Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Chữ Siddham (Siddham Scripts)

Thảo luận về Kinh điển Mật.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị

Chữ Siddham (Siddham Scripts)

Gửi bàigửi bởi linhbatuoc » Thứ 2 14 Tháng 9, 2009 9:30 am

Thích Ca Đà La Ni
Hình ảnh

Phổ Hiền Đà La Ni
Hình ảnh

Chú Đại Bi
Hình ảnh

Siddham Dharani 2
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Ngũ Bộ Chú – Siddham
Hình ảnh

Chú Tỳ Lô
Hình ảnh

Siddham Dharani
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Tất Đàm Đồ Hình 1 (Siddham Pictures 1)
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Tất Đàm đồ hình 2 (Siddham Pictures 2)
Hình ảnh
A Di Đà Đà La Ni Tự Thể Xuất Tướng
Hình ảnh
A Di Đà Đà La Ni
Hình ảnh
Bạch Y Quán Âm Chân Ngôn
Hình ảnh
Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Bách Tự Minh
Hình ảnh
Dược Sư Pháp Đàn
Hình ảnh
Đại Tùy Cầu Đà La Ni
Hình ảnh
Đại Tùy Cầu Vô Năng Thắng Phi
Hình ảnh
Kim Cương Bách Tự Minh
Hình ảnh
Phật Mẫu Bát Nhã BaLaMật Đa Đại Minh
Hình ảnh
Uế Tích Kim Cương Đà La Ni
Hình ảnh
Liên Hoa Tát Đỏa Bách Tự Minh
Hình ảnh
Phật Đỉnh Tôn Thắng Cụ Túc Bản
Hình ảnh
Lăng Nghiêm Tâm Chú
Hình ảnh
Ngũ Bộ Chú
linhbatuoc
Rất vui, bạn đã tham gia diễn đàn Tu Viện
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 12 Tháng 9, 2009 10:07 am

Quay về Chuyên đề Mật tông

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron