Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

[Video] Nhận Thức và Hỏi Đáp về pháp môn Niệm Phật

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 31 Tháng 8, 2017 5:25 am
gửi bởi thienlongthuy89
Tu hành theo pháp môn niệm phật 1
https://www.youtube.com/watch?v=aKOm-p8nKA0
Tu hành theo pháp môn niệm phật 2
https://www.youtube.com/watch?v=koiV8GFBV2sHỏi Đáp về pháp môn niệm phật
https://www.youtube.com/watch?v=e1Xx_ggN-tA