Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Nam Mô A Di Đà Phật

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 23 Tháng 2, 2015 11:04 am
gửi bởi Phattutaigia
Có Thiền, không Tịnh độ
Mười người, chín lạc lộ
Ấm cảnh khi hiện ra
Chớp mắt đi theo nó.

Không Thiền, có Tịnh độ
Muôn tu muôn thoát khổ
Vãng sanh thấy Di Đà
Lo gì chẳng khai ngộ?

Có Thiền, có Tịnh độ
Như thêm sừng mãnh hổ
Hiện đời làm thầy người
Về sau thành Phật, Tổ.

Không Thiền, không Tịnh độ
Giường sắt, cột đồng lửa
Muôn kiếp lại ngàn đời
Chẳng có nơi nương tựa

Đại sư Vĩnh Minh-Diên Thọ ( Liên Tông Lục Tổ )

Vì thế, các vị Phật tử nào có duyên với Tịnh Độ hãy nên luôn vững niềm Tin, và cố gắng ngày qua ngày chuyên cần, tinh tấn, chí thành niệm Phật, tu sửa thần, khẩu, ý. Chí tâm Phát Nguyện thì khi mạng chung quyết sẽ được sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật