Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 02 Tháng 2, 2015 1:58 pm

I. Giới học Ngày 02-02-2015 ( 14 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

2.Tu chủ yếu không phải ăn chay nhiều, vậy mà Phật tử cứ đua nhau ăn chay, cho ăn chay nhiều là tu, chứ không biết tu là chừa ba nghiệp ác. Nhân gian có câu ca dao để nhạo báng người ăn chay mà không hiền.

Sân si nghiệp chướng không chừa Bo bo mà giữ tương dưa làm gì?

Tham sân si là nghiệp chướng của thân miệng và ý thì không chịu chừa bỏ, mà cứ đua nhau ăn chay, rồi cho đó là tu, tu như vậy không đúng với chủ trương của đạo Phật. Tu là thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác.


Trong gia đình, nếu mọi người không biết tu thì cứ cãi và chửi bới gây phiền não cho nhau. Thậm chí gây cãi không nguôi còn giận thì đánh đập, đánh đập không thỏa mãn cơn giận thì tình nghĩa không còn, mà tình nghĩa đã hết thì ly dị chia tay, gia đình đổ nát.


Nếu mọi người biết tu thì ý vừa khởi nghĩ ác, liền biết xấu chế ngự không dám nói lời nặng, không nói nặng thì đâu có cãi, không cãi thì làm gì có đánh đập, không đánh đập thì đâu có ly dị, gia đình thường an vui hạnh phúc.


Như vậy, nếu người biết tu thì ý không bao giờ nghĩ xấu cho ai, tâm không bực bội phiền não, lúc nào cũng vui vẻ an ổn.
Nếu ý không nghĩ xấu thì miệng thân đâu có nói, làm hung ác khiến cho người đau khổ. Mà không làm khổ người thì được người thương mến, người thương mến thì không hại, nếu có chuyện bất trắc thì được người giúp đỡ. (Xem 3/6) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

********
5/ Chánh mạng, còn gọi là đế thọ, chánh mạng đạo chi, là chi thứ năm trong Bát chánh đạo, là chỉ cho cách sống của hành giả, phương pháp sanh nhai hằng ngày mang lại cơm no áo ấm, thuốc thang, và những nhu cầu cần cho cuộc sống trong gia đình.

Là hành giả tu tập theo chánh pháp của Phật thì trước hết phải thanh tịnh hóa ý nghiệp trong từng ý nghĩ bằng các không nghĩa đến những điều ác hại mình hại người, mà phải có những ý nghĩ đem lại lợi ích vui vẻ cho chính mình và cho mọi người chung quanh gần nhất là những người thân trong gia đình và, xa hơn nữa là xã hội; kế đến là thanh tịnh thân, khẩu nghiệp của mình bằng vào những công việc làm và những lời nói trong công việc khi giao thiệp; hành giả phải tránh xa mọi công việc làm đưa đến hại mình, hại người như học nghề chú thuật, bói tóan … lường gạt kẻ khác, mà ngược lại hành giả phải sống đúng với chánh pháp nghĩa là chúng ta phải lựa chọn những nghề nghiệp nào mang lại mọi lợi ích an vui cho mình cho người thì chúng ta chọn nghề đó để sống.

Đó gọi là nghề nghiệp sinh sống chánh đáng của một hành giả thực hành chánh pháp của đức Phật.

Thượng Tọa Thích Đức Thắng( Bút hiệu: Đại Lãn, Phổ Đồng)
Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng (Hết) Ngày 2-2-2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. (2/2 hết) 1-2-2015

(Xem 3/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ Ngày 2-2-2015

Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng (Hết) Ngày 2-2-2015
(Xem bài 3, phần Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giảNgày 22-1-2015

1. Tư vấn và ứng dụng
:

2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.

3. Nhân sinh quan
:

[b]Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng[/b]: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học Ngày 01-02-2015

1. Niệm

Trong cả hai trường hợp, Ðức Phật và Ðức Xá-Lợi-Phất đều dùng một danh từ rất quan trọng "appamadena", có nghĩa là không ngừng chăm chú, chăm chú một cách kiên trì, liên tục, không gián đoạn: Luôn luôn giữ tâm niệm. Con người không thể giữ tâm niệm được nếu trong lúc thức không hoàn toàn giác tỉnh, không hay biết đầy đủ hành động bằng thân, khẩu hay ý của mình trong từng giây từng phút.

Chỉ có khi nào hoàn toàn giác tỉnh và hay biết đầy đủ những hành động của mình con người mới phân biệt được điều nào thiện, điều nào bất thiện, đâu là chánh và đâu là tà. Chỉ trong ánh sáng của tâm niệm con người mới nhìn thấy cái đẹp hay cái xấu của hành động mình.

Xuyên qua bộ Tam Tạng Kinh, danh từ "apamada" luôn luôn được dùng theo nghĩa sati, niệm. Pamada là tâm không niệm, tâm buông lung, tâm không kiểm soát. Trong bộ Tăng Nhứt A-Hàm, Anguttara Nikaya, Ðức Phật dạy:

"Nầy chư Tỳ-khưu, Như Lai không thấy gì có năng lực hùng mạnh như tâm niệm, để làm phát sanh những tư tưởng thiện chưa phát sanh, và làm tan biến những tư tưởng bất thiện đã phát sanh. Với người có tâm niệm, những tư tưởng thiện, nếu chưa phát sanh, sẽ phát sanh, và những tư tưởng bất thiện, nếu đã phát sanh, sẽ tan biến".

(Xem bài 2, phần 3/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974 ) Ngày 2-2-2015


***************************************************
Re: Chánh Tín: trong ngũ căn ngũ lực.
(Xem bài 2, phần 3/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974 ) Ngày 2-2-2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Đạo / Đời (Huệ học) Ngày 31-01-2015

2/ Chánh tư duy,
Cũng như chánh kiến chánh tư duy có hai cách Chánh tư duy hữu lậu và, Chánh tư duy vô lậu:

- Hành giả cần phải áp dụng cách tư duy suy nghĩ để một mặt huân tập báo nghiệp thiện cho ý về vô tham, vô sân, vô hại và, mặt khác thực hành những điều hành giả đã tư duy về các pháp thiện lợi mình lợi người (tạo nhân tái sinh) của ba nghiệp thân, khẩu và, ý qua thể hiện thiện nhân đưa đến quả sanh y thiện theo nhân quả hữu lậu. Đó gọi là tư duy hữu lậu.

- Hành giả tư duy với tâm vô lậu, tâm Thánh thì, sự tư duy đó được gọi là Chánh tư duy vô lậu, ngược lại với tâm hữu tư duy quaq pháp vô tham, vô sân, vô hại. (2/2 hết.).Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy.


**********************************************************************************
Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến.
Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. (hết) 1-2-2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu Ngày 27-01-2015


Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 03 Tháng 2, 2015 5:46 pm

I. Giới học Ngày 03-02-2015 ( 15 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

3.Khi đã biết tu thì thân miệng ý lúc nào cũng thiện, ba nghiệp mà thiện thì tự thân được an vui, trong gia đình trên thuận dưới hòa, ngoài xã hội không gây xáo trộn sẽ được trật tự an bình. Như vậy người biết tu, chẳng những chính bản thân mình được lợi ích, mà gia đình và xã hội cũng được lợi ích. Đó là người tu đúng theo lời Phật dạy.

Nếu chỉ biết ăn chay, tay lần tràng hạt, mỗi khi có ai xúc phạm đến thì la lối chửi rủa không thua ai; Người như thế không hiền, chưa phải là người tu.

Do vậy, nên bị kiêu ngạo: "Ngoài miệng thì nam mô, trong bụng thì chứa một bồ dao găm".

Ngoài miệng thì niệm Phật lâm râm, nhưng trong tâm thì quá hung dữ. Thế nên, cho ăn chay nhiều, niệm Phật nhiều là tu mà không chịu chuyển thân, miệng, ý cho thiện thì làm trò cười cho thiên hạ. Vì vậy, khi nói lời tu, người Phật tử phải nhớ thân miệng ý phải thiện.


Phật dạy, tu một giờ, là được an vui hạnh phúc một giờ, tu một ngày là được an vui hạnh phúc một ngày, tu một năm là được an vui hạnh phúc một năm. Nhưng gần đây có một số Phật tử nghĩ rằng ăn chay, đi chùa, làm công quả có phước nên ham đua nhau làm.

Ví dụ, trong gia đình trung bình ăn chay một tháng bốn ngày, vì nghe nói ăn chay có phước nhiều được khen, nên người vợ tăng thêm sáu ngày, rồi mười ngày... chồng con ăn theo không nổi nên có chuyện xào xáo trong gia đình.

Rồi than trách rằng mình muốn tu muốn tiến, mà bị quỉ nó phá nó ngăn không cho tu tiến, Người nghĩ nói như vậy có tu không? Tu mà ý khởi nghĩ ác, miệng chửi chồng con là quỉ. Như vậy, chưa phải là người Phật tử chân chính. (Ngày 3-2-2015, đọc phần 4/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*************
4/ Chánh nghiệp, còn gọi là chánh hành, đế hành, là chi thứ tư trong Bát chánh đạo, chỉ cho hành động, tạo tác chân chánh (tác nhân thiện nghiệp), tức chỉ thân, khẩu, ý ba nghiệp thanh tịnh; tức xa lìa sát sinh, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối … nói chung là hành giả sống từ ý nghĩ, tạo tác hành động, lời nói luôn xa lìa mọi thứ tà vọng thì, gọi đó là chánh nghiệp.

Theo kinh Bát chánh đạo thì, không thấy như thật, không tư duy như thật, không nói như thật, đời sống không như thật, tinh cầu không như thật, hành động không như thật, ý nhớ không như thật, tập trung không như thật gọi là bát đạo tà hành, ngược lại tám điều tà hành này thì gọi là chánh hành, hay chánh nghiệp. Hành giả tạo nhân nghiệp thiện hữu lậu cho phước báo sanh y trong tương lai thì, đó gọi là chánh nghiệp hữu lậu.
(Ngày 3-2-2015, đọc phần 2/2/ ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệpThượng Tọa Thích Đức Thắng.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

Trạng thái tâm thường xuyên giác tỉnh và kiên trì tinh tấn là điều cần thiết để tránh những hành động bất thiện vì để thực hiện những thiện nghiệp.

Con người luôn luôn chú tâm, con người luôn luôn tự bao trùm quanh mình bằng một cái tâm giác tỉnh (satima), con người can đảm và quyết tâm trì chí, con người ấy sẽ chạy vượt lên trước trạng thái dã dượi buông lung (pamatto), không khác nào một tuấn mã chạy vượt lên, bỏ lại phía sau đàn ngựa tầm thường, già yếu, ốm đau. Tầm quan trọng của tâm niệm (sati), trong tất cả mọi hành động của ta được diễn tả một cách rõ ràng và mạnh mẽ trong những lời sau đây của chính Ðức Thế Tôn:

"Tâm niệm, nầy chư Tỳ-Khưu, Như-Lai tuyên bố, tâm niệm là yếu tố tối cần thiết trong mọi việc, bất luận nơi nàọ Tâm niệm (trong đời sống) cũng thiết yếu như muối trong ca-ry". (Trung A-Hàm, Majjhima Nikaya).


Ðời sống của Ðức Phật là một hình ảnh trọn vẹn của tâm niệm. Ngài là Sada sato
, luôn luôn giác tỉnh, luôn luôn giữ chánh niệm. Không bao giờ có một trường hợp nào ta thấy đức Phật có dấu hiệu dã dượi tinh thần, uể oải tâm trí, hay tâm bất tại.
(Ngày 2-2-2015, đọc bài 2, phần 4/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh

************************
Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn

1.Có thể bạn đã nghe ai đó nói rằng bạn nên giữ chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, dù khi bạn ở nhà hay trong văn phòng, dù khi đi trên xe buýt hay xe riêng hoặc đi nhờ xe của người khác, v.v…Bạn có thể giải thích lời khuyên này như muốn nói rằng lúc nào bạn cũng phải giữ cho tâm tập trung trên hơi thở của bạn.

Thực ra trong lúc lái xe, nếu bạn chỉ lo giữ tâm trên hơi thở thì có khả năng bạn sẽ rơi vào một số vấn đề, chẳng hạn như mất sự chú ý trong lúc lái xe hay quên cả việc đang lái xe của mình và bạn có thể sẽ bị tai nạn. (còn tiếp...)
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

***********
Diễn đàn:
Theo tư duy thì tôi cũng không thể giữ mãi tâm trên hơi thở , vì sẽ mất đi sự tập trung, quan sát cái hiện tại phải làm gì khi quẹo mặt, hay trái, hoặc khi dừng đèn đỏ, hoặc phải buộc phản ứng nhanh khi có vật cản trở sẽ gây tai nạn...

Theo chánh kiến thì tôi phải luôn luôn phòng hộ sáu căn và thân tâm. Dự đoán sự cố, sự cố xẩy ra, phản ứng của sự cố khi bạn là tài xế, tức là luôn luôn tinh tấn và tỉnh giác trong 3 thời ''tương lai (có thể) ; hiện tại (phải làm gì); và quá khứ (phải phản ứng như thế nào.)


Chánh Nghiệp, Chánh mạng: trong trường một tài xế lái xe, có thể thực hành Chánh niệm (là niệm thầm thân thọ tâm pháp để làm cho tịnh nghiệp thành thói quen) nhưng luôn luôn ghi nhớ mình là người có trách nhiệm luật giao thông. Cần phải tinh tấn tỉnh giác trong mọi sự cố có thể xẩy ra.

Tịnh nghiệp 1: Tài xế luôn luôn Chánh niệm, Chánh tinh tấn và Tỉnh giác.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

1. Chánh Kiến:

Còn gọi là chánh đế, tức thấy khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời kia, có cha mẹ, có người chơn đến nơi thiện, bỏ thiện hướng thiện, nơi đời này, đời kia, tự giác tự chứng thành tựu.

"Khi nào vị Thánh đệ tử biết già chết, tập khởi của già chết, đoạn diệt của già chết và con đường đưa đến đoạn diệt già chết, này chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh kiến..
.”
(Kinh Chánh tri kiến,Trung bộ I, p. 49, HT. Minh Châu dịch) hay "Khi một vị Thánh đệ tử biết được bất thiện và biết được căn bản của bất thiện, biết được thiện và căn bản của thiện, này chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này".
(Kinh Chánh Tri Kiến, Trung Bộ I, tr. 47).

Đó chính là sự thành tựu của nhân quả thế gian và xuất thế gian qua như thật tri kiến một cách rõ ràng về sự hiện hữu và biến dịch của chúng theo duyên khởi mà hành giả có thể tư duy và nhận chân được tánh và tướng của tất cả mọi pháp trên thế gian này, đâu là pháp hữu lậu, đâu là pháp vô lậu. Đó gọi là chánh kiến.

Chánh kiến là chi đầu trong tám chi Bát chánh đạo thuộc vào phần tuệ học của ba vô lậu học nhằm trang bị cho một sự nhận thức đúng về lối nhìn duyên khởi đối với mọi sự vật, không rơi vào cái nhìn méo mó sai lệch giữa có và không, giữa thường và đọan của lối nhìn tà kiến, mà lúc nào cũng phải giữ một cái nhìn khách quan không thiên lệch bên này hay bên kia để vượt qua khỏi mọi vướng mắc hữu lậu đạt chánh kiến vô lậu giải thóat như trong.
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:
(Ngày 3-2-2015, đọc tiếp phần 2/2/ ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệpThượng Tọa Thích Đức Thắng.
(Ngày 3-2-2015, đọc tiếp phần 4/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

( Ngày 1-2-2015, hết phần 2/2/ ) Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. T.T Thích Đức Thắng

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:
(Ngày 2-2-2015, đọc tiếp bài 2, phần 4/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 04 Tháng 2, 2015 4:02 pm

I. Giới học Ngày 04-02-2015 ( 16 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

4. Người Phật tử chân chính không đặt nặng việc đi chùa thường, tụng kinh giỏi, ăn chay nhiều, mà phải biết tu ba nghiệp thân khẩu ý cho thiện. Tức là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, đi chùa niệm Phật ăn chay là phải nhớ từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ luôn luôn phải thiện. Như vậy, có lúc nào là không tu.

Chẳng hạn thân cuốc cỏ, xưa thấy rắn thì lấy cuốc đập chết, nay thấy rắn tránh không đập, đó là chuyển nghiệp thân ác thành thiện.


Xưa khi tiếp xúc với bạn bè họ nói lời hung dữ làm mình tức giận bèn nói nặng lời cho bõ ghét, nhưng nay nhớ mình là người tu không được lớn tiếng gây cãi nên im lặng mà nhẫn nhịn. Đó là chuyển nghiệp khẩu ác thành thiện.


Lúc ngồi một mình vừa khởi nghĩ xấu về người liền hổ thẹn dừng không nghĩ nữa. Đó là chuyển nghiệp ý ác thành thiện.

Tu như vậy, đâu có đợi vô chùa tụng kinh lạy Phật mới tu, mà giờ nào ở đâu tu cũng được, thế mới đúng ý nghĩa tu của đạo Phật. Nếu hiểu và tu như vậy, thì lo gì mai kia không được về cõi Phật.

Trong kinh có câu:
"Tam nghiệp hằng thanh tịnh Đồng Phật vãng Tây phương"


Ba nghiệp mà hằng trong sạch thì đồng với Phật về cõi Phật. Nếu không bỏ ba nghiệp ác mà cố niệm Phật nhiều câu Phật A-Di-Dà rước về Cực Lạc, cũng không được rước về, vì ba nghiệp còn ác thì về đó cứ gây cãi đánh đập hoài biến cõi Cực Lạc thành cõi Ta Bà khổ hay sao ?


Vậy, tu cốt là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện là bước đầu, tụng kinh niệm Phật là bước kế tiếp. Bước đầu là nền tảng mà không thực hiện trước, lại đi bước thứ hai, giống như cất nhà lầu mà không xây nền móng, quyết định cái nhà sẽ đổ không thành.

Lại cũng có nhiều Phật tử đi chùa lâu năm, ăn chay, niệm Phật, Nếu con cháu có làm gì phật ý thì mắng chửi không tiếc lời, khiến cho con cháu buồn không thương mến.

Rồi viện cớ là chỉ hiền với người ngoài thôi, đối với con cháu trong nhà phải khó phải dữ nó mới sợ.

Người Phật tử nói vậy là không đúng. Tu là phải hiền, hiền với tất cả mọi người, từ trong nhà cho đến ngoài xã hội. Giả sử con cháu có làm bậy, làm sai, thì nên ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên dạy con cháu.

Đừng nên chửi bới la rầy, vì lúc nóng giận không kiểm soát được ý nghĩ lời nói, sẽ nói bậy, mà nói bậy thì mất uy tín với con cháu.
(Ngày 4-2-2015, đọc phần 5/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*************
8.VIII. Phân Tích (S.iv,8) Kinh Tương Ưng Bộ_ chương 45. Tập V: Đại Phẩm_VIII. Phân Tích (S.iv,8)

1) Nhân duyên ở Sàvatthi.
2) Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng và phân tích Thánh đạo Tám ngành này. Hãy lắng nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau :
3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường Thánh đạo Tám ngành ? Tức là chánh tri kiến... chánh định.

************************************************************************
4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tri kiến ? Này các Tỷ-kheo, chính là trí về khổ, trí về khổ tập, trí về khổ diệt, trí về con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tri kiến.

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy ? Này các Tỷ-kheo, chính là xuất ly tư duy, vô sân tư duy, vô hại tư duy. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh tư duy.

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ? Này các Tỷ-kheo, chính là từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh ngữ.
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

6/ Chánh tinh tấn, còn gọi là chánh phương tiện, chánh trị, đế pháp, đế trị, là chi thứ sáu trong Bát chánh đạo, chỉ cho mọi sự nổ lực siêng năng tinh cần trong bốn việc mà hành giả cần phải hạ quyết tâm phát nguyện trong lúc tu tập để thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu, ý trong chỉ ác hành thiện:

Pháp ác nào đã phát sinh hãy nhanh chóng trừ diệt chúng, pháp ác nào chưa phát sinh nổ lực ngăn chận chúng không cho khởi sinh;

Pháp thiện nào chưa phát sinh hãy nhanh chóng làm cho chúng phát sinh, pháp thiện nào đã sinh tiếp tục là cho chúng tăng trưởng hơn lên.

Nghĩa là lúc nào cũng tìm cầu phương pháp siêng năng nổ lực tinh cần trong việc đề phòng ngăn ngừa những điều phi pháp có thể xảy ra cùng, nổ lực chận đứng những việc ác đã lỡ phát sinh (phòng phi chỉ ác) qua hai việc hại mình hại người và, luôn luôn siêng năng tinh tất trong việc hành thiện qua hai việc thiện lợi mình lợi người như trên chúng tôi đã trình bày.

Sự siêng năng đúng ờ đây chúng cũng được quan niệm như là pháp Tứ chánh cần mà trước đây chúng tôi đã đề cập qua. (Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.


************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ
(Ngày 4-2-2015, đọc phần 5/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 3-2-2015, đọc tiếp phần 2/2/ ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệpThượng Tọa Thích Đức Thắng.

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:
(Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 2-2-2015, đọc tiếp bài 2, phần 4/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 05 Tháng 2, 2015 4:45 pm

I. Giới học Ngày 05-02-2015 ( 17 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

5. Kinh Phật ví dụ một Trưởng giả có tất cả bốn bà vợ. Người thứ nhất rất trung thành với ông, thế mà suốt ngày ông không nghĩ tới. Người vợ thứ hai được ông lưu ý chút ít. Người vợ thứ ba được ông nhắc nhở liền miệng. Người vợ thứ tư thì ông ở đâu bà có mặt ở nơi đó, Không rời một gang tấc. Một hôm ông đau nặng sắp chết, hỏi cả bốn người vợ:
- Tôi sắp chết, trong bốn bà có ai nguyện chết theo tôi không ?

Vợ thứ tư lên tiếng trước:
- Bình thường ông ở đâu thì có mặt tôi ở đó, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cửa.

Vợ thứ ba lên tiếng tiếp:
- Bình thường tôi được ông lưu ý nhắc nhở liền miệng, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới cổng.

Vợ thứ hai nói:
- Bình thường tôi cũng được ông nhắc nhở, bây giờ ông chết tôi xin đưa ông tới mộ.

Vợ thứ nhất nói:
- Bình thường tuy ông không nghĩ tới, nhưng bây giờ ông chết, tôi nguyện chết theo ông.


Qúy vị thấy ông Trưởng giả quá bất công và bội bạc, người thương mình, trung thành với mình thì lơ là không nghĩ đến, người thương ít thì luôn luôn theo dõi không rời... ông Trưởng giả bất công bội bạc này Phật dụ cho mỗi người chúng ta.

Người vợ thứ tư Phật dụ cho tiền bạc, chúng ta ở nhà, hay đi đâu đều có tiền trong túi không thể thiếu nó. Nhưng khi chúng ta chết thì nó nằm trong tủ hoặc ở nơi rương thuộc phạm vi trong nhà, vì vậy mà nói đưa tới cửa.

Người vợ thứ ba dụ cho của cải sự nghiệp nhà cửa, nó nằm ở trong phạm vi vòng rào nhà, nên nói đưa tới cổng.

Người vợ thứ hai dụ cho công danh chức tước khi đưa quan tài người chết tới huyệt thì đọc điếu văn kể công trạng rồi mới hạ huyệt chôn cất, nên nói đưa tới mộ.

Người vợ thứ nhất dụ cho nghiệp lành hay nghiệp dữ theo mình như hình với bóng, có mình ở đâu thì có nó ở đó không rời nhau, nên mới tình nguyện chết theo.

(Ngày 5-2-2015, đọc tiếp phần 6/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 5-2-2015, đọc tiếp phần 6/6 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ
(Ngày 3-2-2015, đọc tiếp phần 2/2/ ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệpThượng Tọa Thích Đức Thắng.

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:
(Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 2-2-2015, đọc tiếp bài 2, phần 4/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 06 Tháng 2, 2015 6:23 pm

I. Giới học Ngày 06-02-2015 ( 18 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

6. Tác động của thân khẩu ý lặp tới lặp lui nhiều lần gọi là nghiệp.

Người dậy học hằng ngày thì gọi là nghề giáo hay nghiệp giáo.
Người cùng làm một việc thì gọi là bạn đồng nghiệp. Có người là có nghiệp. Người nghiệp không rời nhau.
Giả sử như ông thầy giáo đi đường có mang theo một số tiền của, bất thần ông bị tai nạn, bao nhiêu tiền ông mang theo bị mất hết. Nhưng nghiệp dạy học vẫn còn không mất, về nhà vẫn đến trường dạy học trò. Như vậy, tiền của và sự sản là cái ngoài mình nên bị mất dễ dàng không thể giữ được mãi mãi.
Còn nghiệp là cái không ngoài mình nên chẳng bao giờ mất. Thế mà trong cuộc sống hằng ngày mọi người đều nghĩ làm sao cho có tiền, làm sao cho có của, nếu có tiền có của rồi thì muốn có địa vị danh vọng.
Trong ba thứ đó nghĩ tới tiền nhiều nhất, rồi tới của cải danh vọng. Khi chết, thì tiền của từ giã mình trước nhất, tức là khi chết nó ở lại chứ không theo mình.

Trong đời này không ai là (người) không chết, hoặc chết sớm hoặc chết muộn, khi chết thì không ai đem được tiền của theo, chỉ có nghiệp lành hay nghiệp dữ theo mà thôi. Thế nên, nếu là người Phật tử khôn ngoan sáng suốt, dù có làm ra nhiều tiền của mà làm ác thì nhất định không làm, vì khi chết không cứu được tội khổ mà phải để lại tất cả, chỉ có một mình mình chịu quả báo khổ đau. Nghĩ và nói ác mà đem lại lợi lộc cho mình thì cũng không nói.

Như thế không bị tiền tài sai sử tạo nghiệp ác. Ngày nay không gây tạo tội lỗi, không bị người chê trách, mai kia chết đi cũng nhẹ nhàng thảnh thơi.

Ca dao có câu:
Bởi chừng kiếp trước khéo tu Ngày nay con cái võng dù nghênh ngang

Do kiếp trước khéo tu nên ngày nay con cháu mới sang trọng, Nếu hiện tại không chịu tu thì con cháu về sau khổ. Để thấy chúng ta tu là tạo cho cuộc sống hiện tại an vui, ngày mai lại càng an vui tốt đẹp hơn.

Vậy, biết tu là thường nhớ tới nghiệp, để tránh nghiệp ác làm nghiệp lành, hơn là nhớ tới tiền của vật chất. Tuy trong cuộc sống, chúng ta phải làm ra tiền mới sống được, nhưng phải làm cho công bằng lương thiện, mình an vui, người không khổ, hiện tại mình hạnh phúc, mai sau cũng an lành.

Vậy, tu không phải là mong cầu cái gì cao siêu huyền bí, mà ngay trong thực tế thường làm lợi mình lợi người một cách cụ thể, không mơ hồ viễn vông.


Đạo Phật chủ trương tu là để giải thoát, song nói giải thoát có vẻ xa vời quá! Nhưng nếu thực tế thân chúng ta không làm ác là giải thoát được cái khổ nghiệp ác của thân.

Vì nếu cướp của giết người thì bị cái khổ đánh đập tù tội, bây giờ không tạo nghiệp ác ấy thì thân được lành mạnh tự do, đó là giải thoát nghiệp ác của thân.


Nếu miệng không nói lời hung dữ ác độc thì giải thoát được nghiệp ác của miệng, ý không nghĩ ác thì giải thoát được tâm niệm xấu xa buồn ghét người khác. Tuy không hoàn toàn giải thoát nhưng có giải thoát từng phần; tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều thì giải thoát nhiều, có tu là có bớt khổ. Chẳng những bớt khổ trong đời này mà trong đời sau còn được an vui nữa.


Nên người biết tu không sợ chết. Vì ai cũng phải chết, và biết rằng mình không tạo nghiệp ác thường tạo nghiệp lành, sau khi chết sẽ an vui chớ không khổ.
Tuy nhiên, đừng vì muốn giải thoát mà liều chết sớm để được khỏe được sướng thì không đúng với tinh thần giải thoát của đạo Phật.

Thông thường thì người đời tham sống sợ chết, nên nghe nói chết thì rất sợ. Nhưng người biết tu thì ngay cuộc sống hiện tại lúc nào cũng an vui, khi chết đến thì bình thản không loạn động, nên không muốn chết sớm mà cũng không sợ chết. Vì vậy mà Phật tổ mới dạy chúng ta tu, tu là nguồn cội hạnh phúc, hết phiền não hết khổ đau.

Kể từ ngày nay quý Phật tử ở gần thiền viện, mỗi tháng hai lần vào ngày rằm và ba mươi nên đi chùa sám hối và nghe quý thày giảng để biết phương hướng mà tu tập. Nghe một lần tuy biết đó, nhưng vì cái bệnh chúng sanh hay quên, nên mỗi tháng phải đi hai lần, nhờ các thày nhắc nhở, luôn ghi nhớ mới tinh tấn mà tu hành.

(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*************
Theo Du Già Sư Địa luận
64 thì, có ba loại chánh nghiệp (hành) là: Chánh hành đối với Phật bảo, hành giả nên cúng dường thừa sự. Chánh hành đối với Pháp bảo, hành giả nên lấy Du-già làm phương tiện tu tập. Chánh hành đối Tăng bảo, hành giả nên tu tập cùng thọ tài-pháp thí. Theo Đại thừa Trang nghiêm luận
12 thì, dùng sáu Ba-la-mật: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ (Bát-nhã) làm chánh hành. Theo Biện trung biên luận
quyển hạ thì, lấy mười Ba-la-mật làm hành tướng mà phân biệt thành sáu loại chánh hành: Tối thắng, tác ý, tùy pháp, ly nhị biên, sai biệt, vô sai biệt làm chánh hành. Theo Pháp hoa huyền tán
8 thì, lấy việc thọ trì phẩm Pháp sư
trong kinh Pháp hoa
4 như: Độc, tụng, giảng nói, viết kinh và, cúng dường là chánh nghiệp của sáu loại pháp sư.

Theo Tịnh độ tông thì cũng lấy việc độc tụng, quán sát, lễ bái, xưng danh và, tán thán cúng dường đức Phật Di-đà là năm chánh hành của hành giả tu theo Tịnh độ và, theo Mật giáo thì đối với những hành nghiệp tu tập sau những gia hành đều gọi là chánh nghiệp. Nói chung tất cả mọi hành động của chúng ta từ lời nói đến việc làm và trong ý nghĩ chúng câu hữu với nhân quả thiện đưa đến giải thóat thì đều gọi là chánh nghiệp thuộc hữu lậu hay là vô lậu cả.

Hình ảnhHình ảnh
(T.T Thích Đức Thắng) (Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:
(Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 2-2-2015, đọc tiếp bài 2, phần 4/4) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 07 Tháng 2, 2015 6:21 pm

I. Giới học Ngày 07-02-2015 ( 19 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Tu Phải Là Hiền

(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

*************
Hình ảnhHình ảnh
(T.T Thích Đức Thắng) (Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

Ðời sống của Ðức Phật là một hình ảnh trọn vẹn của tâm niệm. Ngài là Sada sato
, luôn luôn giác tỉnh, luôn luôn giữ chánh niệm. Không bao giờ có một trường hợp nào ta thấy đức Phật có dấu hiệu dã dượi tinh thần, uể oải tâm trí, hay tâm bất tại.


Nói theo một lối, có tâm niệm, tức có sự chăm chú, sự hay biết đầy đủ là quí hơn có kiến thức, bởi vì trong khi không có tâm niệm, trong khi không chú tâm, thì không thể sử dụng hữu hiệu kiến thức của mình.
Dù có hiểu biết mà không chú tâm vào việc làm thì kiến thức cũng không giúp được gì.

Một trí óc thông minh sáng suốt mà không có sự chú tâm thường dẫn dắt con người đi sai đường lạc nẻo và quyến rủ con người bước ra khỏi con đường chơn chánh.

Chỉ đến những người hiểu biết đầy đủ và trí óc thông minh cũng không thấy được sự vật một cách chơn chánh trong giây phút dể duôi để tâm buông lung, trong khoảnh khắc không nắm vững đức tánh vô cùng quan trọng của tâm niệm.

Bao nhiêu người quyền quí cao sang phải bị chỉ trích nghiêm khắc mà không thể chối cãi được chỉ vì hành động vô ý thức hay có những lời bất cẩn trong lúc không chú tâm đến hậu quả của nó.

Tâm niệm là đặc điểm chánh yếu của những hành động trong sạch có khuynh hướng đem lợi lạc đến cho ta và cho kẻ khác.

"Tâm niệm dẫn đến lợi ích to lớn".
"Appamado mahato atthaya samvattati!" (Tạp A-Hàm, Samyutta Nikaya, Sagathaka Vagga).


Ðó là sự phát triển tâm linh ở mức độ cao nhứt, và đó là con đường mà ta phải trải qua để thoát ra khỏi mọi đau khổ của vòng luân hồi. Không thể giải thoát nếu không có tâm niệm.

"Người thích thú trong sự chuyên cần chánh niệm và nhìn phóng dật với tâm sợ hãi không còn phải rơi trở xuống. Vị ấy đã đối diện với Niết-Bàn".
(Pháp Cú Kinh, câu 32.)
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:

(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 08 Tháng 2, 2015 6:01 pm

I. Giới học Ngày 08-02-2015 ( 20 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

1. Giáo lý của nhà Phật cốt yếu dạy cho con người tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, tùy theo sức huân tu cao thấp mà giải thoát cũng có nhiều từng bậc. Đại lược chúng ta có thể chia làm hai bậc là: Từng phần giải thoát và toàn phần giải thoát.

Từng phần giải thoát là bậc thứ nhứt, tu mà còn luân hồi sanh tử, nhưng biết chọn lựa phước lành để đi trong đường tốt hưởng phước báo. Những loại chúng sanh đi trong các đường địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh, A tu la đều không biết chọn nghiệp lành nên đi vào con đường ác chịu qủa báo khổ đau. Và ngay như loài người có biết chọn nghiệp thiện, lại cũng có ngườì không biết chọn nên tạo lắm nghiệp ác, vì vậy mà chịu không biết bao nhiêu thứ khổ đau.

Thế nên khi còn ở trong lục đạo luân hồi, sau khi bỏ thân này, muốn cho đời sống cuả thân sau được an vui hạnh phúc thì ngay hiện tại phải biết chọn lựa nghiệp lành để làm và để tránh ba nghiệp ác, đó là gốc của sự tu hành.

Nghiệp là động lực dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử, nên rất hệ trọng đối với sự tu hành. Vậy nghiệp là gì?
Nghiệp được dịch từ chữ Phạn Karma nghĩa là hành động lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Thói quen đó gọi là nghiệp.

Ví dụ giáo viên dạy học, dạy từ năm này qua năm khác, được gọi là nghề giáo và những người làm cùng nghề thì gọi là bạn đồng nghiệp.

Nghiệp là việc làm của chính mình, mình làm chủ và tạo tác thành thói quen rồi cũng chính mình thừa nhận hậu quả do nó đưa tới. Kinh Phật dạy: "Chúng sanh làm chủ tạo nghiệp và thừa kế cái nghiệp do chính mình đã tạo". Không do ai khác ngoài mình.

Chúng ta từ thuở sơ sinh cho tới chín mười tuổi đâu có ai mắc bệnh ghiền rượu, ghiền trầu hay ghiền thuốc... Thế mà từ 15, 16 tuổi cho tới già do sự tập tành thành thói quen, người thì ghiền rượu, người thì ghiền thuốc, kẻ thì ghiền á phiện...

Đứa trẻ 15, 16 tuổi thấy người lớn cầm thuốc hút nhả khói phì phà tưởng đó là oai là sang, nên bắt chước hút, thành thói quen rồi ghiền thuốc.
Lúc mới tập hút thì mình làm chủ, thích hút thì hút không thích hút thì thôi, nhưng hút nhiều lần dần dần thành thói quen, thiếu thuốc thì khó chịu, ngáp, buồn, phải đi mua về hút. Vậy khi đã ghiền rồi thì không còn làm chủ nữa mà nó làm chủ ngược lại mình, sai sử mình làm theo thói quen ưa thích đó, Vậy, nghiệp là cái chúng ta tự tạo, chúng ta làm chủ tạo thành thói quen, khi thói quen thuần thục thì nó làm chủ dẩn dắt sai sử chúng ta.

Nếu ta tập thói quen là việc thiện thì được dẫn dắt tiếp tục làm việc thiện, nếu chúng ta tập thói quen làm việc bất thiện thì bị dẫn dắt tiếp tục làm việc bất thiện.
Chẳng hạn, người mỗi chiều đi chùa, tụng kinh lâu ngày thành thói quen, một hôm tới giờ tụng kinh không đi cảm thấy thiếu, thấy buồn, có một động lực thôi thúc bắt phải đi chùa tụng kinh.

Còn người khác, mỗi chiều đi quán uống rượu, lâu ngày thành thói quen nên ghiền, tới cữ đi uống rượu, không đi thì cảm thấy bức rức khó chịu, ngáp dài, có một ma lực thôi thúc sai khiến tới quán rượu để uống rượu.

Người đi chùa tụng kinh tập thành thói quen đó là nghiệp thiện, đưa tới sự an vui lợi ích cho bản thân mình.
Người đi quán uống rượu tập thành thói quen là nghiệp ác, đưa tới nghèo thiếu, bệnh hoạn kém trí tuệ.
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 2- 2/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ


*************
Hình ảnh
(T.T Thích Đức Thắng) (Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm Dịch Việt Phạm Kim Khánh

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 2- 2/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 6-2-2015, đọc tiếp bài 2 ) Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:

(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 4-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh TấnT.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 06 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 01.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 09 Tháng 2, 2015 4:32 pm

I. Giới học Ngày 09-02-2015 ( 21 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

2. Vậy, nghiệp phát xuất từ đâu? Nếu thân tạo tác thiện đó là nghiệp thiện cuả thân, thân tạo tác ác đó là nghiệp ác của thân. Miệng nói điều lành là nghiệp thiện của miệng, miệng nói lời hung dữ là nghiệp ác của miệng. Ý nghĩ tốt là nghiệp thiện của ý, ý nghĩ xấu là nghiệp ác của ý. Đó là nghiệp phát xuất từ thân khẩu ý.

Như vậy, tạo nghiệp chủ động là mình, nếu muốn luân hồi chỗ tốt cho thân lành mạnh tốt đẹp được sống an vui hạnh phúc thì hiện tại phải biết tạo nghiệp thiện, nếu ngược lại tạo nghiệp ác thì luân hồi đến cõi xấu, thọ thân xấu sống đời đầy đau khổ do mình chủ động trọn vẹn, chớ không do ai khác, ngay Phật trời cũng không dự phần trong đó. Như vậy, chúng ta là chủ chọn lấy hướng đi cho chúng ta mai sau, nếu khôn ngoan đã chọn cho mình một hướng đi tốt đẹp thì cứ theo hướng đó mà đi, chớ có thay đổi.

Cũng như các học sinh sau khi đã chọn nghề và tốt nghiệp ra trường, phải theo cái nghề mình đã chọn mà sống, sướng hay khổ tùy theo cái nghề của mình chọn

(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2- 3/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
Số mệnh thay đổi tùy theo hành động

Vận mạng của mỗi người không cố định mà có thể thay đổi tùy theo hành động. Sống thiện, tu tâm tích đức sẽ giúp thay đổi số mạng.

Đời vua Hán cảnh Đế có người bán dầu tên Bùi Độ nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì coi tướng mặt có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng.

Ngày kia Bùi Độ gặp một thiếu nữ ngồi khóc bên giếng sâu. Hỏi ra sự tình mới biết thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan của cha, chẳng may bị đánh rơi xuống giếng. Ai cũng nói dưới giếng có con trăn to.
Thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn quyên sinh. Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ. Nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế.

Hình ảnh

Một lần gặp lại, nhà tướng số kia kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ! .

Đúng vậy, sau này thiếu nữ tên Ngọc Hà đền ơn, đem Bùi Độ về dạy học và giao ước vợ chồng rồi mới thưa với phụ thân. Cha nàng gửi gắm Bùi Độ sang một người bạn khác để nhờ tiến cử.
(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp


*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA
)


1.Con người trong thời đại văn minh ngày nay bị vướng vào những hoạt động xô bồ và căng thẳng hơn con người ngày xưa rất nhiều. Những biểu lộ, lời nói và cung cách của họ hiếm khi tỏ ra định tĩnh và thư thái. Nếu có dịp đứng ở một góc phố nhộn nhịp nào đó và quan sát tỉ mỉ những khuôn mặt người đang vội vã qua lại, bạn sẽ nhận ra rằng nhiều người trong họ rất bất an.

Họ đem theo họ cả một bầu không khí căng thẳng, chứng tỏ tâm lý đã bị xáo trộn và không thanh thản. Có lầm lẫn chăng khi nói rằng sự vội vã và căng thẳng này chủ yếu là do nếp sống văn minh hiện đại mà ra? Khi thế giới bên ngoài bề bộn như vậy, 'thế giới bên trong'
của con người cũng có khuynh hướng bất ổn.

Vì vậy mà sự thanh thản và an lạc nội tâm của họ cũng bị đánh mất. Thay vì tìm hạnh phúc trong chính mình, họ dường như muốn đi tìm nó ở đâu phía ngoài họ, song hạnh phúc đâu lệ thuộc vào thế giới bên ngoài, hạnh phúc đâu có ở nền văn minh hiện đại.

Hơn nữa, lịch sử đã từng chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng chẳng có gì trên thế gian này là bền vững. Các quốc gia và những nền văn minh khai sanh, thăng hoa rồi tàn lụn, và cứ thế dòng thời gian ghi lại những hoạt cảnh lịch sử đã trôi qua, những ảo tưởng vô căn cứ và dòng lịch sử nhân loại đang tàn phai dần.

Con người đã đưa thế giới bên ngoài vào sự thống trị của họ, trong khi khoa học kỹ thuật dường như hứa hẹn rằng họ có thể biến thế gian này thành một thiên đường hạ giới.

Thế nhưng, con người vẫn chưa thể nào kiểm soát được tâm mình, so với tất cả sự tiến bộ khoa học của mình thì con người cũng chẳng khá hơn.

Con người được sinh ra với những thôi thúc mà chính những thôi thúc này đã khiến họ đi lệch khỏi con đường an lạc và đạo đức, nền văn minh hiện đại đã kích thích những thôi thúc này làm cho nó trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 2/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2- 3/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 2/2) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:

(Ngày 9-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 2/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)
(Ngày 1-2-2015 hết bài 1 Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ 07 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 10 Tháng 2, 2015 4:59 pm

I. Giới học Ngày 10-02-2015 ( 22 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

3. Vậy, chúng ta tu là phải làm sao? Có nhiều Phật tử than vì bệnh tật vì nghèo khổ không thể tu. Người than như vậy là chưa biết tu, vì họ tưởng phải đi chùa nhiều, tụng kinh giỏi mới là tu. Như đã nói, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, mà nghiệp thì phát xuất từ thân, khẩu, ý.

Giả sử như người buôn bán, nếu tráo hàng thật ra hàng giả, hoặc cân đo thiếu, hoặc bán người trả giá không đúng, nổi giận la chửi, đó là thân miệng tạo nghiệp ác, không biết tu.

Nếu buôn bán với mức lời vừa phải, hàng thật nói là hàng thật, hàng giả nói là hàng giả, cân đo đúng, khách trả đúng giá thì vui vẻ bán, khách trả không đúng giá tuy không bán vẫn vui cười không tức giận mắng chửi.
Hoặc đi đường gặp người già yếu nhường lối đi, nhường chỗ ngồi, đưa qua đưòng, đưa qua cầu, bưng xách nặng dùm người... đó là thân khẩu thiện, biết tu, tu trong công ăn việc làm, tu ngoài đường, tu ngoài chợ.

Ở trong nhà, đối với người thân cũng phải giữ thân miệng luôn lành, làm cha mẹ giữ đúng tư cách của cha mẹ, con cái có lỗi lầm phải từ tốn răn dạy, hướng dẫn phù hợp với đạo lý cho con nên người, đó là tu.

Nếu ỷ quyền cha mẹ, khi con làm không vừa ý, tay đánh đập, miệng la hét, chửi rủa, đó là không biết tu.

Phận làm con đối với cha mẹ phải biết thương kính, chăm lo việc ăn mặc thuốc thang cho cha mẹ, đừng để cha mẹ buồn tủi lúc ruổi già. Nếu cha mẹ có sanh tật khó khăn thì nên an ủi khuyên lơn hơn là hờn trách chế diễu. Đó là chuyển nghiệp thân nghiệp khẩu luôn lành.
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 2- 4/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
Số mệnh thay đổi tùy theo hành động

Hình ảnh

Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng giai nhân khác.


Trên bước đường tiến quan, Bùi Độ ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn, nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Bùi Độ tức giận bỏ đi.

Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, chỉ lục lạo, cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá!.


Cái phước của Bùi Độ xuất hiện do tâm niệm quên mình cứu giúp người. Phước đó quá lớn đến nỗi chuyển hẳn tướng mạo và số mệnh để cho Bùi Độ trở thành quan chức vinh hiển.

Nhưng rồi, tư cách tầm thường tham dục đã phá vỡ phước cũ để cho nghiệp chết đói đủ cơ duyên xuất hiện trở lại.


Như vậy, tướng mạo tùy thuộc vào nghiệp chứ không cố định. Nếu chúng ta thường xuyên biết cảm thông chia sẻ làm nhiều điều thiện cứu giúp mọi người, ắt hẳn tướng mạo và số mệnh chúng ta sẽ thay đổi một cách tốt đẹp lắm.


(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA)

2. Như Ðức Phật nói: "Tất cả đang bị thiêu đốt, tất cả đang bốc cháy. Và thế nào là 'tất cả' đang bị thiêu đốt, đang bốc cháy? Mắt đang bốc cháy. Các sắc đang bốc cháy. Nhãn thức đang bốc cháy, nhãn xúc đang bốc cháy. Thọ lạc, thọ khổ hoặc thọ bất lạc bất khổ khởi sanh do nhãn xúc làm duyên cũng đang bốc cháy.


Tất cả đang bốc cháy với cái gì? Chúng đang bốc cháy với lửa tham, lửa sân, lửa si. Chúng đang bốc cháy với sanh, già, chết, với sầu, bi, khổ, ưu, não".


Tương tự như vậy:

'Tai đang bốc cháy. Các tiếng đang bốc cháy...'
'Mùi đang bốc cháy...'
'Lưỡi đang bốc cháy...'
'Thân đang bốc cháy...'
'Tâm đang bốc cháy... .các pháp đang bốc cháy'.
'Ý thức đang bốc cháy, ý xúc đang bốc cháy. Thọ đang bốc cháy'.


"Thấy như vậy, bậc trí trở nên nhàm chán đối với mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc và thọ... trở nên nhàm chán với tai... mũi... lưỡi... thân... và tâm, trở nên nhàm chán đối với các pháp, ý thức, ý xúc và thọ... do nhàm chán nên tham lắng dịu dần. Với sự lặng dần của tham, tâm vị ấy được giải thoát. Khi tâm vị ấy được giải thoát, khởi lên tri kiến biết rằng ta đã được giải thoát... "
[1]

Một ngọn lửa tiếp tục bốc cháy bao lâu còn nhiên liệu, chúng ta càng thêm nhiên liệu vào thì ngọn lửa càng bốc cháy lâu hơn.
Ðối với ngọn lửa sanh mạng này cũng vậy, nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng các giác quan (căn)
của mình để thoả mãn sự thèm khát của nó. Thực sự mà nói thì các giác quan của chúng ta rất cần thức ăn, rằng không nên để chúng chết đói, nhưng điều quan trọng là phải cho chúng ăn những thức ăn thích hợp để làm giảm tham ái của mỗi giác quan, trừ phi điều này được làm, bằng không sẽ khó mà kiểm soát được những xung đột, sẽ không thể nào có sự nhu thuận và an lạc của tâm.


Nếu chúng ta muốn tiến bộ tâm linh, chúng ta phải thực hiện những nỗ lực cần thiết để canh phòng những tư duy của chúng ta, vì những ác tư duy luôn luôn sẵn sàng lẻn vào và khống chế con người biếng nhác.

Như Pháp Cú có nói:

"Người sống chỉ nghĩ đến dục lạc ngũ trần, không chế ngự các căn (giác quan) ăn uống không tiết độ, lười biếng và trì trệ, người ấy sẽ bị ma vương
[2] khuất phục, như cây mềm yếu trước ngọn gió vậy"
[3].Việc kiểm soát các tư duy và giác quan không phải là điều dễ làm. Thật khó mà dứt tâm ra khỏi những tư duy bất thiện, chặn đứng những khuynh hướng ác và kiềm chế những thôi thúc, nhưng chúng ta phải làm được điều khó làm này, nếu chúng ta muốn giảm bớt sự căng thẳng và bất an lúc nào cũng đang sẵn sàng làm suy yếu tâm trí, cho đến khi cả con người và tâm đều bị huỷ diệt.

Giống như con rùa mỗi khi nhận thấy có sự nguy hiểm liền lập tức rút hết chân tay vào, bậc hiền trí cũng phải như vậy, cố gắng canh phòng và kiểm soát các cửa của giác quan (căn môn) và nguồn khát khao dục vọng của mình.


(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 3/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học
CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)


1. Chánh Tư Duy, chi thứ hai của đạo lộ, là hệ quả tất yếu của Chánh Kiến. Hai chi này thuộc về nhóm Tuệ như đã được nói đến trong nội dung của Bát Chánh Ðạo.

Chánh Tư Duy là kết quả của việc thấy các pháp đúng như chúng thực sự là. Tư duy rất quan trọng, vì những lời nói và hành động của con người đều xuất phát từ tư duy mà ra, hay nói cách khác chính tư duy đã được chuyển thành ngôn ngữ và hành động.

Những quả báu thiện ác từ lời nói và hành động của chúng ta làm đều tùy thuộc vào những tư duy hay cách chúng ta suy nghĩ.
Vì vậy học cách tư duy ngay thẳng thay vì cong quẹo (tà vạy)
thực hết sức quan trọng.

Hai bài kệ mở đầu trong kinh Pháp Cú, dù thường được trích dẫn nhưng lúc nào cũng rất mới mẻ, đã nói cho chúng ta biết tầm quan trọng và ý nghĩa của tư duy.
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 2- 4/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Có nên “bốc” bát hương?

Định học:

(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 3/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ
07 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, Quý I-2015

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 11 Tháng 2, 2015 12:19 pm

I. Giới học Ngày 11-02-2015 ( 23 tháng 12 năm Giáp Ngọ.)

Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi Lục Đạo

4. Về ý nghiệp có phần vi tế hơn, với người biết tu cũng chuyển được nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nếu đang ngồi chơi hay đi, hoặc làm việc, khởi nghĩ buồn giận người, biết đó là ác ý liền dừng không nghĩ, mà khởi nghĩ thương người nghèo khó, quý kính bậc hiền đức, tìm cách giúp đỡ người khốn khổ... Đó là chuyển nghiệp ý ác thành ý thiện.

Nếu cho rằng đi chùa hay tụng kinh mới là tu, thì tu quá ít. Rồi bệnh nào tật ấy vẫn còn nguyên, tham sân si ích kỷ vẫn không chừa, tu như thế hiện tại tự mình không lợi ích và cũng không đem được an hòa cho mọi người chung quanh, mai sau bị nghiệp lôi vào đường ác là địa ngục ngạ quỉ súc sanh.

Thế nên Phật dạy trong tất cả ngày giờ của mọi sinh hoạt đều phải tu mới chuyển được ba nghiệp trọn lành. Ba nghiệp lành rồi, ngay đời hiện tại tự mình không phiền não, lúc nào cũng nhẹ nhàng an vui. Trong gia đình mọi người không thắc mắc rày rà, trên thuận dưới hòa, đầm ấm hạnh phúc. Ngoài xã hội được an bình không loạn ly. Tu như thế mới thật là tu.

Đừng vì muốn được đi chùa thường xuyên, muốn được tụng kinh nhiều mà phế bỏ cả việc nhà, thân miệng ý không chuyển cho lành, về nhà thì thắc mắc, gây cãi hết người này tới người nọ làm cho gia đình xào xáo. Đối với người ngoài xã hội thì không nhịn một lời không nhượng một bước. Đi chùa tụng kinh như thế là chưa thật tu.

Có một bà cụ Nhật Bổn lần chuỗi niệm Phật rất giỏi. Khi lần chuỗi niệm Phật thì rất chăm chỉ, nhưng khi dừng niệm Phật thì rầy rà con cháu inh ỏi. Con trai bà thấy bà tu như thế nên buồn và nói:

- Má à. má tu má cứ lo niệm Phật đi, sao má cứ rầy rà hoài khiến xao lãng làm sao Phật chứng cho má?

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2- 5/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

************
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
II. Định Học

CHÁNH TINH TẤN (SAMMÀ- VÀYÀMA)

3. Thế nhưng người ta phải kiểm soát các giác quan của mình như thế nào? Có phải bằng cách nhắm mắt, bịt tai, hay bằng cách không nhận thức các trần cảnh không? Chắc chắn không phải như vậy.
Có một lần Ðức Phật nói với thanh niên Bà-La-Môn Uttara, một đệ tử của Pàràsariya:
Này Uttara, Bà-La-Môn Pàràsariya có dạy đệ tử kiểm soát các căn (giác quan)
[4] không?
Thưa hiền giả Cồ Ðàm, Bà-La-Môn Pàràsariya có dạy đệ tử kiểm soát các căn.

Nhưng! này Uttara, Bà-La-Môn Pàràsariya dạy để tử kiểm soát các căn như thế nào?

Về điều này, thưa hiền giả Cồ Ðàm, Bà-La-Môn Pàràsariya dạy: Ta không nên thấy sắc với mắt, nghe tiếng với tai.

Hiền giả Cồ Ðàm, đó là những điều Bà-La-Môn Pàràsariya dạy đệ tử kiểm soát các căn của mình.


Nếu nói như vậy, này Uttara thời những người mù và người điếc hẳn đã kiểm soát được các căn của họ, vì đối với người mù, này Uttara, không thấy sắc với mắt, và một người điếc không nghe được tiếng với tai của họ vậy.

Thanh niên Bà-La-Môn Uttara nín thinh.

Bậc Ðạo Sư biết đều này và nói với Tôn giả Ànanda:

"Này Ànanda, Bà-La-Môn Pàràsariya dạy kiểm soát các căn một cách khác. Tuy nhiên, trong Luật của bậc Thánh (ariya), này Ànanda, việc kiểm soát các căn vô song (được dạy) một cách khác".

'Này Ànanda thế nào là kiểm soát các căn vô song? Ở đây đối với vị Tỳ khưu khi thấy sắc với mắt, khởi lên cảm giác thích và không thích; vừa thích, vừa không thích. Vị ấy biết như vầy: "Trong ta đã khởi lên cảm giác thích và không thích, hoặc vừa thích vừa không thích. Các cảm giác ưa thích hoặc không ưa thích đó cũng là hữu vi thô và tuỳ thuộc nhân quả.

Nhưng bất cứ những gì an tịnh và thù thắng cái đó là xả". Nhờ vậy các cảm giác ưa, ghét, vừa ưa, vừa ghét đã khởi lên trong vị ấy được trừ diệt chỉ còn lại xả. Ví như một người mở mắt liền nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm mắt liền mở ra, cũng vậy, với cùng tốc độ nhanh chóng và sự dễ dàng như vậy các cảm giác ưa hoặc vừa ưa vừa ghét sẽ biến mất khỏi vị ấy và chỉ còn lại xả'.


"Nghe một tiếng với tai...
Ngửi một hương với mũi...
Nếm một vị với lưỡi...

Nhận thức một pháp với ý liền khởi lên (trong vị ấy) cảm giác ưa và ghét và vừa ưa vừa ghét ...(như trên)... và chỉ còn lại xả"
[5].
(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn

************************

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
III. Huệ học
CHÁNH TƯ DUY (SAMMÀ-SAMKAPPA)

(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
IV. Huân Tu

Dưỡng sinh 1
: Ngừa bệnh: tim mạch Re: Alzheimer: ngừa bệnh mất trí nhớ thế nào?
Sức khỏe và đời sống: 10 Bí quyết trường thọ, yêu đời

Dưỡng sinh 2: Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Dưỡng sinh 3 (sát-na thiền): Tịnh Nghiệp 1

************************
Giới học:

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2- 5/8 ) Re: Tu Là Chuyển Nghiệp: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Ngày 10-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 4.Chánh nghiệp
(Ngày 4-2-2015, hết bài 2 ) Re: Bát Chánh Đạo: 3.Chánh ngữ. Kinh Tương Ưng Bộ

(Ngày 2-2-2015, hết bài 1) Bát Chánh Đạo: 5 Chánh Mạng T.T Thích Đức Thắng.
(Ngày 22-1-2015 đọc tiếp bài 3) Re: Chánh mạng: nhiều Tác-giả

1. Tư vấn và ứng dụng
:
2. Diễn đàn Tu viện Phật tử, Click >>> Forum: Or Forum.
3. Nhân sinh quan
:
(Ngày 3-2-2015) Tiêu điểm: Tết Ất Mùi 19-2-2015 Tản mạn về Táo Quân


Định học:

(Ngày 11-2-2015, đọc tiếp bài 2 - 4/15) Re: Bát Chánh Đạo: 6.Chánh Tinh Tấn
(Ngày 7-2-2015, đọc tiếp bài 3) Re: Bát Chánh Đạo: 7. Chánh Niệm
(Ngày 3-2-2015 hết bài Tịnh Nghiệp 1: Khi lái xe Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ? Pháp Hành Minh Sát Thực Tiễn, Tác giả Mahasi Saydaw, Dịch giả: Pháp Thông. )

Huệ học:
(Ngày 10-2-2015 bài 2- 2/20 Re: Bát Chánh Đạo: 2.Chánh tư duy. Dịch giả Pháp Thông.)
(Ngày 3-2-2015 bài 1, đọc tiếp đoạn 2/2 Bát Chánh Đạo: 1.Chánh kiến. Thượng Tọa Thích Đức Thắng.)

Tuần thứ
07 : Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08.02.2015
Links tháng: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12. 2015
Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV 2013. Quý I, II, III, IV- 2014; Quí I; II; III; IV - 2015

*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron