Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Học: Kinh Phạm võng

Thảo luận về giới luật Phật Giáo

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 20 Tháng 11, 2012 9:17 am

Kinh Trường Bộ.jpg
Kinh Trường Bộ.jpg (2.11 KiB) Đã xem 3717 lần

1. Kinh Phạm Võng

Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Bài/đoạn 2.

I. Ghi chú: Thế Tôn cùng chúng đệ tử nghỉ một đêm tại Ambalatthikà, nhà nghỉ mát của vua...Trong khi đó ông Suppiya và thanh niên Brahmadatte cũng nghỉ ở đó, và cũng ý đồ thầy hủy báng, còn đệ tử ông thì tán thán.

II. Ngụ ý ở đoạn này, những người ngoại đạo cố tình phỉ báng tăng đoàn.

III. Chúng ta cũng nên biết, kẻ đã có lòng dạ ganh tỵ rồi, bạn làm bất cứ điều gì, họ cũng khởi tâm muốn nói xấu. Bạn cố tình lánh mặt họ, nhưng họ cũng không bỏ qua. (Thiên Nhạn)
155351_125047904315808_649630547_n.jpg
155351_125047904315808_649630547_n.jpg (45.33 KiB) Đã xem 3717 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
Xem trích dẫn:Xem trích dẫn 4:
Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tối bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 23 Tháng 11, 2012 9:46 am

Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3710 lần

1. Kinh Phạm Võng

Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Bài/đoạn 3.

I. Ghi chú: 3. Và khi đêm vừa mới tàn, một số lớn chư Tăng, sau khi thức dậy, đã ngồi họp tại một gian nhà hình tròn và câu chuyện sau đây được bàn đến giữa chư Tăng.

II. Ngụ ý ở đoạn này, Chúng đệ tử Phật rất ngạc nhiên về sự phỉ báng và tán thán của thầy trò người ngoại đạo.

III. Chúng đệ tử Phật trong thời Chánh Pháp sự chứng thánh quả không thể nào ước lượng hết bao nhiêu người, nhưng vẫn có một số mới gia nhập thì cũng như người mới học Pháp. Do đó lời thị phi của chúng ngoại đạo (chuyện xấu) thì làm sao bỏ qua được. Đó là chuyện thực tế thường tình.
Chùa Huệ Nghiêm.jpg
Chùa Huệ Nghiêm.jpg (208.24 KiB) Đã xem 3710 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
Xem trích dẫn:Xem trích dẫn 4:
Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tối bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 24 Tháng 11, 2012 11:10 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3702 lần

Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trích dẫn 4.

I Trích dẫn 4 Lúc bấy giờ Thế Tôn được biết câu chuyện đang bàn giữa chư Tăng, liền đến tại gian nhà hình tròn và ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các vị Tỷ-Kheo :
- Này các Tỷ-kheo, câu chuyện gì được bàn đến trong khi các ngươi ngồi họp tại chỗ này? Vấn đề gì đã được bỏ dở chưa nói xong?...

II. Trích dẫn đoạn này, Cho chúng ta hiểu là Đức Thế Tôn bắt đầu giảng Pháp.

III. Có phải thời gian này, Đức Thế Tôn có giảng pháp hay không..., thì trong kinh không thấy viết...
Nhưng giả sử không phải là thời gian giảng pháp, mà Đức Thế Tôn từ tốn hỏi chúng đệ tử tỳ kheo như vậy. Bình đẳng như vậy. Thì có lẽ không có tăng đoàn nào được diễm phúc như tăng đoàn của Đức Thế Tôn.
603958_133906016759239_659693606_n.jpg
603958_133906016759239_659693606_n.jpg (42.56 KiB) Đã xem 3702 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
Xem trích dẫn:Xem trích dẫn 4:
Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tới bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 27 Tháng 11, 2012 8:29 am

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3682 lần

Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trích dẫn 5.

I Trích dẫn 5 Này các Tỷ-kheo, khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng Tăng, các ngươi phải nói rõ những điểm không đúng sự thật là không đúng sự thật: - "Như thế này, điểm này không đúng sự thật; như thế này, điểm này không chính xác; việc này không có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng tôi".

II. Phật dạy, nếu có ai khinh chê hoặc hủy báng Tam bảo mà ta sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn. Thì không thể giải quyết việc.
Mà nên dùng lời khéo léo trình bày đúng sự thật.

III. Thông thường chúng ta có thể nhịn cho cá nhân mình. Nhưng không thể nhịn ai hà hiếp gia đình mình, thầy mình.v.v. Về điểm này Đức Phật đã nói "Không nên giận dữ, không nên gây thù oán, mà nên dùng trí tuệ và lòng từ bi khéo léo giải thích đúng sự thật."
63721_385723814835751_703895774_n.jpg
63721_385723814835751_703895774_n.jpg (47.17 KiB) Đã xem 3682 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
Xem trích dẫn:Xem trích dẫn 4:
Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tới bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 27 Tháng 11, 2012 7:59 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3678 lần
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trích dẫn.6

I Trích dẫn.6 Này các Tỷ-kheo, nếu có người tán thán Ta, tán thán Pháp, hay tán thán Tăng, thời các ngươi không nên hoan hỷ, vui mừng, tâm không nên thích thú...

II.Ghi chú: Phật dạy, nếu có người tán thán Tam bảo, mà nếu ta hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại. Mà nên nhận xét đúng sự thật của người tán thán đó như thế nào...!?

III. Việc phỉ báng ví như lửa ta liền tránh hay biện bác lời ngai lẽ thật, còn tán thán thì như lời mật ngọt, như âm thanh tiếng đàn ru ngủ của dục vọng. vì thế lời tán thán ta càng phải cẩn thận hơn là lời phỉ báng.
Lạy Phật.jpg
Lạy Phật.jpg (45.26 KiB) Đã xem 3678 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.
Xem trích dẫn:Xem trích dẫn 4:
Xem từ đầu bài "Tôi đã nghe như vầy..." tới bài số 6 ở đây ...

Và xem lại phần giới thiệu bài 03...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 5 29 Tháng 11, 2012 4:58 am

Câu truyện xảy ra vấn đề tán thán và phỉ đáng mới có được bài kinh tuyệt dịu thế này để lại cho thế gian. Ý chính trong Kinh là cần nắm rõ các loại tà kiến, và ý nghĩ sai lệch.

nếu có ai khinh chê hoặc hủy báng Tam bảo mà ta sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn
nếu có người tán thán Tam bảo, mà nếu ta hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại.


Ngụ ý Đức Phật muốn khuyên đệ tử, phải nên tỉnh thức từng từ thân hành – ý hành và khẩu hành. Nếu như có phiền muộn hay vui thích xuất hiện, thời người đó đã có Thủ, người đó làm tăng trưởng “Ái”. Vì thế người đệ Phật nên trong trạng thái tâm Xả. Khi Tâm có Sân, ta biết "Tâm ta có Sân". Khi Tâm có Hỷ. "Ta biết Tâm ta có Lạc". Chúng ta nên biết thế.

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 30 Tháng 11, 2012 12:29 pm

JinLong đã viết:Câu truyện xảy ra vấn đề tán thán và phỉ đáng mới có được bài kinh tuyệt dịu thế này để lại cho thế gian. Ý chính trong Kinh là cần nắm rõ các loại tà kiến, và ý nghĩ sai lệch.

nếu có ai khinh chê hoặc hủy báng Tam bảo mà ta sanh lòng công phẫn, tức tối, tâm sanh phiền muộn
nếu có người tán thán Tam bảo, mà nếu ta hoan hỷ, vui mừng và thích thú thời sẽ có hại.


Ngụ ý Đức Phật muốn khuyên đệ tử, phải nên tỉnh thức từng từ thân hành – ý hành và khẩu hành. Nếu như có phiền muộn hay vui thích xuất hiện, thời người đó đã có Thủ, người đó làm tăng trưởng “Ái”. Vì thế người đệ Phật nên trong trạng thái tâm Xả. Khi Tâm có Sân, ta biết "Tâm ta có Sân". Khi Tâm có Hỷ. "Ta biết Tâm ta có Lạc". Chúng ta nên biết thế.

Hình ảnh

Đạo hữu JinLong có cái nhìn sâu sắc rất hay, Khi mà ta đã bắt được cội nguồn rồi thì việc kế tiếp sẽ không làm cho ta ngạc nhiên.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 30 Tháng 11, 2012 12:31 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3655 lần
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Trích dẫn.7

I Trích dẫn.7 Này các Tỷ-kheo, thật chỉ thuộc các vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai. Này các Tỷ-kheo, thế nào là những vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, chỉ thuộc giới luật mà kẻ phàm phu tán thán Như Lai?

II. Xem lại đoạn trích dẫn 03. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.

III. Phàm-phu khi tán-thán Phật, thường nói đến các ''vấn-đề không quan-trọng, nhỏ-nhặt, chỉ thuộc về giới-luật'', đó là khái niệm bề ngoài như cách ăn mặc đi đứng nằm ngồi. Nhưng thật sự một vị tu sĩ không những bề ngoài thanh tịnh an lạc mà bề trong cần phải thanh tịnh an lạc hơn nữa.
522394_450578601645982_931681016_n.jpg
522394_450578601645982_931681016_n.jpg (49.1 KiB) Đã xem 3655 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

Đức Phật lại bảo, phàm-phu khi tán-thán Phật, thường nói đến các ''vấn-đề không quan-trọng, nhỏ-nhặt, chỉ thuộc về giới-luật''. Còn các bực biết tán-thán Như-Lai một cách chân-chánh thì mới nói đến ''các pháp khác, sâu-kín, khó chứng, tịch-tĩnh, mỹ-diệu, vượt ngoài tầm lý-luận suông, chỉ những người trí mới nhận hiểu, chỉ có bực Như-Lai mới tự chứng-tri, giác-ngộ và truyền-thuyết''.

Do đó, Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã lôi kéo con người vào vòng sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi. bài 03...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi JinLong » Thứ 7 01 Tháng 12, 2012 10:23 am

thường nói đến các ''vấn-đề không quan-trọng, nhỏ-nhặt, chỉ thuộc về giới-luật''


Nơi đây Đức Phật nói đến vấn đề của một người tán thán Ngài chỉ là một vấn đề không quan trọng, nhỏ nhặt, không cần thiết, chỉ thấy được qua Giới mà Ngài giữ trọn được ( đoạn 8 – 24, Tiểu Giới – Trung Giới – Đại Giới). Ngài xem việc tán thán này không đáng phải kể đến, là việc làm có phần thừa, không thiết yếu để làm.

Đức Phật nói: “ Nagita, ta không dính líu gì đến lợi lạc vật chất, tán dương và vinh quang. Ta chưa bao giờ thiết lập những quan hệ như vậy. Những thứ này không liên quan gì đến ta. Nigata, ta trân quý sự đơn độc, tự do, tĩnh lặng. Ta phải có những thứ ấy không có ngăn ngại nào. Ăn, uống, nến thử không phải là những nhiệm vụ quan trọng. Kết quả của những việc này là phí phạm thân thể.” ---- “Anguttara Nikaya – Paticaka Nipata – Nagita Sutta”
Hình đại diện của thành viên
JinLong
Thành tích nhóm II (100 bài)
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 5 08 Tháng 11, 2012 5:05 pm

Re: Học: Kinh Phạm võng

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 4 05 Tháng 12, 2012 3:07 pm

1. Kinh Phạm Võng
Kinh Trường Bộ.JPG
Kinh Trường Bộ.JPG (2.11 KiB) Đã xem 3638 lần
Tự truyện: Tụng phẩm thứ nhất: Tiểu giới.8

I Trích dẫn.8 8. Sa-môn Gotama từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình.

Sa-môn Gotama từ bỏ lấy của không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh không có trộm cướp.

Sa-môn Gotama từ bỏ tà hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Này các Tỷ-kheo, đó là những lời tán thán Như Lai của kẻ phàm phu.

II. Phần mở đầu tiểu giới là người đệ tử Phật từ bỏ "sát sanh'', ''trộm cắp'' và ''tà hạnh'' thì được sự khen ngợi của mọi người.v.v.

III. Người Phật tử từ bỏ được 3 giới này, ta sẽ có cuộc sống an lành, sung túc và hạnh phúc.
Sát Đạo Dâm.jpg
Sát Đạo Dâm.jpg (65.56 KiB) Đã xem 3630 lần
==========================================
Nguồn kinh sách tham khảo:
1. Kinh Trường Bộ, Cố Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Đại học Vạn Hạnh. Sài Gòn, 1972
2. Tóm lược Kinh Trường Bộ, Cư sĩ Thiện Nhựt, Huỳnh Hữu Hồng.2006.
3. Chú giải Kinh Phạm Võng. Tỳ-kheo GIÁC LỘC, Pháp Bảo Tự. 28-03-2000 - PL. 2543.

Đức Phật lại bảo, phàm-phu khi tán-thán Phật, thường nói đến các ''vấn-đề không quan-trọng, nhỏ-nhặt, chỉ thuộc về giới-luật''. Còn các bực biết tán-thán Như-Lai một cách chân-chánh thì mới nói đến ''các pháp khác, sâu-kín, khó chứng, tịch-tĩnh, mỹ-diệu, vượt ngoài tầm lý-luận suông, chỉ những người trí mới nhận hiểu, chỉ có bực Như-Lai mới tự chứng-tri, giác-ngộ và truyền-thuyết''.

Do đó, Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã lôi kéo con người vào vòng sanh-tử khổ-đau của Luân-hồi. bài 03...
(Thiên Nhạn)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Luật học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron