Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Điện thoại trong và ngoài nước miển phi chỉ cần...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17 Tháng 4, 2014 3:11 pm
gửi bởi Bất Nhị
Điện thoại trong và ngoài nước miển phi chỉ cần chỉ cần chúng ta nối mạng Internet.

Là đường links http://support.viber.com/

Chúng ta có thể sử dụng

My Account [url=javascript:searchByPlatform('Desktop');]Desktop[/url] [url=javascript:searchByPlatform('Windows 8');]Windows 8[/url] [url=javascript:searchByPlatform('iPhone');]IOS[/url] [url=javascript:searchByPlatform('Android');]Android[/url] [url=javascript:searchByPlatform('Windows Phone');]Windows Phone[/url] [url=javascript:searchByPlatform('Blackberry');]BlackBerry[/url] [url=javascript:searchByPlatform('Nokia');]Nokia[/url]

Chỉ cần chúng ta cho một số điện thoại để kết nối với máy chủ và số điện thoại để liên lạc với người mình muốn gọi. Hoàn toàn miển phí.

Trong trường hợp, chúng ta ngại sẽ bị trả phí bằng simcard thì bạn có thể cho số điện thoại nào bạn không sài cũng được luôn.

Ví dụ bạn có một Iphone 4 và simcard số 0900876543 dùng để liên lạc bình thường.
Nếu bạn sử dùng Viber bạn có thể cho số 0912345678 Hoặc là số simcard cũ không sài tới.
Viber: Hình ảnh
Điều kiện duy nhất:

1. khi chúng ta sử dụng phải kết nối với mạng (internet hifi)
2. Douwload phần mềm http://support.viber.com/ này vào mobile.
3. Muốn miển phí trong và ngoài nước thì cả hai phải douwload phần mềm này.

Dễ quá hé, sài thử coi tiện lợi thế nào?*********