Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 07 Tháng 1, 2014 1:58 pm

Lời Mở Đầu:

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
GIẢNG GIẢI

Hoà thượng Thích Thanh Từ
Thiền Viện Chân Không

PHẨM 25 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN
Nguồn trích dẫn: Kinh Pháp Hoa
*** *** *** *** ***

Xin kính chào quí vị, quí bạn.

Đáng lẽ trước khi tham khảo học kinh này trước phải xem xuất xứ nguồn gốc của Kinh, kế đó là Tác Giả, sau là dịch giả nào mình có duyên đọc mà không nhàm nhán.

Nhân vì sự tìm hiểu của nhiều thành viên và Độc-giả muốn có ngay trong diễn đàn về bộ kinh Phổ môn và cũng muốn biết kinh Pháp Hoa hay là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Phẩm 25 Quán Thế Âm. Phổ Môn Kinh thuộc về kinh nào.v.v.

Cp xin giới thiệu bộ kinh Pháp Hoa do Hòa Thượng Thích Thanh Từ Thiền phái Trúc Lâm giảng dịch.

Gồm có:

1. Phần toát yếu Phẩm Phổ Môn.
2. Duyên khởi.
3. Chánh văn của kinh.
4. Bài Giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.
6. Lời đầu sách của người dịch thuật.
7. Lược Khảo lịch sử kinh.

****************************************************
1. Phần toát yếu Phẩm Phổ Môn.


25- Phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn: Phẩm này phá trừ Tưởng ấm.

Tưởng là nhân đau khổ của tất cả chúng sanh. Bởi vì có tưởng là có đau khổ. Một viên đạn, một nhát dao bén phạm vào người một cách quá nhanh, không kịp tưởng tượng, chúng ta không nghe sợ, cũng không nghe đau.

Sau đó, tưởng tượng lại, chúng ta mới kinh sợ. Thế nên mọi khổ ải trên thế gian này bởi tưởng mà có. Muốn hết khổ không gì hơn hết tưởng, tưởng hết mọi đau khổ đều sạch.

Niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm liền hết khổ. Quán Thế Âm là Phản văn văn tự tánh. Trở lại Tánh giác thì mọi tưởng đều lặng, còn đau khổ nào mà chẳng khỏi.

Sống được với Tánh giác, mọi công hạnh, mọi diệu dụng đều đầy đủ. Trong sáu căn, nhĩ căn là viên thông hơn cả, người tu muốn trở về Tánh giác nên từ nhĩ căn mà tu thì chóng được kết quả.

Nên kinh nói niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, công đức thù thắng hơn tất cả. Niệm bằng cách nào? Nghĩa là phản quán lại Tánh giác chân thật của mình. Quán được thanh tịnh thì trí tuệ phát sanh, lòng từ bi đầy đủ, hằng tu như vậy đến khi nào hoàn toàn thanh tịnh, mặt trời trí tuệ liền phát sanh, soi sáng cả thế gian. Như đoạn văn trong bài tụng:

Chân quán, thanh tịnh quán
Quảng đại trí tuệ quán
Bi quán cập từ quán
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Vô cấu thanh tịnh quang
Tuệ nhật phá chư ám
Năng phục tai phong hỏa
Phổ minh chiếu thế gian.

Quán chân, quán thanh tịnh
Quán trí tuệ rộng lớn
Quán từ và quán bi
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ
Huệ nhật phá các tối
Hay diệt nạn gió lửa
Soi sáng khắp thế gian.

Ðây là lối tu trở về Tri kiến Phật, diệt hết mọi vọng tưởng đau khổ.

2. Duyên khởi. (Còn tiếp)

5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

5.1. Có phải chúng ta tụng kinh này là pháp tu để phá Tưởng Ấm ?

5.2. Kinh này thuộc về kinh tụng hay là pháp tu ''Phản văn văn tự tánh'' ?

5.3 Ghi chú: Sống được với Tánh giác, mọi công hạnh, mọi diệu dụng đều đầy đủ. Trong sáu căn, nhĩ căn là viên thông hơn cả, người tu muốn trở về Tánh giác nên từ nhĩ căn mà tu thì chóng được kết quả.

Nên kinh nói niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, công đức thù thắng hơn tất cả. Niệm bằng cách nào? Nghĩa là phản quán lại Tánh giác chân thật của mình...

Diễn đàn biên soạn: PT Quảng Hòa.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 5 09 Tháng 1, 2014 8:04 am


KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
GIẢNG GIẢI

Hoà thượng Thích Thanh Từ
Thiền Viện Chân Không

PHẨM 25 QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN
Nguồn trích dẫn: Kinh Pháp Hoa
*** *** *** *** ***

Gồm có:

1. Phần toát yếu Phẩm Phổ Môn.
2. Duyên khởi.
3. Chánh văn của kinh.
4. Bài Giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.
6. Lời đầu sách của người dịch thuật.
7. Lược Khảo lịch sử kinh.

****************************************************

2. Duyên khởi.
(Còn tiếp)


5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

5.1. Có phải chúng ta tụng kinh này là pháp tu để phá Tưởng Ấm ?

5.2. Kinh này thuộc về kinh tụng hay là pháp tu ''Phản văn văn tự tánh'' ?

5.3 Ghi chú: Sống được với Tánh giác, mọi công hạnh, mọi diệu dụng đều đầy đủ. Trong sáu căn, nhĩ căn là viên thông hơn cả, người tu muốn trở về Tánh giác nên từ nhĩ căn mà tu thì chóng được kết quả.

Nên kinh nói niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, công đức thù thắng hơn tất cả. Niệm bằng cách nào? Nghĩa là phản quán lại Tánh giác chân thật của mình...

Diễn đàn biên soạn: PT Quảng Hòa.


2. Duyên khởi.

"Quán" là xem xét, "Thế Âm" là âm thanh của thế gian. Quán Thế Âm là xem xét âm thanh thế gian, tiêu biểu cho lòng từ bi của Bồ-tát. Ngài lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh, khởi lòng thương xót đến cứu độ cho hết khổ.

"Phổ Môn" là cái cửa thông suốt khắp tất cả. Bồ-tát Quán Thế Âm tu hạnh từ bi, hay lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh mà hiện thân để hóa độ.

Phương tiện hóa độ của Ngài là cửa pháp thông suốt khắp tất cả, ai ai cũng có thể vào tu, không giới hạn.

Mục đích của phẩm này là phá Tưởng ấm vào Ngũ địa và Lục địa Bồ-tát.

5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

5.4. Phần duyên khởi này, Thầy dạy chúng ta về nghĩa và từ ''Quán Thế Âm'' là như thế đó.
Quán là quán xét lại mình, có làm điều đó đúng, nói điều đó đúng và sự nghĩ mình điều đó có đúng không?
Thế Âm là nghĩa của Âm Thanh về hình tướng, nhưng sự lý lại chính là tha nhân, là những người mà hàng ngay ta thấy, ta nghe và ta nghĩ đến.

5.5. Theo truyền thống của chư liệt Tổ Bắc Tông Phật giáo người Á Châu, khắc chạm hình tướng của người nữ, có gương mặt hiền giống như một người mẹ. Đó là biểu tượng hình mẩu tử thiên liêng. Cũng là tượng trưng cho tình cảm giữa người và người.

Vậy, khi ta hiểu về hình tướng và lý của phần duyên khởi này, chúng ta có lòng đố kỵ hay gây hại một người nào đó, thì chính chúng ta đã... !? - Đã thế nào, các bạn đón xem ?

5.6. Mục đích của phẩm này là phá Tưởng ấm vào Ngũ địa và Lục địa Bồ-tát. Là thế nào ?

Diễn đàn biên soạn: PT Quảng Hòa.
Ngày: 09-01-2014.

*******
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 10 Tháng 1, 2014 12:35 pm

CHÁNH VĂN:

1.- Lúc bấy giờ, ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: "Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?"

Phật bảo ngài Vô Tận Ý Bồ-tát:
- Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ-tát này một lòng xưng danh, Quán Thế Âm Bồ-tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.

Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được vì do sức oai thần của Bồ-tát này được như vậy.

Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát này liền được chỗ cạn.

Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu-ly, xa-cừ, mã não, san-hô, hổ phách, trân châu các thứ báu, nên vào trong biển lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền của kia trôi tấp nơi nước quỉ la-sát, trong ấy nếu có nhẫn đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỉ la-sát. Do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm.


GIẢNG:
Phẩm này, người đương cơ đứng ra thưa hỏi là Bồ-tát Vô Tận Ý. Vô Tận Ý là ý tưởng không cùng, không dứt.

Tại sao Bồ-tát mà ý nhiều như vậy? Như đã nói, phẩm này là phá Tưởng ấm. Ý tưởng của chúng sanh có trăm ngàn muôn ức thứ, cái gì cũng nghĩ tưởng được, nên nói là Vô Tận Ý.

Nhưng nếu niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát thì mọi nghĩ tưởng dừng lặng thì hết khổ. Chỗ này nếu chúng ta không hiểu rõ sẽ lầm.

Trong kinh Nhật Tụng phẩm Phổ Môn được liệt vào kinh cầu an, ai đau bệnh tụng phẩm này cầu cho an ổn.

Vậy phẩm Phổ Môn có phải để cầu an không? Trong phẩm này Phật nói lên bản sự của Bồ-tát.

Bồ-tát Quán Thế Âm ở đời quá khứ, Ngài khởi tâm từ bi tu hạnh quán xét tiếng kêu than của chúng sanh ở thế gian, mà hiện thân đến cứu độ cho mọi loài hết đau khổ.


Nếu chúng ta cứ dựa trên chữ nghĩa hình tướng thì ngang đây bị kẹt lớn.


Như câu: "Có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát này, dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được, vì do sức oai thần của Bồ-tát này được như vậy."

Quí vị học phẩm này có tin lời Phật nói không? Ðệ tử Phật mà không tin Phật thì tin ai? Vậy nếu có người nhóm một đống củi đốt lửa cháy hừng hực, bảo quí vị niệm Quán Thế Âm Bồ-tát và đi vào đống lửa đó, xem thân quí vị có cháy không? Nếu thân quí vị bị cháy nám thì lời Phật nói không đúng. Quí vị nghĩ sao đây?

Lại một đoạn nữa: "Nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm liền được chỗ cạn." Như vậy những người đi biển, thuyền chìm niệm danh hiệu Bồ-tát, tất cả đều gặp chỗ cạn, hay cũng có người chết chìm?

Những sự việc này nếu hiểu theo sự tướng thì thấy chống trái, còn hiểu theo lý tánh, như theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói Bồ-tát Quán Âm tu hạnh Phản văn văn tự tánh, tức là xoay lại nghe Tánh nghe của mình.

Tánh nghe là cái Thể chân thật của mỗi người, không có tướng mạo, không có hình dáng. Ðã không có hình dáng tướng mạo thì lửa nào thiêu được, nước nào nhận chìm được? Nên nói niệm Quán Âm tức là lắng nghe Tánh nghe của chính mình, thì mọi chướng nạn của lửa nước đều qua khỏi.

***
**
*
Lại một đoạn nữa: "Có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc, lưu-ly... vào biển lớn, giả sử gió đen thổi ghe thuyền họ trôi tấp nơi nước quỉ la-sát, nếu có một người trong đó xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thời các người đó đều thoát khỏi nạn quỉ la-sát."

Chuyện này phải hiểu như thế nào? Xưa có một vị tướng công, tới hỏi đạo một Thiền sư, ông nêu câu chuyện trên và hỏi rằng: "Thế nào là hắc phong?" Thiền sư bình tĩnh nói rằng:Ông là một vị tướng công mà đi hỏi vớ vẩn như vậy sao? Vị tướng công nghe chê mình nên nổi tức, mặt đỏ gay.

Thiền sư chỉ: Ðó, hắc phong đó.

Vậy hắc phong là gì? Thiền sư không nói hắc phong là gió ào ào mây đen kéo mù mịt, mà nói hắc phong là cơn sân giận của con người. Sân giận nổi lên tự mình chịu khổ họa, lại còn gây khổ lụy cho người khác.

****
Ví dụ ông A vô cớ kêu tên ông B chửi. Ông B nổi sân, xông tới đánh đập ông A.
Ông A bị đánh đau liền đánh lại ông B. Ðó là ông B bị hắc phong thổi phiêu bạt tới cõi nước La-sát, bị quỉ la-sát hại rồi.

Nếu ông B vừa nổi sân, biết mình đang sân, liền niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, cơn sân giận lắng dịu lần rồi hết, đâu có đánh ông A và bị ông A đánh lại đau khổ. Như vậy, không phải Bồ-tát Quán Âm cứu ông B thoát nạn quỉ la-sát là gì?


Hiểu như thế mới thực tế. Chớ trong lục địa cũng như hải đảo ngoài biển khơi, đảo nào ở đâu, có người ở hay không có người ở, có quỉ hay không có quỉ, mọi người đều biết hết. Vậy nước La-sát nằm ở vị trí nào trên quả địa cầu này?

Như vậy, hắc phong và nước quỉ La-sát biểu trưng cho lòng sân giận của con người dấy khởi, rồi con người theo đó mà tạo nghiệp ác thọ quả báo khổ đau.

Còn Quán Thế Âm Bồ-tát là biểu trưng lòng từ bi, lòng từ bi khởi lên thì sân giận tiêu tan, nên nói bị hắc phong thổi phiêu bạt đến cõi nước La-sát, niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì không bị hại là vậy.

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 11 Tháng 1, 2014 9:48 am

CHÁNH VĂN:

2.- Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thời dao gậy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi.

Nếu quỉ dạ-xoa cùng la-sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thời các quỉ dữ đó còn không có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được.

Dầu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, thảy đều đứt rã, liền được thoát khỏi.


Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu, trải qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: "Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, vị Bồ-tát đó hay đem pháp Vô úy thí cho chúng sanh, các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này."
Các người buôn nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: "Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát!", vì xưng danh hiệu Bồ-tát nên liền được thoát khỏi.
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát sức oai thần cao lớn như thế.

GIẢNG:

Ðoạn này nói người bị nạn niệm danh hiệu Quán Thế Âm sẽ được thoát nạn.

Như người sắp bị hại bằng dao gậy, niệm Quán Thế Âm Bồ-tát thời dao gậy gãy ra từng khúc.
Nếu người bị vô số quỉ la-sát đến hại, niệm Quán Thế Âm Bồ-tát thời quỉ không dám dùng mắt để nhìn huống là hại.


Hoặc người bị xiềng xích trói thân, niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, xiềng xích liền đứt rã.
Hoặc những người đi buôn gặp oán tặc, niệm Bồ-tát Quán Thế Âm, sẽ được Bồ-tát ban cho pháp vô úy, thoát khỏi oán tặc. Ðó là công hiệu của người niệm Bồ-tát Quán Thế Âm.
***
**
*
Ðây nói Bồ-tát Quán Thế Âm hay bố thí pháp Vô úy, vô úy là không sợ. Phần nhiều mọi khổ đau đều phát nguồn từ lòng sợ hãi, sợ đói, sợ khát, sợ bệnh, sợ chết... Lúc sợ thì bồn chồn, lo âu, kinh hãi, ăn ngủ không được, khổ não hiện ra ngay lúc sợ.

Sợ là do tưởng mới có nên người bất thần đạn lạc bay tới trúng thì không sợ, nhưng có người chĩa họng súng trước mình thì sợ run lên.


Như vậy, sợ là do tưởng tượng mà ra, và khổ do sợ mà có. Tưởng tượng nhiều là sợ nhiều, sợ nhiều là khổ nhiều, Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ là làm cho chúng sanh hết sợ, gọi là thí pháp Vô úy.


Ví dụ chúng ta mộng thấy ma nhát, chúng ta sợ hãi, lúc đó liền nhớ niệm danh hiệu Quán Thế Âm, thì ma biến mất. Do chúng ta có tưởng điên đảo, nên phóng hiện ra ma quái rồi sợ.
Khi sợ, chợt tỉnh niệm Quán Thế Âm thì những niệm điên đảo tiêu tan, hết sợ hãi nên an ổn. Ðó là Bồ-tát Quán Thế Âm thí pháp Vô úy. Cao hơn một bậc, niệm danh hiệu Quán Thế Âm là trở về Tri kiến Phật là cái thể không hình tướng, không có hình tướng làm sao hại được mà sợ. Do đó mọi hiểm nguy đều hóa giải.

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 7 11 Tháng 1, 2014 6:49 pm

CHÁNH VĂN:

3.- Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được lìa lòng giận.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ-tát, liền được lìa ngu si.

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có những sức oai thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ.

Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến.
Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức thần như thế.


GIẢNG:
Chúng ta thấy, nếu chúng sanh nào khởi niệm tham dục, liền niệm danh hiệu Quán Thế Âm, thì tham dục lặng xuống không còn.
Nếu nổi giận, niệm Quán Thế Âm, cơn giận lần lần lắng dịu và hết.
Nếu ngu si nghĩ tưởng điên đảo, niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tâm an định tỉnh sáng, lìa được ngu si.

Sở dĩ được như vậy là do biết xoay lại sống với Tri kiến Phật thanh tịnh sáng suốt nên lìa được tham, sân, si.

Sau đây nói người nữ muốn sanh con trai, con gái, cúng dường lễ lạy Bồ-tát Quán Thế Âm thì được thành tựu như ý muốn.

Ðiều này lâu nay chúng ta hiểu trên chữ nghĩa nên bị kẹt, nhất là tu sĩ phái nữ, thấy các nữ Phật tử mang thai, hay khuyên các cô niệm Bồ-tát Quán Thế Âm.
***
**
*
Có một nữ Phật tử ở gần chùa tín ngưỡng rất sâu đậm, cô có thai, ngỏ ý mong được sanh con trai. Nên cô Ni ở chùa dạy cho cô Phật tử niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm để được sanh con trai.

Cô Phật tử nghe lời niệm rất chí thành, nhưng tới ngày sanh thì sanh con gái. Cô Phật tử đi kiện, cô Ni không biết giải quyết thế nào, cứ lánh mặt hoài. Thật là cái họa của người không hiểu lý kinh.


Ở đây Phật nói: Muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, là nói lên công đức không thể nghĩ bàn của người niệm Bồ-tát Quán Thế Âm. Do công đức thù thắng không thể nghĩ bàn, nên mọi việc được như ý không trái không nghịch. Nếu nói xa hơn, niệm Bồ-tát Quán Thế Âm là xoay lại với Tánh nghe của mình, tức là trở về với Tri kiến Phật thì mọi sự việc đều được như ý. Tri kiến Phật còn gọi là Châu như ý.


*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 1:

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 2:

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 12 Tháng 1, 2014 3:04 pm

CHÁNH VĂN:

4.- Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát, thời phước đức chẳng luống mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát.

Vô Tận Ý! Nếu có người thọ trì danh tự của sáu mươi hai ức hằng hà sa Bồ-tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng?

Vô Tận Ý thưa: "Bạch Thế Tôn! Rất nhiều." Phật nói: "Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, nhẫn đến một thời lễ lạy cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận.

Vô Tận Ý! Thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế."

GIẢNG:

Phật so sánh công đức người niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm với người niệm và cúng dường vô số Bồ-tát khác, thì công đức hai người ngang nhau và nhiều vô tận.


Tại sao thế? Vì niệm vô số danh hiệu của Bồ-tát khác cốt là trở về với Tri kiến Phật, còn niệm một danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm cũng trở về với Tri kiến Phật. Như vậy, đứng trên danh từ thì có sai khác, nhưng đứng trên lý tánh thì niệm một danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, hay niệm vô số danh hiệu Bồ-tát khác đều bình đẳng không sai biệt. Vì niệm là nhớ sống với Tri kiến Phật, chớ không phải niệm suông ngoài miệng để rồi chấp câu chấp lời.

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 1:

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 2:

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.
[/quote]
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Chủ nhật 12 Tháng 1, 2014 3:10 pm

CHÁNH VĂN:

5.- Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát dạo đi trong cõi Ta-bà như thế nào?
Nói pháp cho chúng sanh như thế nào?
Sức phương tiện việc đó như thế nào?"

Phật bảo Vô Tận Ý Bồ-tát:
- Thiện nam tử! Nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ-tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp .


Người đáng dùng thân Duyên giác được độ thoát, liền hiện thân Duyên giác mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Thanh văn được độ thoát, liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Phạm vương được độ thoát, liền hiện thân Phạm vương mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Ðế Thích được độ thoát, liền hiện thân Ðế Thích mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân Tự tại thiên mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Ðại tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân Ðại tự tại thiên mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Thiên đại tướng quân được độ thoát, liền hiện thân Thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-sa-môn được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-sa-môn mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tiểu vương được độ thoát, liền hiện thân Tiểu vương mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp .
Người đáng dùng thân Tể quan được độ thoát, liền hiện thân Tể quan mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân Bà-la-môn mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, Tể quan, Bà-la-môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp.

Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhân cùng phi nhân được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp.
Người đáng dùng thân Chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện Chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp.


Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình, dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát.

Quán Thế Âm Bồ-tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự Vô úy, cho nên cõi Ta-bà này đều gọi Ngài là vị "Thí Vô Úy".

GIẢNG:

Ðây nói về Ứng thân của Bồ-tát, khi Bồ-tát phá được Sắc ấm, Thọ ấm, Tưởng ấm, thì có được cái dụng ứng hóa thân để độ sanh không thể nghĩ bàn. Nếu chúng sanh có duyên phước, cảm thông được lòng từ bi của Bồ-tát, thì Ngài tùy theo ước nguyện của chủng loại chúng sanh mà thị hiện để hóa độ cho hết khổ, đó là trên mặt sự.


Xưa khi tôi còn đi giảng, có ông phó quận Lộc Ninh tên Triền đứng ra tổ chức, mời tôi và Thượng tọa Huyền Vi lên đó giảng, Ông hỏi tôi:
- Thưa Thầy, mình thành tâm cầu nguyện Bồ-tát Quán Âm, Ngài có ứng hiện không?

Tôi hỏi:
- Theo đạo hữu thì thấy sao?

- Tôi tin chắc, Ngài có ứng hiện.
Rồi ông kể cho tôi nghe, ông có một đứa con khoảng mười ba, mười bốn tuổi bệnh nặng, đưa đi bệnh viện Ðồn Ðất chữa trị khoảng nửa tháng. Bệnh không giảm, bác sĩ bó tay, bảo ông đem nó về nhà, nếu không sẽ chết trong bệnh viện.

Ông chở về nhà tuyệt vọng, không biết phải chạy chữa như thế nào, chỉ thành tâm cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm. Ðêm đó ông ngủ thấy Bồ-tát Quán Thế Âm hiện, Ngài đứng trên hoa sen trước mặt ông bảo:

- Ngươi nên sai người đi về hướng Bắc rước thầy thuốc về trị, con ngươi sẽ lành bệnh.


Khi thức giấc ông nhớ rõ ràng hình dáng Bồ-tát Quán Thế Âm ứng hiện. Sáng ra cho người đi về hướng Bắc tìm gặp thầy thuốc, mời về nhà xem mạch hốt thuốc, con ông uống chỉ có ba thang là hết bệnh.

Từ đó, ông lập bàn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm, tin Tam Bảo và rước chúng tôi giảng đạo. Trên sự tướng, chúng ta thấy có thành tâm cầu nguyện thì có cảm ứng.

Song cảm ứng còn tùy duyên phước của mỗi người, chớ không phải ai ai cũng như vậy. Cũng như mặt trăng trên không, chỉ hiện bóng khi trời trong và chỗ có nước, nếu trời nhiều mây, không nước thì mặt trăng không hiện, chẳng phải Bồ-tát đến với người này mà không đến với người kia.

Trên mặt lý, thì khi không còn chạy theo vọng niệm điên đảo, xoay lại sống với Tri kiến Phật là cái thanh tịnh sáng suốt, thì có việc gì mà chướng ngại trái ngăn không như ý. Vậy lý sự phải viên dung.

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 1:

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 2:

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 2 13 Tháng 1, 2014 2:43 pm

CHÁNH VĂN:
6.- Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật: "Thế Tôn! Con nay phải cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát." Liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị trăm nghìn lượng vàng, đem trao cho ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: "Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này."

Khi ấy, Quán Thế Âm Bồ-tát chẳng chịu nhận chuỗi. Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ-tát rằng: "Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này."

Bấy giờ, Phật bảo Quán Thế Âm Bồ-tát: "Ông nên thương Vô Tận Ý Bồ-tát này và hàng tứ chúng cùng trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-dà, nhân và phi nhân v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó."


Tức thời Quán Thế Âm Bồ-tát thương hàng tứ chúng và trời, rồng, nhân và phi nhân v.v... mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần: một phần dâng đức Thích-ca Mâu-ni Phật, một phần dâng tháp của Phật Ða Bảo.

- Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát có sức thần tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta-bà.
Lúc đó, ngài Vô Tận Ý Bồ-tát nói kệ hỏi Phật rằng:

7.-Thế Tôn đủ tướng tốt!
Con nay lại hỏi kia
Phật tử nhân duyên gì
Tên là Quán Thế Âm!

Ðấng đầy đủ tướng tốt
Kệ đáp Vô Tận Ý:
Ông nghe hạnh Quán Âm
Khéo ứng các nơi chỗ

Thệ rộng sâu như biển
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn ức Phật
Phát nguyện thanh tịnh lớn.

Ta vì ông lược nói
Nghe tên cùng thấy thân
Tâm niệm chẳng luống qua
Hay diệt khổ các cõi.

Giả sử sanh lòng hại
Xô rớt hầm lửa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Hầm lửa biến thành ao.

Hoặc trôi giạt biển lớn
Các nạn quỉ, cá, rồng
Do sức niệm Quán Âm
Sóng mòi chẳng chìm được.

Hoặc ở chót Tu-di
Bị người xô rớt xuống
Do sức niệm Quán Âm
Như mặt nhựt treo không.

Hoặc bị người dữ rượt
Rớt xuống núi Kim Cang
Do sức niệm Quán Âm
Chẳng tổn đến mảy lông.

Hoặc gặp oán tặc vây
Ðều cầm dao làm hại
Do sức niệm Quán Âm
Ðều liền sanh lòng lành.

Hoặc bị khổ nạn vua
Khi hành hình sắp chết
Do sức niệm Quán Âm
Dao liền gãy từng đoạn.

Hoặc tù cấm xiềng xích
Tay chưn bị gông cùm
Do sức niệm Quán Âm
Tháo rã được giải thoát

Nguyền rủa các thuốc độc
Muốn hại đến thân đó
Do sức niệm Quán Âm
Trở hại nơi bổn nhân.

Hoặc gặp la-sát dữ
Rồng độc các loài quỉ
Do sức niệm Quán Âm
Liền đều không dám hại.

Hoặc thú dữ vây quanh
Nanh vuốt nhọn đáng sợ
Do sức niệm Quán Âm
Vội vàng bỏ chạy thẳng.

Rắn độc cùng bò cạp
Hơi độc khói lửa đốt
Do sức niệm Quán Âm
Theo tiếng tự bỏ đi.

Mây sấm nổ sét đánh
Tuôn giá, xối mưa lớn
Do sức niệm Quán Âm
Liền được tiêu tan cả.

Chúng sanh bị khổ ách
Vô lượng khổ bức thân
Quán Âm sức trí diệu
Hay cứu khổ thế gian

Ðầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước mười phương
Không cõi nào chẳng hiện.

Các loài trong đường dữ:

Ðịa ngục, quỉ, súc sanh
Sanh, già, bệnh, chết khổ
Lần đều khiến dứt hết.

Chân quán, thanh tịnh quán
Trí huệ quán rộng lớn
Bi quán và từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng

Sáng thanh tịnh không nhơ
Huệ nhựt phá các tối
Hay tiêu tai khói lửa
Khắp soi sáng thế gian.

Lòng bi răn như sấm
Ý từ diệu dường mây
Xối mưa pháp cam lồ
Dứt trừ lửa phiền não

Cãi kiện qua chỗ quan
Trong quân trận sợ sệt
Do sức niệm Quán Âm
Cừu oán đều lui tan.

Diệu âm, Quán Thế Âm
Phạm âm, Hải triều âm
Tiếng hơn thế gian kia,
Cho nên thường phải niệm

Niệm niệm chớ sanh nghi
Quán Âm bậc tịnh Thánh
Nơi khổ não nạn chết
Hay vì làm nương cậy.

Ðủ tất cả công đức

Mắt lành trông chúng sanh
Biển phước lớn không lường
Cho nên phải đảnh lễ.

GIẢNG:

Khi Bồ-tát Vô Tận Ý biết được công hạnh của Bồ-tát Quán Thế Âm, Ngài liền phát tâm cúng dường chuỗi ngọc.
Bồ-tát Quán Thế Âm không nhận, Phật bảo Ngài nên vì tứ chúng mà nhận chuỗi ngọc. Ngài vâng lời Phật nhận chuỗi ngọc chia hai, một phần cúng dường Phật Thích-ca, một phần cúng dường Phật Ða Bảo.


Qua hình ảnh này khiến chúng ta nghi vấn: Các Bồ-tát thì thân hình mập mạp to lớn, trang sức bằng ngọc ngà châu báu, trong khi đó, những vị A-la-hán thì thân hình khô gầy. Ðồng thời là đệ tử Phật, học tu theo pháp Phật, tại sao người thì trang nghiêm đẹp đẽ, người thì khổ hạnh ốm gầy?


Như chúng ta đã biết, Bồ-tát thì tu theo hạnh tự lợi lợi tha, nên phải vui vẻ cởi mở để cho chúng sanh dễ dàng kết duyên. Các ngài do hạnh lợi tha nên có muôn đức trang nghiêm, vì vậy mà thân đẹp đẽ.

Còn các vị A-la-hán với hạnh nguyện tu cốt cho hết phiền não, để được giải thoát cho mình, nên có dáng khắc khổ đăm chiêu, thiếu phần lợi tha nên chưa đủ muôn hạnh để trang nghiêm thân cho tươi đẹp.

Bồ-tát Quán Thế Âm với hạnh từ bi, ban cho chúng sanh mọi điều lợi ích, chớ không nhận của người, vì nhận là vị kỷ chớ không phải vị tha. Lúc đầu, Ngài không nhận chuỗi anh lạc của Bồ-tát Vô Tận Ý, sau Ngài nhận là vì lòng từ bi chớ không phải do lòng ích kỷ. Khi nhận xong, lại cúng dường cho Phật Thích-ca và Phật Ða Bảo, việc làm này của Bồ-tát Quán Thế Âm cho thấy Bồ-tát làm mọi công tác Phật sự đều hướng về Phật mà làm, và được thành quả cũng hướng về Phật mà dâng, chớ không phải vì tư kỷ mà làm.

Phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ Môn dạy cho chúng sanh phá Tưởng ấm. Khi nhập được Tri kiến Phật thì hết Tưởng ấm, mà hết tưởng là hết khổ thì tự tại vô ngại. Vì vậy Bồ-tát Vô Tận Ý khuyên chúng ta nên niệm và đảnh lễ Bồ-tát Quán Thế Âm.

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 1:

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 2:

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Re: Kinh Pháp Hoa. Phẩm 25 Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 3 14 Tháng 1, 2014 10:29 am

CHÁNH VĂN:

8.- Bấy giờ, ngài Trì Ðịa Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: "Thế Tôn! Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát đạo nghiệp tự tại, Phổ Môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng ít."

Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm Vô đẳng đẳng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

GIẢNG:

Từ trước chúng ta không nghe tên Bồ-tát Trì Ðịa, bây giờ ngẫu nhiên Ngài xuất hiện nói rằng: "Nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ-tát đạo nghiệp tự tại, Phổ Môn thị hiện sức thần thông này, thời phải biết công đức của người đó chẳng ít.

" Bồ-tát Trì Ðịa là vị Bồ-tát gìn giữ quả đất, tức là cõi Ta-bà này, Ngài nói: Nếu mọi người ở cõi Ta-bà này thuận theo pháp tu của Bồ-tát Quán Thế Âm thì sẽ được kết quả là thần thông tự tại, công đức rất lớn.


Sở dĩ được như thế là do công hạnh tu Phản văn văn tự tánh, là xoay lại nghe Tánh nghe của mình, nghĩa là khi nghe âm thanh bên ngoài, không để tâm phân biệt chạy theo tiếng hay tiếng dở. Trái lại khi nghe âm thanh liền nhớ mình có Tánh nghe luôn luôn hiện hữu, không đuổi theo tiếng hay tiếng dở, tâm được thanh tịnh thì trí tuệ hằng sáng soi, công đức đầy đủ, từ đó mà khởi phát diệu dụng. Ðây là pháp tu chung ở cõi Ta-bà này nên nói là Phổ Môn. (Hết)

*******************************************************************
5. Tham khảo, ghi chú, và bổ túc của cộng đồng diễn đàn.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 1:

5.7. Tuy rằng hiện nay, Kinh Phổ Môn thuộc về loại kinh tụng. Nhưng HT. giảng giải phần nội dụng chính là phá đi tưởng ấm. (Tức nếu cầu an, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ tát Xuất thế gian) thì người Phật tử nên cầu bồ tát Quán Thế Âm chính nơi tâm mình.)

Kế đến nghĩa trong chánh văn là thuộc về lý tánh. Chớ không phải là sự tướng. Nếu người nào không hiểu phần này cho rằng người Phật tử tụng kinh này quá mê tin. Đó là người chưa hiểu sâu về sự tướng và lý tánh.
Xem lại các thí dụ: Hắc phong là gì, thế nào mới bị hắc phong.v.v.

Ghi chú theo trích dẫn bài giảng 2:

5.8. Pháp vô úy thí là một pháp kết chặc tình người với tình người với nhau. Cũng là một pháp trong tứ nhiếp pháp (Bố thí nhiêp, Vô úy nhiệp, đồng sự nhiếp và ái ngữ nhiếp).

HT. giảng, giả dụ người gặp cảnh mộng khổ não như kinh văn... Nếu niệm Quán Thế Âm thì hết thấy sợ. Truyện này các bạn thử nghĩ xem. Nếu một đứa bị bị người lớn bắt nạt, hay bị té đau thì đứa bé sẽ tìm đến người mẹ trước, để mà tìm lấy sự an ủi của mẹ. Thì cũng vậy, nếu chúng ta có điểm dựa tâm linh là Ngài Bồ tát Quán Thế Âm. Thì chúng ta cũng giống như những đứa trẻ đi tìm mẹ...

Nhưng trong trường hợp có thật như trong kinh văn, bị vu oan, bị uy hiếp của người quyền thế thì niệm Quán Thế Âm có ảnh hưởng được nhiều không! Thế nào là có và thế nào là không có, xin mời Huynh và cộng đồng chia sẽ. Cảm ơn.

Kết luận sơ lược toàn bộ Phẩm Phổ Môn, HT dạy chúng ta cả hai mặt sự tướng và Lý Tánh.

1. Về sự tướng, Ngài dạy ta phá ''Tưởng ấm'', mà quán vào lý tánh của Kinh.

2. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho tình cảm vô úy thí đem đến mọi sự an lành đến chúng ta, khi thọ trì tụng kinh này.

3. Về Lý Tánh, Quán 10 pháp giới (10 cõi thế giới) thực hành Tứ vô lượng tâm trong mọi hoàn cảnh.

4. Ý nghĩa pháp môn '' Phản văn văn tự tánh'' là một pháp môn ''Tự ngã, tự tha, giác hạnh viên mãn'' cho mình, cho người, đồng cùng tinh tấn tiến đến địa vị giác ngộ. (Hết).

Tham khảo các links Kinh Pháp Hoa

LỜI ÐẦU SÁCH
LƯỢC KHẢO LỊCH SỬ KINH

Tìm hiểu Kinh Pháp Hoa

******************************************
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland


Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron