Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Kính gửi tất cả những ai đã, đang và sẽ đi con đường lớn !

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05 Tháng 6, 2015 4:40 am
gửi bởi Phattutaigia
Tâm Đại Bi cứu khổ
Tâm Đại Từ ban vui
Lợi ích tất cả chúng
Đạo Bồ Tát nên làm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Chư Phật Thế Tôn
Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo

Phattutaigia