Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sa Di Ni: Thứ 6, Theo Chúng Thọ Thực

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Sa Di Ni: Thứ 6, Theo Chúng Thọ Thực

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 20 Tháng 4, 2013 9:29 pm

I.

Nghe tiếng kiền chùy là phải chỉnh đốn y phục. Lúc ăn, chú nguyện thì phải cung kính. Xuất sanh thì cơm không quá bảy hạt, bún không quá một tấc, bánh không quá cỡ móng tay; nhiều là tham, ít là lẫn; ngoài ra, rau lá và đậu hủ không xuất sanh. Phàm khi xuất sanh, hãy niệm thầm bài kệ sau đây:

Chúng quỉ thần các người,

Nay tôi cho cúng phẩm,

Cúng phẩm này khắp cả,

Quỉ thần cùng hưởng thụ.

Sắp ăn uống, phải làm năm quán tưởng: một, xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm; hai, nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường; ba, đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu; bốn, chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu; năm, vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này.

II.
Không được la rầy đồ ăn tốt xấu.
Không được lấy đồ ăn cho riêng, hoặc trích cho chó.
Người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng; nếu no rồi thì phải lấy tay từ khước.

Không được lấy móng tay gãi đầu, làm cho gió thổi hắt mạt vụn rơi trong bát của người ngồi bên cạnh.
Không được ngậm đồ ăn mà nói.
Không được cười bàn chuyện tạp.

Không được nhai đồ ăn ra tiếng.
Muốn khêu răng, phải lấy tay áo che miệng.
Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến, nên kín đáo che giấu đi, đừng để người ngồi đơn bên cạnh thấy, sanh nghi ngại.

Phải ngồi ăn một lần mà thôi:
không được ăn xong, rời chỗ ngồi rồi, lại ngồi ăn nữa.
Không được ăn xong, lấy ngón tay vét chén bát mà ăn.
Phàm ăn, không được quá mau, không được quá chậm.

Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sanh phiền não.
Hoặc có cần gì, thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý, không được lớn tiếng gọi to.
Không được khua chén bát ra tiếng.

Không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái qui chế tăng chúng, nghe bạch kiền chùy, không được kháng cự bất phục.
Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn.
Không được thấy mỹ vị thì sanh tham tâm, phóng túng miệng mà ăn.
Không được ăn riêng tăng chúng.

III.

Khi thọ thực, tay trái bưng bát, tay phải dựa mà giữ bát.
Nghi thức thọ thực chưa hoàn tất, không được dậy trước; phải đợi kiết trai, đồng chúng mà dậy.

Sau giờ ngọ, không được vọng nhớ sự ăn. Phải chận tham tâm, kính tuân giới luật, thà chết chứ không ăn phi thời.
Không được tự cất đồ ăn đêm.
Không được cất đồ ăn đêm cho người khác.
Không được bày cho Sa di ni khác ăn phi thời.
************

Nguồn:http://hoavouu.com/D_1-2_2-257_4-1803_5-15_6-1_17-34_14-2_15-2/#nl_detail_bookmark
Tác giả: Thích Trí Quang.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron