Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 13 Tháng 6, 2013 3:35 pm
gửi bởi Bất Nhị
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni
-o0o-
01. Như Ý Châu Thủ


01. Nhược vi phú nhiêu chủng chủng trân bảo tư cụ giả。đương ư Như Ý Châu Thủ。

01. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

Chân ngôn rằng: Án –, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra. Hình ảnh Hình ảnh
***************************
Nguồn: Tạng Thư Phật Học
Biên tập ngày 13-6-2013 Quảng Hòa.
***************************

Re: 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 22 Tháng 6, 2013 9:49 am
gửi bởi Bất Nhị
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni
-o0o-

02. Quyến Sách Thủ


02. Nhược vi chủng chủng bất a, cầu an ẩn giả, đương ư Quyến Sách Thủ
02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra
Hình ảnh
Hình ảnh

***************************
Nguồn: Tạng Thư Phật Học
Biên tập ngày 22-6-2013 Quảng Hòa.
***************************