Diễn đàn Tu viện Phật giáo Việt nam


Kinh Hiền Nhân:Có mười sự chứng tỏ đó là người trí

Thảo luận về Kinh điển Phật Giáo.

Các điều hành viên: Sen Hong, Bất Nhị, bonghongtangme

Kinh Hiền Nhân:Có mười sự chứng tỏ đó là người trí

Gửi bàigửi bởi Bất Nhị » Thứ 6 28 Tháng 6, 2013 4:19 pm

Có mười sự chứng tỏ đó là người trí

Trẫm là người ngu si, không biết phân biệt kẻ trí người ngu, nên nghe lời tà siểm làm trái mất ý thánh nhân.

Có mười sự chứng tỏ đó là người trí:


Một là biết kẻ hiền người ngu;
Hai là biết kẻ sang người hèn;
Ba là biết kẻ giàu người nghèo;

Bốn là biết việc nào khó việc nào dễ;
Năm là biết việc nào đáng bỏ việc nào nên làm;
Sáu là biết nhiệm vụ của mình;

Bảy là vào nước nào biết được phong tục của nước đó;
Tám là biết được chỗ trở về;
Chín là học rộng hiểu nhiều;
Mười là biết được túc mạng.

Mười việc đó chứng tỏ người có trí. Kinh dạy: "Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí, lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân."


**************
Hình ảnh
Nguồn: Kinh Hiền Nhân

KINH CHÉP : Sau khi Phật nhập diệt, Ngài Ca-diếp triệu tập đại hội kiết tập Kinh điển. Ông A-nan lên pháp tòa thuật lại những lời Phật dạy. Kinh này do Đức Phật nói và lời ông A-nan thuật lại.
Hòa Thượng Thích Hành Trụ dịch

(Trích dẫn và Biên tập lại ngày 28-6-2013 Quảng Hòa)
Hình đại diện của thành viên
Bất Nhị
Clean Spam
 
Bài viết: 4200
Ngày tham gia: Thứ 3 30 Tháng 10, 2012 7:46 pm
Đến từ: Nederland

Quay về Kinh điển Phật Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron