Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Trong Mật Tông cũng có sự Niệm Phật.

Thảo luận về Kinh điển Mật.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Trong Mật Tông cũng có sự Niệm Phật.

Gửi bàigửi bởi gioidinhhue » Chủ nhật 08 Tháng 11, 2009 6:22 am

Hình ảnh

QUAN ÂM BỐN TAY, A DI ĐÀ PHẬT, ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT
AO BÁT CÔNG ĐỨC THỦY

Trong Mật Tông tin tưởng vào nguyện lực cứu độ Viên Mãn của Phật A Di Đà và tôn xưng ngài là CHỦ LIÊN HOA BỘ phương Tây - và là một trong Ngũ Trí Như Lai.

Mật tông và Tịnh tông là một tông phái dựa vào Tha Lực, lấy năng lực bổn nguyện của chư Phật làm cửa ngõ để tu hành.

Danh hiệu Phật A Di Đà cũng là một trong những cửa ngõ giải thoát của Mật Tông, theo Mật giáo thì sự niệm Phật có tác dụng hóa giải những oán chướng nghiệp báo, oan gia giúp cho hành giả siêu sanh Tịnh Độ.

Niệm Phật thành tâm, nhờ tha lực của chư Phật cùng với sự tự lực của bản thân sẽ giúp cho những bất thiện nghiệp của ta tiêu tan dần theo năm tháng.

Phát tâm quy ngưỡng Phật, tôn kính Phật, lễ Phật và niệm danh hiệu Phật là pháp tu phổ thông để tội diệt phước sanh, là một phương pháp rất mạnh mẽ để hóa giải những chướng ngại gây ra phiền não khổ đau cho chúng ta trong đời sống này.

Người tu Tịnh và Tu Mật đều hồi hướng vãng sanh về cõi Tịnh Độ.

Tịnh Độ nương vào sức Niệm Phật, người tu Mật Thì lấy trì chú quán tưởng làm Phương Tiện.

Có rất nhiều người tu các Mật Pháp để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. như pháp Quán Đảnh Đại Cực Lạc, khi đó người tu sẽ chắc chắn được vãng sanh trong đời này hoặc tu các Mật Pháp A Di Đà, Quán Thế Âm, Kim Cang Thủ, Liên Hoa Thủ, Tara Trắng, Tôn Thắng Phật Mẫu ...

Câu Niệm Phật chính là một câu Chân Ngôn trong pháp tu A Di Đà : NAMO AMITABHAYE

Trong Mật Pháp Du Dà Chuyển Di Thần Thức Siêu Sinh Tịnh Độ PHOWA có chép rõ rằng chỉ truyền PHOWA cho ai đã tu trì đủ 100.000 biến danh hiệu Phật A Di Đà.

Người tu Tịnh Độ vẫn thường trì các chú Vãng Sanh, Đại Bi ....

Cho nên có thể nói người tu Tịnh Độ mà biết khéo léo kết hợp với việc trì chú làm trợ hạnh sẽ đem lại rất nhiều công đức diệu dụng thù thắng, ví như hổ mọc thêm cánh vậy.

Mỗi ngày niệm Phật thật nhiều rồi kèm thêm 21 lần chú Vãng Sanh, 1 biến Đại Bi, như vậy chẳng những mau chóng thành tựu nhất tâm mà lại có thêm phương tiện độ sanh cho người khác nhờ công dụng thù thắng của thần chú.

Người trì chú lại càng nên Niệm Phật vì sự giải thoát khỏi những ám chướng và sức gia trì của Bổn Tôn A DI Đà.

Tu trì chú mà mong cầu tái sanh về Cực Lạc có các pháp sau:
A DI Đà Đại Cực Lạc, Quán Đảnh A Di Đà, Quán Đảnh Quán Thế Âm, A Di Đà Phật Tâm Căn Bản chú, Lục Tự Đại Minh chú, Kim Cang Thủ chú, Bạch Độ Mẫu chú, Quan Âm Thập Nhất Diện Đà La Ni , Đại Bi Chú ....

Tựu chung, Tu Tịnh cũng chính là Tu Mật, tu Mật cũng chính là Tu Tịnh, ngoại trừ các pháp Tối Thượng Du Dà Mật - vì Pháp Tối Thượng Du Dà giúp hành giả hiện đời thành Phật.
Một hành giả Tu Tịnh đã thọ quán đảnh thì khi niệm Phật cũng chính là Trì Chú không khác biệt.

Một hành giả tu Mật khi chết sẽ nương vào oai thần Phật nguyện mà siêu sanh về Tịnh Độ nếu như không chứng quả Phật trong hiện đời.

NAMO AMITABHA

http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6613
Hết thẩy là khảo nghiệm,

Coi thử mình ra sao,

Ðối cảnh lầm không biết,

Phải luyện lại từ đầu.

Hòa Thượng Tuyên Hóa

http://www.dharmasite.net/
gioidinhhue
Cảm ơn, Thành viên Moderator (Xin thông báo BQT)
 
Bài viết: 953
Ngày tham gia: Thứ 5 03 Tháng 9, 2009 3:27 pm

Quay về Chuyên đề Mật tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron