Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


32 HẠNG BỐ THÍ CHẲNG THANH TỊNH

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

32 HẠNG BỐ THÍ CHẲNG THANH TỊNH

Gửi bàigửi bởi TUỆ LÂM » Thứ 4 26 Tháng 2, 2014 7:05 am

  Lại nầy Ðại tiên! Có ba mươi hai hạng bố thí chẳng thanh tịnh, nay ông nên lắng nghe

  Nếu có người thấy biết điên đảo mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Bố thí vì báo ơn, bố thí chẳng có lòng thương,bố thí vì sắc dục, đều chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc bố thí trong lửa, bố thí trong nước cũng chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc đe dọa mà bố thí, bố thí cho năm nhà, đem món độc bố thí, đem dao gậy binh khí bố thí, giết hại mà bố thí, đều chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc để nhiếp phục người mà bố thí, vì khen ngợi mà bố thí, vì xướng kỹ mà bố thí, vì xem tướng mà bố thí, cầu trang sức đẹp mà bố thí, vì kết bằng hữu mà bố thí, đều chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc chim thú vào nhà ăn mà chủ nhà không vui lòng thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Vì học nghề mà bố thí, vì bịnh mà bố thí cho thầy thuốc, trước đánh mắng sau đem của cải bố thí, đều chẳng gọi là tịnh thí.

  Bố thí mà nghi ngờ được báo hay không được báo thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc bố thí rồi mà trong lòng bực bội hối tiếc thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Bố thí mà nói người thọ lãnh sau sẽ làm trâu ngựa súc vật cho tôi thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc bố thí mà nói phước báu đây tôi tự thọ lấy thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc người trẻ mạnh không lòng tin thanh tịnh, lúc sau bị bịnh khổ, hoặc sắp phải chết, thân thể đau khổ tay chân rời rã, sứ Diêm La Vương đùa cợt trước mặt, quyến thuộc nhìn ngó khóc than, bấy giờ mới bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc bố thí mà nghĩ rằng khiến các thành ấp khác biết tôi bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc có lòng ganh ghét ngạo nghễ mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Ham mộ nhà giàu sang vì cầu hôn nhơn nên đem vàng bạc lụa là bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc cầu con trai con gái và các duyên tạp khác mà bố thí thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc suy nghĩ nay tôi bố thí đời sau sẽ được phước báu thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Thấy người nghèo cùng chẳng thương xót, trái lại đem tiền của bố thí người giàu sang thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Hoặc tham hoa quả mà thí cho thì chẳng gọi là tịnh thí.

  Pháp hội Quảng Bác Tiên Nhơn
  Kinh Đại Bảo Tích
Hình đại diện của thành viên
TUỆ LÂM
II.Moderators
 
Bài viết: 105
Ngày tham gia: Thứ 4 16 Tháng 10, 2013 8:31 am

Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron