấy còn phải bón phân, tưới nước và bảo vệ nó khỏi sự phá hoại của chim chóc và thú vật. Cũng vậy, người hành thiền phải canh chừng khu vườn tâm của mình và nuôi dưỡng nó một cách thích hợp.

(Ngày 22-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 7/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
Diễn đàn ghi chú :5. Chánh tinh tấn tức là nghị lực vận hành của chánh kiến. Ở đây khác với nghị lực của ngũ dục. Nghị lực là sức mạnh của thân tâm sẽ chống các phiền não chướng như: hôm trầm thụy miên và phóng dật..
6. Phần này, chúng ta hiểu thêm sự tinh tân không phải bằng thể lực cho là đủ, mà con phải bằng tâm thức. (Xem lại tứ chánh cần, tứ như ý túc.)
***
**
*
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

6.Tại sao vào thời kỳ phát triển các luận phái cứ tranh cãi tánh, tướng, có, không
?
Đơn giản là vì không ai trong họ thấy Đạo, thấy Pháp, thấy cái thực ra làm sao cả. Nếu đã thực thấy Pháp thì còn cãi nhau làm gì, phải vậy không? Có lẽ vì thế mà một đạo sư Ấn giáo nổi tiếng cuối thế kỷ 20 dám quả quyết rằng đã là luận sư thì chưa thể nào thực chứng được
.

Người thực chứng tạm mượn lý - nói thẳng, chỉ thẳng - để hiển bày cái thực, còn người chưa thực chứng cứ biện luận quanh co bằng con đường lý trí: ý niệm, tư tưởng, quan niệm… để đưa ra những kết luận nặng mùi ngữ nghĩa. Đó chính là con đường càng ngày càng xa chân lý.
(Ngày 23-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 7/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)

Diễn đàn ghi chú : 4.Triết lý, chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa, chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, luận biện bất đồng. Do đó chỉ có người đã trải nghiệm qua và cùng cảnh ngộ với nhau mới hiểu cho nhiều. Riêng thiền định thì cùng cảnh ngộ cũng chưa chắc bởi ai ăn nấy lo, là vậy.
5. Đạo > Đạo lý là khi chúng ta hiểu kinh rồi, thì sau đó để thực hành. Nhưng lại có nhiều người bàn thêm về yếu nghĩa > đến luận biện để rồi pháp không tu mà chỉ tu cái nghĩa, cái triết lý cho sâu rộng để làm chi!

***
**
*
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Tuần thứ
09 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 24 Tháng 2, 2015 7:48 am

I. Giới học Ngày 24-02-2015 ( 06 tháng 1 năm Ất Mùi.)

CHÁNH NGỮ (SAMMÀ-VÀCÀ)

2. Không nói dối: Trong nội dung của chánh ngữ giới đầu tiên là không nói dối đồng thời phải nói lời chân thật. Người như vậy theo Metta sutta (Từ Bi kinh)
nói, là người ngay thẳng và chánh trực (Uju, Sùju)
. Người ấy sống chân thật, liêm khiết và đáng tin cậy. Người ấy không vì danh, vì lợi hoặc vì muốn làm vui lòng người khác mà chối bỏ sự thật.

Có thể người ấy bị xem là nghiêm khắc, nhưng 'sự thật chỉ có một, không có sự thật thứ hai'
. Ðức Phật không bao giờ tuyên bố một điều gì ngày hôm nay rồi ngày mai lại nói ngược lại[31]. Bởi vì Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế ấy và Ngài làm như thế nào thì Ngài nói như thế ấy, nên Ngài được gọi là Tathàgata (Như Lai)
, bậc Ðạo Sư cũng được gọi là Saccanàma, 'người mệnh danh là chân lý'

Liên quan đến tội nói dối này, Ðức Phật đã nhấn mạnh trong bài học đầu tiên cho Sa di Ràhula (La Hầu La), Sa di bảy tuổi, dường như có tật xấu thích nói dối (chúng ta biết rằng trẻ con ở lứa tuổi này, vô tình hay cố ý thường hay nói dối).

Một hôm Ðức Phật đến thăm Sa di Ràhula. Ràhula chuẩn bị sẵn sàng tọa và đem nước cho Ngài rửa chân. Bậc Ðạo Sư rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sa di Ràhula cúi đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy bậc Ðạo Sư đổ một ít nước vào chậu và nói:

- Này Ràhula, con có thấy ít nước còn lại trong chậu không?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vô nghĩa như vậy, này Ràhula, là Sa-Môn hạnh của những ai nói láo không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư đổ nước trong chậu đi và nói với Sa di:

- Này Ràhula, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất đi không?

- Thưa có, bạch Ðức Thế Tôn.

- Cũng vậy, này Ràhula! Sa-Môn hạnh thực sự đã bị vứt bỏ đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật úp chậu nước lại và nói:

- Này Ràhula, con có thấy rằng cái chậu đã bị lật úp xuống không?

- Bạch Ðức Thế Tôn, con có thấy.

- Cũng vậy nầy Ràhula, Sa-Môn hạnh thực đã bị lật úp đối với người nào nói dối không biết hổ thẹn.

Rồi bậc Ðạo Sư lật ngửa chậu nước lên và bảo:

- Này Ràhula, con có thấy chậu nước này đã rỗng không chăng?

- Bạch Ðức Thế Tôn con có thấy.

- Cũng vậy này Ràhula, Sa-Môn hạnh của người nói láo cũng rỗng tuếch, trống không như vậy...
(Ngày 23-2-2015, bài 4 - 3/6 Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Tỳ khưu Pháp Thông)
*****************
Diễn đàn ghi chú 1:
Dưới bài suy tập từ http://khoahoc.tv/khampha/kham-pha/52733_bi-kip-de-dang-giup-ban-nhan-biet-ke-noi-doi.aspx bạn sẽ hiểu người nói dối qua cử chỉ hành động dễ nhận nhất.

…và bí quyết phát hiện “Pinocchio” đơn giản…
Bên cạnh những cách thức nhận biết nói dối phức tạp thường được ứng dụng trong điều tra tội phạm, thực tế mỗi chúng ta cũng đều có thể trở thành các chuyên gia nhận biết lừa đảo.
Các cựu sĩ quan CIA Philip Houston, Michael Floyd và Susan Carnicero đã cùng đưa ra một số thủ thuật nhỏ để nhận biết một người đang có ý định “dắt mũi” bạn:
Hình ảnh

Thủ thuật đầu tiên có lẽ hầu như mọi người ai cũng đã từng nghe qua, đó là để ý tới đôi mắt và miệng của đối tượng cần kiểm tra. Quá trình nói dối khiến não bộ hoạt động rất nhiều, gây ra cảm giác lo lắng vì sợ bị phát hiện nói dối.

Do đó một cách vô thức, những người nói dối có xu hướng không dám nhìn thẳng vào mắt người đang nói chuyện hay quay giấu mặt đi chỗ khác khi nói.

Thủ thuật thứ hai sẽ giúp bạn đo lường chỉ số lừa đảo ở một con người - hỏi dồn dập. Hãy hỏi họ “Cách đây bảy năm vào ngày này, anh làm gì?”. Tất nhiên, 100% chúng ta sẽ phải dừng lại suy nghĩ vì đơn giản ta không được chuẩn bị sẵn cho tình huống như vậy. Sau khoảng vài giây, hãy hỏi tiếp “Cách đây bảy năm vào ngày này anh đã cướp một trạm xăng phải không?”.

Có 2 trường hợp xảy ra, nếu đối tượng lập tức trả lời “Không” thì họ đang nói thật còn nếu họ ngần ngừ và không phản ứng ngay thì hãy cẩn thận với đối tượng này, hắn có nhiều tiềm năng nói dối bạn đó.

Thủ thuật thứ ba đó là quan sát cổ họng của đối tượng. Người đang nói dối thường bị khô miệng và cảm giác lo âu, bất an nên thường có phản ứng nuốt nước bọt. Chỉ cần tinh ý phát hiện ra đặc điểm này, bạn hoàn toàn có thể lật tẩy trò lừa đảo đang nhắm vào mình.

Thứ tư, cơ thể người nói dối thường có phản ứng để chống lại sự lo âu, căng thẳng bằng cách giảm lượng máu trên cơ mặt. Hệ quả của việc này là cảm giác lạnh, ngứa môi, tai… Do đó, nếu quan sát người đang nói dối, rất dễ nhận ra họ hay cắn môi, gãi tai một cách rất khó hiểu.

Cuối cùng, hành động chải chuốt một cách quá mức cũng là một dấu hiệu nhận ra kẻ lừa đảo. Đàn ông nói dối có xu hướng chỉnh lại cổ áo, cà vạt trong khi phụ nữ không trung thực hay vuốt tóc gọn gàng. Những phản ứng tưởng chừng như lịch sự này thực ra lại là một phản xạ chứng tỏ cảm giác căng thẳng mà người nói dối gặp phải.
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 16-2-2015, Hết bài 2- ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

***********************************************************************
1. Diễn đàn Tu viện Phật tử
, Click >>> Forum: Or Forum.
2. Nhân sinh quan
:
(Ngày 12-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Đừng dạy trẻ kinh doanh… lì xì

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

7. Nhiệm vụ của Chánh Tinh Tấn có bốn là: Tinh tấn ngăn ngừa (Samvara), tinh tấn đoạn trừ (Pahàna), tinh tấn tu tập (Bhavàna) và tinh tấn duy trì (Anurakkhana).

Thế nào là tinh tấn ngăn ngừa?
'Ở đây, vị Tỳ khưu vì mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, phát triển nghị lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích này)'.
'Ở đây, vị Tỳ khưu thấy một sắc, nghe một tiếng, ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật hay nhận thức một pháp trần, không nắm giữ tướng chung, không nắm bắt tướng riêng (đó là vị ấy không bị tác động bởi những nét chung hay bởi những chi tiết của chúng). Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không được ngăn ngừa, khiến tham ái, ưu bi và các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự mình áp dụng sự chế ngự như vậy, vị ấy phòng hộ các căn, chế ngự các căn. Ðây gọi là 'tinh tấn ngăn ngừa'.

Thế nào là tinh tấn đoạn trừ?

'Ở đây, vị Tỳ khưu vì mục đích đoạn trừ các ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn cố gắng phát triển nghị lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích này)'.
'Ở đây, vị Tỳ khưu không chấp nhận những tư duy tham dục đã khởi sanh, mà từ bỏ, đoạn trừ và khước từ những tham dục ấy, chấm dứt nó và khiến cho nó không còn hiện hữu. Ðối với các tư duy sân hận và não hại đã khởi lên cũng vậy. Ðây gọi là tinh tấn đoạn trừ.

Thế nào là tinh tấn tu tập?
'Ở đây, vị Tỳ khưu vì mục đích tạo ra và phát triển những tư duy thiện chưa sanh khởi lên ước muốn cố gắng phát triển nghị lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích này)'.
'Ở đây, vị Tỳ khưu tu tập các chi phần Giác ngộ (Thất Giác Chi) y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt đưa đến giải thoát, đó là: Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Ðây gọi là tinh tấn tu tập'.

Thế nào là tinh tấn hộ trì?
'Ở đây, vị Tỳ khưu với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn cố gắng phát triển nghị lực và củng cố tâm mình (để đạt được mục đích ấy)'.
'Ở đây, vị Tỳ khưu duy trì một đề mục (thiền định) thuận lợi nào đó... đây gọi là tinh tấn hộ trì'.

Này các Tỳ khưu, như vậy là bốn pháp tinh tấn.
"Ngăn ngừa, đoạn tận, tu tập và hộ trì
Là bốn tinh tấn mà bậc Ðạo Sư,
Bà con của mặt trời đã tuyên bố
Ở đây, vị Tỳ khưu với tinh tấn nỗ lực
Sẽ đạt đến mục đích đoạn tận khổ đau"
.

(Ngày 24-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 8/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
****************
Diễn đàn ghi chú
:5. Chánh tinh tấn tức là nghị lực vận hành của chánh kiến. Ở đây khác với nghị lực của ngũ dục. Nghị lực là sức mạnh của thân tâm sẽ chống các phiền não chướng như: hôm trầm thụy miên và phóng dật..
6. Phần này, chúng ta hiểu thêm sự tinh tân không phải bằng thể lực cho là đủ, mà con phải bằng tâm thức. (Xem lại tứ chánh cần, tứ như ý túc.)
7. Phần này, chúng ta học thế nào gọi là: Tinh tấn ngăn ngừa (Samvara), tinh tấn đoạn trừ (Pahàna), tinh tấn tu tập (Bhavàna) và tinh tấn duy trì (Anurakkhana).
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

TỪ KINH ĐIỂN TRỞ LẠI CÁI THỰC

7. Tuy nhiên, trong toàn bộ giáo lý của hàng chục học phái hậu sinh ấy có tiềm ẩn sự thật không? Chúng ta có thể nói ngay là có.
Người đã từng thấy cái bảng rồi, thì sau khi nghe hàng chục lý luận, diễn giải khác nhau về cái bảng, như kiểu người mù sờ voi, người đó vẫn thấy rõ chỗ đúng chỗ sai nên không bị đánh lừa hay nhầm lẫn.

Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng vào các thời kỳ đó, vẫn có người đạt đạo do túc duyên, do căn cơ chín mùi, do ít cố chấp, do ít bụi trong mắt, nên đã thấy Đạo.
Họ đã thoát khỏi được cái bẫy của ngữ nghĩa và triết luận, đã vượt qua được cái khu rừng hỗn mang của những chủ quan kiến giải để tìm về với Đạo, về với cái thực uyên nguyên, sơ thủy.

Tiểu Thừa, Đại Thừa đều có người đạt Đạo, và Thiền Tông sau này cũng vậy, đạt Đạo rất nhiều, vì những vị này đã thấy cái thực và chỉ nói ra cái thực mà họ chứng ngộ, chứ không rơi vào lý luận tranh cãi của các luận phái đương thời.
(Ngày 24-2-2015 Xem tiếp bài 1 - 8/19 Tỳ Kheo Viên Minh: Từ Kinh điển trở lại cái thực)
****************
Diễn đàn ghi chú : 4.Triết lý, chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa, chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, luận biện bất đồng. Do đó chỉ có người đã trải nghiệm qua và cùng cảnh ngộ với nhau mới hiểu cho nhiều. Riêng thiền định thì cùng cảnh ngộ cũng chưa chắc bởi ai ăn nấy lo, là vậy.
5. Đạo > Đạo lý là khi chúng ta hiểu kinh rồi, thì sau đó để thực hành. Nhưng lại có nhiều người bàn thêm về yếu nghĩa > đến luận biện để rồi pháp không tu mà chỉ tu cái nghĩa, cái triết lý cho sâu rộng để làm chi!
6;7 các phần này, HT phân tích rõ về các học phái mới sau này, không phải là không có các vị chư liệt tổ, liệt tông điều không đắc đạo, và ngộ đạo. Xin thưa, có rất nhiều và những vị đó đã để lại cho hậu nhân những gì, thì chúng ta cứ y theo đó mà nhận xét. Cho nên các vị đừng bi oan và phủ nhận đời này khó ngộ. Đây cũng là chướng 'Nghi' phiền não phát sanh...!?
*** *** *** *** *** ***
(Ngày 18-2-2015 đọc bài 2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. )
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời
Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng
Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Tuần thứ
09 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron