Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 19 Tháng 5, 2014 10:33 am
gửi bởi Bất Nhị
Ðại Tạng Kinh Việt Nam
Majjhima Nikaya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt


Hình ảnh
Trường bộ Kinh:
Links:
Chuyên đề:
*********
Hình ảnh
Trung bộ Kinh:
Links:
Chuyên đề:
*********
Hình ảnh
Tương Ưng Bộ Kinh :
Links:
Chuyên đề:
*********
Hình ảnh
Tăng Chi Bộ Kinh :
Links:
Chuyên đề:
*********
Hình ảnh
Tiểu Bộ Kinh :
Links:
Chuyên đề:
******************************

******************************
Diễn đàn sưu tập giữu liệu:

Đường links; Mở chủ đề tu học; Thảo luận.

Hay lưu giữ các bài luận của Quí vị Tăng Ni GHPGVN và Quí cư sĩ học giả của Đại Tạng Kinh Việt Nam. Do Cố Trưởng Giả Thích Minh Châu (dịch Việt ngữ).


BQT Diễn đàn; Admin; Mods cần nhiều sự giúp đở các hợp tác tình nguyện viên.
Sưu tầm đăng nhập các bài văn thiết yếu vào chuyên đề: ''Nam Tông'' và...

Trang nhà: http://www.phattu.com/; http://diendan.tuvien.com/


Trước là học, sau là truyền tải thông tin các chủ đề. Đem đến lợi lạc cho mọi người.


Kính mời các bạn cùng chúng tôi hợp tác Phật sự.


Thành kính tri ân.

CP.


******************************[/arial]