Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Chuyên mục tin tức về Phật giáo trong và ngoài nước.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, Quảng Hòa

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 22 Tháng 12, 2014 3:33 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

HỎI:
Ở quê tôi, một số gia đình khi người thân mất, có mời Ban hộ niệm đến để hộ niệm. Có điều, những người trong Ban hộ niệm bắt buộc phải niệm
(A Di Đà Phật) đến khi nào người chết được vãng sanh mới thôi, có khi quá 24 giờ mới được khâm liệm.

Tôi muốn hỏi làm sao để biết người chết được vãng sanh để dừng hộ niệm?

Để quá lâu như thế mới khâm liệm có ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của mọi người không?
(HUỆ QUANG, Bưu điện Ngã Bảy, Hậu Giang)


ĐÁP:

Bạn Huệ Quang thân mến!

...Điều cần hết sức lưu ý là theo nghiên cứu của y khoa, sau khi chết chừng vài giờ thì thân xác bắt đầu đông cứng, co quắp lại. Nhưng khi sự co cứng đã đạt đến đỉnh điểm, trung bình khoảng từ 15 đến 20 giờ trở đi (có khi từ 2 đến 3 ngày, trong trường hợp đặc biệt...!?) thì xác chết dần mềm tươi trở lại để bắt đầu quá trình phân hủy.

Như vậy, việc thân thể từ tím tái và co quắp sau một thời gian chuyển thành “mềm mại, tươi nhuận hơn” là sự chuyển biến bình thường của mọi xác chết, dù có được hộ niệm hay không thì tiến trình này vẫn xảy ra. Nếu những ai xem sự biến chuyển tự nhiên đó là kết quả nhiệm mầu của quá trình hộ niệm rồi “vỗ tay chúc mừng bạn đã vãng sanh” là một nhầm lẫn vô cùng nghiêm trọng, cần nhanh chóng sửa sai và khắc phục.

Do đó, việc “Ban hộ niệm bắt buộc phải niệm đến khi nào người chết được vãng sanh mới thôi” là điều hoàn toàn không đúng và không nên...Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên

Nhân Sinh Quan: Lễ Chúa Giáng Sinh
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 21.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Nối tiếp chủ đề Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm?

Về nghĩa Tịnh Nghiệp nghề tài xế thì phải như thế nào?

- Xin trích dẫn: ''Trong Tịnh Độ Ngủ Kinh quyển hạ, phần Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ do HT Thích Thiền Tâm soạn,trang 670 có đoạn như sau:

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Vi Đề Hy: ”Ngươi có biết chăng? Phật A Di Đà cách đây không xa, ngươi nên hệ niệm mà quán sát kỹ cõi nước kia, tất tịnh nghiệp sẽ được thành tựu.
Nay ta vì ngươi nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai, tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp, được sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Muốn sanh về cõi ấy phải tu ba thứ phước:

1.Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, giử lòng từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành.
2.Thọ trì Tam Quy, giử vẹn các giới, đừng phạm oai nghi.
3. Phát lòng Bồ Đề,tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh Đại Thừa, khuyến tấn người tu hành.
Ba điều như thế, gọi là tịnh nghiệp.''


Tư duy:
Đúng thì có đúng về phần lý, nhưng về sự cũng cần phải hành thì mới đúng nghĩa Tịnh Nghiệp:
Tịnh Nghiệp cái nghề tài xế thì không phải chỉ là hứa suông (là chỉ học lý) mà cần phải áp dụng trong mọi hoàn cảnh có thể xẩy đến. Gọi là lý sự viên dung (Học giáo lý nhưng phải hành).

Hay nói tóm tắc. Tịnh nghiệp chính là cái lương tâm nghề nghiệp, hay Tịnh nghiệp chính là thói quen. Và cái thói quen như là bạn lái xe thấy bản tam giác vành đỏ, ý bạn cho biết là bản cấm? cần cẩn thận; khi thấy đèn đỏ hiện, phản xạ tự nhiên ''dừng xe lại''; hoặc khi có người băng ngang đường, là bạn đã bỏ ''Ga số'' mà đạp thắng ngay. Thì mới đúng là Tịnh Nghiệp.

Nếu như bạn không có những kinh nghiệm nghề nghiệp như trên thì đối trị lại là động nghiệp. (p/s. Nghĩa động nghiệp ở đây là người tài xế không có thói quen (kinh nghiệp nghề nghiệp) đối với luật sử dụng giao thông.)


Trở lại vấn đề Tịnh Nghiệp trong Phật giáo tức là người có tu sửa và tạo ra duyên nghiệp lành.
Như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy. Và trong Bát Chánh Đạo cũng có giảng: cần phải có một cái nghề chân chính nuôi thân, thì gọi đó là Chánh Mạng.

Còn Chánh nghiệp thì phải luôn luôn có ''Lý tác ý'' là làm những việc đúng với đạo lý, không làm những điều bất thiện.

Lý tác ý không phải chỉ là một lý thuyết chỉ đọc kinh như vậy và hiểu như vậy, mà bạn cần phải luôn luôn thực hành và áp dụng trong đời sống, như vậy thì mới thật sự là đúng lý của Tịnh Nghiệp vậy.

Học và thực hành Lý tác ý, phải thế nào?Chánh ngữ

Diễn đàn Tu Viện Phật Tử, viết ngày 22-12-2014, chính đây là lời của người viết đã trên 30 năm có kinh nghiệm lái xe, và trên 13 năm hành nghề tài xế vận tải ở Châu Âu. Có thể logic này chỉ hợp với tôi, nên có những lời nói bất đồng ý kiến, xin quí vị niệm tình tha thứ bỏ qua. Vì đây là con đường của tôi đã chọn.
Xin cảm ơn quí vị Thiện tri thức, và mong được lời hướng dẫn của chư thiện hữu tri thức. Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?

*********

Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : tu tập Lý tác ý và Danh Sắc

Huân tu 1: ''Chánh niệm hỏi ''Thân thọ tâm pháp'';
Huân tu 2: Tỉnh giác hỏi thầm sự tạo tác của danh sắc là... căn thân làm gi? căn mắt làm gì? căn tai làm gì?...

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 23 Tháng 12, 2014 4:02 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

HỎI:
Ở quê tôi, một số gia đình khi người thân mất, có mời Ban hộ niệm đến để hộ niệm. Có điều, những người trong Ban hộ niệm bắt buộc phải niệm
(A Di Đà Phật) đến khi nào người chết được vãng sanh mới thôi, có khi quá 24 giờ mới được khâm liệm.

Tôi muốn hỏi làm sao để biết người chết được vãng sanh để dừng hộ niệm?

Để quá lâu như thế mới khâm liệm có ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của mọi người không?
(HUỆ QUANG, Bưu điện Ngã Bảy, Hậu Giang)


ĐÁP:

Bạn Huệ Quang thân mến!

...Điều cần hết sức lưu ý là theo nghiên cứu của y khoa, sau khi chết chừng vài giờ thì thân xác bắt đầu đông cứng, co quắp lại. Nhưng khi sự co cứng đã đạt đến đỉnh điểm, trung bình khoảng từ 15 đến 20 giờ trở đi (có khi từ 2 đến 3 ngày, trong trường hợp đặc biệt...!?) thì xác chết dần mềm tươi trở lại để bắt đầu quá trình phân hủy.

Như vậy, việc thân thể từ tím tái và co quắp sau một thời gian chuyển thành “mềm mại, tươi nhuận hơn” là sự chuyển biến bình thường của mọi xác chết, dù có được hộ niệm hay không thì tiến trình này vẫn xảy ra. Nếu những ai xem sự biến chuyển tự nhiên đó là kết quả nhiệm mầu của quá trình hộ niệm rồi “vỗ tay chúc mừng bạn đã vãng sanh” là một nhầm lẫn vô cùng nghiêm trọng, cần nhanh chóng sửa sai và khắc phục.

Do đó, việc “Ban hộ niệm bắt buộc phải niệm đến khi nào người chết được vãng sanh mới thôi” là điều hoàn toàn không đúng và không nên...Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên

Nhân Sinh Quan: Lễ Chúa Giáng Sinh
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 21.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?

Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?

Đạo đế có phải là Chánh Đạo? Nếu là Chánh Đạo thì tại sao chư Tổ lại gọi là 37 phẩm trợ đạo?
Thế nào gọi là đúng, mà thế nào lại cho rằng sai...

Tôi là một Phật tử rất tin tưởng thực hành theo bát chánh đạo, hay nói đúng hơn là thực hành theo 37 phẩm trợ đạo trong Đạo Đế. Nhưng đã nhiều năm các nghi vấn vẫn còn nặng lòng. Xin được cùng Thiện tri thức giải bài.

Nghi vấn 1: nếu chỉ tu theo Bát Chánh Đạo hay đủ 37 phẩm trợ đạo là giải thoát, thế tại sao chúng ta không gọi là 37 phẩm Chánh đạo, mà lại gọi là 37 trợ đạo?

Nghi vấn 2: PT từ ngày đã học hiểu Tứ Diệu Đế là nhân/quả thiện/ác của Khổ Tập Diệt Đạo Đế.
Theo Phật sử, Thời đó Đức Phật Cù Đàm, sau khi thành đạo, Ngài đã truyền dạy Tứ Thánh Đế này cho 5 anh em Kiều Trần Như. Sau đó 5 Vị chứng ngay 1 trong 4 quả Thánh Vị. Mà tôi thì không thấy trong kinh có nói rõ ở phần nào, và nhờ phẩm trợ đạo nào để chứng thánh quả.v.v.?

Nghi vấn 3: Nếu học và hành Đạo đế thôi, thì có sự khập khễnh ở phần Thiền Định hay không?
- Theo Phật sử truyền dạy, Chính Ngài cũng mất một thời gian 49 ngày đêm Thiền định, mới thành đạo chánh đẳng, chánh giác.
- Tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm, Tọa thiền, quay mặt vào vách đá. Sau đó mới sáng lập ra sơ tổ thiền tông Trung Quốc.
- Ngài Lục Tổ chỉ nghe 1 câu kinh Kim Cang, đã ngộ và 16 năm tu hành ẩn danh...Sau đó mới thành tổ của Tâm tông.
- Ngày nay có nhiều Chánh Phái Phật Giáo đã thuyết giảng nhiều loại thiền: Công án, Tham thoại đầu, Thiền Quán, Thiền Chỉ, Minh sát thiền (sát-na thiền). Và những Tôn giáo lấy Lục Tự Di Đà; tọa thiền; Lễ Phật, Tụng kinh; lấy Mật Ngữ (kim Cang Thừa); hay Duy Thức Tôn... Làm chánh tông (Tức bản thể của Thiền định).
Nếu nghi vấn 3 này là Chánh Hạnh thì nghi vấn 1 mới đúng là trợ hạnh (tức là 37 phẩm trợ đạo của Đạo Đế.) lập luận như vậy thế nào là sai, mà thế nào là đúng?

Nghi vấn 3 này, theo Pt hiểu là dùng để đối trị với Tâm viên ý mã.
Là cách hàng phục tâm của kinh Kim Cang. ''Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm''
Là cách điều phục tâm trong ''Thập mục ngưu đồ''.
Hoặc dụ như người muốn biết ly nước đó uống vào sẽ thấy cảm giác lạnh thế nào thì người đó biết, chớ người khác dầu biện tài, giảng thuyết không có kẻ hở (sai) thì cũng không biết cái cảm giác của nước lạnh thế nào.
Lại nữa, căn tánh và phúc đức của mỗi người cũng không giống nhau, tuy cùng một ly nước nhưng uống vào thì có cảm giác cũng khác theo sự phân tích của mỗi người. Mong được hồi âm.
Pt kính, viết ngày 23-12-2014
********************************************
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 24 Tháng 12, 2014 8:31 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014

Hình ảnh
Chú ơi, hãy mặc thêm áo và đắp thêm chăn vào mỗi đêm nhé. Trời mùa đông lạnh lắm ạ. Chúc chú Noel ấm áp và luôn vui tươi!
Hình ảnh
ĐĐ.Thích Chí Giác Thông chia sẻ món quà và tình người trong đêm lạnh Sài Gòn


Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Nhân Sinh Quan: Lễ Chúa Giáng Sinh
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?

Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 25 Tháng 12, 2014 10:42 am

I. Tin Tức: Giới & Luật

Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014

Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Nhân Sinh Quan: Lễ Chúa Giáng Sinh
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh 3. Các loại quả mọng như dâu tây, cà chua, mâm xôi có thể cải thiện cơ chế bảo vệ não, từ đó giúp giảm quá trình tích lũy chất độc trong não. Ấn phẩm tháng Tư năm 2013 của hội Sinh học thực nghiệm đã chứng minh thành công quả mọng có thể loại bỏ độc tố, ngăn bệnh Alzheimer. Họ làm thí nghiệm trên những con chuột ăn quả mọng trong hai tháng và cho chiếu bức xạ lên não.5 thực phẩm chữa bệnh mất trí nhớ ở người già

Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)


Niềm tin vượt khổ đau

Người đàn bà đức hạnh ấy, một lòng vì gia đình , đã bon ba trong cuộc sống để lo cho chồng con, một nắng hai sương buôn bán tần tảo sớm hôm để xây dựng gia đình mong sao cho con mình lớn lên thành đạt, gia đình êm ấm, hạnh phúc….là ước mơ của một người vợ, người mẹ với con, người phụ nữ với xã hội.

Ở cái tuổi gần 70, với sức khỏe có hạn của người phụ nữ, với bao nhiêu vất vả của cuộc sống đã làm sức khỏe giảm đi nhanh chóng, hằng ngày với nét mặt nặng trĩu, với bước đi chậm chạp bởi những cơn đau khớp thường xuyên tái diễn, thỉnh thoảng lại những cơn rối loạn tiền đình não làm cho sức khỏe người phụ nữ ấy thêm giảm sút. Không biết bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu loại thuốc đã uống nhưng chỉ làm dịu bớt cơn đau trong thời gian ngắn và nó lại tái phát sau đó.

Vốn là gia đình Phật giáo, nhưng đến với đạo Phật chỉ biết tam quy, ngũ giới, sống trong tinh thần lục hòa. Không rõ duyên nào mà khoảng 2 năm gần đây người phụ nữ ấy thường tham gia đạo tràng tụng Kinh cầu an, cầu siêu, lạy sám hối, thường tham gia các tổ chức từ thiện, phóng sanh, ngày thọ trai càng tăng, đã từ bỏ đình miếu, bói toán…. Nếu ngày nào không có ai mời thì ở nhà tự tụng Kinh hay nghe giảng Pháp.

Từ dạo ấy, ít thấy những cơn đau khớp tái diễn mà còn đi lại nhanh nhẹn hơn trước, quỳ lạy hay lễ Phật rất tự nhiên, những cơn đau đầu giảm thấy rõ, nét mặt trông tỉnh táo hơn, thường xuyên tham gia các khóa tụng Kinh, thích nghe thảo luận về giáo Pháp mà lòng tôi cảm thấy vui. Nhiều lúc trong tôi cảm thấy điều đó đã đến, phải chăng sự nhiệm mầu đã đến……..và nó chỉ đến với những người có niềm tin thật sự vào Phật Pháp và trên con đường tiến đến giác ngộ.

Tùy bút,Nguyên Chiếu.

Comment: Tóm lại bài văn của cháu Ng. C viết hay và có ý nghĩa lắm. Chú sẽ lấy bài này làm chủ đề Diễn đàn Tu học Phật Tử, hôm nay.(p/s. Chủ đề ''Thông tin Phật giáo. Quý IV.2014. Và bắt đầu ngày 01-01-2015 sẽ đổi lại là Diễn đàn Tu Học Phật tử. Quý I, 2015.)

Cháu có thể viết thêm ''Nếu Cha mẹ đã đi con đường khác như là con đường Giàu sang; quyền lực hay tin vào mê tín, tà thần thì người con nghĩ thế nào và phải làm sao chuyển hướng đến mục đích tốt đẹp.'' hoặc tìm một bài văn của ai cũng được.

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 26 Tháng 12, 2014 3:08 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014

Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Nhân Sinh Quan: Lễ Chúa Giáng Sinh
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh 3. Cà phê. Tạp chí Bệnh Alzheimer cho kết quả từ một nghiên cứu, cà phê rất tốt trong việc phòng chống bệnh. 124 người trong độ tuổi 65 – 88 tiêu thụ cà phê hàng ngày có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ.5 thực phẩm chữa bệnh mất trí nhớ ở người già

Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?...Ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh Pāli vừa trích dẫn (từ Dhammacakkapavattana sutta - Kinh Chuyển Pháp Luân), không đề cập đến việc Tôn giả Koṇdañña (Kiều-trần-như) thực hành Minh sát, đúng không?


Ngài đạt đến thánh quả Tu-đà-hoàn gọi là Pháp Nhãn (Dhamma - cakkhu) trong khi Đức Phật giảng Kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc ngay sau đó, có phải vậy không?

Vậy thì đâu nhất thiết phải giải thích việc tôn giả Kiều-trần-như đã thực hành như thế nào, có đúng không? Vâng, không nhất thiết, bởi vì chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ mà.


Trong kinh điển Pāli và Chú giải của kinh về đoạn “Dukkhe Ñāṇaṃ” có nói rằng khổ đế và tập đế (nhân sanh của khổ) là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay thực hành...
*****************************************************************************
Niềm tin vượt khổ đau
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 27 Tháng 12, 2014 3:28 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

...Hãy nhân lên sự tử tế

- Cùng với giải pháp đó, TPHCM cũng kêu gọi người dân không cho tiền người ăn xin. Tôi thì thấy hơi băn khoăn với giải pháp này, còn bà?


- Tôi sợ là rất khó, nó hơi áp đặt. Làm sao người dân có thể phân biệt người nào là ăn xin thật sự cần sự giúp đỡ, người nào không. Đã đi ăn xin thì ai chẳng nghèo khổ. Khi người ta xúc động, cảm thấy phải giúp đỡ người khổ hơn mình, lòng nhân ái, trắc ẩn, tinh thần tương trợ giúp đỡ trong họ bị đánh thức bởi một phận đời thì họ hoàn toàn có quyền giúp đỡ.

Ai lại đi vận động họ đừng tốt như thế, đừng tử tế đến thế bao giờ. Có kêu gọi như vậy thì tôi nghĩ cũng không ai làm theo được, dù thực tình trong câu chuyện này thì người ăn xin không muốn ăn xin, người cho cũng không thích thú gì việc cho cả.


- Trong khi dường như chúng ta đang rất thiếu sự trắc ẩn, lòng nhân ái, sự giúp đỡ của cá nhân đối với cá nhân trong cộng đồng. Căn bệnh dửng dưng vô cảm vẫn hiện hữu, nhiều nhà văn hóa, xã hội học đã gióng lên nhiều hồi chuông báo động?

Hình ảnh
TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội.


- Đúng thế. Kêu gọi như vậy là mâu thuẫn với vấn đề chúng ta vẫn nói bấy lâu nay là sự vô cảm, sự thờ ơ của người dân trước khó khăn của người khác. Tôi sợ là giải pháp đó sẽ gây tác dụng ngược nếu nó không đi kèm với các giải pháp vĩ mô và vi mô khác. Và trong bối cảnh hiện nay thì cái phải nhân lên là sự tử tế, dù biểu hiện dưới hình thức nào...
Re: Nhân Sinh Quan: Ý nghĩa bố thí, từ thiện.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014
Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh Kết quả cho thấy, những người ăn cá ít nhất một lần trong tuần có lượng chất xám nhiều hơn ở những vùng chịu trách nhiệm về bộ nhớ là 4% và nhận thức là 14%. Chứng tỏ rằng, omega 3 cung cấp nhiều chất xám cho não.
5 thực phẩm chữa bệnh mất trí nhớ ở người già

Hình ảnhBản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 23.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Hình ảnh

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?...Ở đây, một sự tranh luận có thể phát sanh về đoạn kinh Pāli vừa trích dẫn (từ Dhammacakkapavattana sutta - Kinh Chuyển Pháp Luân), không đề cập đến việc Tôn giả Koṇdañña (Kiều-trần-như) thực hành Minh sát, đúng không?


Ngài đạt đến thánh quả Tu-đà-hoàn gọi là Pháp Nhãn (Dhamma - cakkhu) trong khi Đức Phật giảng Kinh Chuyển Pháp Luân, hoặc ngay sau đó, có phải vậy không?

Vậy thì đâu nhất thiết phải giải thích việc tôn giả Kiều-trần-như đã thực hành như thế nào, có đúng không? Vâng, không nhất thiết, bởi vì chính bài kinh còn nói rằng bát thánh đạo phải được tu tập cơ mà.


Trong kinh điển Pāli và Chú giải của kinh về đoạn “Dukkhe Ñāṇaṃ” có nói rằng khổ đế và tập đế (nhân sanh của khổ) là những sự thực phải được đoạn trừ bằng tu tập hay thực hành...
*****************************************************************************
Niềm tin vượt khổ đau
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 29 Tháng 12, 2014 2:28 pm

I. Tin Tức: Giới & Luật

Re: Sự kiện: Vấn đề quan tâm
Lâm Đồng: Quyết định xử lý kỷ luật đối với ĐĐ.Thích Giác

Re: Nhân Sinh Quan: Ý nghĩa bố thí, từ thiện.

Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014
Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Tứ Ân: Chữ Hiếu

Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 28.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Chánh niệm không phải là sự thận trọng.

Nó cũng không phải là sự khôn lanh.

Bất cứ người nào cũng có thể thận trọng và khôn lanh được cả. Một người đi trên một sợi dây cáp cao cách mặt đất gần trăm mét tất phải thận trọng. Cứ nhớ những vận động viên thể dục đã lập được đủ mọi loại kỳ tích về thăng bằng xem. Vô số những con người liều lĩnh đã trèo lên những ngọn núi dốc đứng, nhảy qua những gềnh đá, những nơi trơn trợt, những con sông, v.v…, phải rất thận trọng.

Hình ảnh
Nhiều tên trộm rất khôn lanh và mưu trí hơn cả cảnh sát. Những người buôn bán ma tuý, những tay trộm cướp nhà băng, những kẻ tội phạm giết người rất là khôn lanh, ma mãnh. Nhưng chẳng có ai trong họ có thể được xem là có chánh niệm.


Chánh niệm là trạng thái tâm tự phản tỉnh trên chính nó không để bị vướng vào tham, sân, và si, những gốc bất thiện gây khổ đau cho bản thân, cho người khác và cho cả hai.Khi chúng ta khuyên người ta đừng nuôi dưỡng oán giận có người sẽ hỏi lại chúng ta làm thế nào bạn có thể sống mà không từng oán giận?

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?
Niềm tin vượt khổ đau
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Thông Tin Phật Giáo. Quý IV, 2014

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 30 Tháng 12, 2014 10:05 am

I. Tin Tức: Giới & Luật

Tư vấn: Quy y rồi có được lập gia đình?

GN - Sau khi quy y, trở thành Phật tử tại gia thì việc lập gia đình là bình thường.

HỎI: Tôi 20 tuổi, bắt đầu tìm hiểu, tin và sống theo giáo lý của Đức Phật gần hai năm nay. Tôi thường niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nghe kinh, đọc sách Phật.

Tôi không rõ như vậy đã được coi là Phật tử hay chưa?
Tôi thấy về già người ta mới quy y, nếu bây giờ tôi quy y thì sau này có được lập gia đình không?

Sau khi quy y thì phải tu tập thế nào? Tôi tu niệm Phật nhưng luôn có cảm giác như vậy là chưa đủ. Tôi tìm hiểu thấy có rất nhiều cách tu tập khác nữa như thiền định, trì chú, tụng kinh... nên rất bối rối không biết tu cách nào mới đúng. Rất mong được quý Báo chia sẻ.


(HƯƠNG ĐÀO, [url=mailto:maihuongtg95@gmail.com]maihuongtg95@gmail.com[/url])

Hình ảnh

Ảnh sưu tầm

ĐÁP:
Bạn Hương Đào thân mến!

Bạn đã tin hiểu và sống theo lời Phật dạy, dĩ nhiên bạn đã có đầy đủ phẩm chất của người Phật tử. Nhưng muốn trở thành một Phật tử đích thực thì cần quy y Tam bảo. Bạn 20 tuổi mà chưa quy y là khá trễ. Những ai về già mới quy y có thể nói là thiệt thòi, kém phước duyên. Quy y là phát nguyện trọn đời quay về nương tựa vào ba ngôi quý báu Phật-Pháp-Tăng để sống tốt đời, đẹp đạo. Sau khi quy y, trở thành Phật tử tại gia, nên việc lập gia đình, sinh con đẻ cái là bình thường (chỉ người xuất gia, đi tu mới không lập gia đình).


Tư vấn: Hộ niệm chỉ là trợ duyên
Tứ Ân: Chữ Hiếu
Re: Sự kiện: Vấn đề quan tâm
Lâm Đồng: Quyết định xử lý kỷ luật đối với ĐĐ.Thích Giác
Re: Nhân Sinh Quan: Ý nghĩa bố thí, từ thiện.
Tiêu điểm: Lễ Noel & Tết Dương Lịch 2014


Hình ảnh Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 28.12.2014

Đề tài: Khổ đế; Tứ Ân; Nhân sinh quan;

Thông tin Phật giáo. Quý II, III, IV - 2013; Quý I; II; III; IV- 2014

Tuần lễ thứ
: 01 2013/2014, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

*********************************************************************************
II. Tuệ Học

Chánh niệm không phải là sự thận trọng.

Nó cũng không phải là sự khôn lanh.

Bất cứ người nào cũng có thể thận trọng và khôn lanh được cả. Một người đi trên một sợi dây cáp cao cách mặt đất gần trăm mét tất phải thận trọng. Cứ nhớ những vận động viên thể dục đã lập được đủ mọi loại kỳ tích về thăng bằng xem. Vô số những con người liều lĩnh đã trèo lên những ngọn núi dốc đứng, nhảy qua những gềnh đá, những nơi trơn trợt, những con sông, v.v…, phải rất thận trọng.

Hình ảnh
Nhiều tên trộm rất khôn lanh và mưu trí hơn cả cảnh sát. Những người buôn bán ma tuý, những tay trộm cướp nhà băng, những kẻ tội phạm giết người rất là khôn lanh, ma mãnh. Nhưng chẳng có ai trong họ có thể được xem là có chánh niệm.


Chánh niệm là trạng thái tâm tự phản tỉnh trên chính nó không để bị vướng vào tham, sân, và si, những gốc bất thiện gây khổ đau cho bản thân, cho người khác và cho cả hai.Khi chúng ta khuyên người ta đừng nuôi dưỡng oán giận có người sẽ hỏi lại chúng ta làm thế nào bạn có thể sống mà không từng oán giận?

Tư duy: Pháp hành Chánh Niệm ?
Phật Pháp Đến Để Mà Thấy

Đề tài: Diệt Đế; Huệ học (tư duy); Tịnh Ý; Tứ Vô Lượng Tâm; Tứ Nhiếp Pháp..

*********************************************************************************
III. Hiểu Đạo Học Đời (Tâm đức & Phước trí)

Tứ Diệu Đế: Đạo Đế có phải là Chánh Đạo ?
Niềm tin vượt khổ đau
Hóa đơn đã được thanh toán bằng một ly sữa)

Đề tài: Tập Đế; Nghiệp Khẩu; Năm triền cái; Ngũ lợi sử; Ngũ độn sử; Bát phong.

***********************************************************************

IV. Huân Tu

Tịnh Nghiệp 1 : của nghề tài xế có lương tâm là thói quen đạo đức. Tịnh nghiệp học đạo là tu tập Lý tác ý, Huân tu thiền cho người lao động thể lực tức là huân tu sát-na thiền (Minh Sát Tuệ).

Huân Tu: Lễ Phật Ứng Dụng

Đề tài: Đạo Đế; Nghiệp Thân; Khóa Tu; Thiền Minh Sát Tuệ;

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*******************************************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trước

Quay về Tin tức

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron