Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Lưu ý:Your request timed out. Please retry the request.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 03 Tháng 5, 2013 1:30 pm
gửi bởi Bất Nhị
Hiện nay, bài bạn đăng trể hơn 15 giây là bị rớt mạng, xin lưu ý.

Lỗi kỷ thuật trang nhà Tu Viện trong tình trạng khẩn, sửa chữa chưa hoàn chỉnh.

Các bạn lưu ý khi gửi bài. Nên sao chép lại ngay rồi mới bấm "Chấp Nhận".

Hoặc coppy trước rồi hãy bấm "Chấp Nhận".

*********************************************************************

Khi rớt mạng của trang nhà, liền xuất hiện chữ:

Your request timed out. Please retry the request.

Re: Lưu ý:Your request timed out. Please retry the request.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 06 Tháng 5, 2013 3:07 pm
gửi bởi Bất Nhị
Bất Nhị đã viết:Hiện nay, bài bạn đăng trể hơn 15 giây là bị rớt mạng, xin lưu ý.

Lỗi kỷ thuật trang nhà Tu Viện trong tình trạng khẩn, sửa chữa chưa hoàn chỉnh.

Các bạn lưu ý khi gửi bài. Nên sao chép lại ngay rồi mới bấm "Chấp Nhận".

Hoặc coppy trước rồi hãy bấm "Chấp Nhận".

*********************************************************************

Khi rớt mạng của trang nhà, liền xuất hiện chữ:

Your request timed out. Please retry the request.


Tới hôm nay, bài viết bị rớt mạng (Time out) đã không còn nữa.

BN thành thật cảm ơn BQT đã bỏ nhiều công sức tu chỉnh Diễn đàn một ngày thêm tốt đẹp.

Xin BQT cho biết, vì lý do nào phải bị như vậy.

Và có thể nào hoặc tương tự tải thêm một phần nhu liệu cần thiết cho Thành viên cảm ơn, thành viên khác.
BQT. vui lòng giúp đở tải thêm lệnh cảm ơn.

Tham gia ngày: Feb 2013
Bài gởi: 119
Cảm ơn: 15
Đã cảm ơn 22 lần trong 18 bài