Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Sa Di Ni: Thứ nhất Kính Tam Bảo

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Sa Di Ni: Thứ nhất Kính Tam Bảo

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 15 Tháng 4, 2013 7:14 pm

Kính Tam Bảo Đệ Nhất

(Thứ 1, Kính Tam Bảo)

Phải thường kính Phật, hết lòng mà không theo ai, đem đầu não đặt sát đất để thường tự sám hối tội ác đời trước.

Thường kính Pháp, tâm dồn nơi đạo, từ hiếu với kinh.

Thường kính Tăng, lòng bình tĩnh, không từ bỏ, chí thành tin tưởng.

Không được nhân việc nhỏ mà giận bỏ Tam bảo.
Không được mang tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện.
Không được mang giày dép dơ bẩn vào trong điện Phật và tháp Tăng.

Bắt đầu từ lúc xuất gia thọ giới, cuối cùng đến lúc kết thúc đời sống, giờ khắc nào cũng thường xuyên tập trung sự nghĩ nhớ lại nơi Tam bảo.

II.


Sớm tối lạy Phật phát nguyện, nguyện sanh ra ở đâu cũng đủ tướng trượng phu, đồng chân xuất gia, liền biết thân cận Tam bảo mà cúng dường phụng sự.

Trước cận trú nữ và đàn việt, phải tán thán công đức của Tam bảo, làm phát sanh và tăng thêm tín tâm cho họ.

Mặc một cái áo, ăn một bữa cơm, uống một chén nước, đều luôn luôn không quên ơn Phật;

khi mang áo giày mới phải lạy Phật trước, lúc hưởng thụ uống ăn phải cúng Phật trước, thường hổ thẹn mà khởi niệm tri túc.
************

Nguồn: http://hoavouu.com/D_1-2_2-257_4-1803_5-15_6-1_17-34_14-2_15-2/#nl_detail_bookmark
Tác giả: Thích Trí Quang.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron