Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Học: Kinh Phạm võng

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 07 Tháng 12, 2012 1:27 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 4797 lần
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Tiểu giới.9

I Trích dẫn: 9. 9. Sa-môn Gotama từ bỏ nói láo...từ bỏ nói hai lưỡi...từ bỏ lời nói độc ác...từ bỏ lời nói ỷ ngữ...Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

II. Phần mở đầu tiểu giới là người đệ tử Phật từ bỏ "sát sanh'', ''trộm cắp'' và ''tà hạnh'' thuộc về thân nghiệp. Thì phần này Phật dạy giữ khẩu nghiệp vậy.

III. Nói lời thô-lỗ cộc-cằn,
Người nghe mắng lại cũng bằng lời thô.
Giọng phẫn-nộ xí-xô gây đau-khổ,
Lời qua tiếng lại, trở lại hại mình.
(Kệ số 133.) Hay là...
Người nói lời hoà-nhã, êm tai,
Lời xây-dựng, cùng lời chơn-thật,
Chẳng bao giờ nói mích lòng ai,
Như-Lai gọi là Bà-la-môn.
(Kệ số 408.)
Nghiệp khẩu.jpg
Nghiệp khẩu.jpg (26.99 KiB) Đã xem 4797 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Tiểu giới: chẳng sát-sanh, chẳng trộm-cắp, chẳng tà-hạnh, chẳng nói dối, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói độc-ác, chẳng nói điều vô-nghiã, chẳng ăn phi-thời, chẳng xem múa hát, chẳng nằm giường cao, chẳng nhận vàng bạc, chẳng nhận nô-tỳ, chẳng nhận gia-súc, ruộng vườn, chẳng làm môi-giới, chẳng hối-lộ, chẳng lừa đảo. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 09 Tháng 12, 2012 7:30 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 4791 lần
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Tiểu giới.10[/b]

I Trích dẫn: 10. Sa-môn Gotama không làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ;
2.Sa-môn Gotama từ bỏ không ăn phi thời...
3.Không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch.
4.không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang.
5.không dùng giường cao và giường lớn.
6.không nhận vàng và bạc.
7.không nhận các hạt giống.
8.không nhận thịt sống.
9.không nhận đàn bà, con gái.
10.không nhận nô tỳ gái và trai.
11.không nhận cừu và dê.
12.không nhận gia cầm và heo.
13.không nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái.
14.không nhận ruộng nương đất đai.
15.không phái người môi giới hoặc tự mình làm môi giới.
16.không buôn bán.
17.Sa-môn Gotama từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường.
18.Sa-môn Gotama từ bỏ các tà hạnh, như hối lộ, gian trá, lừa đảo.
19.Sa-môn Gotama từ bỏ không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. - Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

II. 19 điều từ bỏ và không gìn giữ những thứ mà người đời ưa chuộng thì ta sẽ có ý nghĩ chánh tư duy và tri kiến, cuộc sống thanh bần thế tục. Và không bị dục lạc làm mờ đi lý trí. Thật hay thay cho một Sa-môn đệ tử Phật, sống cuộc đời thiểu dục, tri túc.

III. Ít người giữa nhân loại
Đến được bờ bên kia
Phần đông bên bờ nay
Ngược xuôi không định hướng
Ai thực hành chánh pháp
Khéo quảng diễn tuyên thuyết
Đạt cảnh giới bất diệt
Thoát ma lực tử thần.085-086
Tri túc thường lạc.jpg
Tri túc thường lạc.jpg (7.72 KiB) Đã xem 4791 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Tiểu giới: chẳng sát-sanh, chẳng trộm-cắp, chẳng tà-hạnh, chẳng nói dối, chẳng nói hai lưỡi, chẳng nói độc-ác, chẳng nói điều vô-nghiã, chẳng ăn phi-thời, chẳng xem múa hát, chẳng nằm giường cao, chẳng nhận vàng bạc, chẳng nhận nô-tỳ, chẳng nhận gia-súc, ruộng vườn, chẳng làm môi-giới, chẳng hối-lộ, chẳng lừa đảo. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 19 Tháng 12, 2012 4:14 pm

Thien Nhan đã viết:1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.11

I Trích dẫn: 11. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như các hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ ngành cây sanh, hạt giống từ đất sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. Còn Sa-môn Gotama thì không làm hại hột giống hay cây cối nào. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Sa môn tiếng Phạn gọi là Sramana, âm Hán là Thất La Mạn Noa... cũng còn gọi là Sa Môn Na, Sa Môn Văn, gọi tắt là Sa Môn. Dịch là: Cần Lao, Công Lao... Bần Đạo, Pháp Đạo.
Bà-la-môn: giai-cấp tu-sĩ ở Ấn-độ xưa. Xin lưu-ý, nơi Phẩm Bà-LA-MÔN nầy, chữ Bà-la-môn trong các bài Kệ lại có nghĩa là A-la-hán (Xem phẩm Bà La Môn trong kinh Pháp Cú).
Hình ảnh

III. Nghĩa đoạn trích dẫn trung giới 11. Theo cảm nhận người viết, thì các vị Tu sĩ (Khất sĩ) được nhận sự cúng dường của tín thí, mà vẫn còn sing sống hoặc gây hại các hạt giống và cây cối:
Như các hạt giống từ rễ sanh,
hạt giống từ ngành cây sanh,
hạt giống từ đất sanh,
hạt giống từ chiết cây sanh và
thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh. (Sẽ mất ít nhiều sự tôn kính của Tín Thí cúng dường).
Còn Sa-môn Gotama thì không làm hại hột giống hay cây cối nào. - Do đó người phàm phu tán thán Như Lai.
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
-- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 24 Tháng 12, 2012 10:29 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.12

I Trích dẫn: 12. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ hưởng các đồ vật. Như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đồ nằm, cất chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Cất chứa, dự trữ, lo xa, hay phòng bị của là có thể dẫn đến con đường bất thiện nghiệp.
Hình ảnh

III. Cất chứa tài sản, tiền của để lại cho con cháu là hành động thông thường của người Việt, biết lo xa. Nhưng cũng thường vì tiền của đó mà có thể trở thành người tham của... Do đó, đối với người tu hạnh Sa-môn khất sĩ cũng không nên dự trữ các tài sản thế gian sẽ làm cản trở việc con đường đạo.
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 25 Tháng 12, 2012 12:22 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.13

I Trích dẫn: 13. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo các du hí không chân chánh như múa, hát, nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, đánh trống, diễn các tuồng thần tiên, mãi võ, đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu gậy, đấu quyền, đấu vật, đánh giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ các loại du hí không chân chánh như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Du hí nghĩa đen là sở thích về tinh thần, như sở thích về mắt là các màu sắc; Sở thích về tai, nghe các âm thanh như thơ ca, nhạc kịch.v.v.
Hình ảnh
III. Trong Bát quan trai giới của Phật tử tại gia. Cho người tu một ngày, một đêm cũng không được phép. Du hí là pháp Bất thiện.
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 10 Tháng 1, 2013 7:37 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.14

I Trích dẫn: 14. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăng, lấy tay làm viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Ngày nay, trò chơi lớn nhỏ, cảm giác mạnh điều có tất cả và có khi vì ham chơi quá độ dẫn đến chết người hoặc là gia đình đổ vở hạnh phúc.
Hình ảnh
III. Bất cứ trò chơi nào cũng có thể đam mê và còn đem đến việc bê trể nhiệm dụ và bổn phận, người tu sĩ càng nên tránh xa càng tốt.
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 31 Tháng 3, 2013 7:29 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.15

I Trích dẫn: 15. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường cao và giường lớn như ghế bành, ghế dài, nệm trải giường bằng len, vải trải giường nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa mười sáu người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm khảm với lầu che phía trên, ghế dài có đầu gối chân màu đỏ. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không dùng các giường cao và giường lớn như trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Tất cả đoạn trích dẫn này, nói về giới thứ 8. Không ngồi nằm giường lớn cao rộng. Thuộc Sa Di Giới. Xem CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

Hình ảnh
III. 8. Không được nằm ngồi giường cao đẹp, rộng lớn.

Ðiều răn cấm này cũng như điều răn cấm thứ sáu, có mục đích ngăn ngừa thân xác ta, không cho buông lung theo những cảm giác mơn trớn khoái lạc của giường cao nệm tốt, chăn ấm màn êm. Vì những cảm giác này có thể kích thích lòng ham muốn bất chính của xác thân, tạo điều kiện cho chúng ta gây tội lỗi, nên Phật chế ra giới cấm này.

Xưa Ngài Ngộ Ðạt Quốc sư là một bực cao đức, được vua Ý Tôn và vua Hy Tôn hết sức ưu đãi. Vua Ý Tôn cúng cho Ngài một bảo tọa bằng trầm hương rất quý báu. Từ khi được bảo tọa ấy, Ngộ Ðạt Quốc Sư mống niệm danh lợi, thành ra thất đức, phải chịu nhiều tai vạ và đau khổ.

Vì hiểu rõ cái tai hại của giường cao chiếu rộng, chăn ấm nệm êm, nên xưa Ngài Hiếp Tôn Giả từ khi xuất gia, lưng không nằm chiếu; Ngài Cao Phong Diệu thiền sư lập nguyện: ba năm không nằm giường chõng; đức Phật Thích Ca , trong khi xuất gia tìm đạo, đã gối cỏ nằm sương, từ năm này sang năm khác...

Noi gương người xưa, các vị xuất gia chỉ nằm trên một cái giường nhỏ hẹp, vừa đủ, chứ không bao giờ dùng giường rộng nệm cao. Kẻ tại gia cũng nên tập dần đức tánh giản dị đạm bạc ấy. Nếu chưa làm được trong ngày thường, thì ngày thọ giới Bát quan trai, cũng phải triệt để thi hành giới thứ bảy này. (Bát Quan Trai Giới. PHPT)

==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
4. CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT
005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 31 Tháng 3, 2013 7:30 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.16

I Trích dẫn: 16. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ trang sức và mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài. Còn Sa-môn Gotama thì từ bỏ không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm như trên. Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Phật dạy: Không được dùng các mỹ phẩm và các loại vòng tay, tóc giả trên đầu, gậy cầm tay, ống thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất trần, vải trắng có viền tua dài.v.v. Để làm đẹp cho thân thể, Nhưng đối với người Tu-sĩ thì không thể.
Hình ảnh
III. Vì Đức Phật ví sắc thân này là cội nguồn của Chấp Ngã, chỉ là sự tạm bợ của một kiếp người (thân mạng) là một chiếc bè mong manh. Nếu ta lo cho nó nhiều quá thì biết bao giờ thoát lý và phá được cái ngã chấp... (Xem...Quan Niệm VÔ NGÃ Trong Tư Tưởng Phật Giáo).
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
4. CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT
005. BA CẤP GIỚI-LUẬT.
- Trung giới: Chẳng làm hại các hột giống, chẳng cất chứa thức ăn và đồ dùng, chẳng dự các trò du-hí, các trò giải-trí, chẳng dùng chăn len, nệm bông, chẳng dùng đồ trang-sức, chẳng bàn phiếm về thời-sự, chẳng biện-luận, tranh-chấp, chẳng đưa tin-tức hoặc nói lời siểm-nịnh để cầu lợi. 005. BA CẤP GIỚI-LUẬT...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 31 Tháng 3, 2013 7:30 pm

1. Kinh Phạm Võng
Hình ảnh
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trung giới.17

I Trích dẫn: 17. Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu chuyện vô ích, tầm thường như:
5.Câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng,
10.Câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm,
15.Câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm,
20.Câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông,
25.Câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại,
30.Câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu.
Còn Sa-môn Gotama từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích, tầm thường kể trên. - Này các Tỷ-kheo, như vậy người phàm phu tán thán Như Lai.
Hình ảnh
II. Trung giới, đoạn 17, Phật dạy: Tỳ kheo còn sự dụng vật dụng của Tín thí cúng dường, không nên nói chuyện thị phi ngoài đời.
Hình ảnh
III. Bàn tán việc đời, xem việc thị phi, nói thêm nói bớt... Tất cả sẽ tạo thành nghiệp khẩu.
Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. : Trong Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Phật bảo Tôn Giả A Nan, Thị giả của Phật: “Người ta sinh ra ở đời, họa từ trong miệng mà sinh ra, nên phải giữ gìn cửa miệng hơn cả lửa mạnh, vì lửa mạnh có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này mà thôi, còn như nói ác sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa chỉ đốt cháy nhà cửa, của cải của thế gian, còn lời nói ác đốt cháy bảy thứ của cải của Thánh nhân. Vì thế, này A Nan, chúng sanh họa từ trong miệng mà sinh ra, miệng lưỡi thực là búa sắc tự bổ vào mình, là cái họa để tự diệt mình”.
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
4. CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trước

Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron